True Unity

Sann enhet, falsk enhet og UNIFY


True Unity
Torah lesing NITZAVIM – Devarim (5.Mosebok) 29,9-30,20

Spesiell Basunhøytid PROFETISK utgave | Rosh Hashana 5780

YHVH sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. 1.Mosebok 11,6

Shabbat shalom og en velsignet Shofar-høytid til deg!

Temaet som ligger på bordet for dette kommende jødiske kalender-året er ENHET. En enhets-regjering blir formet mellom sentrum-høyre og sentrum-venstre spekteret i Israel. En enhets kirke-regjering blir formet mellom katolikkene og protestantene og alle spektra av kristendommen. Dette er en tverrkirkelig bevegelse som også omfavner Islam.

Så er det UNIFY, De Forente Nasjoner for Israel som kaller på å FORENE (UNIFY) alle de Rut-like sauenasjonene som kjemper for den fulle gjenopprettelsen av Israels Rike og formingen av sauenasjoner.

Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Apostlenes gjerninger 1,6

Politisk talt kjemper UNIFY for Bibelsk politikk både i nasjonene og i Israel. Den enheten som UNIFY kjemper for er ikke behagelig, og den kompromisser ikke for å behage globalist-agendaen eller den nye verdens-orden (the new world order). Denne enheten er basert på Yeshuas siste vilje og testamente i Johannes 17.

«Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett.» Johannes 17, 17+20+21a

Dette er basert på helliggjørelse ved den sannheten som de jødiske Apostlene forkynte for 2000 år siden. Det er deres budskap av Ånd og Torah/Ord som vil skape det Ene Nye Menneske, Messias` brud bestående av jøder og hedninger podet inn i det samme oliventreet (Romerne 11). Det er ikke «enhet for enhver pris», det er Echad (enhet) slik Yeshua og Abba er Echad-Ett, der de har samme hjerte og sinn.

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Johannes 17,21

United Nations for Israel

Det er denne enheten som vil få verden til å tro at YHVH sendte Yeshua. Det vil bringe inn endetids-høsten av sauenasjoner, som vil bringe fullheten av hedningene til sin fullførelse, og vil åpne døren for oppvåkningen og frelsen for Israel som beskrevet i Sakarja 12. Dette vil påskynde Messias` tilbakekomst for å etablere Sitt tusenårsrike.

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Sakarja 12,10

Vårt blikk er på slutt-resultatet. Målet vårt er klart. Vi passer ikke på høyre- eller venstre-siden, sammen protestantene eller katolikkene, vi passer bare som sønner og døtre av den Messianske Apostoliske Profetiske Pakt og Evangelium sendt fra Sion til Nasjonene for omtrent 2000 år siden.

Livet vårt er ikke vårt eget, drømmene våre er ikke våre. Vi har gjort Hans ønsker til våre ønsker, vårt Rike er ikke av denne verden. Det passer ingen steder i det politiske og religiøse spektrum selv om vi noen ganger må velge hvem vi skal stemme på, og det gjør vi under bønn.

Vi er i enighet med Hans Ord og Pakt, og for at Hans Rike skal komme på jorden som i himmelen.

Yeshua svarte: «Min kongsmakt (eng: Mitt rike) er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» Johannes 18,36

True Unity

Vi er en Spesialstyrke under Ruach (Ånden). Og som alle Spesialstyrker, er treningen vår veldig hard og smertefull. Vi er innstilt på og utrustet for Seier mot alle odds.

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Romerne 8,37

Vi forventer ikke at verden skal forstå oss, men vi forventer at djevelen skal bøye seg, bite i støvet og bli knust under våre føtter, og at hele Skapningen skal glede seg og Englehæren tjene oss.

Men aldri har han sagt til noen engel: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? Hebreerne 1,13-14

Vi er Elohims Sønner som blir åpenbart.

Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Romerne 8,18

En glad Shofar-høytid og et velsignet og fruktbærende år 5780

Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Yeshuas nåde være med dere! Romerne 16,20

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende førstegrøde-offer for Basunhøytiden:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

For å bli et medlem av UNIFY:

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Se: The Anointing Makes Us Free (Salvelsen setter oss fri)

Hør Erkebiskop Dominiquae Bierman dele om Guds herlighet i dette budskapet fra Papua New Guinea. Kavod (Hebraisk for herlighet) er tyngde fylt med alt som himmelen har for oss. Oppdag hvordan en oppvåkning avhenger av våre valg om å ikke hindre Hans ønske om å la det 21. århundre bli enda herligere enn det 1. århundre – men erstatningsteologi må bli utslettet.

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Ukens bok:

Sheep nations (Sauenasjoner)

Det er tid for å ta nasjonene! Lær hvordan du kan vende din nasjon til en sauenasjon – en person ad gangen!

https://kad-esh.org/no/butikk/sauenasjoner/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/