Man in the hoodie

Såret av løgn


Spesiell påskeutgave 2

Renselse fra løgnens Tsurdeig

Man in the hoodie
Torah lesing Shemini-Vayikra (3. Mosebok) 9:1-11:47 Haftarah: 2 Samuelsbok 6:1-7:17

«Når det gjelder min rett, skal jeg lyve? Mitt sår er uhelbredelig, selv om jeg er uten overtredelse.” Job 34:6 TLV

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Denne verden er dødelig såret. Dens innbyggere er syke og dypt såret, både psykisk og fysisk. Men HVORFOR? Vi kan forenklet si “på grunn av synd”, som alltid er svaret, men kan vi definere hvilken spesiell synd? Og hva er kilden til smerten og raseriet? Til og med Job trodde at han var rettferdig, og Gud var urettferdig.

For mange år siden hadde jeg kommet til en blindvei i en svært tragisk familiesituasjon. Min eksmann, faren til mine barn, hadde tatt sitt eget liv. Så ble min eldste datter innlagt på sykehus på grunn av en dyp depresjon og hennes ønske om å dø. Jeg hadde blitt nektet foreldreretten til mine to barn etter deres fars død på grunn av min tro på Messias.

Den humanistiske sekulære dommeren anså min tro for å være et “psykologisk problem” og kalte min “kultur” fremmed for mine barns “kultur” fra deres fars side. Det betydde ingen ting at hans gudløse kultur førte ham til selvmord og nå ledet datteren min, og senere min nå avdøde sønn, til tilbakevendende psykiatriske sykehusinnleggelser og medisiner. Jeg var en Pastor i Tel Aviv på den tiden og en trofast troende. Jeg ba og ba og gjorde alt jeg kunne for å redde datteren min fra denne situasjonen, men til ingen nytte. Hun ble ikke bedre. Hun var selv forgiftet med den gudløse kulturen som, ifølge den sekulære dommeren som nektet meg mine juridiske rettigheter til morsrollen, var tryggere enn min messianske bibelske kultur.

Jeg kjempet rettssaken fra 1993-1995 og tapte. Jeg fikk ikke engang lov til å besøke barna mine uten å gjennomgå omfattende psykologiske behandlinger for å “deprogrammere” meg fra min tro. Selvfølgelig avslo jeg en slik absurd idé og forble trofast mot min tro på Yeshua, min Frelser, Befrier og Konge. Jeg stolte fullt og helt på Ham. Nå var det prisgitt den humanistiske og sekulære sosialarbeideren om hun noen gang ville tillate meg å besøke mine 7- og 10 år gamle barn. Dette pågikk i fire lange år, og det kulminerte med at farfaren som hadde fått foreldreretten til barna mine fikk datteren min innlagt på sykehus. Til slutt skjønte det psykiatriske teamet at det tryggeste stedet for min datter var hos hennes mor! Men skaden var skjedd. Jeg kaller det foreldre-demonisering. Jeg kjempet for livet hennes, og jeg så ikke ut til å vinne. Utmattet og såret trakk jeg meg tilbake til mitt pastorale kontor i tre dager. Jeg skulle konfrontere min Gud om dette. Hvorfor er det slik at mitt standhaftige trosstandpunkt ikke blir æret? Nå var datteren min 17 år gammel, og det var ikke noe gjennombrudd i sikte.

Woman praying on a field

Da jeg kollapset på sofaen på kontoret mitt for å snakke med universets Gud, Den Allmektige, om min lidende datter, ble jeg sjokkert over svaret Hans!

Han svarte meg med et spørsmål: HVA SÅRER DEG, DOMINIQUAE?

Jeg fortalte Ham, åpenbart opprørt: “Jeg kom ikke for å snakke med Deg om meg, men om tilstanden til datteren min! ”

Han ignorerte svaret mitt og insisterte på at jeg skulle få kontakt med det som var min smerte! Til slutt, alvorlig fornærmet og skuffet, sa jeg: “VIL DU VIRKELIG VITE HVA SOM SÅRER MEG? ”

“Min morsrolle!!! “, skrek jeg stille fra dypet av mitt vesen, og oppsamlede bitre tårer begynte å strømme fra dypet av mitt hjerte og lidende sjel. Jeg hadde VELDIG vondt, og jeg hadde ikke gitt noen oppmerksomhet til tilstanden i min egen sjel mens jeg prøvde å redde jenta mi fra denne knipen.

Men min Abba visste at jeg, jenta Hans, led. Og som den fantastiske Far som Han er, kunne Han ikke vente med å få meg helbredet først! Jeg hadde glemt meg eller min sjel, men det hadde ikke Han!

I løpet av disse skjebnesvangre tre dagene av retreat, ble livet mitt forvandlet. Yah ba meg om å utøse min smerte på et papir på en ærlig måte uten å pynte på det, uten religiøsitet eller å late som. Så ba Han meg om å løfte frem alle løgnene jeg hadde trodd om meg selv, Ham og situasjonen med datteren min, og deretter erstatte disse løgnene med sannheten i Hans ord og Hans fantastiske løfter. Han ba meg omvende meg fra all bitterhet og løgner som jeg hadde trodd, og tilgi meg selv og Gud. Da jeg var ferdig, følte jeg meg mer fri og i dyp Shalom enn noensinne. Forholdet til datteren min hadde ikke forandret seg, men jeg hadde forandret meg! Hans fantastiske kjærlighet og ufortynnede sannhet hadde helbredet meg!

Når vi tror løgn, er det djevelen som er vår far; Derfor har vi det vondt.

” Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Johannes 8:44

Deretter fortalte Han dette til meg: Jeg skapte deg ikke for smerte. Jo flere løgner du tror om deg selv, Meg og dine omstendigheter, jo mer smerte kommer du til å ha. Mindre løgner, mindre smerte. Ingen løgner trodd, ingen smerte.

Løgner som forårsaker indre smerte blokkerer deg fra å bli fylt med Min herlighet. Når du er fri fra indre løgner, vil du være fri fra indre smerte, og du vil bli fylt med Min herlighet.

” Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett.” Joh 17:17, 22

Dove flying next to two hands

Da jeg kom ut av denne retreaten den 11. november 2001, var jeg full av Hans herlighet og fri for smerte. Jeg begynte å løpe med evangeliet fra Sion til mer enn 50 nasjoner. Jeg proklamerte navnet og sannheten til Yeshua, den jødiske Messias som døde for oss over hele verden!

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Johannes 3:17-18

Min datter ble ikke helbredet på den tiden; Gjennombruddet kom 18 måneder senere, selv om hun forble handikappet for livet og lammet av sin gudløse oppvekst. Likevel er hun en overvinner. Hun har blitt en dyktig pedagog for barn og voksne med spesielle behov, og er lykkelig gift med en fantastisk mann.

I årenes løp har hun begynt å tro på Israels Gud, men ennå ikke på Yeshua. Hun takker Ham ofte og har nå et sporadisk tilbakefall. Løgnene hun hadde trodd om seg selv, meg, min Messias og livets omstendigheter er kilden til hennes smerte. Og bare hun kan søke Yah (Gud) og bli helbredet fra det. Jeg kan ikke gjøre dette for henne. Alle behøver å kjenne Messias personlig. Den jødiske Messias og Frelseren har allerede kommet!

“Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Adonai!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Adonai.
For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.”
Jeremia 31:34

Den Allmektige har etterlatt oss alle med valget mellom å søke Ham og stole på Ham og Hans Ord eller ikke. Det er løgnene som vi tror dypt inne som forårsaker smerte. Det er vårt forskrudde perspektiv på ofte forferdelige og traumatiske omstendigheter i livet. Hvis vi velger å stole på Ham og tro på Hans ord og til og med Hans karakter, vil den indre smerten som blokkerer Hans nærvær og herlighet forsvinne. Omstendighetene kan forbli de samme, men vårt perspektiv vil endre seg.

“Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte.” Jeremia 29,13

Menneskeheten blir såret av løgnene den tror om Skaperen. Menigheten har en dyp smerte på grunn av erstatningsteologiens læremessige løgner som har erstattet identiteten til en jødisk Messias med en romersk Kristus som ønsker å straffe jødene. Jødene lider på grunn av løgnene om at Messias ikke er Yeshua og at Han ikke har kommet ennå. Muslimene lider fordi de tror på en måneguddom kalt Ala, som hater jødene, og ikke på Israels Gud, som elsker jødene. Som sier om Sitt folk, Israel:

“For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier Adonai, som viser deg barmhjertighet.” Jesaja 54:10

Girl with hair covering her face, on black background

Mange barn har det vondt fordi de har blitt lært løgnen at kjønn ikke tildeles ved menneskets unnfangelse til mann eller kvinne men at det finnes flere kjønn. Kvinner har det vondt fordi de har blitt solgt løgnen om at «deres kropp er deres egen», selv om det betyr å myrde sine egne babyer i mors liv uten å stå til ansvar overfor Skaperen av Livet.

De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Romerne 1:25

De fleste mennesker har det vondt fordi de tror løgnen om at de kan være rettferdige på egen hånd uten et behov for en Frelser.

“Fra himmelen ser Gud ned til menneskene for å se om det finnes noen som er vis, noen som søker Gud. Alle har trukket seg unna, alle som en er fordervet. Det finnes ingen som gjør det gode, ikke en eneste. Salme 53:3-4

Og hele Amerika har det vondt fordi det ønsker å bli Great Again (stor/mektig igjen) uten ydmykhet eller omvendelse. Og sammen med FN, som representerer nasjonene, har de trodd at man kan motsette seg Israels gjenopprettelse til hele deres Lovede Land uten konsekvenser fra Israels Gud, som lovet og har utfridd dem.

Landscape in Israel

For YHVH er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og gitt dem over til slakting.

Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om Sion (eng: et år med gjengjeldelse for fiendtligheten mot Sion). Jesaja 34:2, 8

Hvilke løgner har du trodd på som gjør deg såret?

“Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” Johannes 8:32

Ja, hele verden er dødelig såret av løgner. Sannheten kaller oss tilbake til å vende tilbake til Ham, som er veien, sannheten og livet.

«Du skal si til folket: Så sier Adonai-Tzeva`ot: Vend tilbake til meg, sier Adonai-Tzeva`ot, så vil jeg vende tilbake til dere, sier Adonai-Tzeva`ot.» Sakarja 1:3

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Lær hvordan du blir fri fra løgner – Bestill Defeating Depression

Denne boken er et kyss fra himmelen!

Bestill nå →

Defeating depression mockup - book and ebook

Send dine offer og førstegrøder for Pesach

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Jerusalem – Portal og offeralter

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →