Shavuot Revival

Shavuot vekkelse


Shavuot Revival
Torah lesning Bamidbar – Bamidbar (4.Mosebok) 1:1-4:20 Haftarah: Hosea 2:1-2:22

Utslokk ikke Ånden (eng: åndens ild)! 1.Tessalonikerbrev 5:19

Shabbat shalom og en velsignet Shavuot til alle!

Fra mottakelsen av Torah på Sinai fjellet (2.Mosebok 19) til mottagelsen av den Hellige Ånd (Ap.gj 2), har Shavuot høytiden (Ukenes høytid) merket det jødiske folket og alle nasjoner for all evighet! Det er utrolig at nøyaktig på den samme dagen som vi mottok Torah, Elohims Bud på Sinaifjellet, falt den Hellige Ånd, Ruach HaKodesh over de første som trodde på Messias, mens de ventet på besøkelsen i en Øvre Sal i Jerusalem (Apg 2).

Hvorfor ville YHVH velge denne spesielle pilgrims-feiringen, Moadim, og hellige sammenkomsten for å oppfylle ordene som ble gitt til profeten Joel?

Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Også over trellene og trellkvinnene skal Jeg utøse Min Ånd i de dager. Joel 3:1-2

Den Hellige Ånd ble utøst over de første som trodde på Yeshua, (Førstegrøden av Ånden) for å fullbyrde det som begynte på Sinaifjellet. Da Moses mottok Torah, var Israels folk så redde for Elohim at de ikke ville ha Ham nær seg.

Sinai-fjellet var fullstendig dekket av røyk, for YHVH steg ned på det i ild. Røyken fra det steg opp som røyken fra en ovn, og hele fjellet ristet kraftig. Da det lød et langt støt fra hornet, og det ble sterkere og sterkere, talte Moses, og Gud svarte ham med kraftig røst (eng: torden). 2.Mosebok 19:18-19

De sa til Moses: «Gå du, du kan høre og så kan du fortelle det til oss». De var skrekkslagne på grunn av tordenen og den imponerende shofar lyden. Toraen ble skrevet på stein, og før Moses greide gi den til folket sitt, så hadde de allerede brutt ethvert bud i den, og helt spesielt det FØRSTE: «Du skal ikke ha andre guder enn/før meg». De hadde allerede laget en gullkalv for seg selv, og de tilbad den!

Moses, i et utbrudd av desperat sinne, kastet de hellige steintavlene med Vitnesbyrdet på bakken og knuste dem. Dette representerte budene som folket hadde brutt. I Hans barmhjertighet sa Yah til Moses at han skulle gå opp igjen, og Han skrev de samme budene på stein for andre gang! Dette gir oss et glimt av en annen pakt, en andre pakt som YHVH ville inngå med oss!

Nå sa YHVH til Moses,

“Hogg deg ut to tavler av stein slik som de to første, så skal Jeg skrive de samme ordene på tavlene som på de første tavlene, dem du knuste.» 2.Mosebok 34:1

Shavuot Revival

Denne gangen, i den andre eller fornyede pakt, ville Han skrive Sine bud i våre hjerter ved Sin egen finger- Hans Hellige Ånd! Og denne gang ville vi kjenne Ham intimt, og vi ville være i stand til å holde budene, ikke ved «lovens bokstav som dreper, men ved Ånden som gir liv»!

Se, dager kommer, sier YHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier YHVH. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier YHVH: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Jeremia 31:31-33

Shavuot kalles av mange kristne for pinse, på grunn av de 50 dagen av telling etter påske og førstegrøden av bygghøsten (utgangen fra Egypt og korsfestelsen av Yeshua) til Shavuot (uker) høytiden og førstegrøden av hvetehøsten (3.Mosebok 23:15).

Yeshua ble førstegrøden av disse som sto opp fra de døde, og Hans disipler ble førstegrøden av dåpen i den Hellige Ånd! Fra Toraen ble skrevet på stein, til den samme Torah (Elohim-Guds lover og bud) ble skrevet i menneskers hjerter; fra en relasjon av ytre lydighet til et sted av total lydighet «Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Ånden». Sakarja 4:6

Shavuot Revival

Tradisjonelt leser vi Ruts bok, som tar oss fra begynnelsen til slutten av bygghøsten (De 50 dagene fra Påske til Shavuot) og beskriver historien om en meget modig hedninge-kvinne. Rut, som var en forbannet Moabitt (5.Mosebok 23:3), fra en nasjon som hatet Israe, slo seg sammen med sin svigermor som var enke, en nødlidende jøde. Ruts kjærlighet til denne jøden, til hennes Gud og Hans bud, var katalysatoren for gjenopprettelsen av Naomi og for opphøyelsen av Rut fra forbannelsen til velsignelsen og til den høyeste ære! Hun ble oldemor til Kong David og kom slik i den Kongelige slektslinjen til Messias (Matteus 1)! Hun viste kraften i Abrahams nøkkel til alle hedninger av alle generasjoner:

Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.» 1.Mos 12:3

Sist, men ikke minst, Shavuot er en førstegrøde høytid fordi dette er tiden for å gi førstegrøden av hvetehøsten til prestene i Tempelet (3.Mosebok 23:15-22). Det er også tiden for å bringe førstegrøden av alle sju kryddersortene fra Landet som flyter av melk og honning. Bibelen forteller oss at bare etter at vi gir vår førstegrøde av våre avlinger/finanser, vil vi bli velsignet!

Gi YHVH ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most. Ordspråkene.3:9-10

Under denne utrolige hellige høytiden husker vi Rut som førstegrøden av hedningene som ble podet inn i Israel ved å bruke Abrahams nøkkel ifølge 1.Mosebok 12:3. Hennes historie viser oss kraften av førstegrøde-offer for å vende enhver forbannelse og vanskelige situasjon! Vi husker også hennes mottakelse av Israels Gud og Hans evige Torah!

Vi minnes førstegrøde Menigheten av Messianske-Apostoliske-Profetiske jøder i Jerusalem, som ved sin tro og lydighet gjorde at Evangeliet ble spredt over hele verden. Dette sanne Evangeliet «fra Sion» som denne førstegrøden av Ånden forkynte, blir gjenopprettet foran våre øyne i dag.

Over hele verden blir menigheten gjenopprettet tilbake til Troens hebraiske grunnvoller og til den opprinnelige Nye Pakt gjort med Israel; til et Evangelium som kaller på radikal omvendelse og en radikal oppfyllelse av Ånden av hellighet koblet med en enestående forløsning av tegn, under og mirakler!

For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vårt legemes forløsning. Romerne 8:22-23

Profetisk går vi inn i en Shavuot årstid der Torah igjen kommer til å bli skrevet i hjertene til alle som tror på Messias, og erstatnings teologi blir grundig rykket opp med røttene. En sann vekkelse av hellighet og rettferdighet venter på Messias` Brud, som lik Rut igjen er koblet sammen med det jødiske folket. Med hennes kjærlighet og betingelsesløse støtte og hengivenhet, der de tar imot Israels Gud og Yeshua den jødiske Messias i all «Hans jødiskhet».

En hellig rest, en førstegrøde av endetidens innhøstning, blir forberedt som en mektig hær for å kulminere denne tidsalderen i en utrolig, altomsluttende, overflødende vekkelse midt under dommen for Sions skyld (Jesaja 34, Salme 83, Joel 3).

En velsignet Shavuot til alle som elsker Israel som Rut! Måtte Hans velsignelser av fruktbarhet være over alle som har valgt å stå med denne Tjenesten i bønn og økonomisk med deres førstegrøde på denne årstiden. Dine bønner om vekkelse i hele Israel bærer mye frukt!

Når vi spiser den tradisjonelle «melke- og oste festmaten» som minner oss om overflødende innhøstning i dette vakre Landet som flyter med melk og honning, måtte Hans overflødende løfter bli oppfylt i deg!

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Send dine Shavuot førstegrøde- og offergaver – grip øyeblikket!

Hovedbudet for denne høytiden er : «Bring førstegrøden og ha en hellig samling» (4.Mosebok 28:26, 3. Mosebok 23:15-22)

Vi inviterer deg til å sende dine førstegrøde offer til Kad-Esh MAP Ministries, og glede deg over løftet som Han gav til de som bringer førstegrøden til Yahs utvalgte Zadok (rettferdige) prester i Israels Land:

Det beste av all førstegrøde og alle offergaver dere gir, skal prestene ha. Det første av brøddeigen skal dere gi til presten. Da skal det HVILE VELSIGNELSE over ditt hus. Esekiel 44:30

Apostlene Dominiquae og Baruch vil førløse kraften av denne velsignelsen over alle giverne under Shavuot, så fort deg å „grip øyeblikket“ av denne guddommelig utnevnte Moadim (høytiden)!

Donasjons alternativer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Giants in the Land Del 2

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  For å invitere de jødiske apostlene til å forkynne og tjene i din by og ditt land,

  send en e-post til info@kad-esh.orgUNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste programmene med Apostel Dominiquae Bierman

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →