Stop Mocking God

Slutt å spotte Gud


Stop Mocking God
Torah lesing B’REISHEET – B’reisheet (1. Mosebok) 1:1-6:8. Haftarah: Jes. 42:5-43:10

Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Galaterne 6:7

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Så mange mennesker som bekjenner kjærlighet til Elohim-Gud spotter Ham faktisk daglig, ukentlig, månedlig eller årlig, og vet ikke engang at de gjør det! Dette kan overraske deg siden du ikke hadde noen anelse om dette, eller kanskje du hadde det, men religion har stoppet til ørene til mange. Adonais Ord forteller oss at uvitenhet er en morder og en ødelegger.

Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap. Siden du har vraket kunnskapen, vraker jeg deg som min prest. Du glemte din Guds lov,
derfor glemmer også jeg dine barn.
Hosea 4:6

Mangel på kunnskap om et hvilket som helst emne i Yahs lover kan ødelegge oss. Det første som skjer er at den kongelige presteskaps- salvelsen blir fjernet fra oss.

Men dere er EN UTVALGT SLEKT, ET KONGELIG PRESTESKAP, ET HELLIG FOLK, et folk som Gud har vunnet (ENG: Guds egen eiendom) for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. 1 Peter 2:9

Uvitenhet om Elohims bud vil få oss til å bryte dem til høyre og venstre, og i stedet for å være Hans kongelige prester, er vi som alle andre syndere. Det andre som skjer er at Han glemmer våre barn. Dette er et tegn på en brutt pakt.

Så vit da at det er YHVH din Elohim som er Gud, den trofaste Elohim som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud, men som straks gjengjelder og gjør ende på dem som hater ham. Han er ikke sen med å gjøre gjengjeld mot den som hater ham. 5. Mosebok 7:9-10

Dette er katastrofalt fordi satans største angrep i vårt samfunn er mot våre barn. Angrepet er så voldsom at hvis YHVH glemmer våre barn, vil de ikke ha noe håp om frelse; de vil være helt fortapt! Midt i denne enorme krigføringen i et samfunn fullt av urenhet, vil jeg sørge for at Gud husker barna mine.

Så, en “kjærlig God” er ikke en romantisk affære, men et spørsmål om lydighet. Mange bekjenner seg til å elske Ham, men de adlyder Ham ikke. Yeshua gjentok Faderens ord om dette på en klar måte i Johannesevangeliet,

Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Johannes 15:10

I Galaterne 6:6 sier apostelen Shaul-Paulus noen veldig sterke ord til galaterne. Han sa: Slutt å spotte Gud! Slutt å bli forført!

Du husker kanskje at galaterne var en “religiøs gjeng” som falt i loviskhet. Så de var veldig religiøse, men fortsatte faktisk å bryte Guds bud som alle religiøse mennesker gjør. De har “en form for gudsfrykt”, men fornekter kraften i den.

Paulus irettesatte disse loviske troende på mange områder, men et av de sterkeste områdene er innen økonomi og ære.

Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Galaterne 6:6-7

Stop Mocking God

Herren blir spottet når folk ikke støtter sine biskoper, pastorer og Ordets lærere med alt godt. Med andre ord, når du spiser åndelig mat, trenger du å gjengjelde med en økonomisk velsignelse. De fleste vanærer Yah (Gud) og Hans tjenere ved ikke å gi tiender og offergaver. Dette er et alvorlig problem som forårsaker korrupsjon over hele Yeshuas kropp.

Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. Galaterne 6:8

Når noen veileder deg og hjelper deg åndelig, og du ikke gjengjelder økonomisk “alt godt”, vil du ikke kunne dra full nytte av den åndelige formidlingen. Det betyr at du setter kjødet ditt først. Du er villig til å betale for dine kjødelige behov og kjøpe deg et måltid, men er ikke villig til å hedre din lærer/mentor/pastor/biskop med din økonomi, slik at han/hun vil bli godt forsørget. Paulus kaller dette å spotte Gud. Ingen kan betale for Ordet eller salvelsen, men det bibelske prinsippet er alltid: Åndelig for materielt! Dette er Yahs lov, og det er slik fra skapelsen.

Når vi omvender oss og vender tilbake til Den allmektige, er det første temaet av omvendelse og å vende tilbake til Hans veier, å gi tiende og offergaver.

En sønn hedrer sin far og en slave sin herre. Er jeg far, hvor er da min heder, er jeg herre, hvor er ærefrykten for meg? sier Herren over hærskarene til dere prester, dere som viser forakt for mitt navn. Dere sier: «Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? Malaki 1:6

På hvilken måte har vi fornærmet deg, Abba?

Når dere bærer fram et blindt dyr som offer, er ikke det galt? Når dere kommer med et halt eller sykt dyr, er ikke det galt? Hva om du kom med slikt til din stattholder? Tror du han da ville sette pris på deg og ta vennlig imot deg? sier YHVH T`zvaot. Malaki 1:8

Noen mennesker gir, men det er ikke behagelig for Yah. De gir ikke tiender, førstegrøder eller de beste offergavene, men de gir “restene”, og de gjør Gud en “tjeneste”. Dette er veldig støtende for den levende Gud!

Og nå, be om velvilje for Guds ansikt så han viser oss nåde. Men når det kommer slikt fra deres hånd, kan han da ta vennlig imot deg? sier YHVH T`zvaot. Malaki 1:9

Og vi undrer oss over hvorfor våre bønner ikke blir besvart, og hvorfor Ordet som forkynnes fra prekestolen ikke gagner oss. Det er rett og slett fordi mange spotter Gud!

Noen mennesker bruker mer penger på å kjøpe en hamburger til seg selv enn å velsigne en predikant som underviser dem i Ordet. På samme måte har hele menigheten en gjeld å betale til predikantene som forkynner/underviser/skriver og formaner oss med Yahs Ord, og også til Israel! Israel er alle nasjoners åndelige mor. Fra troende israelere, menn og kvinner, har nasjonene mottatt Elohims Ord og Frelseren Messias Yeshua. Det samme gjensidighets-prinsippet gjelder her, åndelig for materielt.

For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem (Israelske troende!) med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. Romerne 15:26-27

Stop Mocking God

Dette er det profetiske ord for vår tid,

Slutt å spotte Gud og betal din gjeld til Ham!

Begynn fra i dag å hedre dine pastorer og lærere som underviser deg i Ordet, uansett hvor de måtte være. Begynn også å betale tilbake gjelden til Israel ved å gi økonomisk til de troende i Landet.

Fornærmer dette deg? Eller får denne sannheten deg til å omvende deg? Sannheten avslører alltid hvor vårt hjerte er.

For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Matteus 6:21

“Øyet er kroppens lampe; Så hvis øyet ditt er klart, vil hele kroppen din være full av lys.” Hvis øyet ditt er dårlig, vil hele kroppen være full av mørke. Hvis da lyset som er i deg er mørke, hvor stort er ikke mørket!

Et ondt øye kommer fra et hebraisk formspråk som betyr en gjerrig person. Når vi er gjerrige mot Den allmektige ved ikke å støtte Hans tjenere, er kroppen vår full av mørke, og fordervelse setter inn, akkurat som Galaterne 6:8 forteller oss. Da har vi ingen autoritet mot fienden.

For den som sår i sitt eget kjød, vil høste fordervelse fra kjødet, men den som sår i Ånden, vil fra Ånden høste evig liv.

Når du tar vare på deg selv og dine egne behov, men ikke ærer Yahs tjenere, kalles det å “så i kjødet.” Og av kjødet vil du høste fordervelse. Da vil ikke det talte Ordet hjelpe deg fordi du ikke har æret Gud ved å ære Hans tjenere.

Den høyeste avgudsdyrkelse er “kjærlighet til Mammon”; både fattige og rike synder med det. Den fattige fordi han ikke ærer Elohims tjenere ved å gi tiender og offergaver slik enken gjorde, og de rike fordi de kan gi mye, men de ærer ikke Yah med sin økonomi.

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Matteus 6:24

Det er på høy tid at vi omvende seg fra å spotte Gud i Yeshuas kropp og fra å elske Mammon og ære vårt kjød mer enn vi ærer Hans ord og Hans tjenere som ofrer sine liv for å bringe det ut. Det er også på tide å omvende oss og begynne å betale tilbake gjelden til Israel, tror du ikke? Dette vil bringe gjennombrudd i vår åndelige vandring, vår økonomi, våre barn og familier, og vi vil begynne å oppleve en fornyet salvelse og vekkelse!

La oss ikke miste motet når vi gjør godt, for når tiden er inne, vil vi høste hvis vi ikke blir trette. Galaterne 6:9

Dine israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke være stille” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offergaver

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Kraftfulle kvinner i Bibelen TV Program serien har blitt lansert!

Se: The Shunammite

 • Shabbat Letter ads

  Lær mer fra Grafted in & Identitetstyveri bøkene!

  Podet inn

  Vend tilbake til storhet

  Identitetstyveriet

  Tilbakevendingen av det 1. århundres Messias

  Grafted In and The Identity Theft books

  Bestill nå →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Sukkot Tour 2023

  Blås din Shofar i Sion!

  Sukkot 5784

  Sukkot tur & hellig sammenkomst

  27. September – 9. Oktober 2023 (13 dager)

  Med Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “Blås shofar på Sion! Løft hærrop på mitt hellige fjell!” Joel 2:1

  Kom og feire Sukkot, blås i shofar i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Hellige Land med ditt nærvær og dine bønner.

  Vi vil besøke Jerusalem, Samaria, det helbredende vannet i Dødehavet, og vi vil marsjere gjennom Jerusalem med glade troende fra mange nasjoner. Vi vil til og med seile på Gennesaretsjøen – og så mye mer, inkludert valgfri dåp i Jordan-elven. Ikke gå glipp av det!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA ledet av Rabbi Baruch Bierman. Hundrevis studerer nå GRM bibelskole bak murene!

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah Ross

  Dette kurset har gitt meg en bedre forståelse av hva det betyr å ha Yeshua som Herre og Mester i livet mitt. Jeg har gjenvunnet min tro på Yeshua og håper på et bedre liv, ikke bare her på jorden, men også i evigheten.
  – Thomas Mount

  Vi inviterer deg til å støtte denne livsforvandlende tjenesten gjennom dine bønner og donasjoner!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →