Crumbs or Cream

Smuler eller krem?


Crumbs or Cream
Torah lesing BEHAR – Vayikra (3. Mosebok) 25,1-26,2

Shabbat shalom du høyt elskede!

Hvor mange av oss gir vår Mester vårt livs smuler i stedet for kremen? Jeg tenkte på dette da jeg innså at så mange troende tilbringer livene sine i onde sirkler av selv-søking der de forfølger sin egen lykke, sin egen karriere, sin egen fremgang og sine egne drømmer. Deretter, etter at de er rammet av livet og omstendighetene, i det beste tilfelle, så overgir de seg til Ham med det som er igjen av livene sine. Ved den tiden er de fleste syke og utslitte fordi de har kastet bort kremen av sine år i tomme beskjeftigelser som de trodde var gode og fornuftige. Yeshua viste meg at når mennesker gir Ham bare smulene, restene, det som er til overs, er det et svik, og de behandler Ham faktisk som en hund som bare spiser smulene under sin herres bord.

«Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Matteus 15,27

Når vi gir Ham «restene», er det som om Han er underlagt vår barmhjertighet, faktisk, vi er herrene over våre egne liv og vi bare «kaster til Ham» noen smuler av vår tid, smuler av våre tanker, og smuler av delvis lydighet for å tilfredsstille Ham. Det tilfredsstiller faktisk vår følelse av skyld og plikt og det får oss til å føle oss storsinnet, men vi er ikke noe annet enn hyklere og religiøse.

Etter at Josva døde, ble Juda stamme utpekt til å lede i prosesjonen i Kanaans Land. Juda greide å beseire en konge kalt Adoni Bezek, og de kuttet av tommelfingrene og stortærne hans. Dette er hva Adoni Bezek den beseirede kongen fortalte sine Judeiske fangevoktere,

Da sa Adoni-Besek: «Sytti konger med tommelfingre og stortær hugget av sanket smuler under mitt bord. Gud har gitt meg lønn som fortjent for det jeg har gjort. (eng: som jeg har gjort, har Gud gitt meg igjen)» Så førte de ham til Jerusalem, og der døde han. Dommerne 1,7

Her ser vi at beseirede konger blir fornedret og ydmyket ved å spise rester under bordet til kongen som beseiret dem. Når vi gir smuler eller rester til Yeshua, gjør vi oss selv til å være den herskende kongen og Han er krenket, ydmyket og fornedret som om Han var en tigger som ventet på å spise restene fra våre liv, tid, penger, styrke, åndedrag og oppmerksomhet.

Og likevel æret Israels Gud ved å gi oss Sin Første og Beste da Han gav oss Sin eneste sønn Yeshua som var avlet (ikke skapt) fra Hans lender, av Guddommelig essens (natur/vesen).

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16

Han opphøyde oss fra gjørmen av vår falne, syndige, skitne, egoistiske, opprørske menneskehet til den høyeste plass av ære, til å sitte sammen med Ham i det himmelske!

I Messias Yeshua har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Efeserne 2,6

Og vår respons til en slik ære, slik ufortjent opphøyelse er å servere noen smuler, noen rester til Ham. Dette er å betale tilbake ondt for godt. Han æret oss til den høyeste grad ved å gi Sin kongelighet til oss gjennom Yeshuas blod og vi gir tilbake til Ham vanære og respektløshet ved å gi til Ham det som virker fornuftig for oss, uansett hva som er bekvemt og komfortabelt, ved å sette først oss selv, våre ønsker, vår familie, våre venner, vår streben, vår logikk. Han gav oss HELE Seg, og vi behandler Ham som en hund.

Det sårer. Det sårer Ham og det sårer også oss. Å gi tilbake ondt for godt, vanære for ære lover at det onde og forbannelsen aldri vil forlate våre hus!

Lønner noen godt med ondt, viker ulykken aldri fra hans hus. Ordspråkene 17,13

Har du noen gang lurt på hvorfor Kains offer ikke ble mottatt mens Abels ble det?

Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Elohim et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Elohim så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. 1. Mosebok 4,3-5

Crumbs or Cream

Du forstår, Kain brakte «et offer». Det er uansett hva som føltes godt for ham å gi. Han gav ikke til Elohim det første og det beste av Landets grøde. Faktisk hadde han sannsynligvis spist opp førstegrøden allerede, så han brakte til Skaperen av Universet det som var til overs. Men, Abel brakte det FØRSTE fødte av sin flokk og alle FETT delene. Kain brakte smulene til Elohim og Abel gav Ham kremen. Ved Kains offer ble han krenket, ved Abels offer ble Han æret. Kain i sin stolthet og sjalusi, som ofte ledsager religion, reiste seg opp og myrdet sin rettferdige bror. Deretter fordømte Elohim ham til å være en evig vandrer med et merke på pannen sin. Kain skulle aldri finne hvile. Men Abel, selv om han led, rett etter sin død fant han hvile ved Faderen i Himmelens barm for hele evigheten.

Når vi gir YHVH restene, er vi fordømt til å bli deprimert, sint og rastløs, vi er utvist fra Elohims nærvær.

Vi kan kanskje lide for at vi gjør det som er rett og gir vårt livs krem til Ham, men vi vil ha en evig belønning som vil kompensere for alle våre lidelser. Og i dette livet vil vi erfare en overflod av liv som kommer fra Hans Nærvær og fra Hans Ord som er gjort til kjød i oss.

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og (eng: ha det i) overflod. Johannes 10,10

Når vi gir Ham kremen og Han er Kongen på enhver måte, er Han selve sentrum og fokus for vår eksistens, da vil vi være sunn i vår sjel og vi vil være stabil i alle omstendigheter. Vi vil ha sann fremgang som starter i sjelen og deretter manifesteres på alle andre arenaer av våre liv.

Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig (eng: slik din sjel har det godt). 3. Johannes 2

Om vi er oppe eller nede, om det er lette eller vanskelige tider, så vil vårt sentrum ikke endres; Han vil være vår stabilitet i alle situasjoner.

Da skal trygge (eng: stabile) tider komme til deg, rikdom av frelse, visdom og kunnskap, frykt for YHVH, det er hans skatt. Jesaja 33,6

Å gi Ham våre livs krem er ikke noe usedvanlig. Ordet kaller det vår «rimelige gudstjeneste».

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige (eng: rimelige/troverdige) gudstjeneste. Romerne 12,1

Responsen til den æren som Han har tildelt oss ved å gi oss Sin Første og Sin Beste er HELE våre liv, tid, styrke, på alteret av tjeneste for Ham. Uansett hva Han kalte oss til å gjøre, enten det er i tjenesten, på den profesjonelle arena eller i business, som en husmor og mor, som en renholder eller i et annet yrke, uansett hva det er, tjen Ham der med hele ditt hjerte, sinn og styrke.

Crumbs or Cream

Problemet er at mange tjener seg selv i stedet for å tjene Ham. De ønsker en jobb for pengene, ikke for å tjene Ham. De ønsker å studere for å få en karriere de kan tilfredsstille seg selv med, men de bryr seg ikke om å søke Ham om hva som er Hans vilje i saken. Mange gifter seg uten en gang å rådføre seg med Ham, bare for å bli skilt etter en kort stund. Jeg snakker ikke om de som ikke tror men om troende, elskede! Har du blitt likedannet med denne verden i din måte å tenke på og ved å søke det som tjener selvet?

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Romerne 12,2

Vi kan ikke kjenne igjen Hans fullkomne vilje hvis sinnene våre tenker slik resten av verden gjør. Uten å overgi vårt alt til Ham og senke oss selv ned i Hans Ord og Ånd vil vi ikke være i stand til å vite Hans vilje. Du kan kanskje komme til slutten av livet ditt bare for å få høre at ditt livs offer har ikke vært mottatt av Ham.

Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Johannes åpenbaring 3,15-16

Når vi gir Ham smuler, rester, delvis lydighet, det som er «bekvemt» for oss betyr det at vi er lunkne. Han blir krenket, fornedret og ydmyket ved den måten vi forholder oss til Ham på. Vi gir tilbake ondt for godt, vanære for ære, og det onde vil aldri forlate oss hvis vi ikke gjør TESHUVA. Dette betyr omvendelse, å vende tilbake og bli gjenopprettet til et ubrutt fellesskap med Ham. Jo mer ære du gir Ham ved å gi Ham ditt livs krem, jo mer herlighet vil du vandre i og bli fylt med.

Du skal hedre din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg. 5. Mosebok 5,16

Skriftstedet over handler om jordiske foreldre og hvordan ÆRE spiller en stor rolle i vårt velvære! Enda mer det å ære vår Far i Himmelen ved å gi Ham hele oss som et levende offer på Hans Alter.

Min bønn er at du vil velge fra nå av å stoppe å vanære med smuler fra ditt liv, din styrke, din tid, dine penger, din pust, din tilbedelse og at du vil begynne å ære med ditt livs KREM!

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier YHVH. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet. Men er dere uvillige og trassige, skal dere fortæres av sverd. For YHVHs munn har talt. Jesaja 1,18-20

Dine Israelske mentorer og venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å velsigne denne tjenesten:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE The Word of our Testimony (Vårt vitnesbyrds ord)

Johannes åpenbaring kapittel 12 inneholder instruksjonene for «en 3 tvinnet tråd» som åpenbarer hvordan en skal oppnå seier: ved Lammets blod, vårt vitnesbyrds ord og å elske våre liv til og med inntil døden. Denne undervisningen av Erkebiskop Dominiquae Bierman (som del av Bibelskole på hjul – årlige Sukkot tur i Israel) spør spørsmålet, «Hva har Han gjort for deg?» Lær hvordan dine personlige livs historier og vår proklamasjon av Hans Ord er hvordan det kraftfulle ´våre vitnesbyrds ord´ vil føre oss på linje med Hans plan for seier.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

REGISTRER DEG SÅ FORT SOM MULIG:
Shavuot tur og hellig ild konferanse –
1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Gjenopprettelse av hellig givertjeneste av Dr. Dominiquae Bierman

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/ https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/