Take Off the Mask of the Messiah

Ta av Messias` maske


SPESIELL PESACH UTGAVE

Take Off the Mask of the Messiah
PESACH – Torah: 2. Mosebok 12:21-51 | Profetene: Josva 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 | Evangeliene: Johannes 19:31-20:1

Messias er ikke en jøde som ble en kristen. Heller ikke er Han en jøde som later som om Han er en kristen, som marrano-jødiske konvertitter under den katolske inkvisasjonen.

Yeshuas navn er ikke Jesus Kristus. Jesus Kristus er ikke en oversettelse av Yeshua. Det er en gresk translitterasjon med hedenske røtter.

Han ble ikke født i jula den 25. (eller 24.) desember, som er en dato som vekker minner om den hedenske festen saturnalia. Heller ikke stod Han opp fra de døde under Easter [Engelsk ord for påske] (som er feiringen av fruktbarhetsgudinnen kalt Ishtar) – Han stod opp fra de døde etter Pesach [Hebraisk ord for den Bibelske påsken, det engelske ordet er Passover som betyr forbigang] under førstegrødens høytid.

Den tidlige kirken var ikke en «kirke». Det var et samfunn av jødiske troende og andre etterfølgere av Messias. De hadde ikke «gudstjenester» på søndag; de gikk til synagogen på sabbaten for å lytte til Torah (slik Yeshua gjorde). Deretter avsluttet de sabbaten sammen ved solnedgang på lørdag ved å innvie den første dagen i uken (som begynner på lørdag kveld).

Det er betydningsfullt å notere seg at Yeshua, Shaul (Paulus), Kefa (Peter), Yochanan (Johannes) og alle de andre Apostlene var jødiske og de konverterte aldri til kristendommen. De fulgte Messias helhjertet og imiterte Hans offervillige vandring. De viste Yeshuas kraft til å helbrede, kaste ut demoner og vekke opp døde. De viste lydighet mot den Hellige Ånd og til den Torah som de kjente. De spiste ikke svin eller noe urent dyr – og de forsøkte aldri å velsigne dem. (se 3.Mosebok kapittel 11)

De mottok Yeshua som sitt Pesach Lam, deres ultimate offer for synd. De feiret Pesach, Shavuot, Yom Kippur og Sukkot som resten av Israel, men nå veldig gledefylt med den profetiske forståelsen av den Messianske oppfyllelsen.

Dette er hva de underviste og demonstrerte foran både jøder og hedninger. Dette er deres arv til alle oss som er guddommelig utvalgt til å gjenopprette sannheten i vår generasjon. For å gjøre dette, må vi fjerne den kristne masken fra Yeshua og se Ham som Han virkelig er: Yeshua er en jøde. Faktisk, Han er jødenes Konge!

Universets Gud valgte å åpenbare Seg Selv for verden som en jøde, og verden har bestemt seg for å forkaste Ham som en jøde, å gjøre Ham til en hedensk kristen. Det er en kristen maske som har blitt plassert på Ham i århundrer – det kveler Ham og slukker den Hellige Ånds ild! Det utsetter også den største oppvåkningen verden noen gang har sett, den «tredje dags vekkelse», i dette tredje årtusen.

Take Off the Mask of the Messiah

Nå åpenbarer Han Seg Selv som en jøde for millioner av katolikker – til de som forkastet Ham i hver jøde som ble torturert, konvertert ved makt og brent levende på bålene til den katolske «hellige inkvisasjonen».

Han åpenbarer Seg Selv som den Levende Torah (det Levende Ord i jødisk form) for millioner av protestant-etterfølgere av Martin Luthers anti-semittiske doktriner. På grunn av hans fornærmelse på grunn av jødene som var «ukonverterbare» på hans tid, skrev Luther sin bok «Om jødene og deres løgner» – dette bar frukt, den ble brukt av Hitler da han planla den Endelige Løsningen.

Han åpenbarer Seg Selv som «jøden som døde for deg» for millioner av muslimer som roper jihad for utslettelsen av Israel. Han åpenbarer også Seg Selv som en jøde uten noen maske for en ung og desperat generasjon som er trett av religiøse løgner og krever SANNHET som ikke er UTVANNET!

Sist, men ikke minst. Han åpenbarer Seg Selv som en jøde for Sitt eget folk – Israels folk! Og fra hvert hjørne av det Hellige Land og uansett hvor Hans folk er, så er det flere og flere stemmer som roper, ber og synger i harmoni,

«Baruch Habah Beshem Adonai»

Velsignet er Han som kommer i YHVHs navn.

Jødenes Konge lengter etter å vende tilbake til Sine egne. Han har tatt av den kristne masken.

Take Off the Mask of the Messiah

Kan du se Ham?

Og hva er din reaksjon når du ser Yeshua? Løper du til Ham som en brud til sin jødiske brudgom? Eller krever du med stor forlegenhet og avsky at den kjente kristne masken må bli satt på plass, der du insisterer på å kalle Ham Jesus Kristus – og velger å fortsette å feire jul, påske (easter) og søndags tilbedelse fordi du kan ikke tåle de blottlagte merkene av Hans omskjærelse?

Er Yeshuas jødiskhet frastøtende for deg? Foretrekker du Ham med en kristen maske? I så fall må det bli spurt: er den jødiske Messias din frelser eller en innbilning fra din fantasi?

Du forstår, hatet mot jødene (anti-semittisme) ligger veldig dypt i hjertene til mange kristne. Det blir fullt konfrontert og ført frem i lyset når vi fjerner den kristne masken til Messias, og Han blir avslørt som en jøde i all Sin prakt.

Husk, ved EN jøde blir verden frelst og ved den samme ENE jøden blir verden dømt.

Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.» Johannes åpenbaring 5,5

Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Yeshua. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Apg. 3,19-21

Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig (eng: for Han har reist seg fra Sin hellige bolig). Sakarja 2,17

En glad Pesach til alle våre disipler, venner og partnere og til hele Israel,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

www.kad-esh.org
www.unitednationsforisrael.org

Take Off the Mask of the Messiah

Vi inviterer deg til å sende dine førstegrøde- og fest offer som skal bli velsignet i vår Ambassade på Jerusalems høyder:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE De første turister, del tre

Erkebiskop Dominiquae Bierman konkluderer denne innsiktsfulle undervisningen fra Forene Nasjoner for Israel-turen. Se hvordan seier på hver misjon vi foretar oss er avhengig av at kilden for vår informasjon kommer fra Hans Helige Ord og ikke fra fiendtlige omstendigheter. Til og med når vi reiser på tur rundt i Landet i dag må vi motta forståelse av Israel gjennom filteret av hva Elohim sier om folket og at deres fremtid blir oppfylt i disse endens tider som vi lever i.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Sheep nations (sauenasjoner) av Dr. Dominiquae Bierman

Sheep Nations

Yeshua adskiller nasjonene på denne tiden: hvilke nasjoner vil bli sauenasjoner og arve evigheten med Ham, og hvilke vil bli geitenasjoner og gå til evig ødeleggelse? Den Allmektige besøkte Erkebiskop Dominiquae Bierman i Chile og gav henne en verdens forandrende åpenbaring som er særdeles nødvendig for å frelse nasjonene!

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-kravene har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi vil ha 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320.

For mer informasjon om dette stoffet og nye priser, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/