Taking the battle higher

Ta kampen til et høyere nivå


Taking the battle higher
Torah lesing TAZRIAH – Vayikra (3.Mosebok) 12:1-13:59

Visdom serien – Del 6

For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. Kolosser-brevet 2:9 – 10

Sabbat shalom, kjære elskede!

YHVH har lagt et viktig budskap om åndelig krigføring på hjertet mitt. Du må lære å utøve åndelig autoritet, ellers kommer du ikke til å greie deg!

Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har en kort tid.” Åpenbaringen 12:12

Jeg har lagt merke til at de fleste mennesker har en veldig sløv åndelige dømmekraft, og at de ​​ikke vet at de fleste “omstendighetene” de er offer for, faktisk er angrep fra fienden!

Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Johannes 10:10

Det finnes ikke noe jordisk våpen som kan hjelpe oss i en åndelig kamp, vi må kjempe i Ånden og motta instrukser og visdom fra Ham for å kunne kjempe og vinne seier!

For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Messias, 2. Korinter brev 10:4-5

Vi må legge til side all tom innbilning (høye ting som setter seg opp mot kunnskapen fra YHVH)! De er fantasier som forkaster løftet og YHVHs (Gud) Kraft, og får oss til å “pønske ut” løsninger på våre problemer uten å anvende åndelig autoritet! Disse fåfengte innbilningene overbeviser oss om at vi er “under” omstendighetene når det er akkurat det motsatte som er tilfellet! Så, det første vi må gjøre er å ta autoritet over dine egne “frykt tanker!” Ta dine tanker til fange og legg dem under Messias, Hans Ord og Hans Ånd!

Befal dem med din egen stemme at de skal finne sin plass!

Taking the battle higher

Vår vinner-posisjon

Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av Sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Messias, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Messias Yeshua, Efeser brevet 2:4-6

Vår posisjon i Ånden er den høyest mulige! Vi er plassert i den tredje Himmel over alle makter og åndsfyrster, som er i den andre Himmelen. Hele satans hær er under våre føtter!

Vi har fått autoritet over all fiendens makt!

Se, Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingen ting skal skade dere på noen måte. Lukas 10:19

Vi er skapt litt lavere enn Elohim, Skaperen Selv!

Hva er da mennesket, at Du skulle minnes ham, og menneskesønnen, at Du skulle se til ham? For Du har gjort ham lite ringere enn Gud, og med herlighet og ære har Du kronet ham. Salme 8:5-6

I de fleste oversettelsene er dette verset feil oversatt til “litt lavere enn engler”, men i den opprinnelige hebraiske teksten, heter det: “Litt lavere enn Elohim” Med andre ord høyere enn englene! Vi må huske på at satan er en fallen engel!

Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne, morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som underkuet folkeslagene! Jesaja 14:12

YHVHs engler, Hans lydige himmelske hærskare, er våre allierte og hjelpere!

Men til hvem av englene har Han noen gang sagt: “Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger Dine fiender til skammel for Dine føtter”? Er de ikke alle tjenende ånder, utsendt for å tjene dem som skal arve frelse? Hebreerbrevet 1:13-14

De er her for å tjene, hjelpe og bistå oss, og de vil gjøre alt vi sier hvis vi sier det YHVH sier! De kan ikke hjelpe oss hvis vi taler ord av vantro og frykt!

Velsign YHVH, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør etter Hans ord og lyder Hans ords røst. Salme 103:20

De er kraftige, veldig i styrke og er klar til å omsette i praksis Ordene som Yah befaler! Yeshua sa at all utøvende autoritet er gitt til Ham, og Han ga den til oss!

“Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag (eng: nasjoner) til disipler,… Matteus 28,18b – 19a

Vi er satt til å utøve Yahs autoritet på jorden, og det inkluderer å befale engler. Engler er sendt for å adlyde våre kommandoer hvis vi taler og ber Yahs fullkomne vilje, og Hans fullkomne vilje er over alt i hele Bibelen!

Les høyt 5. Mosebok 28:1-14 og se Hans fullkomne vilje for alle Hans lydige barn!

Om du nøye lyder Herren din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder Herren din Guds røst: 5. Mosebok 28:1-2

Fortsett så å lese fra vers 15 og fremover, og les om forbannelsen for alle de som gjør opprør mot Ham. Det er på tide å få øynene opp for Hans fullkomne vilje, for hvis du ikke gjør det, vil dine åndelige sanser bli sløvet til å tro at alle onde omstendigheter er Hans fullkomne vilje eller en “test” for deg! Det er de IKKE! Det var satan som kom for å stjele, drepe og ødelegge, ikke YHVH!

Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir Sitt liv for sauene. Johannes 10:10-11

Vår test ligger i hvordan vi gjensvarer! Vil vi bruke de åndelige våpnene, eller vil vi legge oss “under omstendighetene” og unnskylde det med at “det må være Gud’s fullkomne vilje for meg å være “utilpass””. Nei, det er ikke slik! Hans fullkomne vilje for deg, er at du skal vandre her på jorden velsignet, frisk, velstående og vellykket i Hans kall. Faktisk er det slik at når Han velsigner oss, frykter nasjonene Hans navn!

Gud skal velsigne oss! Hele jorden skal frykte ham! Salme 67:8

Taking the battle higher

Vi må være voldsomme

Og fra døperen Johannes’ dager og til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg*.

<* annen oversettelse: … nå utsettes himlenes rike for et voldsomt angrep, og de som angriper det, røver det til seg.> Matteus 11:12

Du kan ikke beseire fienden i livet ditt uten å være voldsom i Ånden! Hvis en hund kommer for å bite deg, vil du da “klappe ham” eller snakke vennlig til den? Nei, det vil du ikke, du vil sparke den hardt, og du vil bruke stemmen, hender, føtter, en pinne og hva du måtte behøve for å riste den av deg, dine barn eller hvem som helst denne mannevonde hunden kan skade! Satan er å ligne med en “brølende løve som søker noen han kan oppsluke.”

Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. 1. Peter’s brev 5:8

Men du har mye større autoritet enn noen løve, -vi har autoriteten til Løven av Juda, men vi må utøve den! Vi må binde, løse, brøle, sparke og kaste djevelen ut av vår økonomi, helse, familie, Tjeneste og alt! Selv om det tar lengre tid enn forventet å oppnå et gjennombrudd, stå støtt og fast mot mørkets makter. Ta kampen inn i en offensiv kamp i stedet for en defensiv!

Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste, så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Hebreerbrevet 6:11-12

Det er på tide å kvitte seg med all “treghet” og passiv vantro, riste av seg all ormeyngel og prise Ham, og å proklamere Hans Ord!

De hellige skal fryde seg i herlighet. De skal juble på sitt leie. Deres munn skal hylle Gud, og et tveegget sverd skal være i deres hånd, til å fullbyrde hevn over hedninge folkene og straff over folkeslagene. De skal binde deres konger med lenker og deres stormenn med jernbånd. De skal utføre den nedskrevne dom over dem – denne ære har alle Hans hellige. Lov Herren! Salme 149:5-9

Husk å be om at Israel slutter å være “defensiv” mot mørkets makter og inntar en “offensiv” holdning før fienden inntar mer og mer territorium!

Dine venner og mentorer i Israel

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: UNIFY – The Covenant of Ruth

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk gjenopprettelses-tur i Israel

Shavuot/Pinse

3-13. juni 2022 (10 dager)

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“Rettferdighet går foran Ham og forbereder en veg for Hans føtter” Salme 85:14

Grip shofarene deres og SKYND DERE å gå inn i Hans Land gjennom den ÅPNE DØREN vi alle har bedt om!

***Ingen grønne pass behøves, bare PCR tester

Mer informasjon

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972)301-7087 ext.2

Mer informasjon →

Lær om troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med i GRI mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå og begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. GRM bibelskole studeres nå i flere manns- og kvinnefengsler. Steg for steg blir de innsatte ledet til evangeliet fra i Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

Gi online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →