The Crown of Thorns

Tornekronen – Beseire sinnets skorpion – del 1


The Crown of Thorns
Torah lesing LECH LECHA – Bereshet (1.Mosebok) 12: 1-17: 27

flettet en krone av torner og satte den på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: «Vær hilset, du jødenes konge!» ” Matteus 27:29

.Shabbat Shalom, kjære elskede!

Skorpionen i sinnet er begrepet jeg bruker for alle mentale og følelsesmessige sykdommer og biokjemiske ubalanser.

Tornekronen som Messias Yeshua ble tvunget til å bære, er for den totale helbredelsen av alle psykiske sykdommer.

Stoltheten mot Gud, opprør, avgudsdyrkelsen til Mammon (penger, posisjon og eiendeler), øyets lyst, kjødets lyst og livets stolthet forårsaker psykisk sykdom.

Yeshua på korset er som slangen på pålen som Moses løftet opp i ørkenen. Å se på Ham forårsaker helbredelse.

Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” Johannes 3: 14-15

The Crown of Thorns

Israels folk ble bitt av slangene i ørkenen på grunn av deres lyst/begjær. Yeshua betalte prisen for den synden, og i stedet for dommen representert av slangen, ble Han helbredelse og frelse hvis de så på slangen som var løftet opp; hvis vi ser på korset.

og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.»
Da sendte YHVH serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde.
4.Mosebok 21: 5-6

Stolthet forårsaker mumling, klaging og opprør mot Elohim-Gud!

Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot YHVH og mot deg. Be YHVH at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket. 4.Mosebok 21: 7

Omvendelse forløser barmhjertighet!

Da sa YHVH til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve. 4.Mosebok 21: 8-9

The Crown of Thorns

Dette er et bilde på Yeshua på korset, som slangen på pålen!

Alle mennesker, inkludert det jødiske folk, vil bli frelst og helbredet bare når vi ser på Ham, på Yeshua, og offeret på korset.

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. ” Zechariah 12:10

Verket på korset inkluderer stripene/sårene som Han mottok (39 piskeslag), naglene igjennom hendene Hans, Hans side som ble gjennomstukket, og tornekronen!

Isaiah 53: 5 “Ved Hans sår (39 piskeslag) er vi helbredet” – det er fysisk sykdom. De 39 piskeslagene som Han mottok, helbredet de 39 kategoriene av sykdom som den medisinske profesjon anerkjenner.

The Crown of Thorns

Tornekronen

Psykisk sykdom står på egen hånd. Det er ikke innenfor de 39 kategoriene av fysiske sykdommer. Mental sykdom blir bare helbredet ved tornekronen som Yeshua hadde på hodet mens Han hang på korset.

Han ydmyket Seg til døden på korset og fikk livets krone. Tornekronen gravde seg dypt inn i pannen, og ydmyket Ham. Når sinnet ydmyker seg selv foran Skaperen av Livet, blir sinnet helbredet. Tornekronen representerer sinnets skorpion, all psykisk sykdom!

Ydmykhet og overgivelse er nøkkelen til helbredelse av alle psykiske sykdommer.

Skorpionen i sinnet er stolthet mot korset

Dette bringer inn avgudsdyrkelsen av å stole på seg selv og lyst /begjær etter det som er oppdaget å være som “liv” eller “å leve det”; En lyst etter penger, posisjon, egoistisk ambisjon, sex, narkotika og vanedannende stoffer.

Selv ambisjonen om å være “god” uten Gud, er stolthet! Mange gode og moralske mennesker lider under sinnets skorpion, psykiske sykdommer, fordi de tror de er gode på egen hånd, og de behøver ikke Yeshuas offer for å bli gjort rettferdige!

” Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste.” “Romerne 3: 9-10

Å forsøke å være “god” uten Ham regnes som skitne menstruasjonsbind eller håndklær. Tidligere brukte kvinner filler under menstruasjons-perioden.

Alle ble vi som urene, all vår rettferd (våre rettferdige handlinger) som urent tøy. Vi visnet alle som løv, vår skyld tar oss bort som en vind. ” Isaiah 64: 5

Opprør, stolthet, bitterhet og frykt blir skorpionen i sinnet i stedet for livets krone. De bærer en tornekrone som er psykisk sykdom, noe som gjør vondt i sinnet og forårsaker kjemiske ubalanser.

Slik en skorpion stikker og frigjør sin gift, det samme gjør tornekronen, bestående av stolthet, opprør, frykt og bitterhet som frigjør dens gift i hjernen og forårsaker psykiske problemer.

Yeshua bar tornekronen, Han ble synd, Han ble slangen, Han ble stolthet, opprør, frykt og bitterhet. Han tok all psykisk sykdom på Seg Selv. Han led alt for deg! Vi fortjener ikke denne offer-handling. Han var uskyldig og hadde ingen stolthet! Han måtte ikke lide, men Han gjorde det på grunn av kjærlighet!

” For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. ” Johannes 3: 16-17

Når vi vender oss til Ham og tar imot fylden av Hans offer for oss, blir vi helbredet!

Enhver psykisk sykdom kan bli helbredet når vi ydmyker oss selv foran Yeshuas kors, og vi tar imot blodet som strømmer fra tornekronen.

The Crown of Thorns

Den psykisk syke har to alternativer:

Å bære tornekronen av stolthet, opprør, bitterhet, lyst, vantro, frykt og avgudsdyrkelse og å bli bitt av sinnets skorpion, alle psykiske sykdommer,

Eller

Å omvende seg fra stolthet, opprør, bitterhet, vantro, frykt og avgudsdyrkelse og se på Ham som vi har gjennomboret, og sørge over Ham i omvendelse, for Han ble såret for våre misgjerninger, og Han var deprimert på grunn av våre synder, og Han bar straffen og dommen som vi fortjener, slik at vi kan bli gjort hele fra skorpionens gift i sinnet som er psykiske sykdommer, alle psykiske sykdommer.

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
” Isaiah 53: 5

På hebraisk er ordet knust, ordet deprimert! Alle som er deprimerte, føler at alle hans kropps- og sinns funksjoner har blitt knust! Yeshua led alle symptomene på depresjon, så du ikke behøver å ha dem hvis du ydmyker deg selv og omvender deg og har din fulle tillit til Ham og det offeret Han ga for deg!

Yeshua betalte prisen for at du kan få livets krone! Han bar tornekronen for at du skal være helt fri fra all psykisk sykdom hvis du ydmyker deg selv foran Ham, ser på Ham, tilber Ham, mottar Hans fantastiske offer, har all din tillit i Ham og lar Ham ta over livet ditt!

Fortsettelse følger…

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke holde meg stille.” Isaiah 62: 1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Haifa, The Spirit of Elijah

Lær om troens jødiske røtter.

Du trenger aldri å ta en ny bibelskole igjen. GRM Bibelskole er en vaskemaskin som vil lede deg til sannheten fra det 1. århundre, noe som vil føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiene →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien til det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlige i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig skissert i denne gjennombrudds-boken. Den vil åpne øyne og svare på mange spørsmål, og gjenopprette vårt sanne trosfundament, gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra Apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ledet til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har nettopp lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fanger i det amerikanske fengselssystemet, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønner og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias for fengselssystemet over hele USA!

Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentar-feltet: “Fengsels-arbeidet”

Doner online →

Les mer →

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighetsgave på $100 eller mer. Trykk på knappen nedenfor eller send oss en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →