Do you believe in yourself

Tror du på deg selv?


Do you believe in yourself
Torah lesing EMOR – Vayikra (3.Mosebok) 21,1-24,23

Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. 3. Johannes 2

Shabbat shalom du høyt elskede!

En shabbat hvilte jeg og hadde fellesskap med den Hellige Ånd da jeg innså at jeg var virkelig, virkelig trist. Da jeg koblet meg mer med kilden for sorgen min etter bønn, forstod jeg at jeg sørget fordi jeg tenkte at ingen virkelig hadde trodd på meg nok til å investere i min musikalske suksess. Det jeg ikke forstod da, var det Yah (Gud) åpenbarte for meg da jeg gråt foran Ham: Jeg hadde ikke trodd på det selv!

Min Skaper gav mange gaver til meg inkludert skriving, sang, komponering av musikk, undervisning, forkynnelse, skuespillerkunst og mange andre. Jeg innså spesielt at den vakre musikken og sangene som den Allmektige hadde gitt til meg ble ikke brukt nok, og de var kjent av veldig få. Hvorfor det?

Jeg tenkte at ingen hadde virkelig trodd på meg, og jeg hadde gode grunner for å tenke på den måten. Faktisk, da jeg var åtte eller ni år gammel fikk jeg undervisning i gitarspill og sang, men min mor valgte å ta meg ut fra disse musikktimene som ville ha sikret min musikalske fremtid. Hun gjorde dette fordi jeg brukte å bli hes og miste stemmen. Doktoren på den tiden hadde advart henne om at jeg ville få en permanent skade på stemmebåndene mine hvis jeg fortsatte med sang. Dette var på 60-tallet, og det var mye uvitenhet da. Min mor brukte å si at jeg var en «syngende baby». Uansett når hun tok meg i barnevognen til en restaurant, ville alle menneskene komme for å se underverket av at en så liten baby på et par måneder sang og laget melodier. Men hun elsket meg og ut ifra hennes bekymring for mitt velvære drepte hun håpet mitt om å noen gang bli god nok på musikk-arenaen. Jeg forsøkte mitt beste å fortsette selv uten at noen trodde på meg, og ja, jeg hadde en svakhet og jeg brukte å bli hes. Røsten min var vakker og varm, den rørte ved menneskers hjerter og sjeler, men jeg kunne ikke bruke den for mye ellers ville stemmebåndene mine lide. Det som er verre enn dette er at jeg mistet troen på meg selv i musikk-arenaen, men jeg mistet aldri sangen min.

Yes

Messias Yeshua åpenbarte Seg Selv for meg da jeg var 29 år gammel etter en alvorlig familie- og personlig tragedie. Da jeg sa JA til Ham, sa jeg til Ham at jeg var villig til å gjøre uansett hva det var Han ønsket med mitt veldig sønderknuste liv. På den tiden hadde jeg nesten ingen ting igjen etter mitt tidligere liv, jeg hadde mistet alt unntatt min spanske gitar som min utrolige pappa, Professor Hiram Albada hadde kjøpt til meg da vi var på veg til Israel for å gjøre Alyah i oktober 1970. Det Italienske skipet lå til kai i Barcelona, Spania, i omtrent 7 timer, og han tilbrakte de 7 timene i en taxi sammen med oss alle, der vi dro fra gitar-butikk til gitar-butikk for å kjøpe den beste spanske gitaren han kunne finne i Barcelona, til meg. Jeg spurte ham aldri hvordan det kunne ha seg at han trodde på min evne til å gjøre noe med musikk hvis hans kone, min mor, ikke trodde på det og hadde tatt meg ut fra alle musikk-klasser og ambisjoner. Hva var det min dyrebare pappa så? Faktum er at i stedet for å nyte Barcelona selv, så tilbrakte han den i en taxi for å gi til meg den best mulige gitaren jeg noensinne kunne få. Jeg har aldri hatt en bedre en! Denne gitaren fulgte meg i omkring 17 år, og merkene og hakkene på den kunne fortelle historien om mitt liv til deg og enhver tåre som ble felt. Den var min konstante følgesvenn i alle opp og nedturene i livet mitt.

Da Yeshua kom for å plukke opp bitene av min knuste eksistens og gjenskape meg til Hans bilde og liknelse ønsket jeg å gi bort gitaren min til noen som ville bli til noe i musikk-arenaen. Jeg skulle ikke gi en middelmådig gave til min Messias. Jeg var overbevist om at jeg aldri kunne bli god nok til å gi Ham ære ved stemmen og musikken min. Jeg hadde allerede planlagt å gi den bort til en troende i Israel som var veldig musikalsk, da jeg hørte den umiskjennelige røsten til min Far i Himmelen forby meg å gi bort gitaren min fordi Han ønsket å bruke meg, stemmen min og gitaren min. Jeg var sjokkert! Hvordan kunne Han noen gang bruke stemmen min med mine sprukne stemmebånd?

Mot min bedre viten adlød jeg Ham og beholdt den historiske gitaren min. Snart etter begynte den mannen som skulle bli ektemannen min, Rabbi Baruch Bierman og jeg å tjenestegjøre for de mentalt syke på et psykiatrisk sykehus i Israel der min yngre bror var innlagt etter et sammenbrudd i Hæren. Vi hadde møter på gressplenen under trærne, og jeg spilte gitaren, Rabbi delte Ordet og vi hadde en lett piknik sammen med dem. Jeg visste at disse tungt medisinerte og lidende menneskene ikke brydde seg om jeg hørtes perfekt ut eller ikke, de behøvde bare noen som elsket dem betingelsesløst, og vi var de «noen». De elsket gitaren og sangen min, og de ble et veldig støttende publikum. Yah brukte meg virkelig med stemmen min og gitaren min for å bringe kjærlighet og helbredelse til andre. Mange av dem ble frelst, og ganske mange ble til og med skrevet ut fra sykehuset etter at vi la hendene på dem og «stemmene stoppet», de ble satt fri. En av dem ble gift, og bryllupet var utrolig!

Mange år senere befant jeg meg igjen på et annet mentalsykehus i Israel der jeg spilte på gitaren min og sang da en av mine kjære var innlagt der. I løpet av de mange gangene som jeg besøkte sykehuset, ville folket samle seg rundt meg og ansiktene deres skinte da jeg sang med dem og for dem og lærte dem noen av mine nye sanger om Messias. Igjen brukte Yah meg, stemmen min og gitaren min for å bringe helbredelse og håp til mennesker som ikke hadde det. De brydde seg ikke om jeg var perfekt eller ikke, de behøvde bare noen som elsket dem, som gav dem oppmerksomhet og som gav dem håp. Adonai`s Ånd ville bevege seg for å bringe åpenbaring til deres lidende hjerter, og sannhet til deres plagede sinn.

Archbishop Dominiquae Bierman

Med tiden begynte jeg å motta mange, mange sanger fra den Høyeste, og jeg til og med spilte inn fire album, men jeg har mange flere sanger som ikke er spilt inn enn som er spilt inn. Andre mennesker som led i sinnene sine begynte å fortelle meg at musikken min hjalp dem. Jeg husker en spesiell jente i ungdoms-psykiatrien på et annet mental-sykehus i Israel. Hun var en foreldreløs og hadde ingen familie, og hun var dypt deprimert. Jeg gav til henne en av CD`ene mine kalt URU (Våkne), dette var den første CD`en som jeg spilte inn, og den var nesten bare på Hebraisk. De var alle nye sanger gitt til meg ved den Hellige Ånd. Denne jenta begynte å lytte til CD`en min på CD-spilleren sin og hun brukte å gå opp og ned i korridorene mens hun lyttet til musikken min og sang med. En dag møtte hun meg og hun sa: «Når jeg putter musikken din i ørene mine forlater depresjonen meg». Jeg ble opprømt! Igjen brukte mine fedres Gud meg på musikk-arenaen for å bringe liv og håp til de som ikke hadde det. Til slutt ble denne dyrebare jenten skrevet ut fra sykehuset og de fant et fosterhjem for henne. Hun bad med meg og tok imot Yeshua da hun fortsatte til sitt nye liv med nytt håp.

I dag blir noen av sangene mine sunget blant andre nasjoner og menigheter, og en har til og med blitt utgitt i et internasjonalt album. Men jeg innser at jeg har ikke oppfylt hele musikk-kallet mitt enda. For at jeg skal oppfylle det behøver jeg at tre ting kommer sammen:

 1. Tro på Yahs kall
 2. Jeg må tro på meg selv
 3. Mennesker med de nødvendige ressursene må tro på meg

Elskede, dette er min historie og den er uferdig, men tenk på deg selv og Yahs kall over ditt liv:

Tror du på Hans kall over livet ditt? Hvis du gjør det, tror du på deg selv? Du forstår, det er ikke nok at Yah tror på deg (Når Han kaller deg til å gjøre noe, så er det Hans valg der Han har tillit til deg!), du behøver å tro på deg selv fordi Han tror på deg. Da vil du få andre som kommer sammen med deg og hjelper deg til å nå målet med dine gaver, talenter og kall.

I mitt tilfelle var det vanskeligst for meg å tro på meg selv i musikk-arenaen. Jeg var programmert fra barndommen til å mislykkes på denne arenaen. Det har vært en av de mest skjulte og dypeste smertene i livet mitt. Når vi er født til å gjøre noe, å være noen, vil det smerte hvis vi ikke er det. Det vil være en avskåret og uoppfylt del av deg. Når du ikke tror på deg selv i uansett hvilken arena det er, så vil ingen andre tro på deg heller.

Do you believe in yourself

Så, hvordan kan vi gå over fra å være programmert til å mislykkes og komme dit at vi er planlagt for suksess? Det er et enkelt men dypt valg:

Bli enig med alt som Yah (Gud) har kalt deg til å være og gjøre, se hva som er de naturlige gavene og talentene Han har gitt til deg for at du skal oppnå dette. Vurder situasjonen og se hva som er hindringene på vegen din, deretter bruk hindringene som din hjelper og ikke som din fiende, som ditt springbrett og ikke som ditt nederlag. Deretter gå fremover for å bli den beste versjonen av deg selv som du kan bli. Sammenlign deg aldri med andre, du er unik og din reise er unik.

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Romerne 8,28

I mitt tilfelle var hindringen at stemmebåndene mine hadde en svakhet, jeg brukte å bli veldig fort hes hvis jeg belastet dem for mye. Hvordan kan jeg løse dette? Hvorfor ville Skaperen gi meg en røst, et musikalsk øre og så mange nye sanger hvis Han ikke mente at jeg skulle bruke det til Hans ære? Min mors løsning var ikke den korrekte, og jeg tilgav henne for at det førte meg på vegen til å mislykkes. Hennes løsning var å beskytte meg fra skade på stemmebåndene, men det såret sjelen min dypt. I stedet må vi alltid finne løsninger som setter mennesker i stand til å bruke talentene sine selv om de opplever hindringer, svakheter og tilbakeslag. Jeg sier alltid at problemer er bare en mulighet til gjennombrudd og løsninger. I dag arbeider jeg på å kontrollere denne svakheten i stemmebåndene, slik at de skal virke til det gode for meg. For eksempel, det hindrer meg fra å anstrenge meg for mye når jeg synger, men jeg vil heller stole mer på den Hellige Ånds salvelse. Dette gjør at sangene mine alltid vil være profetiske og vil betjene hjertene og sjelene til menneskene. Jeg må overgi meg til den Hellige Ånd hver gang jeg synger, slik at det flyter uten utilbørlig belastning på stemmebåndene mine. Jeg må forbli ekte i sangen min uten hykleri og at jeg later som om jeg er noe jeg ikke er, for å synge fra et sted av hvile og tillit. I min svakhet har Han gjort sterk.

Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Messias` skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. 2. Korinterbrev 12,10

Har du et kall som du føler sorg over, og som du ikke har oppfylt? Kunne det være at du ble programmert til å mislykkes på grunn av personlige svakheter og hindringer, og at det er årsaken til hvorfor du ikke tror på deg selv?

Å tro på Han som kalte deg er ikke stolthet, det er mental helse! Det er forskjellen mellom å mislykkes og lykkes i ditt livs oppdrag.

Ta deg tid og vurder situasjonen, deretter be den Hellige Ånd om å hjelpe deg med å temme defektene eller svakhetene for å hjelpe deg med å oppfylle Hans guddommelige kall. Begynn med å tro på deg selv slik Han tror på deg. Deretter vil andre komme side om side med deg og de vil hjelpe deg til å lykkes! Og du vil komme side om side med andre, og du vil hjelpe dem til å lykkes! Personlig får jeg MYE glede når jeg går side om side med andre og hjelper dem til å lykkes! Dette er sann fruktbarhet og multiplisering!

Jeg tror på deg- min disippel, partner og venn. Jeg tror på Yahs kall over livet ditt, og på alle gavene og talentene som Han har gitt deg. Alle mine skrifter er til for å få deg til å lykkes. Nå har jeg bare en anmodning til deg,

Vær så snill å tro på Hans kall over livet ditt, tro på deg selv, og som et resultat av dette vil du lykkes og du vil hjelpe andre til å lykkes!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Salme 139,14

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Hør på sangen min Emche Kol Dima:

Fra albumet mitt Abba Shebashamayim (Digitalt Album er snart tilgjengelig på www.kad-esh.org/shop/

For å velsigne denne tjenesten:

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE The Vow (Løftet)

Lytt og forstå hvordan du kan motta alt som Gud ønsker å øse ut i disse siste dager, men bare inn i Hans brud som har gjort seg selv rede for Hans tilbakekomst. Fortsettelsen av undervisningen ved Dominiquae Bierman (Overcoming by the Blood of the Lamb) forklarer hvordan denne «Jerusa» vekkelsen er Hans ønske: den begynte ved Hans Ånd for mer enn 2000 år siden! For dette behøves det en rensing, når vi erfarer MAP Revolusjonen (Messiansk-Apostolisk-Profetisk) som gjør det 21. århundre likt det 1. århundre.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Yes! (Ja!) av Dr. Dominiquae Bierman

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

 1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/