Group of people with UNIFY and Yeshua flags

Våkn opp, O Israel


Group of people with UNIFY and Yeshua flags
Torah Del BAMIDBAR – Bamidbar (4. Mosebok) 1:1-4:20 Haftarah: 1 Samuelsbok 20:18-42

Be for Israel med innsikt

Jesaja 62 faste og bønn, spesial utgave

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Sakarja 12:10

Shabbat Shalom, du høyt elskede!

Vi, De Forente Nasjoner for Israel, har sluttet oss til den verdensomspennende Jesaja 62 Faste og bønn fra 7. mai til 28. mai som et bønnesenter.

Når vi faster og ber for å beseire åndsfyrsten Amalek over Israel og de innpodede troende fra nasjonene, er det godt å vite hvordan vi skal be.

Israels fiender

Bare det faktum at Israel eksisterer er et forbløffende mirakel! Amalek, i forskjellige former, har forsøkt å utslette Israels navn fra under himmelen.

De sier: «Kom, la oss utslette dem som folk, så Israels navn ikke lenger blir husket!» Salme 83:4

I dag er det tusenvis av arabiske barn i Israel under de palestinske myndigheter som lærer på skolen at navnet på landet der de bor er “Falestin”. Kartet over Israel i skolebøkene deres bærer ingen navn som Israel, Jerusalem og lignende, men bare navn som “Falestin”, “Al Kuds” og lignende. For dem eksisterer ikke Israel og Israels navn. De blir indoktrinert til å hate alle jøder og å utslette hele Israel slik at Israels navn ikke lenger vil bli husket, noe som er en typisk “Amalek”-strategi. Men YHVHs strategi kommer først.

Siden sa YHVH til Moses: «Skriv dette ned i en bokrull som et minne, og les det opp for Josva. For jeg vil fullstendig utslette minnet om amalekittene under himmelen.» Andre Mosebok 17:14

Minnet om (navnet) Israel vil ikke bli slettet ut, men navnet til Amalek og alle hans allierte (inkludert “Falestin”) vil! Faktisk kommer ordet Falestin og Palestina fra filisterne, Israels gamle fiender. De demoniske åndsfyrstene er de samme!

Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, og vårt ønske er ikke utslettelsen av alle palestinere. Dette er deres ønske mot Israel; derfor ville en fredsavtale med dem aldri fungere i det lange løp. Vi må huske at i Koranen eksisterer ikke “fred” med fiender, men bare “Hudna”. Hudna er en slags “våpenhvile” når fienden din er sterk, men når han er svak, angrip ham. Dette er en typisk amalekitt strategi: Angrip andre når de er svake!

Husk hva amalekittene gjorde mot deg underveis, da dere dro ut av Egypt. De overrasket deg på veien da du var utsultet og utmattet. Uten frykt for Gud hogg de ned baktroppen, alle som var blitt liggende etter. Femte Mosebok 25:17, 18

Man blowing shofar

YHVH oppfordret Israel til ikke å glemme denne typen grusom oppførsel og til å utføre voldsom vrede mot det til det punkt at de utslettet minnet om Amalek (islam, nazisme, erstatningsteologi og lignende) fra under himmelen. Med andre ord, den Allmektige selv har et problem med Amalek og hans allierte!

Betyr det at vi kan forvente at alle muslimer skal dø, eller at vi skal be på den måten? Nei, selvfølgelig ikke; Vi må be om at de må bli frelst. Men vi må be med innsikt og kunnskap, for hvis vi ber “romantiske bønner” som ikke er grunnlagt på Guds ord, får vi ingen svar.

Jeg tror at en av de viktigste strategiene er frelse for araberne. Faktisk lover De hellige skrifter en arv i Israels land til Palestinerne hvis de omvender seg. Hvis ikke, vil de bli fullstendig ødelagt når YHVH utøser sin voldsomme vrede mot Amalek.

Så sier YHVH om alle de onde naboene som rører ved den eiendommen jeg har gitt mitt folk Israel: Se, jeg rykker dem opp fra jorden deres, og Judas hus rykker jeg opp midt iblant dem. Men etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg igjen være barmhjertig mot dem og føre dem tilbake, hver til sin eiendom og til sitt land. Og om de lærer å kjenne veiene til folket mitt, om de sverger ved mitt navn og sier «så sant Herren lever», slik de før lærte folket mitt å sverge ved Baal, da skal de bygges opp igjen midt iblant folket mitt. Men om de ikke vil høre, rykker jeg det folkeslaget (eng: nasjonen) opp, rykker det opp og gjør ende på det, sier YHVH. Jeremia 12:14-17

En kraftfull bønn og som er svært effektiv ville være:

YHVH, frels Israels “onde naboer” som har et mykt hjerte mot Deg og er angrende, og ødelegg dem som er så forherdet at de ikke vil omvende seg!

Når du ber og faster for Israel, så erklær hele Salme 83 over Israels fiender! Be om at Israel må være sterkt. Husk at Amalek (islam) angriper når vi er svake.

YHVH, styrk Israel!

AB and group of tour participants worshiping with Jerusalem in background

Jerusalem

Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke stille og taus, Gud! Dine fiender buldrer (eng: lager opprør)! De som hater deg, løfter hodet (eng: har opphøyet seg selv). Salmene 83:1, 2

Vi må forstå at Israels fiender er Guds fiender, og vi må be effektive bønner, og spesielt når det gjelder Jerusalem.

Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Sakarja 12:3

Enhver nasjon som kommer mot Jerusalem, som prøver å dele byen, rykke den opp fra det jødiske folk, eller vanære den som Israels evige hovedstad vil bli alvorlig skadet. Dette skjer allerede, og mange nasjoner lider av alvorlige skader på grunn avdette.

Vi må innse at YHVH ikke vil hvile før Jerusalem er fullt etablert i henhold til Hans hensikter og før den jødiske Messias sitter på Sin trone på Tempelhøyden.

Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller YHVH, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Jesaja 62:6, 7

Så når vi ber for Jerusalem, må vi adlyde Ordet i dette og ikke gi Ham hvile før vi ser Jerusalem fullt etablert, ikke delt!

En mektig bønn for Jerusalem ville være:

YHVH, etabler Jerusalem og gjør henne til en lovprisning på jorden! Forpurr Amaleks planer om å splitte henne eller gjøre henne uren på noen måte!

Den dagen skal YHVH være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som YHVHs engel foran dem. Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Sakarja 12:8, 9

Group of people blowing shofars

Israels gjenopprettelse

Når det gjelder Israel, må vi ha en hellig kjærlighet til henne og folket. En hellig kjærlighet er veldig annerledes enn en «romantisk kjærlighet». Romantisk kjærlighet kan komme og gå, men den hellige kjærligheten varer evig. Israels folk er virkelig et hellig folk fordi den Allmektige har satt dem til side for å være Hans redskap for forløsning på jorden. Gjennom Israels folk mottok nasjonene Bibelen, Messias og evangeliet!

Imidlertid er den moderne nasjonen Israel brakt tilbake til landet etter 2000 års eksil i en svært trengende tilstand. De har vendt tilbake til Landet, men ennå ikke til Elohim (Skaperen) av Landet. Den gode nyheten er at der synden florerer, så gjør nåden det samme. Derfor er Israel den beste kandidaten for å mota Yahs nåde, ettersom synden florerer i Det hellige land. Så vi må be med kunnskap hvis vi ønsker å se resultater! Nedenfor kan du se Elohims “Jeg vil” angående Israel. Be dem alle slik de er skrevet, og disse bønnene vil “treffe målet!”

Be de syv “Jeg vil” på vegne av Israels folk:

Jeg (vil) henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg (vil) stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg (vil) renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg (vil) gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg (vil) tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg (vil) gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg (vil) skal være deres Gud. Esekiel 36:24-28

Vekkelse i Israel før Yeshuas tilbakekomst

Mange kristne tror at jødene bare vil bli frelst etter bortrykkelsen. Dette er langt fra sannheten! Akkurat nå er det tusenvis av messianske jøder og israelere i Det hellige land som har mottatt Yeshua som Messias. Forfatteren av dette sabbatsbrevet ble frelst i Israels land ved direkte åpenbaring av Den Hellige Ånd for 33 år siden, og dette skjer hele tiden – Yeshua åpenbarer seg for Sitt folk!

Samtidig som dette skjer, forfølger anti-Messias-organisasjonen Yad L’Achim, en svært religiøs ortodoks organisasjon, de messianske jødene voldsomt. Den publiserer annonser fulle av gift som egger publikum mot oss, angriper verbalt, kroppslig og vår eiendom. Dette har eskalert alvorlig det siste året ettersom vi kommer nærmere og nærmere vekkelse. Dette voldsomme angrepet mot de messianske jødene er selvfølgelig også Amalek!

Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Yeshua. Johannes’ åpenbaring 12:17

Vi trenger å be effektive bønner her, da mange av disse religiøse ortodokse jødene som forfølger det messianske i landet vil bli som Saulus/ Paulus og vil bli mektige apostler og tjenere for Yeshua! På den annen side er det mange som ikke vil. Så vi må be om at YHVH må utføre Sin voldsomme vrede mot Amalek og rykke opp denne onde og farlige organisasjonen fra jordens overflate, og utslette selve navnet som har blitt en terror/frykt blant mange messianske jøder og spesielt de som er svake i troen. De pleide å være “plagsomme” og en plage, men i det siste har de blitt mer militante, dristige og rett og slett farlige. Dessverre gjør den israelske regjeringen ingenting for å stoppe dem, noe som betyr at de i hemmelighet støtter dem. De ber med jevne mellomrom forbannelses-bønner over de messianske troende.

Be for de messianske jødene i Israel:

 • At de troendes legeme skal vandre hellig og kraftfullt, full av kjærlighet, og demonstrere YHVHs Rike ved hver korsvei.
 • For at Yahs fullkomne kjærlighet skal kaste ut all frykt.
 • At bønn, faste og søken etter Yahs ansikt skal øke!

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2. Krønikebok 7:14

 • Be om at YHVH må rykke opp denne anti-Messias-organisasjonen (Yad L’achim) med roten og demontere den helt.

Han fikk se et fikentre ved veien og gikk bort til det, men fant ikke annet enn blad. Da sa han til treet: «Aldri mer skal du bære frukt.» Med det samme visnet treet. Matteus 21:19

 • Be om at de ortodokse jødene og hele Israel må bli frelst, om utgytelsen av nådens og bønnens ånd og om

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Sakarja 12:10

Tour attendees in front of an old wall in Israel

Be om at Yeshua må komme tilbake!

Kampen ved tidsalderens ende er Yeshuas kamp mot alle nasjonene som har kommet mot Israel. Deretter vil Han komme tilbake for å etablere sitt tusenårige styre, og Han skal herske og regjere over alle nasjonene som er igjen med en jernstav.

Så når vi ber Yeshua om å vende tilbake, ber vi Ham også om å dømme nasjonene som har kommet mot Israel og Jerusalem. Dette er tiden for å stå i gapet for din nasjon, slik at den kan komme til omvendelse fra all ubibelsk politikk angående Israel og bli en sauenasjon i stedet for en geitenasjon.

YHVH skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør. Sakarja 14:3, 4

Vi, som De Forente Nasjoner for Israel, har en unik kappe og plikt til å fortsette våre bønner, proklamasjoner og handlinger for full gjenopprettelse av Israel og dannelse av sauenasjoner. Hvis du ennå ikke er en del av denne bevegelsen, bli medlem i dag. Sammen gjør vi en forskjell, og for øyeblikket ser vi hvordan millioner nå har forent seg i bønn for Israel – vi er vitne til en bønnesvar!

Dine israelske venner og mentorer,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Hva er en sauenasjon, og hvordan bli en?

Bestill boken Sauenasjoner!

Bestill nå →

Sheep Nations book cover

Send dine tiender og offer

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Portals, Altars & Gates – Banias to Gilgal

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →