Choosing Life

Velg livet


Av Pastor Debra Barnes

Choosing Life
Torah lesing BEHA`ALOTCHA – Bamidbar (4.Mosebok) 8,1-12.15

Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg ri over høydene i landet og spise av arven etter Jakob, din far. For Herrens munn har talt. Jesaja 58,13-14

Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Salme 37,4

Shabbat shalom elskede venner og partnere!

I dag kaller vi sabbaten en glede! Hvilken glede som er forløst over denne hellige dagen hver uke! Det er den dagen som Yah (YHVH/Gud) selv velsigner oss ved å gi Sine egne ønsker og begjær til oss, plantet dypt inne i våre hjerter. Da kan vi virkelig være i full enighet med Ham og bli en som vil oppfylle Hans plan og hensikt i vår generasjon. Dette sabbatsbrevet forteller om hvordan Hans intense begjær etter å stoppe utgytelsen av uskyldig blod nå blir oppfylt gjennom de trofaste handlingene til troende i min hjemstat Alabama, USA.

Som så MANGE andre i min Stat, var Hans begjær sterkt i hjertet mitt for å se Bibelsk politikk ha fremgang – inkludert avskaffelsen av aborter. Pris Yah – det skjedde forrige måned! En lov av historisk betydning ble signert 15. mai 2019 i vår stat for å forby aborter uten noen unntak (inkludert etter voldtekt og incest), der vi erklærer at hvert liv er hellig. Men det tok år og mange små handlinger i trofasthet for til slutt å kunne se at dette ble oppnådd. Hver troendes handling, ledet ved Hans Ruach (Ånd) skal berømmes – hver og en var vesentlig for å oppnå en slik seier.

For at Yah til fulle skal få den æren Han fortjener, la meg fortelle «resten av historien» fra mitt perspektiv. Dette er som om vi ser tilbake på fotsporene i sanden for å minnes en reise og se hva det krevdes for å føre oss til vårt ønskede bestemmelsessted. Så her er bare et par detaljer som ledet frem til denne feirede seieren. Legg merke til hvordan disse handlingene bygger opp (et hellig alter) og river ned (onde festningsverk), slik de Hellige Skriftene lærer oss. Måtte vi alle bli oppmuntret og vite at hvert steg av tro som vi også er kalt til å ta i fremtiden, i lydighet mot Ham og Hans Ord, vil bringe det våre hjerter begjærer (som er Hans ønsker) til oppfyllelse.

Hele de Forente Stater og mange andre land har følt rystelsene fra denne jord-rystende beslutningen, ettersom Alabama (og andre stater også) nå velger liv. 5.Mosebok 30,16 + 19-20a forklarer hvordan Yah definerer å VELGE LIV:

Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg. 19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. 20a Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham!

Choosing Life

Det første steget er å alltid til fulle omfavne Ham og Hans veger (dette er å VELGE LIVET) – for Han er kilden til liv!

I respons til mengdene av forbedere som har vætet vår stat med tårer, begynte en oppvåkning for mange år siden og startet hele denne forsonings-prosessen. Mange begynte å omvende seg, omfavne Torah og kaste av seg uhellige praksiser som hadde krøpet inn i tradisjonell kristendom i løpet av århundrene. Åpenbaring ble øst ut angående feiring av Guds høytider (ifølge 3.Mosebok kapittel 23). Rapporter om små handlinger i trofasthet i respekt for denne oppvåkningen ble hørt over hele Alabama og videre utover.

Lokalt trådte vår lille gruppe (i det nordvestlige hjørnet av Staten) ut for å offentlig velsigne og ære Israel i 2010 under Shavuot (Pinse), der vi vekket mange troende til å koble seg til det Hellige Landet og Hans folk. Gjennom guddommelige koblinger gjort med Kad-Esh MAP Ministries` undervisninger (spesielt gjennom bøkene «Røttenes helbredende kraft» og «MAP Revolusjonen»), så begynte vi deretter å ære Sabbaten ukentlig. Abrahams nøkkel (1.Mosebok 12,3) beveget seg virkelig i Alabama:

«Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.
I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Reisen fortsetter: i 2015 gikk våre 4 nabo-byer (kjent som The Shoals) i Nord Alabama sammen med Beit El, Israel i en søster-by relasjon. [To andre eksisterer også i vår Stat – i Birmingham og Mobile.] Hvilken spennende reise det har vært, som involverer mange små steg gjort i tro! Beit El (eller Betel i skriftene) har bare omtrent 7000 innbyggere som er hovedsakelig ortodokse jøder. Vi er hovedsakelig protestanter i The Shoals med en veldig liten reform jødisk befolkning! Dette involverte å bryte ny mark i enhver retning. Men kjærligheten seiret og vår relasjon fortsetter å modnes og vokse. Et annet steg tatt – Nøkkelen fortsetter å vries om i låsen.

Choosing Life,

Deretter i august 2018 ble det tatt initiativ til en omvendelses-handling i Decatur, Alabama – en by i nærheten som noen kaller den «åndelige hovedstaden» i vår stat (Montgomery er den offisielle hovedstaden). Erkebiskop Dominiquae Bierman reiste for å stå sammen med oss (ofret dyrebar tid med sine egne barn som besøkte USA fra Israel) – en handling i trofasthet. Vår gruppe ble ledet til å omvende seg for å ha tatt de 10 bud bort fra landet vårt.

(Du husker kanskje dommer Roy Moore, født i Alabama, og hans tøffe kamp for å beholde monumentene som viser de 10 bud. Han var kalt til å «velge liv», og han mistet to ganger hans ønskede hoved-dommersete i vår høyeste doms-rett: først ble han fjernet fra Alabama høyesterett i november 2003 – deretter igjen fra den samme høyesterett i 2017 [for å stå opp mot ekteskap for samme kjønn i Alabama]. Dommer Moore stod på sin tro at vi MÅ holde Guds lover høyt i vårt land.)

Yah ledet også våre omvendende hjerter til å adressere det historiske slaveriets spørsmål og rådende rase-fordommer – jeg tror dette ødela de siste trådene av disse festningsverkene i vår Stat! Timingen for denne omvendelses-handlingen var også utrolig betydningsfull. Vår Far var så trofast å deretter tillate det neste steget mot frihet å skje bare 3 måneder senere.

Vår Stat hadde et offentlig valg der vi valgte om vi ville korrigere Alabama Stats Grunnlov til å tillate de 10 bud tilbake i vårt land på offentlige steder. (Du kan se ordene i Korrigering #1 på https://ballotpedia.org/Alabama_Amendment_1,_Ten_Commandments_Amendment_(2018) Den ble godkjent under vårt generelle valg den 6. november, 2018 med 72% av stemmene!

Nøkkelen fortsatte å vries rundt; grunnen var nå forberedt for å utrydde den onde utgytelsen av uskyldig blod i vår Stat. Yah bevegde seg deretter hurtig i hjertene til våre Representanter og Senatorer, deretter til slutt hos vår Guvernør for å forsikre seg at Hans fullkomne vilje blir gjort angående abort (uten noen unntak!) Men husk hva det første steget var for å oppnå denne seieren: folket måtte VELGE LIV gjennom å trofast omfavne Torah!

Vi må først bygge et alter, i våre hjerter individuelt – deretter felles i vårt samfunn av troende. Bønner og proklamasjoner vil starte prosessen av å rive ned disse «høye stedene» som opphøyer seg selv over Yah`s Ord. Andre frimodige handlinger gjort i tro inkluderer noen ganger å tale til ledere, og oppmuntre dem til å omfavne Bibelsk politikk innen deres område av innflytelse; dette river ned de onde festningsverkene der vi bor!

Choosing Life

Å VELGE LIV er å velge å følge Ham og leve i samsvar med Hans veger – vi «lever og beveger oss og er til» i Ham (Apg 17,28) hver dag. Når vi velger Hans Liv, beveger denne Ånds-ledede hæren seg og multipliserer seg på Jorden, og vi kommer til å se Hans oppstandelses kraft! Aborter av alle typer stopper da – og aller viktigst så stopper vi å abortere Hans fullkomne planer for oss.

Ordene i dette vitnesbyrdet ble skrevet i respons til et sitat ved Erkebiskop Dominiquae Bierman under vår siste UNIFY Telefon Konferanse: «Storhet (slik det er definert av Yah) kommer gjennom mange små handlinger i trofasthet.» Det som skjer her i Alabama er et ganske tydelig bilde på denne storheten. Det er LIV som seirer over og annullerer pakten med død. Det er ikke lengre en lovlig rett for død til å forbli (i noen form). De trofaste handlingene til troende er det som vil «Gjøre Amerika stort igjen» ved Yah`s definisjon – og etablere det som en sauenasjon. OG det vil skje der du bor også!

Måtte våre liv og de valgene som vi tar alltid være på linje med de Hellige Skriftene – fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring – og være ledet av Ruach haKodesh (den Hellige Ånd), slik at vi konsekvent og med vilje VELGER LIV. Da vil vi se oppstandelse på ethvert område der død har vært tillatt å herske. Dette er Hans Rike Komme!

Måtte vi alle bli funnet frofaste ved Hans gjenkomst

Pastor Debra Barnes

NB: Dette ble skrevet og fullført den 6 juni 2019 – på 75-årsdagen for D-dagen. Dette historiske slaget markerte vendepunktet for de allierte styrkene til å vinne 2. verdenskrig mot den tyske hæren i Europa. Vårt håp er at den nåværende verdenskrigen (om menneskenes sjeler) ikke vil medføre unødvendig blodsutgytelse, ettersom Yeshua allerede har utgytt nok for alle på Golgata. I stedet vil den bli vunnet gjennom trofaste troende over hele verden som viser sann storhet, slik det er definert av Yah.

Choosing Life

For å velsigne denne tjenesten:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE David & Goliath – Del 1

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Sheep nations (sauenasjoner) av Dr. Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/sheep-nations/

Yeshua adskiller nasjonene på denne tiden: hvilke nasjoner vil bli sauenasjoner og arve evigheten med Ham, og hvilke vil bli geitenasjoner og gå til evig ødeleggelse? Den Allmektige besøkte Erkebiskop Dominiquae Bierman i Chile og gav henne en verdens- forandrende åpenbaring som er særdeles nødvendig for å frelse nasjonene!

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det også inkluderer interaksjon med andre on-line studenter. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/