The Cart or the Horse?

Vognen eller hesten?


The Cart or the Horse?
Torah lesing DEVARIM – Devarim (5. Mosebok) 1: 1–3: 22

Husk ordtaket,

Setter du vognen før hesten?

Rettferdiggjørelse er av nåde gjennom tro. Abram ble rettferdiggjort før omskjærelsen. Hans tro og absolutte tillit til Den som kalte ham, ble regnet til ham som rettferdighet.

For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre Romerne 4:21

Vi vet alle at hesten må være foran vognen og ikke bak den, i så måte går troens ånd foran rettferdiggjørelse eller frelse og ikke gjerninger av lydighet mot Torah. Men når hesten og vognen er tilkoblet riktig, er vognen klar til å oppfylle sitt formål og til å gjøre det arbeidet den ble skapt til å gjøre.

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Apostlenes gjerninger 1: 8

Hvis den er godt festet og plassert, vil vognen bevege seg fremover med lasten. Det er ingenting vognen trenger å gjøre, foruten å overgi seg til hesten (Den hellige ånd) som gjør alt arbeidet. Vognen har egenvekt, hesten lever og beveger seg.

«Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. » Romerne 6: 6

Vognen beveger seg fremover og ikke «bakover» når den er festet riktig (gjennom sann tro).

På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.” 1.Peter 2:24

Å leve for rettferdigheten er lydighet mot Hans bud og hellige veier når vi er DØDE fra synden, som er ulydighet mot Hans bud, og dermed mangler vi Hans hensikt med våre liv. Sann tro vil alltid føre til gjerninger i lydighet mot rettferdigheten!

«Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død. » Jakob 2:17

The Cart or the Horse?

Hva ville skje hvis hesten ikke var ordentlig festet til vognen? Ville vognen løsne fra hesten? Ville den falle fra veien? Ville den bli ødelagt og ødelegge alle varer og mennesker i den? Mest sannsynlig ville dette være tilfelle! Så alt kommer an på festet, på det som forbinder vognen til hesten.

Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.” Hebreerne 11: 6

Sann tro fører oss alltid til lydighet. Gjennom sann tro dør vi fra våre egoistiske ønsker, slik at Han kan leve gjennom oss. Ved nåde gjennom tro blir vi frelst fra synd og dom, og ved den samme nåden forblir vi «koblet» til ham.

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Messias Yeshua, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Messias ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.” Romerne 6: 1-4

Hesten kan fortsette å galoppere fremover selv uten vognen, men vognen kan ikke gjøre noe – den er totalt ubrukelig uten hesten. I den forstand kan vognen fungere og gjøre det den skal – å bære mennesker eller varer – hvis den er festet sikkert til hesten.

Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.” Johannes 15: 4-5

På samme måte er det ingen ting av betydning som vi kan gjøre uten å være vitalt koblet til Yah’s kraft. Alle våre forsøk på å gjøre godt er som ingenting uten å være vitalt koblet til Yeshua, og når vi er det, er det Hans Ånd, Hans Kraft som beveger oss fremover. Ingen religion kan hjelpe oss – bare Hans Hellige Ånds kraft! Han sa,

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.” Matteus 11: 28- 30

The Cart or the Horse?

Folk blir slitne og lastet med tunge byrder fordi de prøver å flytte sin «vogn» uten «hestekrefter». Deres rene viljestyrke er deres egen hest, og på alle mulige måter flytter de livets vogn bare for å ende knust, utarmet og utmattet. Når en person blir sin egen gud, eller til og med prøver å være religiøs og god uten å overgi seg til Den Hellige Ånd, fungerer det en stund, men når du først kommer til evighetens kant, kan ikke viljestyrke ta deg frem til evig liv. Det er en ukryssbar elv som ingen egenvilje kan krysse. Så ender «vognlivet» i grøften av evig ødeleggelse. Vi skal all krysse denne elven på et eller annet tidspunkt, før eller senere.

«Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Matteus 7:21

Du kan være veldig religiøs, gå i kirken hver uke og til og med være pastor, men hvis du ikke vandrer i lydighet mot Hans vilje, vil du ikke komme inn. Han åk er lett, og Hans byrde er lett når du sier JA til Hans vilje! Og Hans vilje er at vi skal dø fra synden og la Ham leve gjennom oss. Dette mente Paulus.

“Jeg er korsfestet med Messias; jeg lever ikke lenger selv, men Messias lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.” Galaterne 2:19b-20

Hvordan sørger vi for at «hesten», styrken som bærer vognen i vårt liv, kan føre oss gjennom den ukryssbare elven inn i evigheten?

Messias eller Mashiach betyr den som er salvet med olje for å herske som konge. Å være i Ham betyr å være i salvelsen, fylt med Den Hellige Ånd og kraft.

The Cart or the Horse?

Når du overgir deg til Ham og setter din lit til Ham, vil livet ditt bli koblet til den rette hesten ved kraften av tro på Yeshuas navn og Hans blod, utgytt for oss for tilgivelse for våre synder. Da vil Hans Ånd komme over oss og inn i oss for å bevege livet vårt videre til høyere mark og større herlighet. Dette er en guddommelig overnaturlig hendelse, og en kan ikke late som dette eller etterligne det!

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.” Johannes 14:12

Å vandre i hellighet og rettferdighet, i lydighet mot Ham er ikke vanskeligere enn at en vogn bæres av hestens styrke. Det er Hans Hellige Ånd, Guds finger som skriver Hans bud i våre hjerter. Men noen teologiske doktriner kalt Erstatningsteologi har skapt religiøse og kraftløse mennesker som stadig blir frafalne ved å stå imot Den Hellige Ånd og Hans bud fra å bli skrevet i deres hjerte.

“Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!” 2. Timoteus 3: 1, 5

Forskjellen mellom oss og vognen er at vognen er død vekt og har ikke noen viljestyrke til å stå imot hesten. Mennesker har en egenvilje som kan bestemme seg for å overgi seg til «hesten», Yahs (Guds) kraft og nåde og til Hans ord og Ånds instruksjoner eller ikke. Elohim Gud har aldri tatt bort den frie viljen fra menneskeheten! Vi har friheten til å si Ja eller Nei til synd, og Ja eller Nei til Hans Hellige Ånd og bud! YHVH har ingen roboter!

Så frykt da YHVH og tjen ham helhjertet og trofast! Skill dere av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre siden av Eufrat og i Egypt, og tjen Herren! Men hvis det byr dere imot å tjene YHVH, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene, i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene YHVH. Josva 24: 14-15

Det er på tide å forlate gudene som våre fedre tilba i Egyptens religion og erstatningsteologi og vende tilbake til evangeliet fra Sion, evangeliet om Riket, som kom ut fra Israel for 2000 år siden!

Når vi overgir vår viljekraft til Hans suverene vilje, vil Hans Ånd, kraft og salvelse bære oss hele livet uten noen egoistiske anstrengelser.

Å følge Ham vil ikke være mer utfordrende enn det er for vognen å følge hesten når den er ordentlig festet til den. Sann tro overgir seg til «tilkobling».

Noen føler at å overgi alt til Yeshua og Hans Hellige Ånd vil føre til at «livets vogn» mister sin «frihet» til å gå ingen steder eller hvor som helst, kastet av vind og stormer eller av ethvert innfall.

Men det er en falsk frihet. For når livet ditt er trygt knyttet til Yah (Gud) gjennom troen på Messias, og din viljestyrke er effektivt overgitt til Hans vilje, styrket av Hans Ånd, så vil ditt livs hensikt bevege seg fremover og oppfylle Hans vilje helt til du krysser elven over til evigheten. Det er sann frihet!

The Cart or the Horse?

Er vognen din (livet) riktig festet til den rette hesten (Gud)? Hvis ikke, hva med å overgi seg til Yeshua, den jødiske frelseren og Messias og til Hans fullkomne vilje i dag, slik at du kan begynne å bevege deg fremover?

Be med meg

Ja, Yeshua, den jødiske frelser og Messias. Jeg gir Deg livet mitt og overgir min egoistiske vilje til deg. Jeg gjør dette nå og for alltid, og jeg fornyer dette løftet daglig med vilje ved å «feste» min vilje, planer og ønsker til Deg. Jeg vender meg bort fra alt kjent opprør og synd, og dør fra all umoral og avgudsdyrkelse, stolthet, religiøsitet, hykleri, bitterhet, avhengighet og grådighet. Jeg gjør dette av nåde gjennom tro, og resultatet er min lydighet mot Deg. Jeg mottar Din Ånd og kraft til å bære meg gjennom. Takk for at Du tok meg ut av grøften av egoistisk frafallenhet og førte meg inn i det strålende evangeliet om Riket. Amen.

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke tie.» Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 dager av verdensvid faste og bønn

Am Israel Chai!

27. juni til 18. juli 2021

Vi skal ha 21 dager med bønn og faste for å beseire monsteret av antisemittisme og grusomt hat mot det jødiske folk og Israel. Vi vil be om Israels frelse og utfrielse fra alle hennes fiender.

Mer informasjon →

Se den siste undervisningen: 21 Days Fast for Israel – DAY 17

Lær om troens jødiske røtter.

Du trenger aldri å ta en ny bibelskole igjen. GRM Bibelskole er en vaskemaskin som vil lede deg til sannheten fra det 1. århundre, noe som vil føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiene →

GRM Bibelskole oppdatering:

GRM-nettkurset (tilgjengelig på engelsk og spansk) er oppdatert og omformatert. Quizene som kreves for hver leksjon består nå av flervalgs-alternativer en skal fylle ut; denne metoden gjelder også for Quizene for hver av bøkene i pensum (der det tidligere krevdes en skriftlig oppgave). Systemet registrerer automatisk valgene dine og informerer deg om hvor mange riktige svar du hadde i hver leksjon. De eneste skriftlige oppgavene som kreves er de 3 semesteroppgavene, som skal leveres på slutten av hvert nivå.

Vi er glade for å kunne tilby dette nye strømlinjeformede systemet for GRM!

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien til det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlige i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig skissert i denne gjennombrudds-boken. Den vil åpne øyne og svare på mange spørsmål, og gjenopprette vårt sanne trosfundament, gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra Apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ledet til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har nettopp lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fanger i det amerikanske fengselssystemet, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønner og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias for fengselssystemet over hele USA!

Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentar-feltet: «Fengsels-arbeidet»

Doner online →

Les mer →

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt driften av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/