The Goodness of Yah #1

Yah`s (Guds) godhet #1


The Goodness of Yah #1
Torah lesing EKEV – Devarim (5.Mosebok) 7,12-11.25

Spesiell Tu B`Av – Bibelsk kjærlighetsdag utgave

Ta vare på våre kropper

Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! 1.Korinterbrev 6,20

Shabbat shalom du høyt elskede!

Vi har fått en kropp og en sjel for å tjene Ham med. Hvor godt tar vi vare på disse ressursene? Ser vi vår kropp, mentale og fysiske helse, som en ressurs for Kongeriket til Elohim-Gud? Gir det Bibelske konseptet av «selvfornektelse» en grunn til å neglisjere utseendet vårt og helsen vår?

Innholdet i dette sabbatsbrevet vil være revolusjonerende for mange som har blitt oppdratt i kristenheten og likevel uten Kongerikets forståelse som stammer fra de Hebraiske grunnvollene for troen vår på den jødiske Messias Yeshua.

Det er et ordtak på hebraisk som mange av oss jøder som tror på Israels Gud lever livene våre etter,

«Og dere skal våke over deres sjeler og velvære med stor omsorg»

VENISHMARTEM LENAFSHOTEIKHEM AD MEOD

ונשמרתם לנפשותיכם עד מאוד

Da Abram var 99 år gammel, viste YHVH seg for ham og sa til ham: «Jeg er El Shaddai. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd! 1. Mosebok 17,1

Da Den Allmektige viste seg for Abram, far for den jødiske nasjonen og troens far for alle de som tror på Messias, så åpenbarte Han Seg Selv som EL SHADDAI. El Shaddai antyder en Gud som har ammende bryst for å amme og gi næring til mangfoldet av Hans barn. El Shaddai er som en våkende, omsorgsfull, ammende Mor. Jeg er fullt klar over at religion har hyllet det faktum at Gud er en mann, men den hebraiske Bibel er konsekvent på å vise oss egenskapene til BÅDE mann og kvinne i Israels Gud. Faderen er beskrevet som en mann, Sønnen-Yeshua er beskrevet som en mann, men den Hellige Ånd-Ruach HaKodesh er beskrevet som en kvinne. Også egenskapene som kommer frem fra Ånden-Ruach slik som visdom, forståelse, kunnskapsrikt initiativ, evne til å skjelne og mer er beskrevet som hunkjønn (Chochma, Binah, Daat, Mezimha, Tushiha etc.)

Det faktum at Paktens Elohim, El Shaddai ville åpenbare Seg Selv som det er veldig avslørende. Det setter faktisk tonen for hele Pakten slik den ble gitt til Israels folk. Israels Gud ønsker at Hans barn skal være friske og hele. Faktisk, Han ønsker at hele menneskeheten skal være friske og hele, og derfor gjorde Han det avhengig av deres relasjon med Hans pakts-folk-Israel eller det jødiske folket av i dag.

Mitt ønske er å velsigne de som velsigner deg, men de som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens familier være velsignet. 1.Mosebok 12,3 (oversatt fra TLV)

De som vil velsigne, ære og gjøre godt mot Hans jødiske folk skal bli velsignet og æret, og det gode vil komme til dem.

The Goodness of Yah #1

Du kan se Faderens hjerte klart i skriftstedet over som jeg kaller Abrahams nøkkel. El Shaddai ønsker at både Hans pakts-folk Israel/det jødiske folket av i dag skal være friske, velsignet og æret, og at de nasjonene som vil frykte Ham og ære (velsigne og gjøre godt mot) Hans folk skal nyte velvære, ære og fremgang. Resultatet av denne utrolige pakts instruksjonen og løftet ville vært velværet, æren og fremgangen til hele menneskeheten. Hvilken utrolig plan og hvilken utrolig Gud!

Dette ønsket til Skaperen, Israels Gud om at hele menneskeheten skal ha det bra er klart i den Nye Pakt når Yochanan (Johannes den elskede) skriver det følgende,

Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig (eng: som din sjel har det godt). 3.Johannes 2

Yochanan var den som var nærmest Yeshua. Han la hodet sitt på brystet Hans og lyttet til hjerteslagene Hans. Faktisk, hele Yeshuas oppdrag hadde hensikten å bringe helhet til menneskeheten. Det begynte med jøden først og deretter de hedningene som ville gå sammen dem gjennom budskapet deres eller det jeg kaller «Evangeliet fra Sion», som er veldig annerledes enn det vanlige religiøse budskapet som de fleste av dere har hørt og blitt skolert i.

YHVH Elohims ånd (Ruach) er over meg, for YHVH har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse (eng: fattige), for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra YHVH og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion turban (eng: skjønnhet) i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangs drakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles Rettferds eiketrær som YHVH har plantet for å vise sin herlighet. Jesaja 61,1-3

Hovedhensikten som vi er født til, er å tjene vår Skaper. Alle løftene om velvære ovenfor er med den hensikten.

De skal kalles Rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet. Jesaja 61,3b

Det finnes ikke ett menneske som har noen annen hensikt med hans/hennes eksistens. Når vi husker på dette, skal det gå vel med oss. Og når vi holder det som fokuset for livene våre, er det å ta vare på vår ånd, sjel og kropp en tilbedelses-handling til vår Skaper.

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd (Ruach Elohim) bor i dere? 1.Korinterbrev 3,16

Når jeg er bedt opp og fylt med Hans Ord og Ånd, styrker jeg min ånd til å tjene Ham vel. Når jeg tilgir andre og mottar tilgivelse fra Ham, holder jeg min sjel ulastelig for Ham. Når jeg velger å spise sunn mat, den måten Han skapte det, og holder meg borte fra urene dyr, fett og blod (se 3.Mosebok 11 og 17), og fra sukker og foredlet/raffinert mat, så er det for Ham jeg gjør alt dette. Jeg vil være sikker på at jeg er sunn i ånd, sjel og kropp slik at jeg kan tjene Ham vel og lenge alle mitt livs dager.

The Goodness of Yah #1

Når jeg velger nøye de klærne som jeg har på meg, når jeg tar godt vare på meg selv, passer på kroppsvekten min og ordner håret mitt, tar vare på huden min og liknende ting, så er det for Ham at jeg gjør meg selv vakker. Jeg ønsker å være sikker på at jeg representerer Ham vel dag og natt, fra innsiden og ut. For meg er alt jeg gjør en handling av tilbedelse. Jeg er fullt klar over at jeg lever for Ham og for Ham alene. Og når jeg gjør det, kan Han bruke meg til å bringe liv, helse, frelse, helbredelse og utfrielse til andre og til og med til hele nasjoner.

Når en person forurenser kroppen sin med umoral så er det en alvorlig synd, og det bringer forbannelser og fordømmelse. Faktisk, det starter en ond sirkel av nød og uhell. Også, når det du spiser ødelegger helsen og kroppen din, er det en alvorlig krenkelse mot den Levende Gud.

Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin og fråtser i kjøtt. For drankeren og fråtseren blir fattige, den søvndrukne blir kledd i filler. Ordspråkene 23,20

Neste gang du putter mat i kroppen din, tenk: Gjør dette meg vakrere og sunnere til å tjene Yah? Eller spiser jeg på grunn av lyst eller ren forsømmelse av den fantastiske kroppen som Han har gitt meg? Du forstår, kroppen din er den mest fantastiske ressurs, og du behøver å holde den sunn, tatt godt vare på og vakker til Yah`s ære. Kle deg pent, men mat den også sunt og på en hellig måte. Ta vitaminer, drikk rent vann, spis små mengder, bli kunnskapsrik om vedlikeholdet av den.

Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! 1.Korinterbrev 6,20

Hvis du har en maskin, en bil, en laptop, må du ikke da lære hvordan du skal ta godt vare på den? Hvorfor ville vi tro at kroppene våre ikke trenger omsorg, og at det ikke betyr noe hvordan vi behandler den? Så mange Guds barn er syke, overvektige, dovne, har dårlig hud, høyt blodtrykk, diabetes, kreft og jeg vet ikke hva? Mye av det kunne ha være unngått med ordentlig, naturlig omsorg og selvkontroll.

The Goodness of Yah #1

Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Messias gjør med kirken. Efeserne 5,29

Det er aldri for sent å begynne, og det er vår fornuftige handling av tilbedelse til Adonai.

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Romerne 12,1

Når vi legger kroppene våre på Hans Alter som et levende offer, så innser vi at kroppen vår tilhører Ham og at den er til for Hans tjeneste. Derfor behøver vi å ha omsorg for den, vaske den, gi den næring på en god måte, gi den den korrekte hvilen, gi den rent vann, trene den og kle den ordentlig og pent. Dette er ikke forfengelighet, men heller en praktisk handling av tilbedelse til Adonai.

Det er aldri for sent å begynne, omvende seg, gjøre Teshuva for å ha forsømt kroppen og helsen sin, for fråtseri og overspising, og begynne å bli gjort i stand fra innsiden og ut, vakker fra innsiden og ut for å representere Ham og Hans godhet til denne generasjonen.

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Støtt denne tjenesten:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Se: UNIFY Papua New Guinea med Israel – åpningsmøte

Bli med deltakerne fra mange av de 22 provinsene i PNG når denne historiske stadium- samlingen begynner. Shofar-støtet signaliserer at forandring er på veg. Denne tredje dags vekkelse inkluderer vitnesbyrd om mirakel-helbredelser mottatt på dette spennende åpnings-møtet. Opplev Hans Kongerike komme og Hans vilje bli gjort i Port Moresby!

Ukens bok – Gratis nedlastning:

Den tredje dags vekkelse (også på norsk)

av Erkebiskop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/no/butikk/den-tredje-dags-vekkelse-e-bok/

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel – bli et offisielt medlem i dag!

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/