Tooran osuus TETZAVEH – Shemot (2. Moos) 27: 20 – 30:10

Laki on kuitenkin pyhä ja lain käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä. Room 7: 12

Shabbat shalom rakkaat ystävät!

Tämän Riemuvuoden aikana meidän tulee tehdä Teshuva, joka tarkoittaa PARANNUKSENTEKOA JA PALAAMISTA ENNALLEEN ASETTAMISEN VUOKSI.   Yksi pahiten väärin ymmärretyistä asioista Messiaan Ruumiissa on LAKI tai Toora, joka tarkoittaa OHJEITA. Korvausteologiasta johtuen tässä asiassa on suuri sekoitus ja tämä sekoitus jättää ihmiset orjuuteen niin että he eivät voi päästä täyteen Voittoon ja tulla ennalleen asetetuiksi! Seuraava opetus auttaa teitä saamaan todellisen Riemuvuoden Vapauden! Useimmat uskovat voidaan jakaa näihin kahteen luokkaan:

  1. Ne, jotka pelkäävät Tooraa ( Jahin LAKIA), niinpä he hylkäävät sen ”legalismina” (lakihenkisyytenä) ja heistä tulee LAKEJA KUNNIOITTAMATTOMIA
  2. Ne, jotka rakastavat Tooraa (Jahin LAKIA), mutta he pelkäävät Pyhää Henkeä, ja siksi heistä tulee LAKIHENKISIÄ.

Sanoisin, että vain vähemmistö vaeltaa Tooran ja Ruachin (Hengen) todellisessa tasapainossa ja heidät KAIKKI suurimmaksi osaksi ymmärtävät väärin!

Ensinnäkin meidän tulee ymmärtää yksi perustavaa laatua oleva TOTUUS: Jah (Jumala) ei ole ristiriidassa itsensä kanssa eikä Hän ole epäjärjestyksessä!   Hän on sanonut lukemattomissa sanankohdissa, että hänen Lakinsa on HYVÄ!

Laki on kuitenkin pyhä ja lain käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä. Room. 7: 12

RepentanceJa se on Hyvä! Mutta ihminen ei ole ollenkaan hyvä ja tarvitsee Teshuvaa, katumusta, joka on syy, miksi Jeshua tuli. Hän tuli lunastamaan ihmiskunnan sen omasta SYNNISTÄÄN!

Me tiedämme, että laki on hengellinen mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaiseksi. Room. 7: 14

Hän ei tullut vapauttamaan ihmiskuntaa Elohimin LAISTA. Herra varjelkoon! Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Ei tietenkään! Room. 7: 7

Se on saatanan suurin vale ja on levittänyt sitä siitä alkaen mitä kerrotaan 1 Moos. 3: ssa!

Käärme vastasi naiselle: ” Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan.” 1. Moos. 3: 4-5

Eedenin puutarhasta tähän päivään asti tuo alkuaikojen käärme on sanonut samaa: LAKI on paha, sitä ei ole annettu teidän hyväksi…

Kuningas Daavid sanoi psalmissa:

Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Ps. 119: 9

On tärkeää huomata tässä, että Jahin Laki on Hänen Sanaansa. Ei Hän voi muuttaa Sanaansa eikä voi muuttaa Lakejaan!

Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Jaak.1: 17

Kuningas Daavid rakasti Jahin lakia ENEMMÄN kuin hän rakasti varallisuutta ja rikkauksia!

Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä niin kuin iloitaan kaikesta rikkaudesta. Ps.119: 14

Hän tiesi, että hänen siunauksensa salaisuus oli se, että hän rakasti Elohimia ja Hänen Sanaansa ja Käskyjänsä!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle.   Jos kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut.” 5.Moos.28: 1, 2

Jos siis sekä Apostoli Paavali että Kuningas Daavid ovat samaa mieltä TOORAN HYVYYDESTÄ, niin miksi niin monet kristityt pelkäävät sitä ja välttävät sitä kuin ruttoa?

Korvausteologian vuoksi, joka on julistanut 1800 vuotta sitä valhetta, että Toora on paha ja ”judaistinen”. Kuitenkin kun me suljemme korvamme Laille, Jah EI mielisty rukouksiimme!

Joka kääntää korvansa pois kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. Sananl. 28: 9

Tämä on hyvin vakavaa ja sanoo samaa kuin mitä Jeshua sanoi Matt. 7: 21-23

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.” Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. MENKÄÄ POIS MINUN LUOTANI, TE LAITTOMUUDEN TEKIJÄT:’”

His CommandmentsToisin sanoen niitä, jotka kieltäytyvät tottelemasta JHVH:ta ja Hänen Käskyjään (Tooraa) sekä kirjoitettua että niitä käskyjä, joita Pyhä Henki antaa päivittäin, kutsutaan LAITTOMUUDEN TEKIJÖIKSI eli TOORASTA PIITTAAMATTOMIKSI!

Aadamista tuli laittomuuden tekijä, kun hän uskoi tuon käärmeen valheen ja hylkäsi Elohimin Käskyn!

Siispä kuinka voimme vaeltaa KUULIAISINA ja emme kuitenkaan LAKIHENKISINÄ?

Äärimmäisen tärkeä kysymys!

Kuuliaisuudessa vaeltavat ihmiset eivät missään tapauksessa tule ”legalisteiksi”, koska kuuliaisuuden henki ja legalismin henki tulevat kahdesta eri lähteestä!

Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Messias Jeshuassa (Kristuksessa Jeesuksessa), sillä elämän Hengen laki Messias Jeshuassa (Kristuksessa Jeesuksessa) on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Room. 8: 1,2

Huomaa, että elämän Hengen Laki EI vapauta meitä Elohimin Laista (Herra varjelkoon!) vaan synnin ja kuoleman laista!

Kun olemme täytetyt Elämän Hengellä, emme vaella legalismissa, joka yrittää tehdä meitä hyviksi omien ponnistelujen kautta, vaan me vaellamme KUULIAISINA Hänen Äänelleen (Pyhälle Hengelle sisällämme). Ja Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen!   Meidän on lakattava torjumasta Jahin Tooraa ja päinvastoin avattava korvamme kuulemaan sitä ja annettava Pyhän Hengen kirjoittaa se sydämiimme!

Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jer. 31: 33

Re-Newed CovenantBRIT CHADASHAN (Uudistetun Liiton) MERKKI on Toora, jonka Pyhä Henki on kirjoittanut sydämiimme ja Pyhä Henki ei koskaan johda meitä ”legalismiin” vaan kuuliaisuuteen!

Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. 2. Kor.3: 6

Se on siis Pyhä Henki, joka opettaa meille Tooraa ja antaa meille ilmestyksen kuinka vaeltaa siinä! Kysymys ei ole ihmisten käskyistä ja traditioista (vaikka Herra voi käyttää niitäkin!) vaan pikemminkin Hänen henkilökohtaisesta ilmestyksestä meidän joka ainoan sydämessä!

Huutakaamme Hänen puoleensa Kuningas Daavidin kanssa!

Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Ps. 119:18

Tämä on HYVÄ rukous meidän KAIKKIEN rukoilla!

Jos me todella rakastamme Häntä, me etsimme Häntä yötä päivää, että Hän ILMOITTAISI Tahtonsa meille ja Hän sen tekee.   Hänen henkilökohtainen ilmoituksensa sydämissämme hänen Toorastaan (Laistaan) saa aikaan sen, että me KADUMME! Teshuva (palaaminen, katumus) johtaa Ennalleen asettamiseen!

JHVH:n laki on täydellinen ja virvoittaa sielun; JHVH:n todistus on varma ja tekee tyhmät viisaiksi. Ps. 19: 7

Kun vaellamme Tooran ilmoituksen mukaisesti, emme vaella ”legalismissa” vaan Kuuliaisuudessa!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Tarvitsemme yhä $12.500 maksaaksemme kokonaan TV-tuotantomme, jonka teimme Israelissa ja jota jo lähetetään TV:ssä. TV- laskumme täytyy maksaa myös kuukausittain.

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078

Pääsiäinen RIEMUVUONNA 2016

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n