Tooran osuus VAYAK’HEL – Shemot (Exodus) 35: 1-38:20

Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valon enkeliksi. 2. Kor.11: 14

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Jokin aika sitten meitä pyydettiin palvelemaan Ecuadorissa erästä seurakuntaa, joka oli päättänyt solmia suhteet meidän palvelutyömme kanssa, kun me opastamme heitä. Kun olin palvelemassa ihmisiä sydämeen käyvän opetuksen jälkeen, joka kutsui parannukseen monista eri syistä, jotkut jäsenet pyysivät rukousta. He sanoivat minulle: Jonkin aikaa sitten Messiaaninen Rabbi G. toisesta kaupungista tuli opettamaan meille ”Juutalaisista Juurista”, sisältäen Kabbalan asioita, Sefirot tai virtaamista. Hän laittoi kätensä päällemme ja ”siunasi” meidät. Siitä lähtien kun hän siunasi meidät, emme ole voineet kuulla Pyhän Hengen ääntä. Meillä on outo ja ahdistunut olo! Välittömästi pyysin heitä katumaan sitä, että olivat kuunnelleet petollisia teologioita ja että olivat sallineet tämän nimenomaisen ”rabbin” laittaa kätensä heidän päälleen. Kun he katuivat, mursin Kabbalan kirouksen, ajoin ulos petoksen ja New Agen hengen ja julistin Jeshuan veren voimaa vapauttamaan heidät! Heti nämä ihmiset kaatuivat Jumalan voiman vaikutuksesta ja tulivat ennalleen asetetuiksi suhteeseen Jeshuan kanssa kuin pienet lapset valmiina juomaan Sanan väärentämätöntä maitoa! Ahdistus lähti ja Voitelu palasi! HaleluJAH!

Judaismi vastaan Toora!

Judaism versus TorahYksi yleisimmistä petoksista kristittyjen keskuudessa, jotka palaavat Uskon Juutalaisille Juurille, on että he sotkeutuvat epäraamatullisiin ”juutalaisiin” perinteisiin ja etenkin Kabbalaan ja Talmudiin! On välttämätöntä ymmärtää, että ei kaikki ”juutalainen” ole myös heprealaista tai raamatullista.   Judaismi on uskonnollinen systeemi paljolti kuin kristinusko että sen lähde on myrkyllisessä hyvän ja pahan tiedon puussa.

Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: ”Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet.” 1. Moos. 2: 16,17

Kun kutsumme ihmisiä palaamaan Juutalaisille Juurille, Evankeliumin heprealaisille perustuksille, kutsu ei ole toiseen uskonnolliseen systeemiin, vaan kutsu palata heprealaisiin Pyhiin Kirjoituksiin, nimittäin Raamattuun (Tanakh), koska kokonaisuudessaan sekä ”Vanha” testamentti että Uusi testamentti ovat Elohim-Jumalan Sanaa!

Näin sanoo Herra: ”Menkää teiden varsille ja katselkaa, kyselkää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä tie on hyvä ja vaeltakaa sitä, niin löydätte levon sieluillenne.” Jer. 6: 16

Kun kutsumme ihmisiä hylkäämään pakanallista alkuperää olevia juhlia sellaisia kuin joulu, pääsiäinen ja Halloween, ja palauttamaan Pyhät Moadim-juhlat ja juhlakokoukset, emme kutsu ihmisiä judaismiin vaan Tooraan! Tooraksi sanotaan Raamatun viittä ensimmäistä kirjaa, ohjeita, jotka annettiin Israelin kansalle.   Jeshua puhui kiittävästi Toorasta, kun Hän painokkaasti sanoi, että Hän ei tullut sitä kumoamaan!

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Matt. 5: 17-19

Toisin sanoen Jeshua Pyhän Hengen kautta on se, joka tulkitsee Tooran seuraajilleen! Ei kukaan muu juutalainen rabbi tai teologi, ei Talmud eikä Kabbala eikä mikään Raamatun ulkopuolinen kirja! On tärkeää huomata, että voimme vaeltaa kuuliaisina JHVH:n käskyille vain, kun olemme uudestisyntyneitä, hengellä täyttyneitä ja elämme läheisessä yhteydessä Jeshuan juutalaisen Messiaan kanssa. Jokainen yritys ”olla hyvä” ilman Hänen Täydellistä Veren Sovitusta on turhaa ja johtaa uskonnollisuuteen ja lankeamaan pois Armosta!

Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Luuk. 18: 19

Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä Hengestä on syntynyt on henki. Joh.3: 5,6

Toora, joka on kirjoitettu Uuden Liiton uskovien sydämiin ja mieliin, on ainoa raamatullinen merkki, että he todella ovat Uudessa Liitossa! Vain Pyhä Henki voi kirjoittaa Tooran sydämiimme!

”Katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen: Minä panen opetukseni (Toorani!)heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jer. 31: 31-34

Pyydän, että huomaat, että Uusi Liitto on tehty Israelin ja Juudan heimon kanssa eikä pakanoiden kanssa! Pakanat liittyvät jo olemassa olevaan Uuteen Liittoon ikiaikaisen ja (ikuisesti!)Valitun Israelin kansan kanssa juutalaisen Messias Jeshuan Kuninkaallisen Pyhän veren kautta.

Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, – näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi – että te siihen aikaan olitte ilman Messiasta (Kristusta), olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.

Mutta nyt Messias Jeshuassa (Kristuksessa Jeesuksessa) olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Messiaan (Kristuksen) veressä. Ef. 2: 11-13

Ei ole mitään Uutta liittoa ilman Israelia ja Juudaa ja ei ole muuta Messiasta kuin Jeshua, juutalainen Messias. Lihaksi tullut Jumalan Sana, Elohimin Poika, joka jätti jumaluutensa tullakseen ihmiseksi täyttämään lukuisat profetiat!

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Jes.9: 5

Judaismi ei ole pyhä mutta Toora on

TorahHerra, sinun sanasi on ikuisesti vakaa taivaissa. Ps. 119: 89

Kuten sanoin aikaisemmin judaismi ei ole tavoitteemme, kun palaamme uskon juutalaisille /heprealaisille perustuksille tai siihen mitä minä kutsun ”Siionissa tehdyksi evankeliumiksi”. Vaikka on olemassa juutalaisia perinteitä, jotka ovat hyvin kauniita ja jopa profetaalisia, on toisia, jotka ovat puhtaasti harhaoppisia. Kabbala on judaismin sisällä oleva uskonnollinen systeemi, joka on syntynyt saatanasta (joka pukeutuu valon enkeliksi!) tarkoituksena pettää juutalaisia yhä pidemmälle. Se on korvausteologia systeemi, joka yrittää korvata Ruach Hakodeshin (Pyhän Hengen), Jeshuan totuuden ja Uuden Liiton. Se on syntynyt keskiajalla Ranskassa ja siirtynyt Espanjaan. Tämä kertoo paljon kabbalan lähteestä. Keskiaikaa kutsutaan myös pimeäksi ajaksi. Se oli ihmiskunnan historian niin pimeää aikaa, joka synnytti monia uskonnollisia harhaoppeja niiden joukossa katoliset ja myös juutalaiset.

Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Matt. 7: 15-17

Tänään monet pitävät kabbalaa ”Toorana” ja jopa tärkeämpänä kuin Mooseksen saamaa Tooraa. Tehdäkseen siitä ”pätevän” kabbalistit sanovat, että Mooses sai kabbalan, kun hän meni Siinain vuorelle toisen kerran! Heidän väitteensä ovat täysin vastoin heprealaisia Pyhiä Kirjoituksia, jotka sanovat, että sekä ensimmäisellä että toisella kerralla Mooses sai Todistuksen taulut JHVH:lta. (Kymmenen käskyä). Pyhissä Kirjoituksissa ei ole ollenkaan mainintaa kabbalasta!

Ja Mooses veisti kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Varhain seuraavana aamuna Mooses nousi Siinain vuorelle, niin kuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne kaksi kivitaulua käteensä. 2Moos.34:4

Seuraava lainaus on: http://www.myjewishlearning.com/history/Ancient_and_Medieval_History/632-1650/Islamic_World/Spain/Kabbalah.shtml

KabbalahKabbala (heprean sana opin perintönä siirtymiselle) ilmestyi 1100-luvulla Provencessa, Etelä-Ranskassa, joka tuohon aikaan oli Cathar- harhaopin paikka (yksi monista dualistisista uskonnollisista herätyksistä keskiajalla). 1200-luvulla se tuli kuitenkin täyteen mittaansa Sefer ha-Zohar –kirjan (”Loiston kirja”) kokoonpanolla. Tästä lähtien kabbalasta tuli juutalaisen mystiikan, teosofian ja esoterismin (suppealle piirille tarkoitettu; suom. huom)pääsuuntaus sisältäen monia aika ajoin vastakkaisia lähestymisiä.

Pohjimmiltaan kabbalistit halusivat muuttaa judaismin syvällisempään sisäiseen kokemukseen; kokemukseen, niin he uskoivat, jota ei voitu saavuttaa uskonnon rationaalisen ja intellektuaalisen lähestymisen kautta. Heille judaismi oli mystisten symbolien järjestelmä, joka heijasti Jumalan ja maailmakaikkeuden mysteeriota ja heidän tavoitteensa oli löytää avaimet tämän symboliikan ymmärtämiseen.

The Zohar, joka on yleisesti luettu Moses de Leonin ansioksi, yritti elvyttää uskollisten ja jumalallisten ”yhteyttä”. Jumalallinen ilmenee kymmenessä Sefirotissa (emanaatioissa, ulosvuotamisissa) edustaen Jumalan ja luomakunnan välivaihetta. Aivan kuten nämä emanaatiot sisältyvät Jumalaan niin ne täyttävät kaikki olennot sen ulkopuolella. Ihminen pystyy harjoittamalla täsmällisiä rituaaleja, vaikuttamaan Sefirotiin, joka määrää maailman ajan ja edistymisen. Sefirotin teoriasta tuli espanjalaisen kabbalan opetuksen selkäranka, jota edustaa monet kuvat.

Ajan mittaan kaksi suhtautumiskantaa ilmaantui: yksi esoteerinen, joka yritti rajoittaa kabbalistisen viisauden salaisuudet pienelle jäsenpiirille; toinen, joka vaatimalla vaati, että siitä pitäisi tulla laajalle levinnyt, hyödyttäen kaikkia.

http://carm.org/origins-and-history-kabbalah

Kabbalistit puhuvat Mooseksen kohtaamisista ulkoisena ja sisäisenä opetuksena. Ensimmäinen Mooseksen ja Jumalan kohtaaminen oli kun Mooses sai 10 käskyä. Tätä kutsutaan ulkoiseksi opetukseksi. Toisella Jumalan kohtaamiskerralla Mooses sai kabbalistiset totuudet. Tästä puhutaan sisäisenä opetuksena.

Kautta historian kabbalistit ovat päättäneet pitää heidän esoteeriset Tooran tulkintansa salassa tavalliselta kansalta ja päivän uskonnollisilta johtajilta. Monia kabbalisteja vainottiin ja monet muut tiesivät, että heidän opetuksensa olivat ristiriidassa hyväksyttyjen juutalaisten ja kristillisten teologioiden kanssa. Sen tähden he halusivat olla hiljaa.

Tänään sellainen kirjailija kuin Yehuda Berg, jota internet ja TV levittävät on tehnyt kabbalan suosituksi.   Monet perinteiset juutalaiset kabbalistit tuomitsevat tämän päivän kabbalan liikkeet autenttisen kabbalistisen filosofian kuvitteellisina ja liioitellun popularisoituina tulkintoina. Olipa asia miten tahansa tämän päivän kabbala on ehdottomasti enemmän New Ageläinen kuin raamatullinen. Vaikka perinteiset kabbalistit, jotka pohjaavat Zoharin tulkintoihin monien satojen vuosien takaa ja ovat kabbalan sydän, ovat tuominneet nykypäivän tunnetuksi tehdyn kabbalan, sen teologia muistuttaa New Ageä: jälleensyntyminen, sisäinen jumaluus, panteismi, jne.

Totuus on, että kabbala on kehittynyt. Mutta se on kehittynyt yhdenlaisesta harhaopista toiseen syvempään. Se ei ole raamatullista eikä se ole totta.

  • Leet, Leonora, The Secret Doctrine of the Kabbalah, Rochester, VT: Inner Traditions, 1999, p. 2.
  • Hopking, C.J.M., The Practical Kabbalah Guidebook, New York: Sterling Publishing, 2001, p. 8.
  • The Zohar, available: http://www.sup.org/zohar/, p. 27

From: http://www.kabbalah.info/engkab/what_is_kabbalah/what_does_kabbalah_teach.htmhttp://www.kabbalah.info/engkab/what_is_kabbalah/what_does_kabbalah_teach.htm

KabbalahYehuda Ashlagin kirja Talmud Eser Sefirot (Kymmenen Sefirotin(numeron)opiskelu) on suunniteltu opiskeluoppaaksi, jossa on kysymyksiä, vastauksia, kertausmateriaalia ja selityksiä. Jos niin haluat, tämä on ylempien maailmojen fysiikkaa, joka kuvaa lakeja ja voimia, jotka hallitsevat maailmakaikkeutta henkisessä maailmassa.

Tämä materiaali vähitellen muuttaa opiskelijat, koska kun etsitään kuinka kokea henkinen maailma, opiskelija vähitellen mukautuu kirjassa kuvattuihin henkisiin lakeihin.

Kabbalan tieto ei käsittele elämää tässä maailmassa. Sen sijaan tämän systeemin opiskelemisella saavutamme uudelleen sen tason, joka meillä oli ennen kuin tulimme alas. Tämän nousun aikana kabbalan opiskelu rakentaa opiskelijaan henkiseen järjestelmään verrattavan systeemin.

Elohimin Sana kertoo meille, että on vain yksi VÄLITTÄJÄ Jumalan ja ihmisen välillä. JESHUA Messias, varmasti ei mitään virtaamisia (emanaatioita) tai mitään ”Sefirot”-juttuja!

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Messias Jeshua (Jeesus Kristus). 1. Tim. 2: 5

Se kertoo myös, että emme voi ”parantaa itseämme”opiskelemalla jotakin tullaksemme palautetuksi suhteeseen Luojan kanssa. Meidän täytyy katua syntejämme ja ottaa vastaan ainoa veren sovitus, joka vapauttaa Jahin (Jumalan) anteeksiannon meille – Jeshuan Veri! Meidän täytyy syntyä uudesti; emme voi ”kehittyä”!

Jeshua (Jeesus) vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Joh. 3: 3

Kabbala uskoo auttavansa ihmisiä ”nousemaan” Kaikkivaltiaan luo ja tulemaan ”jumalalliseksi” hyvin Baabelin tornin kaltaisesti.

Ja he sanoivat: ”Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.” 1.Moos.11: 4

Jumalan Sana sanoo meille, että kaikki meidän tekomme ovat kuin tahrainen vaate!

Kaikista meistä on tullut kuin saastaa ja kaikki meidän vanhurskautemme on kuin tahrainen vaate (kuukautisriepu!). Kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä kuin tuuli. Jes. 64: 5

Meidän täytyy katua, saada anteeksi ja syntyä uudesti! Se kertoo myös, että sydän on toivottoman paha!

Sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee? Jer.17: 9

Me emme voi ”parantaa” sydäntemme tilaa minkäänlaisella opiskelulla. Meidän täytyy saada UUSI SYDÄN!

Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Hes. 36: 26

Lyhyesti sanoen kabbala on ”juutalaisen” New Agen suosituin muoto, jossa on paljon hinduismia (jälleensyntyminen) ja se kieltää parannuksenteon ja veren sovituksen tarpeen!

Veressä on näet lihan sielu (elämä) ja minä olen antanut teille veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sieluillenne. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu. 3. Moos.17:10

Niinpä se ei ole ”juutalaista” ollenkaan vaan pikemminkin pakanallista ja New ageä! Ne, jotka harjoittavat kabbalaa kärsivät demonisesta painostuksesta, niiden valtaan joutumisesta, kuulevat ”nousseiden opettajien” ja ”henkioppaina” toimivien rabbien ääniä, joutuvat suureen sekaannukseen ja voivat myös tulla mielisairaiksi.

Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Joh. 10:27

Koska kabbala on ”toisenlainen evankeliumi” ja toisenlainen ”toora”, se tuo monia kirouksia ja aiheuttaa sen, että Messiaaniset tai kristityt, jotka kaivautuvat siihen, joutuvat pois Armosta! Pyhän Hengen voitelu lähtee sellaisesta henkilöstä ja New Agen pahat henget tulevat Hänen sijaansa!

Mutta jos joku meistä – tai vaikka enkeli taivaasta – julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu (anathema; tuhoon määrätty, ikuiseen rangaistukseen tuomittu)! Gal.1: 8 Amplified käännös

Jos olet joutunut tämän petoksen saaliiksi, pyydän että polvistut TÄNÄÄN, kadut ja sanoudut irti siitä ja käsket kabbalan ja New Agen henkiä lähtemään elämästäsi lopullisesti Jeshuan nimessä! Syvenny Pyhiin Kirjoituksiin ja polta kaikki hallussasi olevat petolliset kirjat! Painokkaasti ehdotan, että tilaat kirjamme ”Uskonnollisuuden syövän hävittäminen” ja ”Öljypuuhun oksastettuna”auttamaan sinua vapautumisessa ja Evankeliumin Juutalaisten Juurten etsinnässä. Tilaa www.kad-esh.org SHOP. Voit myös tulla mukaan GRM video- raamattukouluumme (AGIMAP esp.) jotta voit juurtua ja olla valmis Lopun ajan palvelukseen! http://www.grmbibleschool.com

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Tarvitsemme yhä $12.500 maksaaksemme kokonaan TV-tuotantomme, jonka teimme Israelissa ja jota jo lähetetään TV:ssä. TV- laskumme täytyy maksaa myös kuukausittain.

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078

Pääsiäinen RIEMUVUONNA 2016

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n