Tooran osuus VA’ETCHANAN – Devarim (5. Mooseksen kirja) 3:23-7:11

 

PSYKOLOGIASTA TERVEESEEN LOGIIKKAAN 2

EKSISTENTIALISMIN  – EPÄUSKON USKONNON  – VALHEISTA TERVEEN LOGIIKAN PERUSTALLE

ELÄMÄN TURHUUS?

HEALTHY LOGIC #2

Kertausta:

Älköön tämä lain kirja väistykö sinun suustasi, vaan mietiskele sitä päivin ja öin, että noudattaisit tarkasti kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut ja menestyt tielläsi. Joosua 1:8

Logiikka on hepreaksi HIGAJON, mikä tarkoittaa MIETISKELYÄ.  Terve logiikka mietiskelee Elohimin Sanaa ja lupauksia, kun taas sairas logiikka mietiskelee ihmisen omaa henkilökohtaista kärsimystä ja kokemuksia.  Terveessä logiikassa JHVH (Jahve) ja Hänen totuutensa ovat Keskipisteessä, kun taas sairaassa logiikassa keskipisteessä on ihminen kärsimyksineen.  Tätä on nykyajan psykologia, jonka juuret ovat eksistentiaalisessa humanismissa eli ”sikologiassa” (sick=sairas), sairaassa logiikassa, joka aiheuttaa enemmän epäuskoa, masennusta, itsemurhia ja kuolemaa kuin mikään muu.

Elohim-Jumala tuhosi Nooan sukupolven vedenpaisumuksen kautta, koska heidän ajatuksensa olivat pahoja ja johtivat pahoihin tekoihin!

Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.  Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi.  1 Moos.6: 5,6

Siitä, mitä ajattelemme, tulee tekoja ja elämäntapa!

Jatkoa kirjeeseen 1

ELÄMÄN TURHUUS?

2Kun kuningas Salomo sanoi, että KAIKKI on TURHUUTTA, hän tarkoitti, että turhuutta on kaikki sellainen tiedon tavoittelu ja etsintä, joka perustuu Hyvän ja Pahan tiedon kuolemaa tuottavaan Puuhun.  Toisin sanoen hän tuomitsi eksistentialismin ja humanismin, ja totesi lopuksi:

Loppupäätös kaikesta, mitä on kuultu on tämä: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Saarnaaja 12: 3

Juutalaiset ja pakanat, jotka hylkäsivät Viattoman Jumalan Karitsan – Jeshua Messiaan- Veriuhrin kautta tarjotun pelastuksen, ovat yrittäneet paeta kirousta turvautumalla uskontoon.  He tunnistavat tilansa, mutta ovat kehittäneet oman lääkkeensä, jossa ei tarvita Elohimin väliintuloa alttarille vuodatetun Veren kautta.  Ei tarvita lunastavaa verta, koska ”hyvät teot” (hepr. mitsvot) ovat syntien sovitus.  Sana kuitenkin julistaa selvästi, että VAIN synnittömän eläimen veri voi sovittaa synnin.  HÄN menee vielä pitemmälle ja sanoo: ”Minä olen antanut sen teille alttarilla.”

 

Veressä on näet lihan sielu (engl. elämä), ja minä olen antanut veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sieluillenne.   Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu (engl. elämä). 3. Moos 17: 11

Hän antoi meille Oman Verensä Poikansa Jeshuan kautta alttarille, juuri niin kuin Jesaja 53 kertoo:

Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi.  Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden.  Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.  Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.  Mutta JHVH (Jahve) pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme.  Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut.  Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli?  Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomusten tähden rangaistus kohtasi häntä.  JHVH (Jahve)näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä kärsimyksellä.  Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi (engl. Jos Hän antaisi itsensä vikauhriksi, 10a)…sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon.  Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta (12b)  Jesaja 53: 4-8, 10a, 12b

Usko elävään Jumalaan, joka on säälivä ja lunastaa ihmiskunnan, vaikka ihmiskunta ei ansaitse sitä, ja juutalainen uskonnollinen eksistentialismi eroavat toisistaan siinä, että eksistentialismi väittää, että me juutalaiset olemme kaikki pyhiä ja vanhurskaita (zadikim) siksi että olemme juutalaisia.  Siitä syystä me emme tarvitse Jeshuaa emmekä pelastusta lunastamaan meitä synneistämme, emmekä ketään välittäjää, vaan meille riittävät ”hyvät työt” (hepr. mitsvot).

Messiaaseen uskovan kohdalla ”hyvät työt” tulevat Lunastustyön jälkeen, eivät ennen sitä.  Ei ole mitään, mitä me voisimme tehdä pelastaaksemme elämämme tulevalta Elohimin tuomiolta.    Ainoastaan Jumalan synnittömän Karitsan Pyhä Veri voi lunastaa meidät lain kirouksesta.  Merkkinä todellisesta uskosta Jeshuaan, ja todellisesta pelastuksesta, on uskovan sydämeen kirjoitettu Toora.  Siksi uskova vastaa Pelastukseen uskoon perustuvilla Kuuliaisuuden teoilla, mutta teot eivät koskaan ole ennen Pelastusta.  Uuden liiton Veri tulee ensin!

Katso päivät tulevat, sanoo JHVH (Jahve), jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton.  En minä tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta.  Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.  Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen: Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä.  Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani.  Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen: Tuntekaa Herra.  Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään. Jeremia 31:31-34

PSYKOLOGIAN JA EKSISTENTIALISMIN HEDELMÄ

Eksistentialismin ja psykologian hedelmä on lumelääke tai laastari Elämän Luojaa vastaan kohdistuvan kapinoinnin ja epäuskon syöpään.  Se tuottaa lopulta enemmän toivottomuutta, sekaannusta ja epätoivoa, jotka kumpuavat itsekeskeisyydestä ja itsekkyydestä, johtaen itsemurhaan, murhaan ja muuhun sen kaltaiseen, koska IHMINEN on keskipisteenä, eikä mikään ole OMANTUNNON asia, vaan kaikki perustuu OMAKOHTAISEEN TUNTEESEEN: ”Jos se tuntuu hyvältä, tee se”.  Ei ole väliä vaikka ”loukkaamme Luojan tunteita” rikkomalla Hänen Käskynsä.   Ainoa millä on väliä on, että emme loukkaa omia inhimillisiä tunteitamme!

He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Room.1: 25

Psykologia ja eksistentialismi on HENKI.  Kaikkien teologioiden ja sanojen mukana tulee henki. Sekä eksistentialistisen humanismin että psykologian sanat ja henki täytyy paljastaa, tuoda valoon ja murskata, jotta ihmiset voidaan VAPAUTTAA!

Monet tutkimukset todistavat, että suurin osa itsemurhaan päätyneistä ihmisistä tekivät itsemurhan sen jälkeen, kun he olivat alkaneet käyttää psyykelääkkeitä.

Psykologian, psykiatrian, eksistentialismin, humanismin ja mielen sairauden ja itsemurhan välillä on suora yhteys.  Mielen sairaus on SAIRAAN LOGIIKAN sivutuote.  Sairas logiikka miettii vääriä asioita Jahven Sanan, totuuden ja Lupausten sijaan.  Sille Jumalan sana on pikemminkin ”kertomus” kuin TOTUUS. Sairas logiikka voi vaikuttaa myös kehon biokemiaan, mutta se ei ole sekaisin olevan biokemian seuraus vaan paremminkin sen alkusyy!

Älköön kukaan pettäkö itseään.  Jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailmanajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.  1 Kor.3:18

3Sairaat mielet ovat kehittäneet psykologian eksistentialismin ja humanismin valheista, ja psykologia on luonut sairaan ihmiskuntahirviön. Tämä on noidankehä; kuka voi auttaa meidät ulos siitä? Eksistentialismin mukaan me emme voi päästä siitä ulos, ja siksi useimmat psykiatrit sanovat ihmisille: Tämä on sinun sairautesi, tämä on sinun todellisuutesi, joten sinun täytyy syödä lääkkeitä selvitäksesi sen kanssa kaikki elämäsi päivät.  Olet mieleltäsi sairas, skitsofreeninen tai muu vastaava, eikä ole parannuskeinoa; vain lääkkeet, psykoanalyysi tai muu sellainen voivat sinua auttaa tulemaan sen kanssa toimeen.

Mutta Jahven Sana sanoo meille, että voimme päästä tästä ansasta Jeshua Messiaan kautta!  Minä kurja ihminen! Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeshuan Messiaan, meidän Herramme, kautta!  Room.7: 24, 25a

Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden.  Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.     Jesaja 53: 5

AVAIN on pitää Hänet ja Hänen Sanansa KESKIPISTEENÄ ajatuksissamme ja PUHEESSAMME.  Jättäkäämme MINÄ ITSE ja MINUN tunteeni ja kieroutunut ”todellisuuden” tajumme!

RAHASAMPO   

4Demoninen kolmikko: psykologia + psykiatria + lääkkeet

Psykologia, eksistentialismin lapsi, on luonut taloudellisen teollisuusjättiläisen.  Siitä on tullut tulolähde monille sairaille ihmisille, jotka leikkivät ihmiskunnan ”lääkäriä”, ja oikeuttavat ja vahvistavat näin ihmiskunnan sairauden se sijaan, että ihmiskuntaa kutsuttaisiin tekemään PARANNUS.  Sairaat ihmiset ovat heidän ”potilaitaan”, mutta totuus on, että sekä ”tohtori” että ”potilas” ovat SYNNIN ja sen sivutuotteen KIROUKSEN saastuttamat.

Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeshua Messiaassa, meidän Herrassamme.  Room.6:23

Ainoa ulospääsy on vaihtaa itseämme palvova, itsekeskeinen eksistentiaalinen ”logiikka” LOGOKSEEN, Totuuden Sanaan, joka on kirjoitettuna Raamatussa, ja joka tuli lihaksi ihmishahmoisena juutalaisena Messias Jeshuana. Kun panemme täyden luottamuksemme Häneen, Elävään Sanaan ja LOGOKSEEN ja Hänen kirjoitettuun opetuksen ja lupauksen Sanaansa, silloin meidän logiikkamme paranee, mielemme paranee niistä vaurioista, joita synti ja kuolema ja eksistentiaalis-humanistinen psykologinen sekä psykiatrinen hoito ovat aiheuttaneet.

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.  Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.   Joh.1: 14

5Kun JHVH:n (Jahven) Sana tulee LIHAKSI mielessämme ja suussamme, olemme VAPAITA itsekeskeisten tunteiden ja olosuhteitten orjuudesta!  Silloin olemme VAPAITA ”psykologisista ongelmista”!  JHVH loi kaiken Sanallaan, ja Hän pystyy luomaan uudelleen mielemme, aivojemme välittäjäaineet ja biokemian Sanallaan, kun me mietiskelemme ja julistamme sitä!  Jahven Sana ajatuksissamme ja huulillamme on maailmankaikkeuden PARAS lääke!

Poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni.  Älkööt ne väistykö silmistäsi, varjele niitä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiilleen.  Sananl. 4: 20-22

Hän lähetti sanansa ja paransi heidät.  Hän pelasti heidät tuhosta. Psalmi 107: 20.  Totuus tekee teistä vapaita. Joh 8: 32b

 

EKSISTENTIALISMI ON ERÄÄNLAISTA  SAATANANPALVONTAA

6Psykologia ja psykiatria ovat pyrkineet suistamaan Luojan valtaistuimeltaan ja kruunaamaan Hänen sijaansa tappavan eksistentialismin luojan – itsensä saatanan, ex-Luciferin.

Psykologia ja psykiatria, jotka asettavat IHMISEN keskipisteeksi Elohimin ja Hänen Sanansa sijaan, ovat saatanallinen uskonto vertaansa vailla!  Länsimaiden hallitukset rahoittavat satanismia psykologian ja psykiatrian kautta valmistaen näin kokonaista sukupolvea pedon merkkiä ja antikristusta, antimessiasta varten!

Koska ihminen on keskus, ja ihmisellä on kärsimystään helpottaakseen lupa tehdä mitä tahansa mikä ”tuntuu hyvältä”, niin silloin kun on valittava pedon merkin ottamisen ja Jumalaan uskomisen välillä, suuret ihmisjoukot ovat valmiita helpottamaan kärsimystään pedon merkin avulla.  Psykologia ja sen johdannainen, psykiatria, on valmistanut kokonaisen sukupolven menemään helvettiin.

VASTA-AINE LOGIIKAN TAPPAVALLE SAIRAUDELLE

Apostoli Paavali nujersi kreikkalaisesta filosofiasta tulevan filosofian ja eksistentialismin valheen osoittamalla Kuningaskunnan Voiman:

Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja (filosofiaa) vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan. 1. Kor.2: 4,5

7Vain Elohimin Voiman julkinen osoittaminen voi hävittää täysin eksistentialismissa ja humanismissa olevat valheen linnoitukset tänä päivänä. Eksistentialismin filosofia kukistuu, kun ihminen kokee Elohimin Voiman SAARNATUN SANAN JA SITÄ SEURAAVIEN IHMEIDEN JA TUNNUSTEKOJEN KAUTTA.

Se kukistaa sen humanismin syöttämän valheen, että ”ihminen loi Jumalan”, tai eksistentialismin uskonnon, joka väittää, että ”Jumala luotiin ihmistä varten”.  Näissä molemmissa ihminen on keskipisteessä!

Kun eksistentialismi tulkitsee maailman ”ihmisen oman todellisuuden” kautta, keskipisteenä on ihminen eikä Luoja ja Hänen Sanansa.  Kun ihmiset kokevat Elohimin Voiman, siitä tulee heidän todellisuuttaan, joka mitätöi sen eksistentialismin valheen, että ihminen on keskipiste, ja että todellisuudesta ei pääse ulos minkään ”suuremman”, Jumalan Voiman, kautta. Elohimin Voima on annettu Jeshuaan uskoville.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  MENKÄÄ siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani” Matteus 28: 18, 19a

Meille on annettu varustukseksi Elohimin Totuus ja Voima kukistaaksemme eksistentialismin ja vapauttaaksemme ihmisen psykologian saatanallisesta uskonnosta, joka vie ihmisen helvettiin. Varustuksemme ei kuitenkaan ole uskonto, joka tuomitsee kärsivän ihmiskunnan, vaan sellaisen Luojan sääli, joka lähetti Poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Siksi kaikkia Jeshuan ihmeitä motivoivat SÄÄLI JA MYÖTÄTUNTO!

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  Joh.3: 16

 

Elohimin Voiman kokeminen ja mielen harjoittaminen Jahven Sanaan perustuvaan terveeseen LOGIIKKAAN on parantumisen perusta kaikille sairaille mielille ja sydämille.

Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.  Room.12: 2

 

9Israelilaiset ystävänne ja mentorinne

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jes.62:1

 

 

TILAA TÄNÄÄN ARKKIPIISPA DOMINIQUAE BIERMANIN UUSI KIRJA ”SAIRAASTA LOGIIKASTA TERVEESEEN LOGIIKKAAN”  mene www.kad-esh.org klikkaa SHOP   *SAATAVILLA VAIN ENGLANNIKSI*

7

TAI VOIT TILATA TÄMÄN KOLMEN KIRJAN ERIKOISTARJOUKSEN SARJASTA ”RAUHAN JUMALAN VOIMAPAKETTI”  mene www.kad-esh.org   Klikkaa SHOP     *SAATAVILLA VAIN ENGLANNIKSI*

8-Masennuksen voittaminen

– ATG – Addicts Turning to God  ***UUSI!

– Sairaasta logiikasta terveeseen logiikkaan  ***UUSI!

KAIKKI KOLME KIRJAA 54 USD + POSTITUSKULUT  (ilman postituskuluja vain USA) –  saatavilla arviolta kuukauden sisällä