Toora portsion YITRO – Shemot (2 Moosese) 18:1-20:23

“Sinna viige oma põletus- ja tapaohvrid, kümnised, käe tõstelõivud, tõotusohvrid ja vabatahtlikud ohvrid ning veiste,lammaste ja kitsede esmasündinud!” 5Moosese 12:6

Shabbat shalom armsad:

Mis on pühal andmisel ja ärkamisel ühist? Absoluutselt kõik! Me näeme, et TEMPLIMÄGI Jeruusalemmas oli määratud ohvrite toomise paigaks. Oli 7 tüüpi ohvriande ja nad on endiselt olemas, kuigi enamus usklikel on meeles vaid VABATAHTLIK ohvriand, olles unustanud kõik teised. Samuti on arusaamatus selles kuhu ohvriande tuua. Enamus usklikke, KUI nad annavad, siis teevad nad seda ilma tegeliku plaanimise ja arvestamiseta KUHU ja KUIDAS. Jumala Sõna ütleb: määratud paika!

“Vaid otsige seda paika, mille Jhvh, teie Elohim, valib kõigilt teie suguharudelt, et sinna panna oma nime; tema eluaset otsige, ja sinna minge! 5Moosese 12:5

Muidugi on Uues lepingus Tema eluaseme paigaks Tema elav Ihu, Tema pruut. Siiski on määratud ülistuse paigad, mida mehitavad JHVH ees ööd ja päevad ametikohuseid täitvad preestrid, et teenida Teda ja Elohimi rahvast. Kuna praegu ei ole enam templit vaid pigem mitmed ülistuse paigad, siis peame olema hoolikad selle kõige tähenduse mõistmiseks.

PÕLETUSOHVRID VABASTAVAD SOOSINGU

Burnt OfferingNendel juhtudel põletati ära terve ohvriloom ja suits tõusis taevasse ning tõi kaasa Jhvh soosingu Tema rahva jaoks!

See ohver sarnaneb EKSTRAVAGANTSELE, MEELETULE ohvriannile. Teiste sõnadega, kui sa annad midagi, mis on sulle kallis, suur asi sinu jaoks või ka kõik, mis sul on- see on põletusohver. See vabastab alati üleloomuliku SOOSINGU! Püha vaim peab sulle näitama KELLELE see ohver anda! Küsi Tema käest, kus on selle jaoks “õige altar”.

Üks parimaid näiteid on kuningas Saalomon. Tema ekstravagantne, pillav ohvriand vabastas kogu soosingu, mida ta kuningana vajas.

Nõnda läks kuningas Gibeoni, et seal ohverdada, sest see oli suur ohvripaik; tuhat põletusohvrit ohverdas Saalomon sealsel altaril. Gibeonis ilmutas JHVH ennast Saalomonile öösel unes; ja Elohim ütles: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!” 1Kuningate 3:4-5

See ohvriand määras KOGU Saalomoni tuleviku. See vabastas MÕLEMAD nii tarkuse, kui ka rikkused!

Need olid sarnased ohvriannid Apostlite Tegudes, kui inimesed andsid oma majad ja maad ning panid need apostlite JALGE ette! See vabastas suure soosingu kogu ülejäänud J’shua Ihu üle Jesuusalemmas ja imelise ühtsuse, millega kaasnes võimas ärkamine saadetuna mitmetest tunnustähtedest ning JHVH kartuse vabanemisest.

Nende kogudus, kes uskusid, olid ühel meelel ja ühes südames; ning keegi neist ei nõudnud asju, mis neile olid eelnevalt kuulunud, sest kõik asjad olid ühised. Selles võimsas väes andsid apostlid tunnistust ülestõusnud J’shua Messiast ja rikkalikust armust kõigi nende üle. Ei olnud nende hulgas kedagi puuduses, sest kõik kellele kuulusid majad või maad müüsid need ja tõid kogu müügist saadu apostlite jalge ette ning apostlid jagasid seda vastavalt igaühe vajadusele. Apostlite teod 4:32-36

OHVRIANNID- LEPITUS/RAHU- JA SÜÜOHVER

SacrificesNeeduse pööramine ÕNNISTUSEKS!

Heebrea keeles tuleb sõna ohver KORBAN, sõnast KAROV, mis tähendab LÄHEDAL või lähedale tooma. See on midagi “rahu/leppimise ohvri” taolist peale seda, kui su suhe JAH-ga on muutunud pingeliseks. Seda tüüpi ohvriand saab tuua MUUTUSE rasketes situatsioonides ja pöörata needuse ÕNNISTUSEKS!

Näiteks Kuningas Taavet tegi pattu Kõigekõrgema vastu korraldades rahvaloenduse, mis põhjustas katku Iisraelis. Selleks, et Jhvh katku peataks tegi Taavet nii anumisi kui palveid ning tõi ka rahuohvri koos põletusohvriga.

Aga kuningas ütles Araunale, “Ei, vaid ma ostan need tõesti sinult täie hinna eest. Ma ei taha ohverdada Jahvele, oma Elohimile, põletusohvreid, mis ilma on saadud!” Ja Taavet ostis rehealuse ja veised viiekümne hõbeseekli eest. Ja Taavet ehitas sinna altari JHVH-le ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid. Ja JHVH kuulis maa palvet ning Iisraelilt võeti nuhtlus. 2 Saamueli 24:24-25

Rahuohver läheb midagi maksma! Teiste sõnadega, see ei ole mitte peenraha, mis sul toidupoes tagasi anti, vaid pigem “tänumeelne ohvriand”.

PALVE koos ANDMISEGA ehitab alati mäletusmärgi JHVH Tsevaot-i ees ja imed sünnivad! Korneeliuse puhul oli tegemist hüvitusohvriga (lepitus-süü), kuna Rooma sõdurina esindas ta roomlasi, kes rõhusid Iisraeli ja tõid sellega needuse Rooma peale.

“Ma nean neid, kes sind neavad” 1Moosese 12:3

Peace OfferingsTa eristas end sellega, et tõi ohvriande koos palvetega, (see oli siis nagu rahuohver,) juudi rahvale. Ma usun, et see on väga oluline Iisraeli puudutav ohvriand kõikide kristlaste jaoks üle terve maailma nende mineviku (ka oleviku) pattude pärast, mida kristlus on sooritanud juutide vastu. See on osa prohvetlikust taastamisest, millel on vägi purustada needusi ja tuua ÄRKAMIST! Nagu Korneeliuse pere puhul ja rahvuslikus päästes.

Vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega; ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. See nägi nägemuses selgesti, umbes kell kolm pärast lõunat, Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat: „Korneelius!” Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües: „Mis on, isand?” See ütles talle: „Sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Apostlite teod 10:2-4

Mul pole mingit kahtlust, et MÕLEMAD, nii põletus- kui ka rahu-/lepitusohver Iisraeli jaoks, on väeliseks võtmeks, et pöörata terved rahvad needuse alt õnnistusse, nagu on mainitud 1 Moosese 12:3. Jah ootab KUNINGAID nagu seda olid Taavet ja Saalomon, kes võtaks VÕTME ja kasutaks seda Iisraeli jaoks. Ta on meid ettevalmistanud kui Iisraeli Apostellikku Teenistust, kes on prohvetlikuks ühenduspunktiks, et see saaks toimuma. See on tõepoolest Abrahami Võti.

Ja ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad [kes soovivad head käekäiku, õitsengut ja õnne sinu üle] ja nean neid, kes sind neavad (või räägivad su vastu ülbeid sõnu); ja sinu nimel õnnistavad endid

kõik suguvõsad maa peal [ja sinu kaudu õnnistavad nad ennast]. 1Moosese 12:3 Laiendatud piiblitõlge.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

JUUBELI Paasapüha 2016

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.