SEL KÕIGEL ON TEGEMIST PUUGA #3

Jõulude traditsioonid

Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Elohimi paradiisis. Ilmutuse 2:7

Shabbat shalom armsad!

Kuna me siseneme “jõuluaega”, siis on väga oluline üle vaadata mõningad jõule puudutavad faktid. Kõigepealt vastulause:

Me usume, et Messia sünd on üks olulisemaid sündmusi terve universumi ajaloos! Kui Tema ei oleks sündinud lihas, siis ei oleks ta saanud maksta hinda meie pattude eest ja igaüks meist oleks hukkamõistu all. Eriti ex-patused (endised patused) meie hulgas! Kuid on aeg panna Tema sünd selle algupärasesse konteksti. Niisiis jättes kõik emotsioonid ja tunded kõrvale, räägime FAKTIDEST.

Järg 2 osale

JÕULUTRADITSIOONID

Olled kindlaks teinud, et juudi Messia J’shua ja jõulud ei sündinud samas kohas, ega samal ajal ega omanud sama päritolu, siis määrame nüüd kindlaks, kas jõulude traditsioonid on pühad ja kas need on kinnitatud JHVH, Isa poolt.

Enne ja peale jõule on nii palju traditsioone, et ma peatun vaid peamistel neist.

TÕEST LAHUTATUD LOOD

Jõuluvana/ Santa Claus

Santa ClausAutor, kes on tuntud Peata Ratsaniku tegelaskuju loojana, lõi ka iroonilise saanil lendava jõuluvana tegelaskuju. Tema 1819 lühilugude seerias Geoffrey Crayon’i eskiiside raamat (The Sketch Book of Geoffrey Crayon) kirjeldab New Yorgis sündinud Irving Washington unenägu, milles Püha Nikolaus kaalutus vagunis hõljus üle taeva. Need lood said nii populaarseks, et äratasid Ameerika Ühendriikides üles sortside lood ja isegi Charles Dickens olevad saanud inspiratsiooni Irvingi töödest oma klassikalise pühadeloo Jõulude Carol (A Christmas Carol) kirjutamisel. livescience.com

Lapsi õpetatakse, et tuleb “küsida jõuluvanalt kingitusi või mida iganes nad vajavad”. Hiljuti kuulsin filmiklippidest, mis kujutavad jõuluvana palvetamas tervenemise eest ja tervendamas lapsi! Armsad, see on EBAJUMALATEENISTUS! On vaid ÜKS vahemees Jah (Jumal) ja inimese vahel ja Tema ei ole jõuluvana või neitsi Maarja!

Ebajumalateenimise patt põhjustab needust, mis võib langeda tulevaste põlvkondade peale; kuni kolmanda ja neljanda põlveni.

Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jhvh, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. 5 Moosese 5:7-10

mistletoePAGANLIK LIIDERLIKKUS- puuvõõriku all suudlemine

Vastavalt keltide ja teutoonide legendidele on puuvõõrik maagiline- see võib tervendada haavu, suurendada viljakust, tuua head õnne ja tõrjuda eemale kurje vaime. Puuvõõriku all suudlemise traditsioon sai alguse Viktoriaanlikkust ajastust, mille algupära lähtus tolle ajastu kitsarinnalisest ja seksuaalse ahistatatuse iseloomust. (väljavõtted livescience.com)

JÕULUPUU ÜLISTAMINE

Aga tunne oma süüd, et sa oled üles astunud Jhvh, oma Jumala vastu

ja oled iga halja puu all ajanud oma põlved laiali võõrastele. Minu häält ei ole te mitte kuulnud, ütleb Jhvh. Jeremija 3:13

Esimesed “jõulupuud” ilmusid 17. sajandil Strasbourgis ning saksa immigrantide saabumisega 1820-ndatel levisid edasi Pennsylvaniasse. Kui kuninganna Victoria abiellus prints Albertiga 1840.a., siis tõi viimane selle traditsiooni Inglismaale. Kaheksa aastat hiljem ilmus esimeses Ameerika ajalehes pilt kuninglikust jõulupuust ja ameeriklased väljaspool Pennsylvaniat võtsid selle kiirelt kasutusse. (väljavõtted livescience.com)

Christmas TreeKaua enne Jeesuse Kristuse sündi oli kõikidel igihaljatel puudel talvisel ajal eriline tähendus. Nii nagu tänapäeval kaunistavad inimesed pühade tulekuks oma kodusid mändide, kuusepuude ja nulgudega, nii ka iidsed inimesed riputasid igihaljaid puuoksi oma kodude ustele ja akendele. Paljudes maades usuti, et igihaljad, rohelised oksad hoiavad eemale nõidu, tonte, kurje vaime ja haigusi. Samuti usuti, et igihaljaste puude vaimud elavad sel kombel inimeste kodudes üle külma talve. Itaalias kaunistati igihaljaid puid Saturni auks.  (väljavõtted blessedquietness.com)

Nüüd, kus me oleme tõestanud, et jõulud ei ole juudi messia sünniaeg, et need traditsioonid on paganlikud ja ei ole aktsepteeritav Lepingusse kuuluvatel usklikel neid praktiseerida, siis mida me peaksime tegema jõulude ja eriti jõulupuu suhtes?

Eedenis oli kaks puud. Üks oli Elupuu ja teine hea ja kurja tundmise puu. Ma nimetan viimast religiooni puuks. J’shua ütles: “Mina olen tee, tõde ja elu”. Kuningas Taavet ütles: “Sinu Toora on Elupuu”. J’shua on Elav Toora, sest Tema on Sõna, mis sai lihaks. Toora, Pentateuh või 5 Moosese raamatut on originaal ja terve Piibli vundament! J’shua on lihaks saanud Toora! Tema on Elupuu. Mida sa selles kontekstis ütleksid, kas jõulud lähtuvad Elupuust või hea ja kurja tundmise- surmapuust? Mis on jõulude suurim sümbol?

JÕULUPUU!

Christmas TreeHuvitav on see, et paljud Ameerika avastamise isad ja nii kuni 1870 aastani keelasid jõulude tähistamise, pidades seda paganlikuks pühaks. Inimestel anti käsk töötada 25-ndal detsembril. Need, kes tähistasid jõule, said karistada. Pole saladus, et jõulude tähistamine on paganlik, et see ei ole Messia sünnipäev, et traditsioonid on paganlikud – siis miks ikkagi need, kes peavad end usklikeks ja Messia jüngriteks/järgijateks, ikka tähistavad seda? Ja miks nad endiselt püstitavad jõulupuid oma kodudesse ja kirikutesse? Miks nad jätkavad VALE reklaamimist ja propageerimist? Miks ei võiks me lihtsalt puhastada end nendest paganlikest viisidest ja lasta kasutada end kõigeks heaks ja Elohimi jaoks?

Hävitage sootuks kõik need paigad, kus rahvad, keda te välja tõrjute, on teeninud oma jumalaid kõrgeil mägedel ja küngastel ning iga halja puu all!

Kiskuge maha nende altarid, purustage nende sambad, põletage tules nende viljakustulbad ja raiuge maha nende jumalate nikerdatud kujud ning kaotage nende nimed neist paigust! Jhvh-le, oma Elohimile, te ei tohi teha nõnda nagu nemad.” 5 Moosese 12:2-4

Nõnda ütleb Jhvh:Ärge õppige paganate teid ja ärge kartke taeva märke, sest paganad kardavad neid. Kuid rahvaste kombed on tühisus: sest puu on raiutud metsast, see on puusepa kätetöö, kirvega tehtud; seda ehitakse hõbeda ja kullaga, kinnitatakse naelte ja haamritega, et see ei kõiguks. Jeremia 10:2-4

RELIGIOON VÕI PÜHADUS?

Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha JHVH-d. Heebrealastele 12:14

Kas me oleme kutsutud üleval hoidma religioosseid traditsioone, mis on laenatud paganatelt ja babüloonlastelt või oleme me selleks, et mõjutada seda ilmalikku ühiskonda PÜHA ÜLISTUSEGA? Ja mis on pühadus? Heebreakeelne sõna KEDUSHA tähendab “olla eraldatud”, et “mitte puutuda kokku millegi ebapuhtaga ja rüvedaga”.

Nõnda te peate Iisraeli lapsed hoidma eemal ebapuhtusest, et nad ei sureks oma roojasusest, roojastades minu eluaset, mis on teie keskel! 3 Moosese 15:31

Sedasama on kinnitatud ka Uues Lepingus:

Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,” ütleb Jhvh, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu. 2 Korintlastele 6:17

Kas roomlaste jõulutraditsioonid on paganlikud ja ebapuhtad? Nad olid loodud Jupiteri, Zeusi, päikesekuninga ülistamiseks, aga mitte JUMALA POJA ülistamiseks! Kas me arvame, et mõjutame seda ühiskonda sinna sisse sulandudes? Või peaksime hoopis ERINEMA ja ERISTUMA kõige selle keskel! Kultuur-gospel (evangeelium) on saastanud kirikut alates 4-ndast sajandist kuni tänapäevani ja Pühamast Püham kutsub meid meeleparandusele ja tagasipöördumisele TÕE juurde. On tulnud aeg hüljata paganlikud traditsioonid ja pühad ning hakata tähistama pühi kokkutulekuid, Jhvh seatud pühi nagu on kirjutatud 3 Moosese 23.

Ja Jhvh rääkis Moshega, öeldes: „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Jhvh seatud pühad, miste peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need. 3 Moosese 23:1-2

Seejärel JAH loetleb neid:

TorahHingamispäev (Shabbat), Paasapüha (Pesah), Esmavilja püha (Bikkurim, päev pärast hapnemata leibade püha), Nädalate püha (Shavuot), Trompetite e. sarvepuhumise püha (sarvehäälega meeldetuletatav püha, Rosh Hashana), Lepituspäev (Jom Kippur), Lehtmajade püha (Sukkot).

Igaüks neist annab tunnistust sellest, kes on Messia! Ta ei sündinud Zeusi auks korraldatud paganlike pidustuste ajal! Ta sündis, suri ja tõusis üles pühade ajal, mis on kirjeldatud meie Abba Isa poolt ja ta kutsub meid tagasi Pühale ülistusele!

Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Johannese 4:23

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

Vabanemine religioossetest valedest ja paganlikest traditsioonidest!

Healing Power of the Roots & Grafted InJuurte tervendav vägi
Külge poogitud

Piiskop Dominiquae raamatud, mis MUUDAVAD SINU ELU ja ÕPETAVAD SULLE PÜHA ÜLISTUST!

www.kad-esh.org klikka SHOP lingil
Või helista meile USA nr-l 1-972-301-7087

OLE MEILE PARTNERIKS, ET VABASTADA TESHUVA-MEELEPARANDUS ÜLE TERVE MAAILMA! AITA MEIL ÕHUS PÜSIDA!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchArmsad, meie oleme hüüdja hääl kõrbes ja me võitlustander on meedia. Me palume teie toetust, mis aitaks meil meie TV saadete ja programmide kaudu muuta midagi maailmas.

Enamus inimesi tänapäeval isegi ei käi kirikus! Nad istuvad pühapäeviti kodus kristliku TV programmi vaadates ja saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kesine ja ebapiisav ilma selle tõelise kaasaegse juudi juurte prohvetliku teenistuse sõnumita.

Jahve on avanud meile võimaluste akna selle sõnimi edastamiseks meedias, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame kõigi nende koostööd, kes hoolivad Jhvh Kuningriigist ja Iisraelist. Palun saatke meile oma parim ja Pühast Vaimust juhitud and täna, sest te teate, et aega on vähe jäänud!

Te saate seda teha minnes veebilehele www.kad-esh.org ning klikates aknale “donations”. Edasi saate juba vastavalt juhistele kanda üle oma annetuse kas krediitkaarti või Pay Pal`i kasutades.

Me täname ette ustavuse eest JHVH-le ja teie hindamatute rahaliste seemnete eest. See on tõotus, mille Abba mulle teie jaoks andis:

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Laulud 126:5,6

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.