40 Dagar av Fasta och Bön för IsraelTorah Portion VAYECHI – Beresheet (1 Moseboken) 47:28–50:26

14:e Januari till 25:e februari 2021
Startar och slutar 18.00

För Zions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jesaja 62:1 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Inte många förstår att Israels tillstånd påverkar alla nationer. Om vi är omedvetna om hennes kamp, kommer vi att drabbas av ett värre öde än henne. Nationernas välbefinnande är påverkat av Israels välbefinnande. Därför är vi uppmanade att inte hålla tyst för Zions skull tills Väckelse (flammande fackla) bryter ut och Yeshua (Frälsning) tar över. Då kommer nationerna att se på och bli välsignade.

Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som Yahwehs mun skall bestämma. Jesaja 62:2 SFB

För att nationer skall se hennes rättfärdighet så har YHVH etablerat en särskild gren av Hans Kungliga Prästadöme. De är Väktare på muren i Yerushalayim (Jerusalem).

På dina murar, Jerusalem, har Jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Yahweh unna er ingen ro, förrän Han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Jesaja 62:6–7

Kina och NWO Övertagandet

När vi ser att fienden verkar att vinna i Israel, skall vi inte att sluta be för henne, vi måste stanna på vår post och inte ge YHVH någon vila tills Yeshua återvänder för att etablera sitt Tusenåriga Rike och Yerushalayim är en Tillbedjan på jorden. Vid denna punkt är fienden, som är mycket större än den Muslimska terrorismen, Jihad och den Palestinska orsaken, utförsäljningen av Israel till den Nya Världsordningen och Kina. När vi landade i Israel var de första affischer som vi såg på väggen över passkontrollen inte av Jerusalem, Eilat, Tiberias eller Tel Aviv utan snarare av Kina och Peking. Precis vid Israels portar i Ben Gurion flygplatsen Under bevakning av den längsta tjänstgörande Premiärminister, Herr Benjamin Netanyahu. Kina har tagit över viktiga israeliska konglomerat, företag som TNUVA (bästa mjölkkonglomerat), AHAVA (bästa Döda Havet kosmetika), Haifa Port (viktigaste hamnen i Israel) och mycket mer. Det finns vissa områden i Israel där Kinesiska står på vägskyltar har jag fått höra. Kina har invaderat Israel inte med krig utan med produkter och investeringar. Detta har blivit en mycket allvarlig fråga som USA: s Utrikesminister, Pompeo talade med Premiärminister Netanyahu om som satte dövörat till det.

Förbereda/betinga Israel för Vilddjurets Märke

Även under bevakning av Premiärminister Netanyahu har Israel sålts till den Nya Världsordningen och den globalistiska agendan genom att exploatera covid19-viruset. Det senaste Premiärministern sade var: Israel kommer att bli världsmästare på vacciner även om 100 israeliska läkare slåss i ett rättsfall mot obligatorisk vaccination, och varnar allmänheten mot detta ohyggliga, monstruösa vaccin som förbereder israelerna att ta emot det profeterade Vilddjurets Märke i form av en “Grönt Hälsopass”. Den som har passet kommer att få fritt tillträde till offentliga platser som gallerior och teatrar och kommer inte att behöva vara i karantän efter flygningar. Den som inte har passet kommer inte att ha den friheten. Om detta inte hade varit ett obligatoriskt krav skulle det inte bära märket av vilddjurets märke, utan eftersom det är obligatoriskt på denna punkt om man vill ha fri rörlighet, gör det mycket misstänksamt. Eftersom det kränker de mänskliga rättigheterna, det gör det mycket misstänkt för att vara ett medel för befolkningskontroll som är syftet med Vilddjurets Märke. Bortsett från det faktum att systemet för detta vaccin kringgår det naturliga immunförsvaret i din kropp, och det sätt det skapades för att fungera av Skaparen själv! (*Se i slutet av denna skrivelse några rekommendationer för att stärka ditt immunförsvar naturligt!

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, och ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Uppenbarelseboken 13:16-17 SFB

För att manipulera israelerna att ta vaccinet, har Premiärministern genomfört tre drakoniska nedstängningar som driver israelerna till vansinne och förstör deras företag, försörjning och förnuft. Många israeler ser att den enda vägen ut ur dessa restriktioner är att ta vaccinet för att “få sina liv tillbaka”. Men Yahs ord är klart att den som “vinner sitt liv” eller tar tillbaka det kommer att förlora det.

Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Matteus 16:25-26 SFB

Eilat NWO Getto

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Yeshuas vittnesbörd. Och draken stod på sanden vid havet (röda). Uppenbarelseboken 12:17-18 SFB

Eilat har blivit en “Grönt Turist Getto” dit ingen kan komma in eller gå ut ifrån utan covid19 testning, inte ens de boende. Det har varit situationer med människor som arbetar några mil från Eilat, när de vill återvända hem till sina barn och familjer, tillåts de inte om de inte får testas (genom att föra in en pinne i näsan). Vissa människor vägrar testa sig för covid och då kan de inte träffa sina familjer! Detta är en totalitär regim som i före detta USSR och Kina fram tills idag. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna i Israel och protesterna mot orättvisor når upp till Himlen! Men många i Eilat kommer att vara villiga att ta det drakoniska vaccinet bara så att de kan röra sig fritt! Premiärministern och Borgmästaren (En Frimurare) har villkorat/förberett hela Eilat att ta vaccinet eftersom Eilat har sålts till Den Nya Världsordningen och till The Röda Draken (Kina) som sitter vid Röda havet (Har en bas på Afrikas horn). Eilat är den hamn genom vilken oljan flyter i rör från Röda havet till Medelhavet och dess invånare är gisslan till NWO:s girighet. Många Eilatis vill “ta sina liv tillbaka” genom vaccinet men Ordet säger oss att det bara finns ett sätt att bli räddad från plågor,

Om Jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om Jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om Jag sänder pest bland Mitt folk , men Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt Namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krönikeboken 7:13-14 SFB

En Dödlig kompromiss!

I sitt trettionionde regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Yahweh, utan endast läkare. 2 Krönikeboken 16:12 SFB

Det som är mest alarmerande är att de flesta framstående ledarna i den Messianska Kroppen i Israel inte varnar folket mot vaccinet och vissa till och med uppmuntrar till det, och citerar Kristna läkare som “vet bättre”. Sedan när har medicin, Kristen eller inte ersatt den Helige Ande, Ordet och Yahwehs Kraft? Men, många troende i Israel och i nationerna kompromissar allvarligt genom Humanism, Ersättning Teologi, otro, ljummenhet, kärlek till mammon och självcentrering, därför är de villiga att göra “vad som helst” för att skydda sin hälsa och ha “frihet”. Vad i hela världen hände med Löftena om Israels Gud till sitt Förbundsfolk att när vi lyder Honom, kommer Han inte att tillåta NÅGRA av sjukdomarna komma på oss i Egypten (Kina eller något annat!)? Vad hände med Kraften i Trädet (Korset) där Yeshua vår Judiska Messias tog ALLA våra sjukdomar inklusive covid19 på sig?

Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade. Jesaja 53:4–5 SFB

Varför skulle vi behöva Messenger RNA som härrör från celler av apor, råttor och/eller till och med aborterade foster (i vissa covid vacciner). Varför skulle jag vilja ha “nano partiklar” som är främmande för min kropp och hur YHVH skapade det till att vara? Varför skulle jag vilja riskera biverkningar av autoimmuna sjukdomar senare som i andra vacciner tidigare. Och vet jag om detta vaccin kommer att användas för att spåra befolkningen? Varför skiljer det människorna åt mellan dem som tar det och dem som inte gör det? De som har “hälsopasset” och de som är återhållsamma? Högst misstänksamt! Men varför skulle troende och ledare i Messias Kropp kompromissa med humanism och kraftlös religion och glömma Hans Löften?

Men han ropade till Yahweh, och Yahweh visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte Han det på prov. Han sade: ”Om du hör Yahweh, din Guds röst och gör det som är rätt i Hans ögon och lyssnar till Hans bud och håller alla Hans stadgar, skall Jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som Jag lade på egyptierna, ty Jag är Yahweh, Din läkare.” 2 Moseboken 15:25-26 SFB

Detta är inte bara ett Löfte – Det är en stadga och en Förordning; det är Kungarikets lag! Han kommer inte att lägga på sina förbunds lydiga människor, NÅGON av dessa sjukdomar, covid19 ingår! Det värsta är att vissa förmodligen kommer att tro att jag bara är “fanatiker” eftersom jag tror och litar på Hans Ord på ett odelat sätt! Men jag måste säga att om jag inte hade litat på Hans Ord om detta skulle jag ha varit död för länge sedan! Rabbi och jag har betjänat i mer än 50 nationer och i hundratals städer och lagt händerna på otaliga sjuka och smittade människor, utan att ens ge det en tanke. Vi har aldrig varit sjuka på grund av det och har inte fått NÅGON av dessa infektioner och sjukdomar eftersom vi vandrar i Hans Härlighet! Och inte bara vi vandrar i Hans Härlighet, vi lär andra som du att göra detsamma!

Han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta: i Mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Yeshua hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Yahweh verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markusevangeliet 16:15-20 SFB

Under dessa dagar av Bön och Fasta för Israel kommer vi att:

 1. Ropa ut om nåd för Israel att bli räddad från det kinesiska övertagandet och NWO (Sakarja 2:14-17 SFB)
 2. Ropa ut om Omvändelse och Väckelse att bryta fram överallt (Jesaja 62:1–8, Sakarja 12:10)
 3. Ropa ut om frälsning så Yeshua uppenbarar Sig själv övernaturligt (Romans 11:24-27)
 4. Ropa ut för Messias Kropp i Israel att omvända sig från humanism, religion, kompromiss, otro, stolthet och alla spår av Ersättning Teologi, och även att ha ersatt Yahs Kraft för logik och för kunskapens träd på gott och ont.
 5. Ropa ut att en ny generation av bemyndigade/auktoriserade MAP (Messiansk Apostolisk Profetisk) troende i Israel skall UPPSTÅ!
 6. Ropa ut att en rättfärdig-regering väljs som fruktar Yah och som kommer att väljas den 23 mars och som kommer att frigöra Israel från Kina och NWO
 7. Ropa ut att vi får alla medel till Ambassaden United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel för att kunna köpa den så det kan finnas ett solitt vittne i Hans Land av Återvändandet av Messias, och tro för att många skall sätta sin tillit till Honom. Vi tror på minst 6 000 000 Shekels som motsvarar ett offer av restitution av 1 shekel per Judisk själ som mördades under Nazistiska Shoa (Förintelsen) i Kristna Europa.

Bygg ett Cornelius Memorial/Minnesmärke

Ängeln sade: “Dina böner och dina gåvor, tzedakah (rättfärdigt givande) har stigit upp till Gud som ett offer Han kommer ihåg. Apostlagärningarna 10:4 SFB

När vi fastar, ber och ger till köpet av Ambassaden för UNIFY i Israel, kommer vi att bygga ett Minnesmärke inför YHVH och ta emot Cornelius favör för ett genombrott till väckelse och frälsning för våra vänner och familjer!

Medan Peter ännu talade föll Ruach ha-Kodesh (Den Helige Ande) över alla dem som hörde ordet. Alla troende Judar som hade följt med Petrus häpnade över att Ruach ha-Kodesh gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Apostlagärningarna 10:44-46 SFB

När du ansluter dig till denna bön och fasta och erbjudande om RESTITUTION för Ambassaden i UNIFY på Jerusalem Hills, står du också upp för befrielsen av din nation från pesten och den Nya Världsordningen. (1 Mosebok 12:3, Sakarja 2:15, Psaltaren 137:5–6, Psaltaren 122:6, Romarbrevet 11:15)

Jubla och gläd dig du Zions dotter, ty se Jag kommer och Jag skall bo i dig, säger Yahweh. Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till Yahweh och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att Yahweh Sebaot har sänt Mig till dig. Yahweh skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall Han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Yahweh, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:10-13 SFB

Dina israeliska Mentorer och vänner

Archbiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hur man Fastar och Ber?

Det här är en gemensam fasta. Du kan välja torr fasta, på vatten, vätskor eller Daniel stil. Du kan välja hur många dagar av de 40 dagar du kommer att fasta. Vi föreslår att alla väljer minst en eller två dagar i veckan. Använd Bibelorden i detta brev för att göra dig själv till en Bedjare av Bibelorden. Lägg till andra Bibelord av Löften gällande Israel. Be i Anden och sedan i den profetiska förståelsen och proklamera Hans skrivna Ord ofta. Blås i era shofarer som Ruach/Anden leder er. Rusta dig själv när du ber och se till att dina händer och hjärta är rena inför YHVH (Psaltaren 51). Be i ödmjukhet ändå i AUKTORITET.

Läs Efesierbrevets bok och särskilt Efesierbrevet 6 och Romarbrevet 8. Håll kontakten via vår offentliga Facebook-sida där vi kommer att skicka många uppdateringar om fastan och bönen samt LIVE-sändningar.

Stärk ditt immunförsvar!

Lova Yahweh, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa Hans heliga namn! Lova Yahweh, min själ, och glöm inte alla Hans välgärningar, Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Psaltaren 103:1–5 SFB

 • Prisa Yah!
 • Proklamera Hans Ord!
 • Lyd Honom!
 • Skratta och gläds i Honom!
 • Be med andra likasinnade troende
 • Drick mycket rent naturligt vatten
 • Minska alla raffinerade sockerarter
 • Öka frukt och grönsaker
 • Avlägsnande av orena djur (3 Mosebok 11)

Lägg till:

 • D-vitamin
 • Zink
 • Oregano Olja
 • C-vitamin
 • Ta en Torr bastu ofta om du kan
 • Milda aerobicsövningar som simning och promenader

The Identity Theft

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman nya bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitets Stölden: Återkomsten av 1: a Århundradets Messias!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera/Ge $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitets Stölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativet mot antisemitism kursen gratis *. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken som gåva genom att besöka https://www.against-antisemitism.com/the-book/. Bläddra längst ned där det står: Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du giftcard amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a Århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: Strength & Shalom for These Dark Times/Styrka & Shalom i Dessa Mörka tider

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/3656837581071981

Så här skickar du dina Tionden & Offergåvor:

 • Donera/Ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skall skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St. Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL/FÖRNYELSE Sukkot Tour of/av ISRAEL

SHMITA ÅR 2021 / 5782

“Men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Yahwehs sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” 3 Moseboken 25:4
Enligt skriften rör sig den Judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som ett sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåret är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. Israels gårdar måste stå obrukade. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Hel Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah
September 14 till 30
(16 nätter)
(Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Del Tour: Sukkot & Simcha Torah
September 20-30
(10 nätter)
(Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour & konferens
September 20-23
(3 nätter)
(endast Jerusalem)

Vid intresse anmäl dig* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk och Profetisk Bibelskola från Israel!

Studiealternativ

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1,200 det första året)

 • De studenter som tar examen genom GRI (Global Re-education Initiative) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM:s enskilda online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM:s online-kurs inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1,200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM:s online studieplattform (gör det möjligt för dem att titta på lektionerna också självständigt).

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Registrera dig & starta dina studier:

www.grmbibleschool.com

Mer information: grm@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel Embassy/Förenade Nationerna för Israel Ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler alternativ för donation/givande: info@unitednationsforisrael.org https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/