Flying Higher than the Cultural Gospel

Flyga Högre än Kultur Evangeliet

Flying Higher than the Cultural Gospel
Torah Portion BECHUKOTAI – Vayiakra (Leviticus/3 Moseboken) 26:3-27:34 Haftarah: Jer. 16:19-17:14

Så säger YHVH: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den. Jeremia 6:16

Shabbat shalom, kära älskade!

Vi befinner oss vid ett vägskäl. Historien kommer att tala om den här säsongen som den mest definierande säsongen i Messias kropp sedan år 325 e.Kr. Kroppen kommer att delas mellan dem som väljer att fortsätta i det populära Kultur Evangeliet, och de som kommer att betala priset för att bli missförstådda, och till och med förföljda för att de återvänder till det Bibliska Evangeliet som skapades i Zion; mellan dem som väljer att förbli populära bland människor och människoskapade socialt acceptabla religiösa traditioner, och de som kommer att välja popularitet med Den Högste Guden framför allt. Rikets framgång mäts inte av popularitet, utan genom lydnad gentemot Fadern.

När Jag satte väktare över er och sade: “Lyssna till basunens ljud”, svarade de: “Vi vill inte lyssna.” Jeremia 6:17

Lydnad är endast möjlig om vi odlar den dynamiska duon tro och fruktan för YHVH. Och båda förverkligas i oss efter att vi har döpts/fördjupats i den Helige Ande och Eld som de Judiska Apostlarna i det forntida Israel. De var inte Katoliker, Baptister, Metodister, Pingstvänner, Sjunde Dagens Adventister, Karismatiker eller någon form av Kristen. De var Judar, kände till Toran, de Hebreiska Heliga Skrifterna. De kände Elohims Kraft som föll över dem på Shavuot. Denna Kraft manifesterades genom en Övernaturlig, Profetisk, Mirakulös, En Offrande vandring i lydnad mot den Helige Ande och Yahs inneboende Ord.

Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markusevangeliet 16:20

De förde det Bibliska Evangeliet skapat i Zion vart de än gick med den Bibliska, Torah-orienterade, Helige Ande bemyndigade kulturen som den gavs till Israel. När den siste av de Judiska Apostlarna dog efter andra århundradet e.Kr. tog ett ANNAT Evangelium över de Hedniska troende i Messias. Detta är Kultur Evangeliet som har dödat Judarna och Messias Brud fram till denna dag!

Jag vet att när Jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Apostlagärningarna 20:29-30

Kultur Evangeliet antogs av majoriteten av de Icke-Judiska Troende. De antog Roms kultur, förkastade den Bibliska Kulturen som kom från Israel. De Romerska mönstren och traditionerna antogs lätt i väst på platser som Europa och USA, and i alla kolonier av Europeiska Imperier som Spanien, Portugal, Holland, Storbritannien och Frankrike.

Flying Higher than the Cultural Gospel

På olika kontinenter anpassade sig Kristendomens Kultur Evangelium till de lokala kulturerna, som alltid blandades med hedniska traditioner eller avgudadyrkan. Detta kan ses bland Kristna i PNG, där de fortsätter att utöva sådana kulturella traditioner liksom bigami, olika etniska festmåltider, kult bröllop, och totempålar. I Afrika kan det blandas med häxkonst och vidskepelse. I Asien försvarar Kristna i Indien, Japan, Malaysia och Kina det västerländska kultur evangeliet på grund av mycket förföljelse och förkastelse från sin egen kultur.

Människor har varit mycket uppriktiga i sin hängivenhet till Kristus de känner, och när de introduceras till den Judiska Messias och det Bibliska Evangeliet kan de visa en mängd olika reaktioner som:

 • Lättnad och spänning: Jag har väntat på detta hela mitt liv
 • Ilska: Alla dem som har undervisat mig i Ersättningsteologi, Kultur Evangeliet, har ljugit för mig snarare än undervisat mig i det rena Bibliska Evangeliet från Zion.
 • Starkt motstånd: Det här är mina och mina förfäders religiösa traditioner, det här är Jesus Kristus som räddade mig och frälste mig. Ge mig inte det Bibliska Evangeliet, jag älskar mitt Kultur Evangelium och är bekväm med det.
 • Nyfikenhet: Låt mig kolla in detta, det här låter intressant, jag är villig att göra min efterforskning.

Tre av de vanligaste reaktionerna är faktiskt ganska positiva, och bara en stänger dörren till Yeshua, den Judiske Messias, helt till förmån för religionen och Kultur Evangeliet.

Det är Goda nyheter!

Yeshua sade till de Judar som hade kommit till tro på Honom: “Om ni förblir i Mitt ord är ni verkligen Mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Johannesevangeliet 8:31-32

Flying Higher than the Cultural Gospel

Resultatet av Religionen och Kultur Evangeliet i USA

Enligt Vita Husets Korrespondent William Koenig är omkring 60 procent av alla Kristna i USA helt okunniga om Israel och Trons Judiska Rötter. För det mesta är dessa Kristna också pro-Palestinier, öppet eller i hemlighet anti-Judiska och anti-Zionister, de stöder aborter och homosexuella äktenskap.

Endast 1% (en!) av skolbarnen har en Biblisk Världsbild. Kultur Evangeliet har fött fram ett gnostiskt ateistiskt samhälle och generation. https://www.watch.org/subscribers/koenigs-eye-view/article/38281

Kultur Evangeliet och Får Nationer

Och alla folk ska samlas inför Honom, och Han ska skilja dem från varandra som Herden skiljer fåren från getterna. Matteusevangeliet 25:32

Kultur Evangeliet har inte ens kunnat skapa Får Nationer vid denna sena tidpunkt. Detta är väldigt bedrövligt eftersom Guds vrede snart kommer att utgjutas över alla nationer, och Hans djupaste dröm om att ha Får Nationer har ännu inte uppfyllts. Detta innebär att det sätt på vilket Evangeliet har predikats inte har kunnat lära ut nationerna ordentligt. Religion, Tradition och Kultur har predikats och blivit populärt, men inte Rikets Evangelium som gavs till våra Judiska Apostlar för omkring 2000 år sedan. Att återta det Bibliska Evangeliet är en fråga om liv och död för alla jordens nationer!

Läs min bok Får Nationer,https://www.zionsgospel.com/sv/shop/sheep-nations/, som har getts till Presidenter och Statschefer, och bli upplyst. Gå också med i Förenade Nationerna för Israel (unitednationsforisrael.org) och bli medlem där vi strävar efter att återställa det Bibliska Evangeliet till nationerna och förvandla nationer till Får Nationer en person i taget.

Placebo

De tar det lätt med att bota dottern Mitt folks skada och säger: “Allt är väl, allt är väl! ”Men allt är inte väl.” Jeremia 8 :11

Kultur Evangeliet, med sina konstgjorda traditioner, hedniska firanden och brist på sann Helig Andes Kraft och Eld, har skapat en organiserad Falsk Brud som är nöjd med placebo i stället för det verkliga botemedlet mot Religionens Cancer. Många trevliga människor gör goda och socialt acceptabla gärningar, men de är inte i lydnad mot Den Allsmäktige som kräver att vi HÖR och sedan LYDER. Vi hör genom att läsa Hans Ord och vi lyder Hans Ord genom den Helige Andes Kraft; vi lyder inte genom vårt eget intellekt genom vår kultur, utan vårt intellekt filtreras genom Hans Kultur. Han sände den Helige Ande för att vägleda oss till all sanning. Vi vägleds inte till sanningen genom vår kultur eller motiverande talare, även om de är stora talare!

Flying Higher than the Cultural Gospel

Det Bibliska Evangeliet är Det Verkliga Svaret

Men om Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krönikeboken 7:14

Älskade i tider som dessa är vi alla kallade att vandra lägre så att vi kan vandra högre!

Vi måste ödmjuka oss, be och söka Hans ansikte så att vi kan bli av med allt som har förolämpat Honom, av allt som inte är rent och kommer från Källan. Det är dags att gå tillbaka till grunderna i Evangeliet skapat i Zion som följer med Toran (Yahs instruktioner för livet) och Den Helige Andes Kraft. Vi kan inte behaga Honom om vi inte vandrar efter Anden. Och om vi vandrar efter Anden kommer vi att vandra i lydnad gentemot Hans Bibliska vägar och instruktioner. Vi kommer inte att vandra strikt religiöst, inte heller slappa i ett billigt nåds evangelium, men vi kommer att vandra och leva i Honom!

Vi kan hjälpa dig att vända dig ifrån Kultur Evangeliet till det Bibliska Evangeliet.

Gå med i vår GRM Video Bibelskola online eller beställ den och få den skickad till ditt hem. När du studerar kommer du att gå igenom omvändelse, rening och befrielse. Välkommen tillbaka till Evangeliet som skapades i Zion!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: From Zarim to Gerim

Powerful women of the Bible

Stöd vår kommande TV-Produktion Powerful Women of the Bible/Kraftfulla Kvinnor i Bibeln

Archbishop & vårt Team spelar in nya smorda TV-program i Israel. Du kommer snart att träffa Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många andra modiga hjältar i Israel!

Hjälp oss att finansiera produktionen →

Välj en Engångsdonation/gåva & Skriv till kommentar avsnittet: TV

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

*Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

The Identity Theft

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser!
François Foisil, Frankrike

Du kommer att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk.
Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Stick With Your Life Assignment

Håll Dig Till Din Livsuppgift

Stick With Your Life Assignment
Torah portion BEHAR – Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 25:1-26:2

“Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på jorden när Han kommer?” Lukasevangeliet 18:8

Shabbat shalom, kära älskade!

Det är under tider av stora tester som vi inser vad “vi är gjorda av”. Med det menar jag att vi är gjorda av lera, av damm. Och det är vid den tiden som vi tvingas göra val som kan påverka våra liv och miljontals människors liv. När Shaul (Paulus) utmanades med stora prövningar insåg han att han var ett svagt kärl gjort av lera. Det var den insikten som gjorde honom till den mäktiga Apostel som han var.

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. 2 Korinthierbrevet 4:7

Det är först när vi inser hur svaga vi är som vi verkligen kan vara starka – inte i vår kraft utan i Hans! Men när vi inser hur svaga vi är finns det en allvarlig frestelse att springa i väg och sluta. Det är vid denna tid som vi måste ödmjuka oss så lågt vi kan för att erkänna att vi inte riktigt kan vara trofasta och vinna trons lopp utan Honom. Han är en medkännande Överste

Präst, och om vi ber om hjälp i nödens stund, kommer Han inte att överge oss. Kanske kommer hjälpen inte att vara den du planerade, men Hans hjälp är alltid perfekt och i tid.

Han kan ha medkänsla med dem som är okunniga och vilsna, eftersom Han själv är svag Hebreerbrevet 5:2

Yeshua är också “utsatt för svaghet?” Kan du föreställa dig Mästaren, Universums Gud “utsatt för svaghet?”. Men Han blev ett mänskligt kärl, ett lerkärl! Han kommer för alltid att be för oss som en man, som den Siste Adam. Han vet vad det innebär att bli frestad till gränsen. Han upplevde det i Getsemane,

“Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: “Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi Mig. Men inte som Jag vill, utan som Du vill.” Matteusevangeliet 26:39

Stick With Your Life Assignment

Det var Hans exempel på underordnande till Abba i Himlen i tider av ”omöjligt att beskriva” ångest som är en fyr av ljus framför oss. Vi måste alla gå igenom ångest ibland och vi kommer alla att ha valet att be om “sorgens bägare” att passera, som vi ofta gör, låt oss inte glömma den sista delen av Yeshuas bön,

“Inte som Jag vill, utan som Du vill!”

Det var den delen som gjorde skillnaden mellan att Han förblev en normal människa på jorden eller uppfyllde sin kallelse som Messias, Frälsaren, Återlösaren! Om Han hade slutat vid den tiden, skulle hela historien ha förändrats för alltid. Det är ärligt att be om att “bägaren ska passera” – ingen tycker om svårigheter och sorg – men ärlighet räcker inte. Vi måste ha tro för att lyckas. I det här fallet är tron som jag talar om inte den som flyttar berg och gör stor

Mirakel – det är en gåva av tro och det är underbart! Men den typ av tro som jag talar om är en djup tillit till YHVH vad som än händer. Man kan också kalla det “blind tillit”. För när du väljer att lita på Honom och överlämna dig själv till Hans fullkomliga vilja i en svår situation, kommer du inte att kunna “se klart” innan du litar på.

Det är denna typ av tro som leder människor att bli trofasta och uppfylla sina uppdrag i livet. Och denna typ av tro eller “blind tillit” kommer med mod och osjälviskhet. Det är Messias Karaktär, den vi kan dra nytta av när vi är extremt utmanade!

Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar Honom. Jakob 1:12

På Hebreiska är ordet för tro och trofasthet från samma rot, och den roten är Amen! Sann tro får oss att vandra i “blind tillit” och till Amen och Yahs fullkomliga vilja även när vi inte förstår det. Då kommer vi att hålla kursen och vara trofasta mot Honom och till våra livsuppdrag till slutet och kommer att få Hans ”Livets Krona” – vi kommer att regera och styra med Honom!

Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska Jag ge dig livets krona. Johannes Uppenbarelse 2:10

Stick With Your Life Assignment

En Effektiv Bön

Adonai, hjälp mig att ha mod att tro och lita på Dig även om jag inte kan se klart, och hjälp mig att vara osjälvisk genom att lyda Dig och avsluta min livsuppgift när jag är mest frestad att vara självisk och springa i väg.

Sedan gick Han bort för andra gången och bad: “Min Far, om den inte kan gå förbi Mig utan Jag måste dricka den, så ske Din vilja.” Matteusevangeliet 26:42

Om Yeshua hade rymt från Getsemane, skulle du och jag inte blivit räddade! På samma sätt kommer varje person som slutar sitt livsuppdrag på grund av brist på tro och förtroende, rädsla och själviskhet, särskilt mitt i svårigheter, att påverka miljontals människor. Det är som en Dominoeffekt!

Men Han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, för Min kraft fullkomnas i svaghet.”

Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Messias kraft ska vila över mig. 2 Korinthierbrevet 12:9

Må du lita på Honom mot alla odds och avsluta din livsuppgift!

Dina trogna Israeliska Vänner och Mentorer,

Archbishop Dominiquae och rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Kaptenen i YHVH:s Armé

Powerful women of the Bible

Stöd vår kommande TV-Produktion Powerful Women of the Bible/Kraftfulla Kvinnor i Bibeln

Archbishop & vårt Team spelar in nya smorda TV-program i Israel. Du kommer snart att träffa Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många andra modiga hjältar i Israel!

Hjälp oss att finansiera produktionen →

Välj en Engångsdonation/gåva & Skriv till kommentar avsnittet: TV

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning.  Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

*Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

The Identity Theft

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser!
François Foisil, Frankrike

Du kommer att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk.
Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

The Catching Up of the Bride

Uppryckandet av Bruden

The Catching Up of the Bride
Torah Portion EMOR – Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 21:1-24:23

Kom Mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Jesaja 26:20

Shabbat shalom, kära älskade!

Under mina år av ministry har många frågat mig om “uppryckandet” eller Uppryckandet av Bruden. Det verkar vara ett ämne som fascinerar många och för vissa framkallar det stor passion. Första gången jag stötte på ämnet var 1990 ungefär två år efter min radikala omvändelse till Yeshua. Jag var på Kristus för Nationernas Bibelskola i Dallas, Texas och jag hade just vaknat på morgonen för att gå till klassen; Detta var dock inte ett naturligt uppvaknande, utan ett övernaturligt uppvaknande.

Jag vaknade upp från den mest levande dröm jag någonsin drömt. Faktum är att den sista visionen i denna dröm fortfarande var framför mig när jag öppnade mina ögon – och det är så jag vet att detta kallas en “Öppen Vision”, och inte bara en Profetisk Dröm. Den sista visionen i drömmen var vad folk kallar “Uppryckandet” eller Ryckas upp, men det var faktiskt min personliga “Uppryckande” -upplevelse.

Innan jag kan dela denna dröm med dig är det viktigt att du vet att jag inte växte upp som Kristen. Jag är Jude, och varje medlem av min familj är Jude i alla våra generationer. Jag hade ingen aning om Uppryckande doktrinen, och 1990 var jag en ganska ny troende. Jag hade ibland hört Kristna diskutera om uppryckandet kommer att vara före vedermödan, i mitten av vedermödan eller efter vedermödan. Uppriktigt sagt intresserar det mig inte alls när “uppryckandet” skall äga rum. Från min synvinkel, som en radikal och passionerad pånyttfödd Jude, ville jag bara tjäna Messias av hela mitt hjärta. Och när Han vill hämta mig, vill jag vara redo att gå! Denna kunskap följer mig till denna dag. Vi måste vara upptagna med Yahs affärer och inte spendera våra liv med att diskutera när Han kommer, även om tiden är mycket viktig. Vad hjälper det att känna till alla profetior, men att missa det helt och hållet för att vi inte vandrar i kärlek och lydnad?

Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 1 Korinthierbrevet 13:2

The Catching Up of the Bride

Drömmen

Den kom som en pjäs i tre akter (som på teatern), förutom att det var som tre visioner inom drömmen.

Första Visionen

Rabbin och jag fick en instruktion från den Helige Ande att bygga honom ett Högteknologiskt Center i Centrala Jerusalem för att förbereda Israel för Messias Yeshuas återkomst. Namnet på platsen skulle vara Makor Niftach (Den öppna källan eller fontänen) baserad på Sakarja 13:1.

På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet Sakarja 13:1

Stället skulle vara mycket datoriserat, och jag kunde se några högteknologiska enheter som jag inte kunde känna igen. Faktum är att jag var extremt förbryllad över detta centrum eftersom jag inte ens visste hur man använder datorer vid den tiden (1990) – och internet existerade inte ens! Jag tänkte efter drömmen att det skulle bli en mycket dyr satsning att bygga något så fantastiskt. Naturligtvis är det idag “lätt som en plätt”. Jag såg att det skulle ha tidslinje videor, profetiska videor och kartor som utan tvekan bevisar att Yeshua är Messias, och att Han snart är på väg att återvända till Yerushalayim (Jerusalem).

Andra Visionen

Rabbin Baruch och jag reste genom många länder och kyrkor där vi delade på plattformen om Makor Niftach och vikten av detta för det Judiska Folkets och Israels frälsning. Vi samlade in pengar till detta projekt mycket snabbt, och vi lyckades rekrytera alla pengar för att börja bygga det.

Tredje Visionen

Vi hade avslutat etableringen av det Högteknologiska Centret och jag kunde se området i Jerusalem och vilken typ av byggnad det var. Nu var jag ensam (Rabbi var inte med mig längre) och jag dammade av byggnadens yttre stenar (vit kalksten eller Jerusalem sten). Jag var upptagen med att ge byggnaden dess sista putsning innan jag öppnade, när Plötsligt Shofar trumpeten ljöd, och jag omedelbart fördes upp till himlen! Jag var på väg upp “med ljusets hastighet”, men sedan stoppades jag mitt i himlen. Och jag hörde Ärkeängelns röst tillkännage, “Då Börjar den Stora Vedermödan.”

Sen hörde jag Yeshuas röst som instruerade mig att “titta ner”. Jag såg vår byggnad, Makor Niftach, mitt i staden Jerusalem. Den heliga staden var full av människor! Så full att det var svårt att gå på huvudgatan som heter Jaffa Road på grund av massan av människor som går där. Det var en tid av fred och välstånd, och många besökte Staden. Jag såg också ett stort kaos direkt efter att jag togs upp, och såg sedan en grupp unga, vackra tonårspojkar med ryggsäckar på sig, som hade händerna upplyfta och deras ansikten strålade (144 000?). De var de enda som tillbad YHVH och såg vad som hade hänt. De andra var i fullständigt kaos. Mitt i allt stod vårt Högteknologiska Center redo att ge svar till alla som skulle ställa frågor.

The Catching Up of the Bride

Proklamera Uppryckandet

Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Tessalonikerbrevet 4:17-18

När jag vaknade var den sista bilden fortfarande levande, och jag kunde se varje detalj från den med öppna ögon! På den tiden brukade jag spela tamburin enligt lovsångs mönster jag hade lärt mig på CFNI. Yeshua gav mig omedelbart ett nytt mönster som heter “Proklamera Uppryckandet”. Tamburin mönstret var i två steg vilket antydde att det skulle finnas två uppryckande: en före den Stora Vedermödan och den andra omedelbart innan Yeshua placerar sina fötter på Oljeberget.

På den dagen skall Hans stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda konungs tid. Då skall YHVH, Min Gud, komma och alla heliga med Dig. Sakarja 14:4-5

Den morgonen gick jag till lektionen som vanligt och funderade på vägen vad allt detta betydde. På eftermiddagen gick jag till jobbet på Bibelskolans gym, där jag bestämde mig för att dela min dröm med några andra elever. Jag kan bara komma ihåg att just det faktum att Ärkeängeln i min dröm sa, “Nu Började den Stora Vedermödan” (vilket innebar att den stora vedermödan skulle vara efter uppryckandet) orsakade uppståndelse och en het debatt. En av eleverna var redo att slå mig, tror jag. Oj! Om jag hade vetat att de Kristna var så “känsliga” över detta skulle jag inte ha delat min dröm med dem.

Sedan den drömmen har jag vetat att Uppryckandet är en sann lära, och att den Stora Vedermödan (som är Guds vrede utgjuten) skulle ske efter den. Jag förstod också att inte alla var på väg upp och att vissa kanske måste utstå den stora vedermödan, som är Elohims vrede över nationerna. Vissa kan bli martyrer genom den och betala ett högt pris. Många i Israel kommer bli frälsta under den perioden, och vårt Högteknologiska Center var redo att hjälpa till med deras frälsning och förberedelse för Messias återkomst. När allt kommer omkring är Israel frälst, och efter Messias Tusenåriga Regentskap kommer det att förenas med resten av Bruden – och det Nya Jerusalem och Gamla Jerusalem kommer att förenas.

Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: “Från Zion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”. Romarbrevet 11:25-26

Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från, YHVH redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Johannes Uppenbarelse 21:2-3

Jag förstod också att vi måste vara upptagna med Abbas affärer hela vägen till slutet, annars kommer vi inte att vara redo, och att vårt Ändetidsmandat är att förbereda Israel för Messias återkomst. Eftersom vi var tvungna att samla in pengar från kyrkor i nationerna för detta mycket viktiga projekt, visade det oss att Fadern kallade kyrkan att samarbeta ekonomiskt med oss för att få detta projekt att ske för Israels skull. Det skulle vara deras möjlighet att betala tillbaka en skuld!

Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Romarbrevet 15:27

Bibliska Utryckningar

Jag vill nämna några Utryckningar av människor som togs upp av YHVH medan de levde i de Hebreiska Heliga Skrifterna, så vi inser att denna lära inte är en Nytestamentlig Lära – det är en Biblisk Lära hela vägen från Bereshit (1 Moseboken).

Enok

Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. 1 Moseboken 5:24

Mose

Och YHVH:s tjänare Mose dog där i Moabs land, så som YHVH hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. 5 Moseboken 34:5-6

Jag tror att Moses var uppryckt och det är anledningen till att hans begravningsplats inte hittades. Faktum är att han framträdde, tillsammans med Elia, inför Yeshua på Transfigurations Berget i Golanhöjderna – så det betyder att han lever precis som Elia som rycktes upp! (Matteus 17)

Elia

Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. 2 Kungaboken 2:11

The Catching Up of the Bride

De Två Uppryckandena

Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Matteusevangeliet 24:40

Det ligger också i YHVH:s natur och stil att avlägsna dem som är trofasta mot Honom genom Förbundet från den kommande vreden, som i fallet med Lot. Eftersom han var Abrahams brorson och Abraham var vän med den Allsmäktige, gick änglarna för att rädda honom och hans familj från Sodom och Gomorra. Jag tvivlar inte på att när YHVH utgjuter sin vrede över nationerna, kommer Han att gömma sina egna! Detta gömställe är uppe någonstans, för när Yeshua återvänder och placerar sina fötter på Olivberget, kommer Han att samla Sina heliga från de fyra vindarna och från himlen. Det betyder att de är i himlen som jag sedan kommer att kalla det Första Uppryckandet. (De är inte uppväckt från de döda då de rycktes upp levande i kroppen som jag var i drömmen, som Enoch, Moses och Elia.)

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteusevangeliet 24:30-31

Jag tror att vissa skall ryckas upp före den Stora Vedermödan, medan andra kommer att ryckas upp precis innan Messias landar på Olivberget när Han samlar Sina Utvalda både från jorden (som gick igenom den Stora Vedermödan) och från himlen (som rycktes upp före den Stora Vedermödan). Det här är vad jag skulle kalla det Andra Uppryckandet.

Då skall man få se MÄNNISKOSONEN KOMMA BLAND MOLNEN med stor makt och härlighet. Och då skall Han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Markusevangeliet 13:26-27

The Catching Up of the Bride

Alla kommer inte att bli uppryckta.

Bibeln är tydlig med att vissa inte kommer att vara redo.

Men när de hade gått för att köpa (olja) kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Matteusevangeliet 25:10

Hur köper vi olja? Vi måste betala priset för att förbli smorda alla dagar i vårt liv på jorden. Religionen räcker inte! Vi måste känna Honom intimt och vandra i Sanning och Lydnad.

YHVH visade mig att en av de viktigaste sakerna att stanna kvar i Hans Andes flöde är att vandra i Sanningen men också i Kärlek. Det är därför det är så viktigt att omvända sig från all Ersättningsteologi som så länge har hållit Kyrkan fången till Konstantins lögner och doktriner genom Nicea rådet. Det är mycket viktigt att återvända till de Bibliska Apostoliska Hebreiska Tros grunderna och att förkasta doktrinerna från demoner och män som har Bruden i så mycket hednisk blandning. En av de saker som Anden visade mig är att Hans brud kommer att älska Hans Heliga Namn Yeshua, som är Hans eviga namn för alltid.

Baalernas namn skall jag ta bort ur hennes mun, så att man inte mer skall komma ihåg deras namn. Hosea 2:17

Det är mycket viktigt att återställas/upprättas tillbaka till det ursprungliga Evangeliet “som skapades i Zion” – inte skapat i Rom, Babylon eller New York – utan det som de Judiska Apostlarna predikade som inkluderade radikal lydnad, helighet och mirakulös Kraft.

Så säger YHVH, “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar. Jeremia 6:16

Slutligen måste vi samarbeta med Fadern i den fråga som är mest brådskande i Hans hjärta, nämligen Israels Återupprättelse. Det är därför det sista jag gjorde i min dröm innan jag blev Uppryckt var att se till att Israel kan få ta emot Frälsningsbudskapet.

Vi inbjuder er att vara upptagna med oss och att samarbeta med oss gällande Israels återupprättande och nationernas frälsning tills Han kommer!

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Böcker som vi starkt rekommenderar att du läser efter denna undervisning:

 • Yeshua is the Name/Yeshua är Namnet
 • Eradicating the Cancer of Religion/Utrota Religionens Cancer
 • The Key of Abraham/Abrahams Nyckel
 • The Healing Power of the Roots/Rötternas Helande Kraft

Skaffa Böckerna →

Books

Så här Skickar du dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den senaste Undervisningen: Tredje Dagens Väckelse

Powerful women of the Bible

Stöd vår kommande TV-Produktion Powerful Women of the Bible/Kraftfulla Kvinnor i Bibeln

Archbishop & vårt Team spelar in nya smorda TV-program i Israel. Du kommer snart att träffa Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många andra modiga hjältar i Israel!

Hjälp oss att finansiera produktionen →

Välj en Engångsdonation/gåva & Skriv till kommentar avsnittet: TV

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

What is a Davka Walk

Vad är en Davka Vandring?

What is a Davka Walk
Torah Portion K’DOSHIM – Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 19:1-20:27

Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Yeshua Messias nåd vare med er. Romarbrevet 16:20 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Jag har valt ett liv av DAVKA – ett liv som gör allt med mening/avsikt, oavsett omständigheterna.

Davka på Hebreiska betyder:

Att hålla sig till sin plan, idé, vision, mission med mening/avsikt, särskilt när allt är emot dig. Det är så vi, det Judiska folket, har överlevt trots mycket förföljelse. Det är så Israeler har blivit de mest motståndskraftiga människorna i världen och varför IDF är en så stark armé, om än jämförbart mindre än många andra supermakter.

Ju svårare livet blir för oss desto mer dansar och sjunger vi. Ju mer de förtryckte oss, desto mer mångdubblades vi. Trots förtrycket älskade makar och hustrur varandra och födde fler barn. Istället för att vara deprimerade för slaveriets bitterhet fortsatte de att njuta av livet och föröka sig – Davka!

Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man hyste fruktan för Israels barn. 2 Moseboken 1:12 SFB

Devek (från vilken ordet Davka härleds) betyder lim.

När vi vandrar i Davka är vi limmade till och fokuserade på målet. Vi kan inte flyttas eller skakas ur Vägen.

What is a Davka Walk

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Romarbrevet 8:28 SFB

Detta är vad Romarbrevet 8:28 egentligen betyder. Håll kursen, fast och fokuserad på ditt mål, med mening och en avsikt. Låt inte omständigheterna svänga till höger eller till vänster, fullt medveten om att alla motgångar kommer att passera snart och på något sätt kommer allt att verka för ditt bästa. Även satan ingår i ”allt”. Även om han är vår motståndare som försöker orsaka förödelse i vårt liv, när vi vandrar i DAVKA (välsignad, lycklig, frisk, blomstrande och glad), trots svårigheterna och till och med tragedierna, kommer allt han gör mot oss bara att tjäna till att stärka dig och mig.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10 SFB

What is a Davka Walk

Precis som örnarna flyger bäst i motsatta vindar, så gör du och jag – när vi vandrar i Davka, med mening/avsikt! Det är precis som kvinnan i Johannes Uppenbarelseboken 12 (som representerar Israel) som flög högre när den sjuhövdade röda draken försökte döda henne.

Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. Johannes Uppenbarelse 12:14 SFB

Fånga motsatta vindar och flyg högre! Davka tror på Yah och alla Hans löften. Davka ler när ditt hjärta brister. Davka prisar Honom när du vill dö. Davka gör gott mot andra när du vill sluta tro på mänskligheten. Davka älskar när du är förkastad. Davka dansar när du vill sjunka ihop i sorg. Med varje steg av tro du tar mitt i motgångar, kommer du att krossa ormens huvud!

”Jag ska sätta fiendskap och mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt (ormens) huvud och du skall hugga honom i hälen” 1 Moseboken 3:15 SFB

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här Skickar du dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Powerful women of the Bible

Stöd vår kommande TV-Produktion Powerful Women of the Bible/Kraftfulla Kvinnor i Bibeln

Archbishop & vårt Team spelar in nya smorda TV-program i Israel. Du kommer snart att träffa Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många andra modiga hjältar i Israel!

Hjälp oss att finansiera produktionen →

Välj en Engångsdonation/gåva & Skriv till kommentar avsnittet: TV

Titta på den senaste Undervisningen: Stå med Israel

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Resurrecting the Feast of First Fruits

Återuppväcka Förstlings Frukts Högtiden

Resurrecting the Feast of First Fruits
Torah Portion SHEMINI SHEL PESACH – Devarim (5 Moseboken) 14:22-16:17

Passover 2022/5782

Men nu har Messias uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. 1 Korintierbrevet 15:20

Shabbat shalom och en glad Pesach, kära älskade!

I slutet av den första Sabbaten inom Passover är Förstlings Frukts Högtiden som beskrivs i 3 Moseboken 23.

Säg till Israels barn: “När ni kommer in i det land som Jag ger er och ni bärgar dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför YHVH:s ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. 3 Moseboken 23:10-11

Detta är den verkliga tiden för Yeshuas uppståndelse efter att ha tillbringat tre dagar och tre nätter i graven enligt Hans profetia om “Jona tecken”. Han korsfästes på Onsdagen och uppstod på Lördagens vid solnedgången.

Han svarade dem: “Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och nätter. Matteusevangeliet 12:39-40

Denna Högtid äger rum på Sabbatskvällen (Lördag) inom de sju dagarna av Passover Högtiden av det Osyrade Brödets firande.

Maria Magdalena kom till graven den första dagen i veckan medan det fortfarande var natt och Han hade redan uppstått! Den Första Dagen i veckan börjar på Lördag vid solnedgången, som alla Bibliska dagar.

Resurrecting the Feast of First Fruits

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Johannesevangeliet 20:1

Han är Förstlings frukten av dem som Uppstått från de döda, och Jona tecken var det enda tecken som gavs till Israel om Hans uppståndelse. Inte undra på att fienden har försökt radera den, ändra dess tid och kalla den “Påsk” efter gudinnan Ishtar.

“När frågan i förhållande till den heliga Påsk festivalen uppstod, trodde man allmänt att det var bekvämt att alla skulle hålla festen på en dag; För vad kan vara vackrare och mer önskvärt än att se denna festival, genom vilken vi får hoppet om odödlighet, firas av alla med ett avtal och på samma sätt? Det ansågs vara särskilt ovärdigt för detta, den heligaste av festivaler, att följa sedvänjorna (beräkningen) hos de Judar som hade smutsat ner sina händer med de mest fruktansvärda av brott och vars sinnen var förblindade. Genom att förkasta deras sedvänja kan vi överföra våra efterkommande det legitima sättet att fira Påsk, som vi har observerat från tiden för Frälsarens Passion (enligt veckodagen).” (Utdrag ur Rådet i Nicaea)

Den enda som ändrar tider och lagar är Anti Messias, som beskrivs i Daniels Bok.

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25

Eftersom Konstantin ändrade tider och lagar och skilde hela Kyrkan från dess ursprungliga Hebreiska Bibliska Grund, är han en typ av Anti Messias. Hela skilsmässan skedde över kontroversen mellan firandet av “Påsk” och Passover. Men Yeshua uppstod inte på Påskdagens morgon som många har trott utan snarare i slutet av Sabbaten under Passover veckan, kvällen före den första dagen i veckan, som är de Förstlings Frukts Högtiden. Miryam från Migdal (Maria Magdalena) kom till graven den första dagen i veckan när det fortfarande var natt, och Han var inte där! Han uppstod från de döda på Lördagskvällen vid solnedgången och uppfyllde tre dagar och tre nätter i graven och uppfyllde därmed Jona tecken. Vi inbjuder er alla att återkalla Rådet i Nicea med dess hedniska firande och historiska Judiska hat och återinstallera Förstlings Frukts Högtiden som firar Yeshuas Uppståndelse!

Resurrecting the Feast of First Fruits

Inbjuden att Hedra Yeshua och Israel med Dina Förstlings Frukter – En Profetisk Heders Akt

Vi inbjuder dig att ta med eller skicka dina Förstlings Fruktsoffer som föreskrivs som ett tecken på återställandet mellan Kyrkan och Israel och återkalla Nicaeas Råd med alla dess falska läror och förbannelser. Toran säger oss att detta är en evig stadga och att vi inte får äta förrän vi ger offret till Översteprästen. Vi vet att Yeshua är Översteprästen. Detta är en möjlighet att hedra Israel och Yeshua som en Judisk Messias.

Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. 3 Moseboken 23:14

Syftet med att föra det till prästen först var att prästen skulle välsigna alla händers arbete och Israels grödor. När du kommer med ditt Förstlings Frukts offer (eller skickar in dem) välsignar vi alla som har valt att lyda detta Kommando och har sänt in sitt Förstlings Frukts Uppståndelseoffer. Vi kommer att förlösa en välsignelse från Zion i den Judiska Översteprästen Yeshuas namn, och kommer att se enorma genombrott! Jag är väldigt glad över detta! Faktum är att jag tror att återuppståndelselivet kommer att träda in i givarens liv och finanser. Detta är särskilt kraftfullt nu när hela världen skakar ekonomiskt. Vi behöver inte vara i världens system utan snarare i Kungarikets system, och Toran visar oss hur.

Den enda instruktionen som ges om Förstlings Frukts Högtiden är att omedelbart föra Förstlings Frukterna till Prästen. I år är det Shmita-år, det hänvisar till vad marken ger under ett Shmita-år, en del ska ges till prästen som Förstlings Frukt.

Säg till Israels barn: “När ni kommer in i det land som Jag ger er och ni bärgar dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför YHVH:s ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. 3 Moseboken 23:10-11

Löftet om att ge Förstlings Frukten är både en ekonomisk välsignelse och väckelse.

Ära YHVH med dina ägodelar och ge Honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Ordspråksboken 3:9-10

Kains synd var att han vägrade att ge Förstlings Frukten. Abel gav Först Frukten, och hans offer accepterades. Kain gav “ett offer” men inte det föreskrivna offret.

Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt YHVH av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och YHVH såg till Abel och hans offer. 1 Moseboken 4:3-4

Resurrecting the Feast of First Fruits

Hur vet du hur mycket och vad är Förstlings Frukten i detta icke-jordbrukssamhälle? Jag tror att den Helige Ande kommer att uppenbara detta för dig. Se att Abel gav Förstlingen och deras feta/stora portion. Med andra ord är det definitivt ett speciellt offer som inte är “magert” utan “fett/stort” eller generöst.

Det säger Jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. 2 Korintierbrevet 9:6-7

Älskade, detta kommer att vara ett Profetiskt Offer för att Hedra Israel, det Judiska Folket och Messias Judiskhet, återkalla och göra restitution för vad Rådet i Nicea gjorde: Vanärade judarna, skändade och dödade dem och förkastade Messias Judiskhet. Från och med nu, varje år under denna Heliga Högtid, kan du göra det till en tradition att hedra Yeshuas och Hans Folks Judiskhet när du firar Hans uppståndelse vid rätt tidpunkt. Detta kommer att bringa uppståndelseliv och Väckelse!

Ty om deras (Judarnas) förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande (acceptans) betyda, om inte liv från de döda? Romarbrevet 11:15

Kom ihåg detta: Satan har varit dödligt rädd för denna restitution eftersom den kommer att påskynda Yeshuas återkomst!

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Han måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21

Shabbat shalom och en glad Pesach!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi Inbjuder dig att sända dina Förstlings Fruktsoffer för Israels Uppståndelse

Förstlings Frukts Högtiden, under Passover Säsongen, är tiden för Messias Uppståndelse, och vi tror att Förstlings Fruktsoffer har Uppståndelsekraft över din ekonomi!

YHVH talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: “När ni kommer in i det land som Jag ger er och ni bärgar dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför YHVH:s ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. 3 Moseboken 23:9-11

Den första av förstlingsfrukterna och alla slags offergåvor, vad ni än bär fram som offergåva, skall tillhöra prästerna. Det första av ert mjöl skall ni ge åt prästen, för att välsignelse skall vila över ditt hus. Hesekiel 44:30

Donation/Gåvoalternativ:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Gift med Landet

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

YHVH Perazim is on the Move

YHVH Perazim är på Väg!

Titta på: Profetiskt Ord för det Bibliska Nyåret

UNIFY UPPDATERINGAR – April 2022 /ChodeshAviv, 5782

Adonai svarade David: “Drag upp, Jag skall ge filistéerna i din hand.” Så kom David till Baal-Perazim och där besegrade David dem. Han sade: “Adonai har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perazim. 2 Samuelsboken 5:19b–20

Profetiskt Ord som gavs till Archbishop Dominiquae Bierman för det Bibliska Nyåret 2022 / 5782 delades genom video:

Vi börjar Hans sanna nyår idag (första Aviv, “huvudmånaden” som i 2 Mosebok 12): “Detta är året då YHVH Perazim (Genombrottets Herre) kommer att vara i rörelse”. Trots svårigheter (skakningar, krig) kommer de som fruktar Hans namn att resa sig med helande under Hans vingar (tzitzit, mantelfållen). Hålla fast vid Budorden och Hans gudomliga instruktioner antyds här för att uppnå ett genombrott. Lyssna noga på Hans strategier och lyd utan antaganden.

Vi läste från 2 Samuels boken 5:20-25 att när David kom till makten som Kung, bestämde YHVH att det var dags att besegra Hans fiender Filistéerna. Det var i Baal Perazim, platsen namngiven eftersom det en gång var ett fäste, men det skulle också bli den plats där deras avgudar övergavs, och Baal (högsta guden av soldyrkan) besegrades. David segrade genom en övernaturlig strategi som Gavs av Yah – genom lydnad till ledarskapet och Israels barn uppnåddes en fullständig seger!

För oss i dag är vi ombedda att ta bort avgudar och lämna bakom oss det som kommer att hindra oss från att få vårt genombrott i denna profetiska säsong, en säsong där Han vill att vi ska uppnå stora segrar inför Hans återkomst och Hans Rike framöver.

YHVHs Ord som gavs till Arkebishop innehåller dessa punkter:

 • Det som fungerade tidigare kommer inte att fungera i framtiden. I år måste vi lägga tonvikten på ett nytt förhållande till den Helige Ande för att få nya strategier för segrar.
 • Undvika ofruktsamma kontroverser genom att hålla vårt hjärta rätt inför Honom under denna tid då stora uppenbarelser kommer. Vi måste förbli ödmjuka och inse att vi inte vet allt, inte ens nu när återupprättandet av sanningen utvecklas i denna nuvarande säsong.
 • Hedra och respektera alla de (Judar och Hedningar) som gick före oss och betalade priset. Även när de som listas i Hebréerbrevet 11 offrade, så gjorde även våra förfäder som vandrade troget i allt de då hade ljus över.
 • ” Saker som ser omöjliga ut kommer att vara möjliga under det här nya året”, säger YHVH.
 • Yeshua förbereder sig för att etablera sin tron i Jerusalem, men satan har också siktet inställt på den Heliga Staden för att etablera anti-Messias. Vi måste fokusera på vad YHVH gör och inte bli distraherade av fiendens list. Vi vet vem som kommer att segra, även om kampen fortsätter. Vi måste hålla oss fokuserade och engagerade i dessa tider av stora skakningar, som inkluderar plågor, krig och rykten om krig.

Var uppmuntrad att “Flyga Högre, Se Högre och Sikta Högre” i detta nyår!

Detta Profetiska Ord släpptes i triangelområdet mellan Jerusalem, Hebron och Betlehem: Hebron, området för vår första titelakt – Jerusalem, dit Yeshua kommer att återvända för att härska och regera över nationerna – och Betlehem, där Yeshua föddes. En helig triangel, ett heligt år, som avskilts och separerats till YHVH. Mitt i dom och skakningar är YHVH Perazim på väg att besegra Baal!


Detta är säsongen för att besegra Baal i kyrkan, i troende, i Israel – överallt! UNIFY är unikt positionerad för detta ändamål. Kom ihåg att Rikets framsteg görs under negativa vindar: örnar lyfter alltid och går högre. Så vi siktar också högre när vi rör oss tillsammans med YHVH Perazim. UNIFY / Kad-Esh MAP är ett smort ministry som är en “apostolisk spjutspets”, som öppnar upp territorium för fårnationer när de ansluter sig till evangeliet som skapades i Zion.

Vi har kommit till den tid som profetiskt beskrivs i Jesaja 49:13-23 när det gäller den nuvarande vågen av aliyah “från norr” (Ryssland och Ukraina specifikt). Men vi tror att det också kommer att förmå fler att flytta till Israel från andra länder också. Israel förbereder sig för ytterligare 1 miljon. Archbishop tror att det är en del av “den sista slutfasen innan Han återvänder”.

YHVH Perazim is on the Move

Lyft upp dina ögon och se dig omkring: alla samlas de hos dig. Så sant jag lever, säger YHVH, du skall få klä dig i dem alla som en skrud och lik en brud fästa dem omkring dig. Jesaja 49:18

Det är den känsligaste Aliyah som någonsin har funnits: männen stannade kvar för att slåss, så många kvinnor och barn kommer, plus äldre och handikappade. Och de kommer berövade, trasiga och traumatiserade.

UNIFY hjälpte till att rädda Judar som nyligen behövde fly kriget i Ukraina (försåg med resurser för 10 bussar, som kostar $30,000). Och vi fortsätter arbetet med volontärerna i vår partnerorganisation som arbetar vid den Ukrainska gränsen till Polen som hjälper till med aliyah (donerade/gav $ 5,000). Dessutom börjar vi nu hjälpa två Messianska församlingar i Israel som öppnar sina hjärtan för att hjälpa Ukrainare att bosätta sig där- var och en fick $1 000 dollar. Behovet är enormt, och vi kommer att fortsätta att ge när vi kan.

För att hjälpa oss att fortsätta supporten kan du skicka dina donationer/gåvor till:

https://unitednationsforisrael.org/ukrainian-jews/

Enligt Jesaja 49 läser vi att det är dags för oss att vara beredda att styra och regera med Messias och ödmjukt böja oss ned som tjänare i denna stund när Israel har stora behov. Många har gjort restitution för sina nationers synder, som ni kommer att läsa i Delegaternas rapporter som följer.

Kungar skall vara dina barns vårdare och furstinnor dina ammor. De skall falla ner inför dig med ansiktet mot jorden och slicka stoftet vid dina fötter. Och du skall inse att Jag är YHVH och att de som hoppas på Mig inte kommer på skam. Jesaja 49:23

Titta på: Stå med Ukrainsk Aliyah

Rapporter från Nationerna

Fängelse Ministry, GRM-inskrivningarna Ökar

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Vi har nu 140 interner som är inskrivna i GRM (Engelsktalande) och 4 Spansktalande studenter. Prisad vare Yah, det här är 40 fler än förra månaden! Vi vill att det ska spridas vitt och brett, att se mer människor befrias genom det sanna evangeliet som skapades i Zion. Många skickar också sina offergåvor från sin mycket magra inkomst som interner – det visar var deras hjärta är och hur deras liv har förändrats. Rabbin, Archbishop och teamet förbereder sig för att hålla Passover seder för den Messianska gruppen i UCI-fängelset som tillhandahåller både fysisk och andlig högtidsmat.

YHVH Perazim is on the Move

Förberedelser för Rysk Aliyah

Pastor Terhi Laine, Finland

Archbishop noterade att vårt Finska Team inom en mycket snar framtid kommer att vara grundligt involverade i en förväntad våg av desperata Ryssar som flyr från sitt land och försöker göra aliyah. Teamet är positionerat för att arbeta med våra partners och vet att många i Finland redan har flyttats för att skapa tillflyktshem för flyende Ryssar.

Många Teammedlemmar har återhämtat sig från viruset och Prisar Yah för Hans trofasthet genom denna kamp, för Han har övervunnit döden! De träffas varje vecka för bön via Skype.

YHVH Perazim is on the Move

7:e Cykeln av GRM Studenter som tar Examen

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Vi gläds med alla i Peru när de förbereder sig för den kommande examen av studenter i den 7: e cykeln av GRM (AGIMAP). Dessutom kommer två medlemmar i Ima Bat Ami-gruppen att starta AGIMAP den första veckan i April.

Den 16 Mars firade vi Purim högtiden med en teatralisk representation av berättelsen om Esther med alla ungdomar i vårt ministry och barnen till medlemmarna i Ima Bat Ami.

Alla medlemmar i vårt ministry anslöt sig med ett ekonomiskt och andligt stöd för gruppen “Operation Räddning”, och skickade $1,300 dollar för att hjälpa till med våra Judiska bröder och systrars avresa från Ukraina.

Varje vecka sänds Apostel Dominiquaes budskap via TV La Luz och Radio Pacífico.

Vittnesbörd Bekräftar Kraften i Restitution

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Att ge en Restitutionsoffergåva till Israel förlöser mycket viktiga, nödvändiga och kraftfulla uppenbarelser. Vi förmedlade denna sanning till en dam som var mitt i en cancersituation – och vi sa till henne att denna troshandling skulle tillåta henne att ta Abrahams Nyckel för att aktivera Adonais välsignelse över hennes liv och bringa helande. Hon gick med på det. Det kraftfulla vittnesbördet är att hennes bröst hade fyllts med sår igen och nuvarande tester sa att cancern hade återvänt. Men bara den här Mars månad har cancern torkat ut och såren och utslagen har försvunnit! Hon fick också oväntade finanser, dubbelt så mycket som behövs för att täcka utgifter för operationer och behandlingar. Det är därför ordet säger att Han ger oss mycket mer än vad vi bett om eller förstår.

Mycket uppvaknande, uppenbarelse och drömmar uppstår när vi fortsätter att se många nya människor komma in i vår församling på vår nya plats. De lär sig att hedra Israel.

YHVH Perazim is on the Move

Fasta för Seger över Omicron

D’vorah Cheung, Kina/ Hongkong

Allt Pris och lov till YHVH: antalet fall av detta dödliga virus minskade avsevärt (från 57 000 till 14 000 fall) inom tidsperioden för att de 3 utökade fastorna hade avslutats, tillsammans med Restitution och Omvändelsehandlingar som gjorts. Han är trogen!

Rapporterar också hur GRI har förmedlat radikal befrielse och shalom till en kvinna. Hon påverkades av att lyssna på “Kristen musik” och behövde mer befrielse – låtarna från Hyllningen till Juden i Dig förde shalom tillbaka till henne igen.

YHVH Perazim is on the Move

Japansk Bok Översättning Fortsätter

Yutong Tagawa, Japan

Vi är i slutfasen att översätta och korrekturläsa den tredje boken Får Nationer. Arbetet med att översätta Inympad till Japanska har påbörjats.

Tryckta exemplar av boken Yeshua är Namnet (på Japanska) har anlänt! Nästa dag efter att jag fått dem skickade Yah ett par till mig från Kobe (namnet på denna stad betyder “Guds Port”) för att köpa en bok. Och en annan Japansk kvinna frågade mig om Påsken via sms. Jag sa att vi firade Passover – sen köpte hon en bok av mig! Be att Herren ska hjälpa dem att återvända till de Bibliska Hebreiska rötterna.

Som en del av den Asiatiska Koalitionen går Japan med i Taiwans bönegrupp varje kväll, och går också med i Ima Bat Ami-gruppen varje Sabbat.

YHVH Perazim is on the Move

Att underordna sig Auktoritet är Nyckeln

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Våra trofasta förbindelser och underordnande till våra andliga föräldrar, Archbiskop och Rabbin, är Nyckeln till att föra Riket framåt i vår nation. Vi har sett det i ske i Malaysia och i hela den Asiatiska Koalitionen (inklusive Taiwan, Kina / Hong Kong och Japan) eftersom varje område växer och multipliceras. Detta kräver mod, ödmjukhet och tro av varje person för att bära frukt.

Vi firar också det senaste köpet av mark, som letts av Ruach, för att användas för en mishkan (Tabernakel, plats för tillbedjan). Detta kommer att vara en sådan välsignelse för vårt Kad-Esh MAP / UNIFY Team i Malaysia.

YHVH Perazim is on the Move

Omvändelse från Anti-Mesitojuz

Perach Serena Yang, Taiwan

På Purim, 18 Mars, blåste Fjärran Östern gemensamt Shofar på Zoom, ledd av Pastor Dawid Yosef. Vi omvände oss för Anti-Mesitojuz och för all Ersättningsteologi (opposition mot Israel och Judarna) – och bad sedan om Aliyah till Israel för Judar i Taiwan (uppskattningsvis 600 – 800). Vi vill tacka den första Judiska Rabbinen, Dr Ephraim Ferdinand Einhorn, som kom och bodde i Taiwan 1975. Han hade bett för detta land och välsignat Taiwan i mer än 40 år.

Prisad vare Yah för en lokal GRM-student från Kina som har tagit examen i Mars. Dessutom registrerade sig en ny student från Kina den här månaden.

Det finns en GRM-student i Taiwan vars man fortfarande är i kyrkan, men han har deltagit i våra Sabbatsmöten, Ima Bat Ami, och bönemöten online med sin fru varje gång. En natt drömde hennes man att pastorn i hans kyrka stod på predikstolen och sa: “Herrens namn är Yeshua. ” Så den här systern köpte två böcker av Yeshua är Namnet. Den ena gavs till hennes man, och efter att han läst den gav han den andra boken till pastorn i sin kyrka. När pastorn fick boken svarade han med att säga: “Guds namn är YHVH.” Nu ser vi fram emot att denna pastor står i predikstolen och säger, “Yeshua är Herrens namn”, precis som i drömmen! HalleluYah.

Restitutionshandling – Ljusmission på Judisk kyrkogård i Oslo

Apostel Sana Enroos, Sverige och Pastor Hanne Hanson, Norge

När vi var på väg från Sverige till Norge under Purim började vi få olika uppenbarelser om vad som behövs i Norge. Vi såg att det var som ett litet Tyskland andligt, med ett Nazistiskt Hakkors i andevärlden fortfarande verksamt. På något sätt hade nationen stannat i utvecklingen, 80 år i tiden. Yah ville rena den mörka historien och förlåta. Han ville förlösa Den Tredje Dagens Väckelse till nationen och gav oss en strategi.

Trots det regniga, kalla vädret uppnådde vårt lilla men enade Team vårt mål för denna Handling av Restitution: alla gravar och Davidsstjärnans struktur mitt på den Judiska kyrkogården i Oslo var fyllda med ljus. Det blev ett Minnesmärke för dessa dyrbara Judiska folk. Vi såg hur Magen David brann djupt ner i marken och förstörde hakkorset som hade vilat över landet Norge sedan Andra Världskriget. Pastor Hanne blåste shofar kraftigt och vi var fyllda av stor glädje. Efter denna omvändelseakt och böner förlöstes en vacker Shalom på platsen och atmosfären i Oslo förändrades. Vi kände det alla mycket tydligt. Prisad vare Yah!

YHVH Perazim is on the Move

Sverige: Bygga ett Minnesmärke

Bakgrund: 1992 vägrade Sverige att låta Judar som var på väg till Israel för att göra Aliyah att resa igenom deras land – och lät 501 judar vända tillbaka till Ryssland trots att de hade fått tillstånd tidigare. Sverige blev som Edom (5 Moseboken 20:17-21) och det hela blev en blodsskuld på Sveriges händer som ropade efter hämnd. De Judar som skickades tillbaka till Ryssland mötte svårigheter, förföljelse, och några av dem omkom. Jag visste att något mer måste göras, mer än en omvändelsehandling och att be om förlåtelse.

Yah instruerade mig att bygga ett Minnesmärke med stenar för dessa Judar – de kom till Sverige genom Estland men skickades tillbaka. Två år senare, den 28 September 1994, kryssade M/S Estonia samma rutt. Fartyget kom aldrig tillbaka till Stockholm utan sjönk den kvällen. I denna tragedi dog 501 svenskar – exakt lika många som de Judar som Sverige nekade tillträde.

Detta Stenminnesmärke blev som EBENEZER, Hjälpens Sten. Yahs finger vilade över denna Restitutionshandling som skulle ta bort förbannelsen i Sverige. Jag tror att den Magen David (byggd med 50 kg vita marmorstenar) är en Ebenezer för Sverige som opererar för Rachem!

När jag byggde Minnesmärket var hela skapelsen på alerten. Olika fåglar grät, skrek högt och en häst tittade. Smörjelsen var så stark! Jag välsignades bortom mått när jag byggde den och lyssnade på “Hyllningen till Juden i Dig” på samma gång. När jag var klar med Minnesmärket ville jag inte åka, för Himlen var öppen på den platsen. Jag sjöng Sh’ma Israel många gånger och bröt Edoms förbannelse i Sverige. HalleluYah!

Det kommer mycket frukt från denna Skandinaviska Koalition – “YHVH Perazim är i rörelse i Norge och Sverige!”

Apostel Sana bekräftade att det är genom vår lydnad som vi vrider om Abrahams Nyckel, står under auktoritet och griper tag i våra Judiska andliga föräldrars tzitzits – detta gör det möjligt för smörjelsen från ledarskapet i detta Ministry att operera genom oss. Det är också vår villighet att bli fulländade och få våra gåvor renade av GRM som gör att Han kan flöda mäktigt genom oss alla.


Ära till Israels Gud för allt Han har gjort! Vårt månatliga möte och att höra om all frukt i nationerna är som “mat för min själ”. Jag kan se Yahwehs DNA i var och en av våra Teammedlemmar som har “helgats i sanningen”. (Johannesevangeliet 17)

Tack alla för att ni är trofasta gentemot missionen – och vi kommer snart att se er alla i Israel under Shavuot!

Nu, ha en mycket Välsignad Passover säsong!

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman och UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems onlinekonferens.

Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Esterkyrkan som står för Israel!

Gå med i UNIFY →

Förenade Nationerna för Israels Online Konferens – 3 Maj 2022 @ 18:00 – 20:00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

Stöd Missionen:

 • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
 • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3–13 Juni 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”
Psaltaren 85:14 SFB

Greppa era shofarer och SKYNDA för att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:
tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

The Identity Theft

Övervinn antisemitismen – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg

Removing the Leaven of Unbelief

Ta Bort Surdegen av Otro

Removing the Leaven of Unbelief
Torah Portion UNLEAVENED BREAD– Shemot (Exodus/2 Moseboken 12:15-20, 33-34; Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 23:6-8; Devarim (Deuteronomy/5 Moseboken) 16:3-4, 8, 16-17

Förberedelse för Passover

I sju dagar skall man inte se någon surdeg hos dig inom hela ditt område, och av det som du slaktar om kvällen på den första dagen skall inget lämnas kvar över natten till morgonen. 5 Moseboken 16:4

Sabbat shalom, kära älskade, och välsignad Passover!

Häromdagen pratade jag med min Ortodoxa syster om Passover förberedelserna. De Ortodoxa Judarna tar dessa förberedelser på största allvar! Det är faktiskt en utmattande tid för rengöring och avlägsnande av alla spår av “surdeg/jäst”. Jäst är det som får mjölet att stiga, och det är en “levande organism” i motsats till “surdegsagenter” som bakpulver som är kemiska och döda. Surdeg/Jäst kan fortsätta att multiplicera sig utan begränsningar. I det Nya Förbundet liknas “surdeg/jäst” både vid synd och även som en neutral agent som orsakar tillväxt och expansion av Kungariket. Så det beror på vad jästen gör – precis som pengar är det neutralt, och om det används för Kungarikets ändamål är det faktiskt bra!

Negativ konnotation

Alla är de äktenskapsbrytare. De liknar en ugn, som bagaren värmt upp. När han har knådat degen upphör han att elda, till dess att degen har jäst. Hosea 7:4

Yeshua sade till dem: “Akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg!” Matteusevangeliet 16:6

Positiv konnotation

Ännu en liknelse framställde Han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.” Matteusevangeliet 13:33

Synden av Fördröjd Lydnad

De bakade degen som de hade fört ut ur Egypten till osyrade brödkakor. Det hade inte jäst sedan de drevs ut ur Egypten och inte kunde vänta längre, och de hade inte heller förberett några provisioner för sig själva. 2 Moseboken 12:39

I berättelsen om Passover representerar “jäst/surdeg” synden av “försenad lydnad”. Israels Barn hade inte tid att vänta på att degen skulle stiga eller jäsa för att baka sitt bröd för resan. De var tvungna att lyda snabbt och fly Egypten snabbt!

Att äta Matsa, Osyrat Bröd, i Pesach är således att påminna oss om deras snabba lydnad. Försenad lydnad skulle ha fått degen att stiga, och Israels folk skulle ha varit slavar i Egypten än i dag! Fördröjd lydnad härrör från otro. När vi inte tror på Hans uppenbarade Ord och Löften, förhalar vi. Att stanna kostade Lots fru livet sen hon såg sig tillbaka.

Varje gång vi fördröjer lydnad kommer vi att se tillbaka; det kommer att finnas en längtan efter de välbekanta verserna som väntar oss när vi går framåt. Det kommer naturligtvis att medföra slaveri och död. YHVH kallar oss att Uppmana till Lydnad, Osyrad Tro.

Särskilt när det gäller Omvändelsens Ändetidsbudskap, Teshuvah från all synd, inklusive Ersättningsteologin och det hedniska religiösa systemet, tenderar många människor att stanna upp. De börjar se tillbaka på sina Julgranar, Julminnen, Påskfirande, fläsk “delikatesser”, acceptansen av sin hemkyrka och andra Kristna. Innan du vet ordet av är deras “deg” syrad. De kan inte gå framåt och dör andligt och ibland fysiskt eftersom de inte omedelbart lydde MAP Revolutionens Budskap om Omvändelse. Detta Budskap är ett Profetiskt Ord till hela Yeshuas Kropp, och att ta emot det är en fråga om liv och död. YHVH rensar och återtar Sin Brud från Ersättningsteologin och hela det Babyloniska systemet med köttets lust, ögats lust och livets stolthet.

Removing the Leaven of Unbelief

Ingen fördömelse till Vem?

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Messias Yeshua. Ty livets lag har i Messias Yeshua gjort mig fri från syndens och dödens lag. Romarbrevet 8:1-2

Många säger: “Fördöm mig inte.” Älskade, det finns ingen fördömelse för dem som vandrar i Anden; det betyder leds av den Helige Ande som skrev Toran, med Elohims Finger! Men det finns fördömelse för dem som går i sitt köttsliga sinne och förstånd. Om vi vandrar i Anden kommer vi alla att omvända oss från allt som är en lögn, och Ersättningsteologin är en lögn.

Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Romarbrevet 8:6-8

Den Helige Ande är vår hjälpare. Han hjälper oss att lyda YHVH snabbt utan fördröjningar. När vi är i köttet, bryter vi Hans Bud. Vi är inte frälsta genom lydnad; lydnad är ett resultat av TRO. Sann tro kommer att följas av snabb lydnad. Det är därför den högsta formen av surdeg (synd) är otro. Otro på YHVH, Hans ord, Hans kraft, Hans karaktär och Hans löften är en tro i något annat. Vi lever inte i ett vakuum! Om vi inte litar på Honom, vem eller vad litar vi på?

Vi talar inte om en “legalistisk vandring” här utan om en den Helig Ande, Trosbemyndigad vandring som försöker lyda Yah snabbt, oavsett om det är att hålla Hans Shabbat helig, Hans Mat lagar, ge tionde och offergåvor, be för Israel, betjäna helande och befrielse eller hålla dig ren före äktenskapet. Allt detta gjorde Yeshua som en fullkomlig Jude (inte en religiös Jude!), och Han kallar både Jude och Hedning att följa Hans exempel.

Den som säger sig förbli i Honom är skyldig att leva så som Han levde 1 Johannesbrevet 2:6

Han litade helt på Fadern och framförde och talade Hans Ord under alla omständigheter, även när satan försökte fresta Honom till att synda i öknen.

The Healing Power of the Roots

Rötternas Helande Kraft

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, Nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21

Innan jag skrev min nu klassiska bok, Rötternas helande Kraft/The Healing Power of the Roots, hade jag dels förmedlat det första “Tillbaka till Rötterna” seminariet någonsin i Schweiz. Det förlöstes så mycket härlighet och så många mirakel att jag på väg hem till Israel ställde en fråga till YHVH: “Vad är det som är så viktigt med att predika de Judiska Rötterna för Kyrkan?” Hans svar var tydligt: “Det handlar om liv och död. Kyrkan är som en vacker Ros, avskuren från sin trädgård, satt i ett kärl med vatten i två dagar. Men på tredje dagen, om hon inte återplanteras tillbaka, kommer hon med säkerhet att dö. Tredje dagen är Tredje Millenium, som en dag är som tusen år för Adonai!

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för YHVH är som tusen år och tusen år som en dag. 2 Petrusbrevet 3:8

Sedan jag fick detta ord har jag skrivit många fler böcker, och genom Yahs nåd har jag skapat en hel video Bibelskola som heter GRM Bibelskola, som nu studeras i många nationer på flera språk. Tiden är sen, och YHVH kallar hela Kyrkan att omedelbart lämna Egypten/Babylons Ersättningsteologi. Våra resurser kan hjälpa dig att göra det med ljusets hastighet!

Men många “förhalar” och väntar på lite “gynnsamma tider”. Detta är en gynnsam tid, och det kommer inte att finnas någon annan! Jag tog emot detta Profetiska Ord 1994, och Yah påskyndar allt; det finns ingen tid att slösa bort.

Du skall gripa in och förbarma dig över Zion, det är tid att du visar din nåd. Ja, stunden har kommit. Psaltaren 102:14

Arbetare Behövs

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skall leva i fruktan. Nej ni har fått barnaskapets Ande, i vilket vi ropar: “Abba! Fader!” Romarbrevet 8:15

Att ta bort Jästen/Surdegen av otro är obligatoriskt när vi förbereder oss för Passover i år. Detta påverkar vår vandring med Yah. Yeshua sa för 2000 år sedan att skörden var stor, men arbetarna är få? Varför är de få? På grund av otro som inkluderar fruktan. Några av de vanligaste rädslorna är; fruktan för det okända, fruktan för människor, fruktan för lidande och fruktan för att göra misstag. Men fruktan och otro skapar mycket dåliga förare, och de dödar oss! Att vandra i fruktan är motsatsen till att vandra i kärlek.

Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att Han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukasevangeliet 10:2

YHVH kallar många att offra sina liv för Rikets syften, och för att gensvara måste vi bli av med fruktans och otrons surdeg/jäst.

Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min skull, han skall vinna det. Matteusevangeliet 16:25

Removing the Leaven of Unbelief

Surdeg Manifesterar sig i Våra Tankar och i Vårt Tal

Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Markusevangeliet 11:23

Det naturliga sinnet är i fiendskap med Elohim. Vi måste ha Messias Sinnelag och relatera till YHVH:s Löften som en “klar sak”. Börja kalla på saker som inte är som om de vore till och sluta relatera till livets omständigheter som den ultimata verkligheten. Kung David, som inte var pånyttfödd, förstod denna princip. Han erkände svårigheterna men slutade alltid i en ton av hopp och tro. Han litade på Hans Förbund med YHVH bortom sina egna misstag och svagheter och bortom sina omständigheter. Han befallde sin själ, sitt sinne, sin vilja och sina känslor att välsigna YHVH!

Av David. Lova YHVH min själ, ja, hela mitt inre skall prisa Hans heliga namn! Lova YHVH, min själ, och glöm inte alla Hans välgärningar. Psaltaren 103:1-2

Utan tro kan vi inte behaga den Allsmäktige. Även om du gör ditt bästa att lyda med din egen styrka, om du inte litar på Hans styrka och löften, är du en “surdeg” och kommer att vara i fiendskap med Elohim.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom. Hebreerbrevet 11:6

Det är viktigt att ständigt förkunna Hans Ord och Löften med dina egna läppar. Tills du gör det kommer du inte att kunna aktivera livet i dem. Du kommer att få vad du säger!

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ordspråksboken 18:21

Faktum är att Han kan göra mycket mer än vad vi tänker eller ber om, men vi måste tänka, och vi måste fråga. Det är viktigt att meditera på Hans Torah Ord och Löften om vi kommer få se mirakulösa resultat ske.

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, Efesierbrevet 3:20

Omständigheter eller Löften?

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Ordspråksboken 4:23-25

Varje gång vi talar vår tolkning av våra omständigheter snarare än Yahs Löftesord i Förbundet är det oärligt och en bedräglig mun och bedrägligt tal.

Jag är förvånad över hur många sanna Yahs tjänare som talar otro och tvivlar som en norm. YHVH, ha förbarmande och förlåt oss! Faktum är att många som fortsätter att tala omständigheter över löften tror att de är “ärliga”. Tja, de har “ärligt fel”, för om vi talar om omständigheter som den ultimata verkligheten, kallar vi YHVH en lögnare, och det är vad ormen kallade Honom i Edens lustgård. Psykologi bygger på att “tala vad som finns i ditt hjärta till någon annan.”. Ormen talade vad som fanns i hans hjärta och ledde kvinnan till synd. Detta är den ursprungliga synden; det var här vi missade det.

Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. 1 Moseboken 3:4-5

Hur tolkar du dina ogynnsamma omständigheter? Tittar du på dem genom Yahs Ord eller genom ditt eget förstånd? Kvinnan trodde på ormens tolkning av Elohims Budord och föll i synd. Varje gång vi tror på de humanistiska, demoniska tolkningarna av vårt livs omständigheter kommer vi att falla i synden att tvivla på Elohims Kärlek och trofasthet.

Ni har djävulen till fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannesevangeliet 8:44

Hela detta humanistiska system, med sina “psykologiska tolkningar”, bygger på otro och lögner.

Kung David erkände sina svårigheter för YHVH och vände sig sedan för att upphöja Honom och prisa Honom. Han förnekade inte att han gick igenom en tuff tid, men han betonade Elohims Förbundslöften och förmågor – inte hans ogynnsamma omständigheter.

YHVH, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: ”Det finns ingen frälsning för honom hos Gud.” Sela. Psaltaren 3:2-3

Removing the Leaven of Unbelief

Vad är det Du Talar?

Om jag hade talat omständigheter i stället för Löften, skulle jag ha haft en “grönsak” till dotter, ett misslyckat Ministry, inga pengar, och inget resande och ingen utgivning av böcker eller skapande av en Bibelskola. Jag skulle ha varit handikappad för livet efter så många fall! Min man skulle ha suttit i rullstol, efter en hemsk olycka, med diskbråck eller död efter två hjärtattacker. Jag skulle ha förverkat min kallelse helt och hållet som en kvinna i ledarskap eftersom det är för svårt och oacceptabelt i många religiösa kretsar. Jag har mycket mer att säga om detta, men tillräckligt är att säga detta,

Eftersom jag litade på, förkunnade och lydde Hans Ord och Löften under alla mina ogynnsamma omständigheter, är jag fortfarande i Ministry och blomstrande; min dotter är mycket framgångsrik i sina studier och kommer snart att starta sin Magisterexamen i Utbildning, och hennes vänner kallar henne “Utbildningsministern” eftersom hon är så lysande och inspirerad av Elohim i allt hon gör. Min son räddades i den sista stunden av sitt liv. Min man är frisk med ett starkt hjärta, och jag är fortfarande på gång och springer till många nationer. Godhet och nåd springer efter mig hela tiden, och mycket, mycket mer.

Poängen är att jag deklarerade alla dessa mycket innan de manifesterades. När saker gick fel, sa jag, “allt är väl med min själ!” Jag sa det genom tro, och sedan manifesterades det så att jag kunde få, och du kan få vad du än säger.

Allt du beslutar skall gå dig väl, och ljus skall skina på dina vägar. Job 22:28

Vi har alla “omständigheter”, och vissa av oss har mer motgångar än andra, men skillnaden är om vi har “otrons surdeg” eller trons dyrbarhet. Vad tänker och talar du?

Mose sade till folket: “Kom ihåg den här dagen då ni drog ut ur Egypten, ur träldomshuset, för med stark hand förde YHVH er ut därifrån. Därför så får inget som är syrat ätas. (tänkte eller talat BD). 2 Moseboken 13:3

Må du få en Kosher Passover totalt fri från otrons surdeg så att du kan gå vidare och ta ditt Förlovade Land i besittning!

Välsignad Passover!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi inbjuder dig att skicka dina Passover Förstlings Frukts och Högtids offer

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Stöd vår kommande TV Produktion Kraftfulla Kvinnor från Bibeln

Archbishop & Team spelar in nya smorda TV program i Israel. Du kommer snart möta Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många fler modiga hjältar från Israel.

Hjälp oss att bekosta denna produktion →

Välj en engångs gåva/donation & Skriv till kommentarssektionen : TV

Se den senaste Undervisningen: Samsons Blindhet

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Winning attitudes

Vinnande Attityder

Winning attitudes
Torah Portion METSORA – Vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 14:1-15:33

Visdomsserien – Del 7

Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni uppfyllda, Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Kolosserbrevet 2: 9-10

YHVH har lagt ett brådskande budskap om Andlig Krigföring i mitt hjärta. Vi måste lära oss att utöva andlig auktoritet, annars kommer vi inte att klara det!

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Johannes Uppenbarelse 12:12

Jag märkte att de flesta människor har sin andliga urskiljning mycket dunkel, och de inser inte att de flesta “omständigheterna” faktiskt är attacker från fienden.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10

Inga köttsliga vapen hjälper oss i en andlig strid; Vi måste kämpa i Anden och från Anden få instruktioner och visdom att kämpa och segra.

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Messias. 2 Korinterbrevet 10:4

Winning attitudes

Våra Vinnande Attityder

 1. Barnslig tro. (Hebreerbrevet 11:6, Psaltaren 8:2, Matteusevangeliet 18:1-3)
 2. Andligt Våldsam! (Matteusevangeliet 11:12)
 3. Uthållighet och tålamod (Hebreerbrevet 6:12)
 4. Förlåtelse. (Matteusevangeliet 6:14-15)

Var i Den Offensiva Positionen – Be i Tungor

Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den Helige Ande, håll er kvar i Guds kärlek. Judas brev 1: 20-21a

Sluta dra dig tillbaka; stå stadigt och avancera! Varje gång satan vågar störa mig, kräver jag Helig Hämnd. Om du rör mig eller något som tillhör mig, satan, kräver jag ‘Helig Hämnd’: Mer själar räddade, mer utvidgning av ministry, mer styrka, mer ekonomi, mer ungdomlighet och så vidare…’ Yah lovade i Sitt Ord att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Honom!

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Romarbrevet 8:28

När jag fick den fullständiga uppenbarelsen av denna vers hade jag kommit och gått från sjukhuset med min dotter. Läkarna sa att hon aldrig skulle återhämta sig, och hon kommer inte att ha några kognitiva förmågor, ungefär som en slags grönsak. Jag sa till doktorn: “Du gör vad du vet att göra, och jag ska göra vad jag vet att göra, och MIN GUD kommer att ta henne ur detta!” Ett år senare grinade läkaren och sa: “Din Gud gjorde det!” och sedan släppte hon Adi “i full återhämtning!” Min dotter har nu en Magisterexamen i Kreativ Pedagogik! HalleluYah!

Elohims Ande hade sagt till mig: Satan måste samverka för ditt bästa i denna situation, för allt måste fungera för ditt bästa. Detta betyder allt som skapats, och satan är en skapad varelse, så han måste samverka för ditt bästa! Men den här versen är villkorlig; Denna vers blir bara verklighet för dem som ber i Anden eller ber i tungor.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet 8:26-27

När Anden ber genom oss ber Han fullkomliga böner och inte våra ynkliga, otros böner. Du måste låta Anden be genom dig. Be i tungor när du inte vet hur man ber, och du kommer att uppleva att allt samverkar till det bästa för dig!

När du ber i Anden ber du i Elohims och Änglars tungor (1 Korintierbrevet 13:1), och du mobiliserar änglarna för din räkning – då händer mirakulösa resultat!

Därför bad Aposteln Paulus mer än någon annan. Han vandrade alltid i Yahs Kraft! Han hade inte råd att strida underifrån; han behövde kämpa uppifrån med hjälp av Änglarna.

De flesta människor ber för lite i tungor, och sedan kämpar de underifrån!

Winning attitudes

Använd Andens tveeggade svärd!

De flesta tror att Andens tveeggade svärd är i deras händer, men det är det inte – det är i deras munnar.

I sin högra hand höll Han sju stjärnor, och ur Hans mun gick ett tveeggat svärd; och Hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. Johannes Uppenbarelse 1:16

Vad vi än säger kan användas av Änglar eller demoner, beroende på våra ord och övertygelse, inklusive tonfall. Om du fortsätter att upprepa de fruktansvärda saker som händer och letar efter människors sympati när du spelar “offret”, kommer du att ha djävulen som njuter av en fantastisk tid med dig. Han älskar människor som är fulla av självömkan och behöver “sympati”. Han kommer att skicka fler demoner för att hålla dem bundna! Men om du använder din mun för att deklarera Yahs Löftesord i stället för dina omständigheter, kommer YHVH Änglar som är dina tjänare att komma och slåss med dig.

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ordspråksboken 18:21

Av barns och spädbarns mun har Du upprättat en makt för Dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. Psaltaren 8:2

På Hebreiska står det att YHVH har etablerat sin makt i munnen på spädbarn (vad de sjunger och deklarerar med munnen) för att få fienden att hålla tyst och stoppa alla onda operationer. Du behöver inte vara bibelteolog eller en skicklig präst för att stoppa mörkrets verksamhet, bara ha en barnslig tro och förkunna Hans Ord.

Ordet Tveeggat Svärd är Dystomas på Grekiska. Det betyder “två munnars ord.”. YHVH talade Sitt ord först, och när du upprepar det blir det ett två munnars ord eller ett tveeggat svärd!

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:17-18

Yeshua gick den vägen när Han bara upprepade vad Fadern sade; Han talade inte Sina egna ord. Om vi säger vad Yah säger om oss och vår situation, så är detta det Tveeggade Svärdet, och det är vårt enda offensiva vapen. Om du inte deklarerar Yahs Ord i stället för dina omständigheter, kommer du att dra dig tillbaka hela tiden och kommer att vara på defensiven hela tiden.

Winning attitudes

Vad Vi Gör

Därför ber jag er: bli mina efterföljare. 1 Korintierbrevet 4:16

När vi drabbas av något bakslag för vi med flit fram Riket lite mer, springer snabbare, utvidgar territoriet. När vi är motarbetade skrattar vi, deklarerar Yahs Ord, får Änglarna på vår sida och fortsätter springa. Det är anledningen till att satan inte har kunnat stoppa oss! Och tro mig, han har provat alla de smutsigaste trick som du kan tänka dig. Men vi kämpar uppifrån, inte underifrån. Vi känner till vår position och den attityd som krävs för att segra.

Nu vet du också; praktisera vad som står här och ta striden högre!

Kom överens i bön och genom att deklarera ordet med någon likasinnad och trosfylld.

Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i himlen. Matteusevangeliet 18:19

Vi är överens med din tro, kom nu överens med din man eller hustru, bror eller syster i Herren och gör ett försök att se satan bita i gräset i varje omständighet, HaleluYah!

Amen säger Jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Matteusevangeliet 18:18

Vad du än binder betyder vad du förbjuder. Det är hög tid att du förbjuder satans aktiviteter omkring dig. Gå vidare och lös ut Kungariket Elohim med varje steg och varje andetag du tar; använd din Konungsliga Auktoritet!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Israel och Filisteerna

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

For such a time as this

För en Tid som Denna

For such a time as this

UNIFY UPPDATERINGAR – Mars 2022 / Chodesh Adar II, 5782

Njut av de kraftfulla rapporterna från våra trogna UNIFY-Delegater i många nationer!

Spela in Purim Program & Lansera Hyllning till Juden i Dig Musik Album!

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Archbishop Dominiquae, Rabbin Baruch och Hadassah besökte Morningside, nära Branson, Missouri. Archbishop Dominiquae spelade in två Jim Bakker Shower på Purim och släppte budskapet och uppmaningen att vara en Esther-Kyrka under dessa svåra tider, genom att börja med det Judiska folket. Hon lanserade också sitt nya musikalbum Hyllning till Juden i Dig med en konsert som en minnesstund för sin son Yuval-Justin. Efter konserten firade de också GRM Bibelskole examen av Kimberley Warrick, producenten av Jim Bakker Show. Hon är nu vår första GRM utexaminerade på Morningside, och vi är så stolta över henne! Archbishop inbjöds också att betjäna i Morningsidekyrkans Söndagsgudstjänst, och hon delade ett profetiskt budskap som kallades Urskilja Tiderna.

Många i Morningside berördes djupt av Archbishop som betjänade med ord, sång och med ljudet av shofaren. De välsignade Archbishop och Team på många sätt i gengäld! De är som en familj! Yah gör ett djupt arbete där och för fram Evangeliet som skapades i Zion in i deras mitt och till miljoner genom de stora showerna. Vi prisar Yah för denna framgångsrika mission!

For such a time as this

Titta på programmen:

Ukraina Uppdatering: Hur du kan hjälpa

https://jimbakkershow.com/watch/?guid=4338

Förstå Purim

https://jimbakkershow.com/watch/?guid=4339

Ukraina Uppdatering – Hjälper till att Rädda de Ukrainska Judarna!

Förenade Nationerna för Israel samarbetar med partner i krigszonen och i Polen – hjälper dem som räddar de Ukrainska Judarna och hjälper dem att göra Aliyah till Israel.

Med vårt stöd kunde de skicka 10 bussar in till Ukraina, och hundratals var förda till säkerhet.

För att hjälpa oss att fortsätta med stödet så kan du skicka dina donationer/gåvor till:

https://unitednationsforisrael.org/ukrainian-jews/

For such a time as this

Brev till Kronprinsessan

Apostel Sana Enroos, Sverige

Den 12 Februari hade Apostel Sana och Team ett möte med det Norska Teamet genom Zoom. Hon predikade om att bli planterad vid Zions Vatten och Yahs ändetidsagenda. Ett 20-tal Svenskar och Norrmän samlades. Människor var mycket inspirerade och berörda av Närvaron av Yah.

Abba instruerade Apostel Sana att skicka Identitetsstöldsboken till sin Kronprinsessa Victoria. Sana hade fått ett profetiskt budskap om henne och hennes man år 2010, när de gifte sig. Hon delade det med henne nu för första gången i brevet skrivet med en kalligrafiuppsättning, en gammaldags penna och ink (se ovan foto). Ruach instruerade henne att skriva det så här. Alla lärjungar bad för Kronprinsessan och hennes man att Boken och att budskapet skulle beröra dem, och att de skall ympas in i Israels Olivträd. Kronprinsessan var nära vän med Shoah Överlevaren Emerich Roth, som gick bort förra månaden. Vicedelegat Marie såg i Anden hur hon hade fått detta brev och blev mycket berörd av budskapet och kan inte sluta tänka på det.

Apostel Sana och hennes Team utförde också många kraftfulla förbönsmissioner, bland annat en omvändelsemission till Blasieholm i Stockholm, där Käpplinge morden (en massaker 1389) ägde rum. När de omvände sig och bröt förbannelser så förlöstes stor shalom.

For such a time as this

Omvändelsehandling för “Rinnan-Gruppen”

Pastor Hanne Hansen, Norge

Pastor Hanne och teamet har fortsatt att samlas via Zoom med den Svenska gruppen. Apostel Sana delade ett profetiskt ord om att “nu är det den sista stunden för de Kristna ledarna att komma tillbaka” – som Noas ark, Evangeliet som skapades i Zion, kommer att bära oss genom Domens vatten.

Pastor Hanne och hennes Vice Delegate Unni gjorde en Omvändelsehandling för “Rinnan-Gruppen”, den mest kända och grymma Norska Gestapo-gruppen i deras del av Norge, som hade sin huvudsakliga vistelseplats här under Andra Världskriget. Det fanns celler och tortyrkammare i källaren där många misshandlades till döds. Den Norske mannen, Henry Rinnan, styrde gruppen helt enligt sina egna regler. Vid ett par tillfällen likviderade den Norrmän utan föregående Tyskt godkännande. Flera hundra människor torterades, och gruppen själv tros ha dödat mer än 80 personer. Huset är idag en privatbostad mitt i ett bostadsområde i Pastor Hannes hemstad Trondheim.

Pastor Hanne och Unni gick och bad runt huset i denna Omvändelsehandling. De stod i gapet som Norrmän för de Norska förövarna som torterade och dödade dem som var en del av Motståndsrörelsen och hade kämpat för frihet för Norge. Motståndskämparna fick betala ett högt pris med sina liv, och Pastor Hanne och Unni kände att deras blod ropade efter rättvisa. När de bad om rening och försoning i Yeshuas blod kom shalom och glädje. Då hörde de också plötsligt att fåglarna hade börjat kvittra. Det var som om hela området kom in i shalom.

Men Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt Namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon skall nu vara öppna och Mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. 2 Krönikeboken 7:14-15

De bad också för det området, staden och landet och kände att det de hade gjort hjälpte landet att öppna sig för helande och väckelse. De blev då påminda om att sjunga låten “Ett blodtvaget Norge”. Till slut blåste de i shofaren.

For such a time as this

Delta i Jerusalem Bönefrukost som en “Het Peppar Kudde”

Eicha Lohmus, Estland

Eicha deltog i Jerusalem Bönefrukost i Tallinn, som hölls för första gången i Estland. Före händelsen kände hon sig mycket sjuk, men den Helige Ande sa bara åt henne att förbereda sig för att gå, och Teamet bad för henne. Hon fick ett profetiskt ord från Yah, som berättade för henne att hennes närvaro i evenemanget kommer att vara som en “varm pepparkudde” som först stinger, men sedan bringar helande. Efter att ha fått ordet applicerade hon det också i praktiken och satte den heta pepparkudden på bröstet för natten. På morgonen var hon helt frisk och redo att gå!

Estlands Parlament var värd för evenemanget. Bland de inbjudna gästerna fanns Israeliska Regeringstjänstemän, ledare för Estniska Israelvänliga kyrkor och andra regeringsrelaterade organisationer. Under hela tvådagarsevenemanget i Jerusalem Bönefrukosten hade Eicha en chans att kommunicera med andra deltagare, och hon etablerade kontakter med Estniska Parlament medlemmar, liksom med tjänstemän från Israel, USA och andra länder. Dessutom återupprättade hon några “brutna” kontakter med Estniska pastorer, inklusive sin egen tidigare pastor.

En av de Estniska Parlament medlemmarna meddelade i sitt tal att Estland kommer att flytta sin ambassad till Jerusalem om hans parti väljs nästa år. Prisad vare Yah!

Dela, dela, dela

Pastor Terhi Laine, Finland

Det Finska teamet fortsätter att nå ut till människor vart de än går. En lokal grupp i Uleåborg fortsätter att samlas för att studera de Judiska Rötterna i tron och genomföra gatuevangelisation i Yeshuas namn. Eija fortsätter att dela i Jyvaskyla om Yeshua och UNIFY, och hon skickade också ett brev till Finlands Premiärminister och informerade henne om Förenade Nationerna för Israel.

For such a time as this

Förenade Nationerna för Israels Bönehus i Rio Bravo

Pastor Cesar Silva, Mexiko

En dam vid namn Lizeth hade tagit emot Yeshua när Archbishop och Rabbi nyligen besökte Mexiko. Nu gav hon ett restitutionsoffer till Kad-Esh MAP-Ministries – och bara några månader senare öppnade Fadern en dörr för henne att göra den första betalningen för en litiumgruva i Chile med en utökning på 398 hektar.

Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Lukasevangeliet 6:38

Pastor Cesar och teamet har hyrt en lägenhet för att vara Förenade Nationernas Bönehus för Israel i Rio Bravo, där bönen kommer fortsätta 24/7. De invigde och dedikerade huset i åtta dagar, liksom invigningen av Salomos tempel.

Pastor Norma Eligio har också fått ta emot helande från cancer genom att ta emot förbön, ta nattvard och göra naturlig behandling. Doktorn sa att det redan är ett mirakel!

For such a time as this

Livets Källa i Villa Rica

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Varje Sabbat öppnar församlingsbarnen Sabbatsmötet med Shema. En av flickorna, en 4-åring, hade svårt att uttala bokstaven “R”, men när hon började deklarera Shema Israel var hennes uttal kristallklart! Hennes tunga lossade, och nu deklarerar hon Shema utan problem. Prisa YHVH!

Ungdomarna som tog examen från AGIMAP (Spanska GRM Bibelskolan) gjorde ett mikveh dop i Villa Rica, beläget i Perus centrala högland, i deras naturliga källvatten. Namnet på källan var “Häxan” (på Engelska), men de döpte om den till “Livets Källa”. Senare bad Ima Bat Ami-gruppledaren Maribel Puchos om att hitta en bit mark i området att leva på och att evangelisera i. Nästan omedelbart fick hon ett samtal från en släkting som sålde mark i Villa Rica, i samma område där dopet ägde rum!

Gruppen av ungdomar återvände till Lima förvandlade, eftersom de hade bevittnat Yahs kraft som manifesterades genom lydnad.

Mirakler i Kehilat Hoshanah Raba

D’vorah Cheung, Kina/ Hongkong

D’vorah firade Rosh Chodesh med sin helt nya församling. Hon berättade om Sabbaten och hur det Kinesiska Nyåret är hedniskt. Sabbatsmötena och andra sammankomster fortsätter, och denna nya Kehilat Hoshanah Raba har redan bevittnat många helande mirakel.

En man, som led av psykisk sjukdom, omvände sig och tog emot Yeshua – och upplevde mycket befrielse. Nu läser han Identitetsstöldsboken.

D’vorah och hennes team har också fastat och bett för Israel, Ukraina, Kina och Kad-Esh MAP Ministries. De gör också en Esther fasta under Purim.

For such a time as this

Yeshua är Namnet boken på Japanska är klar!

Yutong Tagawa, Japan

Yutong och Team översätter för närvarande Fårnationer boken till Japanska, och de har just tryckt Yeshua är Namnet boken på Japanska!

De är med i Taiwans bönegrupp varje kväll, och på Sabbaten är de med i Ima Bat Ami-gruppen.

For such a time as this

Tillämpa Motgiftet

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Pastor Dawid och det Malaysiska teamet träffas varje Sabbats morgon klockan 10:30 i Pastor Dawids hus för familjegemenskap och tillbedjan. De har gått igenom vad de kallar en “säsongsinfluensa” eftersom det är så de upplever det. De applicerade motgiftet som är Yeshuas blod genom att ta nattvard varje dag – och på 3-4 dagar återvände deras styrka, och de återhämtade sig snabbt. Lejonet har besegrat draken!

For such a time as this

Juda Lejons Armé reser sig!

Perach Serena Yang, Taiwan

Taiwan har en ny GRM Utexaminerad!

Perach blåste shofar vid Tseng-Wen Reservoir VI – den största reservoaren i södra Taiwan och proklamerade att Hans Torah är som reservoarvattnet som strömmar in i södra Taiwans område för att väcka människors hjärtan.

De ber varje natt tillsammans med den Taiwanesiska GRM-gruppen, Yutong i Japan och Yen från Malaysia. På Tisdag, 22 Februari (strax efter att Archbishop tillkännagav informationen om den kommande Israelresan) började Yens son Ruel sjunga en sång som nämnde “Jakobs Gud” medan han cyklade. Sången säger: “Kom låt oss gå upp till YHVHs berg, in i Jakobs Guds hus.” De planerar definitivt att gå upp till Israel, till Jakobs Gud!

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi är så tacksamma för alla dessa upplyftande och förtjusande rapporter – fortsätt att ledas av Ruach och må nästa månadsmöte berätta om ännu fler segrar! Ära till Israels Gud!

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman och UNIFY-Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Gå med i Förenade Nationerna för Israel

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Förenade Nationerna för Israel Online Konferens – April, Tisdag, 5 April, 2022 18:00 – 20:00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaurerings Resa till Israel

Shavuot/Pingst

3–13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg.”
Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag i din shofar och SKYNDA för att komma in i Hans Land genom den Öppna Dörren som vi alla har bett om!

Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:
tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Stöd Missionen:

 • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
 • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg

Taking the battle higher

Ta Striden Högre

Taking the battle higher
Torah Portion TAZRIAH – vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 12:1-13:59

Visdomsserien – del 6

Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Kolosserbrevet 2:9-10

Shabbat shalom, kära älskade!

YHVH har lagt ett brådskande budskap om Andlig Krigföring i mitt hjärta. Du måste lära dig att utöva andlig auktoritet, annars kommer du inte att klara det!

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Johannes Uppenbarelse 12:12

Jag märkte att de flesta människor har sin andliga urskiljning väldigt dunkel, och de inser inte att de flesta “omständigheterna” faktiskt är attacker från fienden.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda; Jag har kommit för att de skulle ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10

Inga köttsliga vapen hjälper oss i en andlig strid; vi måste kämpa i Anden och från Anden få instruktioner och visdom att kämpa och segra!

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Messias. 2 Korintierbrevet 10:4-5

Vi måste kasta bort all fåfäng fantasi (höga saker som upphöjer sig mot Yahs kunskap). Det är fantasier som förkastar löftet och Kraften hos Yah (Gud) och får oss att “räkna ut” lösningar på våra problem utan att utöva andlig auktoritet. Dessa fåfänga fantasier övertygar oss om att vi är “under” omständigheterna när det är exakt tvärtom. Så nummer ett är att ta makten över dina egna “tankar av rädsla”. Ta dina tankar tillfånga under Messias, Hans Ord och Hans Ande. Befall dem med din egen röst att inrätta sig!

Taking the battle higher

Vår Vinnande Position

Men Gud som var rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han gjort oss levande tillsammans med Messias. Av nåd är ni frälsta. Ja, Han har uppväckt oss med Honom och satt oss med Honom i den himmelska världen, i Messias Yeshua. Efesierbrevet 2:4-6

Vår position i Anden är den högsta möjliga! Vi sitter i Tredje Himlen över alla andemakter och andefurstar, som finns i Andra Himlen. Hela armén är under våra fötter.

Vi har fått makt över all fiendens härsmakt.

Se, Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Lukasevangeliet 10:19

Vi har blivit lite lägre än Elohim, Skaparen själv.

Vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an Honom? En liten tid lät du Honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du Honom. Psaltaren 8:5-6

I de flesta översättningar är den här versen fel översatt till “lite lägre än änglar”, men på den ursprungliga Hebreiskan står det: “Lite lägre än Elohim!” Med andra ord, högre än änglarna! Vi måste komma ihåg att satan är en fallen ängel.

Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du har blivit fälld på jorden, du som slog ner folken till marken. Jesaja 14:12

YHVH:s änglar, Hans lydiga himmelska värdar, är våra allierade och medhjälpare!

Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: “Sätt dig på min högra , sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.” Är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? Hebreerbrevet 1:13-14

De måste betjäna, och hjälpa oss, och de kommer att göra vad vi säger om vi säger vad Yah säger. De kan inte hjälpa oss om vi talar ord av otro och rädsla.

Lova YHVH, ni Hans änglar, ni starka hjältar som utför Hans befallning, så snart ni hör ljudet av Hans befallning. Psaltaren 103:20

De är kraftfulla, mäktiga i styrka och redo att genomföra Yahs ord. Yeshua sade att all verkställande makt har getts till Honom, och Han gav den till oss!

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar … Matteus evangeliet 28:18-19

Vi har i uppdrag att utföra Yahs auktoritet på jorden, inklusive befalla änglar. Änglar sänds för att lyda våra befallningar om vi talar och ber ut Yahs fullkomliga vilja, och Hans Fullkomliga vilja finns i hela Bibeln.

Läs högt 5 Moseboken 28:1-14 och se Hans fullkomliga vilja för alla Hans lydiga barn.

Om du lyssnar till YHVH, din Guds röst, genom att noggrant följa alla Hans bud som jag idag ger dig, så skall YHVH, din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YHVH, din Guds, röst. 5 Moseboken 28:1-2

Läs sedan från vers 15 och vidare om förbannelsen över alla dem som gör uppror mot Honom. Det är dags att urskilja Hans Fullkomliga Vilja, för om du inte gör det kommer du att få dina andliga sinnen dämpade att tro att varje ond omständighet är Hans fullkomliga vilja eller “test” för dig. Det är det INTE! Det är satan som kom för att stjäla, döda och förstöra, inte YHVH.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda; Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. “Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Johannesevangeliet 10:10-11

Vårt test är i vårt gensvar. Kommer vi att använda de Andliga Vapnen, eller kommer vi att gå “under omständigheterna” och ursäkta det med “det måste vara Guds Perfekta Vilja för mig att vara “under vädret”. Nej, det är det inte! Hans fullkomliga vilja är att du ska vandra välsignad, frisk, rik och framgångsrik i Hans Kallelse. Faktum är att när Han välsignar oss fruktar nationerna Hans namn!

Må Gud välsigna oss och alla jordens ändar frukta Honom. Psaltaren 67:7

Taking the battle higher

Vi Måste Vara Våldsamma

Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Matteusevangeliet 11:12

Du kan inte besegra fienden i ditt liv utan att vara våldsam i Anden. Om en hund kommer för att bita dig, kommer du att “klappa honom” eller tala vänligt till den? Nej, du kommer att sparka till honom hårt, och du kommer att använda din röst, händer, fötter, en pinne, och vad som än krävs för att skaka honom av dig, dina barn eller någon som hunden kan skada. Satan liknas vid ett ”rytande lejon som söker den som han kan sluka.”

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 1 Petrusbrevet 5:8

Men vi har mycket mer auktoritet än något lejon – vi har Juda Lejons auktoritet, och vi måste utöva den! Vi måste binda, lösa, ryta, sparka och kasta ut djävulen ur vår ekonomi, hälsa, familj, verksamhet och allt. Även om genombrottet tar längre tid än väntat, håll fast mot mörkrets krafter. Ta striden in i offensiven istället för defensiven!

Och vi önskar att var och en av er visar samma flit för att förverkliga den fulla försäkran om hopp till slutet, så att ni inte blir tröga, utan imitatörer av dem som genom tro och tålamod ärver löftena. Hebreerbrevet 6:11-12

Det är dags att bli av med all “tröghet” och passiv otro, skaka av alla huggormar från dig och prisa Honom och Proklamera Hans Ord!

De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, för att hämnas på hednafolken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla Hans fromma. Prisa YHVH! Psaltaren 149:5-9

Kom ihåg att be att Israel slutar vara “defensivt” mot mörkrets krafter och tar till”offensiven” innan fienden tar mer och mer territorium!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: The Covenant of Ruth/Ruts Förbund

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →