Beware of Perverted “Love”

Akta dig för Perverterad “Kärlek”


Beware of Perverted “Love”
Torah Delen BEHA’ALOTCHA – Bamidbar (4 Moseboken) 8:1-12:16 Haftarah: Sakarja 2:14(10)-4:7

Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 1 Johannesbrevet 2:16

Vi lever i ett samhälle där ordet Kärlek används flitigt för en hel rad lustfyllda saker. Det har blivit så vanligt att kalla det som är lust med ordet Kärlek att det är dags att utsätta Lustans Ande för ljuset så att Yahs (Guds) folk kan befrias.

Definitionen av Lust

 1. Sexuell lust: den starka fysiska önskan att ha sex med någon, vanligtvis utan tillhörande känslor av kärlek eller tillgivenhet.
 2. Intensivt eller ohämmat sexuellt begär.
 3. Iver: stor iver eller entusiasm för något
 4. Att ha en längtan eller önskan; har ett starkt eller överdrivet begär (ofta följt före eller efter).

Definitionen av Kärlek

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.Den fördrar allting,
den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
1 Korinthierbrevet 13:4-7

Ni män, älska era hustrur, så som Messias har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan Han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Efesierbrevet 5:25-26

Starka önskningar är inte nödvändigtvis syndiga eller destruktiva. Vi är kallade att “ivrigt önska” andliga gåvor, till exempel.

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 1 Korintierbrevet 14:1

Vi är också kallade att älska YHVH innerligt och till och med att älska varandra till den grad att vi lägger ner våra liv för varandra.

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. 1 Petrusbrevet 1:22

Skillnaden mellan lust och Kärlek är källan till känslan: Den ena är av köttet och den andra är av Anden. Den ena är helt självisk, ohämmad, oren och intagande och den andra är osjälvisk, ren och passionerad. Det är möjligt för en man och en hustru att älska varandra passionerat, att älska varandra intensivt, helt motiverade av den Helige Ande. Han är Skaparen av alla underbara ting!

Beware of Perverted “Love”

Att Skilja Gott från Ont

Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! Jesaja 5:20

YHVH varnar oss för att kalla det goda ont eller det onda gott. Med andra ord varnar Han oss från den korrupta uppfattningen om vad som är rätt och vad som inte är det. Idag är det bra att acceptera normer för omoral som skulle ha orsakat uppståndelse för bara 20 eller 30 år sedan. De som kallar det som Elohim fördömer för något “gott” eller “upplysning” är många, och om vi vågar konfrontera lögnerna i detta samhälle kan vi hamna i fängelse eller gå igenom en “offentlig lynchning”. Problemet är att den Allsmäktiges sociala och andliga normer för moral och rättfärdighet inte “utvecklas”, och inte heller förändras de. De är alltid desamma och för alltid.

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jaakov) Jakob 1:17 SFB

För inte så länge sedan i ett av de länder vi ofta besöker, delade ett dyrbart och älskat par i ministry med Rabbi och mig deras kamp och särskilt mannens. Han hade kämpat med total sexuell impotens i många år. Han trodde att detta hade drabbat honom på grund av vissa mediciner han hade tagit för ett fysiskt tillstånd så han stod ut med detta tillstånd och tänkte att det säkert snabbt kommer att gå över. Men efter många års brist på äktenskaplig relation eller någon form av begär blev han frustrerad över det. Hans fru hade varit snäll och tålmodig och inte pressat honom på något sätt, utan hade en verklig frid i sitt hjärta att “Gud hade kontrollen”.

Men en dag anförtrodde han sig till sin fru att han försökte återställa sin manlighet genom att underhålla lustfyllda eller sexuella tankar. Han trodde att det var för en god sak. Hans fru var mycket upprörd över det hela och därför kom de till oss för rådgivning. När vi undersökte dem lite mer insåg vi att det här paret tidigare hade lidit av fruktansvärda stridigheter i sitt äktenskap och nästan varje gång de träffades som man och hustru sexuellt slutade det med gräl och hustrun föll i tårar. Slutligen blev hustrun så sårad över hela situationen att hon fruktade all intimitet med sin man.

Lust Leder till Stridigheter

Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. (Jaakov) Jakobsbrevet 4:1-2

När vi fortsatte att ställa frågor till dem insåg vi att mannen använde det för att underhålla många lustfyllda tankar innan han blev impotent. Han hade så mycket lust att det påverkade hans tankeliv även om han aldrig officiellt begick äktenskapsbrott med en annan kvinna.

I sitt tidigare liv hade han varit en “kvinnokarl” och hade fördjupat sig i pornografi men eftersom han tjänade YHVH var han helt ren från det och hade inte rört en annan kvinna förutom att han hängav sig åt att “dagdrömma med lustfyllda tankar”. Han skulle underhålla lust som norm. Den här Ledaren hade gått igenom mycket befrielse och inre helande, och ändå förblev just denna aspekt av hans liv dold eftersom han inte tänkte på det! Med andra ord betraktade han det inte som “perversion”.

Ur hans synvinkel kunde detta ge mer nöje till hans äktenskapliga förhållande och kunde “öka hans manlighet”. Men stridigheterna i detta pars äktenskap och hans hustrus lidande utan att verkligen veta “varför” var oöverstigliga, och bara genom Yahs nåd hade detta par inte skilt sig efter så många års äktenskap.

Ordet är mycket tydligt om vikten av vårt tankeliv. YHVH kommer inte bara att döma våra handlingar utan våra tankar! Faktum är att hela Noas Generation förintades på grund av sina onda tankar.

Och YHVH såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade YHVH att Han hade gjort människorna på jorden, och Han var bedrövad i sitt hjärta.1 Moseboken 6:5-6 SFB

Ordet är mycket tydligt att det inte bara är Handlingen som betyder något utan också Tanken. Tankar blir så småningom Handlingar.

Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteusevangeliet 5:28

Vi har också varnade för att syndens frukt eller resultat (i tanke eller gärning) är dödlig.

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Messias Yeshua, vår Herre. Romarbrevet 6:23

Det nämnda paret led i många år av stridigheter på grund av lust. Hustrun kände inte till alla tankar hos sin man men många gånger brukade hon skrika efter kärlek som om någon hade försökt döda henne. De skulle ständigt gräla, så mycket att kvinnan var förstenad av att behöva gå och lägga sig med sin man. Han försökte bli upprörd över hennes till synes kylighet eller sexuella likgiltighet och den onda cirkeln fortsatte och fortsatte i oändlighet tills slutligen mannen förlorade all förmåga att älska. Lustens synd i tankelivet dödade hans manlighet och deras äktenskapliga förhållande. Han trodde att hans tillstånd av impotens var fysisk, men det var andligt!

Eftersom de i huvudsak var ett gudfruktigt par, stannade de kvar tillsammans och fortsatte i tjänsten som några slags “tvingade eunucker” för Kungariket tills slutligen mannen blev frustrerad och bestämde sig för att fortsätta i hans gamla mönster med lustfyllda tankar för att “öka hans manlighet” vilket inte hjälpte alls. Nu började stridigheter återvända till förhållandet även då de inte älskade med varandra och när hans fru äntligen konfronterade honom erkände han sin gamla vana att underhålla lustfyllda tankar som var den öppna dörren till stridigheter.

Den goda nyheten är att när vi träffade detta par hade mannen äntligen vaknat upp till det faktum att Lust är “Pervers Kärlek”, och att även när man tänker på sin egen fru måste det finnas renhet i tankelivet för att ha hälsosamma, välsignade, heliga och varaktiga äktenskapliga relationer. Det är fullt möjligt att utveckla Rena och Romantiska tankar gentemot sin make utan att tillgripa djävulen till hjälp genom lust. Fortsätt bara och läs Höga Visan; ingen har skrivit en mer romantisk och ändå ren bok som den.

Elohim skapade Man och Hustru för att njuta av varandra!

YHVH Elohim sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” 1 Moseboken 2:18 SFB

Beware of Perverted “Love”

Lust Perverterar det som är Perfekt och Vackert

Elohim-Gud såg på allt som Han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. 1 Moseboken 1:31

Lust är Pervers Kärlek! Det är att ta något som är heligt och vackert och förvandla det till något förvridet. I stället för att få den Helige Ande att välsigna förhållandet, kommer demoner in för att “hjälpa” genom förvridna och perversa önskningar i sinnet. När en man eller en kvinna inte är rena i sina sinnen påverkar det deras äktenskapliga förhållande fruktansvärt. När det gäller ovanstående par orsakade det oändliga gräl och stridigheter, och hustrun kände sig misshandlad och orenad. Hon längtade efter att ha intimitet med sin man, men varje gång de försökte kände hon att hon låg i sängen med en annan “entitet” och eftersom hon var en bönens kvinna insåg hon att här var demoner inblandade. Slutligen måste Yah ha hört hennes böner och mannen blev impotent eftersom han inte omvände sig och slutade med denna lust. Du förstår, om vi underhåller lustfyllda tankar, tillåter vi demoner av perversion att leva i oss och genom oss, och dessa demoner “delas” i äktenskapliga relationer.

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 1 Moseboken 2:24

När en man och en hustru blir ett kött, delar de allt de har med varandra. Om båda har en ren livsstil kommer det att vara ren lycka, inget annat än “himmelskt”, men om en av partnerna antingen tänker eller agerar på ett oheligt sätt kommer det att bli fruktansvärt för den andra partnern och så småningom kan det förstöra ett äktenskap.

Visdom Faktorn

Och till människorna sade Han: “Se, YHVHs fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd.” Job 28:28 SFB

Problemet är brist på visdom. Om Mannen i det nämnda paret skulle ha varit en vis man, skulle han ha haft Fruktan för YHVH, som är början på visdom, och han skulle ha hatat dessa onda tankar. Men mannen var religiös även om han var andefylld, och han var ljummen i sin vandring. Han föredrog att “njuta av synden”; han hatade inte lust eller lustfyllda tankar. Faktum är att han inte tänkte på det! Han levde ett “dubbelliv” och tänkte att det inte är en så “stor sak”, trots allt hade han inte rört någon annan kvinna förutom sin fru på många år. Han trodde att han var bättre än de flesta och därför rättfärdig. Han kunde inte förstå varför varje gång han sa till sin fru, “Jag älskar dig”, var hans fru mycket skeptisk och han kunde inte riktigt tro på sin kärlek till henne. Kärlek och Lust kan inte riktigt bo tillsammans precis som Ljus och Mörker inte riktigt kan bo tillsammans.

Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 2 Korintierbrevet 6:14b

Beware of Perverted “Love”

Vad är lösningen på lust? Precis som alla andra Synder så är Teshuva Teshuva. Det svaret är Omvändelse. För ut synden i ljuset, bekänn den inför Yah och någon annan du litar på, och avstå från den.

Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Ordspråksboken 28:13

Var skoningslös med all lust och onda tankar! Yeshua befallde oss att vara hänsynslösa mot all synd och särskilt ögats och köttets begär.

Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Matteusevangeliet 5:29

Han befaller oss också att underordna oss Honom och Hans vägar och att aktivt stå emot och fortsätta att stå emot djävulen, lustans ande, tills han flyr från oss.

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall Han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. (Jaakov) Jakob 4:7–9

Han har kallat oss att vandra i sann helig kärlek i alla dimensioner av vårt liv, både som bröder, vänner, föräldrar, barn och gifta par. Varje aspekt av Kärlek har sin plats, men Lust är Pervers Kärlek och dess frukt är Döden. Bli av med det på alla områden i ditt liv, oavsett om det är matlust, lust för våld, uppmärksamhet, eller makt, för pengar eller sexuell lust. Var helig precis som Han är Helig och njut av det rikliga liv som Yeshua lovade!

Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. (Jaakov) Jakob 4:10

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga, Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisning: Jättar i Landet Del 4

 • Shabbat Letter ads

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

  “Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:15 SFB

  Kom till Landet och fira Israels Uppståndelse!

  Vi kommer att besöka Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Garden Tomb, Nazareth, Magdala och Negev, segla på Galileiska Sjön, njuta av det helande vattnet i Döda havet och mycket mer!

  Mer information & för att registrera dig →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Dominiquae Bierman TV YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP:s fängelse verksamhet, som startades av Rabbin Baruch Bierman, har expanderat snabbt: Vi har över 600 fångar som studerar GRM Bibelskola bakom galler, och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt oss vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →