Is the law legalism

Är Lagen Legalism?


Is the law legalism
Torah Delen PINCHAS – Bamidbar (4 Moseboken) 25:10-30:1(29:40). Haftarah: Jer 1:1-2:3

Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Romarbrevet 7:12

Shabbat shalom, högt älskade!

I dessa tiders slut behöver vi göra Teshuva som är omvändelse och återvändande i syfte att återställa. Ett av de mest missförstådda ämnena i Messias Kropp är Lagen eller Toran som betyder instruktioner. På grund av Ersättningsteologin finns det stor förvirring om detta ämne och denna förvirring lämnar människor i träldom så att de inte kan gå vidare till full seger och upprättad igen. Följande undervisning hjälper dig att få sann frihet! De flesta troende kan delas in i dessa två kategorier:

 1. De som är rädda för Toran (Yahs Lag), så de förkastar den som “legalism” och blir laglösa.
 2. De som älskar Toran (Yahs Lag) men är rädda för den Helige Ande, blir därmed legalistiska.

Jag skulle säga att endast en minoritet går i den fina balansen mellan Toran och Ruach (Ande) och de missförstås mest av alla.

Först och främst måste vi förstå en grundläggande sanning: Yah (Gud) motsäger inte Sig själv och Han är inte förvirrad. Han sa i otaliga Skrift Ord att Hans Lag är god!

Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Romarbrevet 7:12

Och det är bra. Men människan är inte alls god och behöver Teshuva (Omvändelse), det är anledningen till att Yeshua kom. Han kom för att återlösa mänskligheten från dess egen synd.

Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Romarbrevet 7:14

Han kom inte för att återlösa mänskligheten från Elohims Lag, Gud förbjude.

Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Romarbrevet 7:7

Det är satans största lögn och han sänder den hela vägen från 1 Moseboken 3.

“Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 1 Moseboken 3:4-5

Från Edens lustgård fram till idag säger den forntida ormen fortfarande detsamma: Lagen är ond; detta ges inte för ditt bästa …

Kung David sade i Psaltaren:

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till Ditt Ord. Psaltaren 119:9

Is the law legalism

Det är viktigt att notera här att Yahs Lag är Hans Ord. Han kan inte ändra Sitt Ord och Han kan inte ändra sina Lagar.

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jaakov (Jakobs brev) 1:17

Kung David älskade Yahs stadgar mer än Han älskade rikedom och ägodelar.

Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Psaltaren 119:14

Han visste att hemligheten bakom hans välsignelse var hans kärlek till Elohim och Hans Ord och Budord.

Om du lyssnar till YHVH, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla Hans bud som jag i dag ger dig, så skall YHVH, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YHVH, din Guds, röst. 5 Moseboken 28:1-2

Så om både Aposteln Paulus och kung David är överens om Torans godhet, varför är det då så många Kristna som är rädda för den och undviker den som pesten?

På grund av Ersättningsteologin som har propagerat i 1800 år lögnen att Toran är ond, och den är “judaiserande”. Men när vi stänger öronen för att höra Lagen är Yah inte nöjd med våra böner.

Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Ordspråksboken 28:9

Nu är det mycket allvarligt, och det går rätt i linje med vad Yeshua sa i Matteusevangeliet 7:21-23:

”Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till Mig komma in i himmelriket, utan den som gör Min himmelske Faders vilja. Många skall säga till Mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av Ditt namn och med hjälp av Ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av Ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall Jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. GÅ BORT IFRÅN MIG NI LAGLÖSA! Matteusevangeliet 7:21-23

Med andra ord, de som vägrar att lyda YHVH och Hans Budord (Toran) både skrivna och givna av den Helige Ande dagligen kallas laglösa eller Torah Lösa.

Adam blev laglös när han trodde på ormens lögn och förkastade Elohims Budord.

Så, hur kan vi gå i lydnad och ändå inte legalistisk? Detta är den viktigaste punkten.

Lydiga människor kommer inte på något sätt att bli “legalistiska” eftersom lydnadens Ande och legalismens ande kommer från två olika källor.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Messias Yeshua. Ty livets Andes lag har i Messias Yeshua gjort mig fri från syndens och dödens lag. Romarbrevet 8:1-2

Lägg märke till att livets Andes Lag inte befriar oss från Elohims Lag (Gud förbjude!) utan från syndens och dödens lag.

När vi är fyllda av Livets Ande kommer vi inte att vandra i “legalism” som försöker vara goda i våra egna ansträngningar, utan vi kommer att vandra i lydnad för Hans röst (den Helige Ande inom oss). Och den Heliga Ande kommer att leda oss in i all sanning. Vi bör sluta förkasta Yahs Torah och snarare öppna våra öron för att höra Den och låta Den Helige Ande skriva den på våra hjärtan.

Is the law legalism

Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara Mitt Folk. Jeremia 31:33

Brit Chasdashahs Tecken (Förnyat Förbund!) är Toran skriven i våra hjärtan av den Helige Ande och den Helige Ande kommer aldrig att leda oss till “legalism” utan till lydnad.

Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Korinthierbrevet 3:6

Så det är den Helige Ande som kommer att lära oss Toran och ge oss uppenbarelse om hur vi ska vandra i Den. Det kommer inte att vara människors bud och traditioner (även om Herren också kan använda dem) utan snarare Hans personliga uppenbarelse till var och en av oss.

Låt oss ropa med Kung David,

Öppna mina ögon, så att jag ser undren i Din undervisning. Psaltaren 119:18

Detta är en bra bön för oss alla att be!

Om vi verkligen älskar Honom, söker vi Honom dag och natt för att Han ska uppenbara Sin vilja för oss och det kommer Han att göra. Den personliga uppenbarelsen av Hans Torah (Lag) är det som får oss att omvända oss. Teshuva (Återvändande, omvändelse) som leder till återställelse.

YHVHs undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. YHVHs vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. Psaltaren 19:8

När vi vandrar i Torans uppenbarelse kommer vi inte att vandra i “legalism” utan i lydnad!

Dina Israeliska Vänner och Mentorer

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Följ oss i Sociala Medier

Titta på den senaste Undervisningen: Israels Tidslinje Del 1

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukkah Ljus 2022

  GRATIS BÖN & TILLBEDJANS Event

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25 December
  Varje Kväll @ 5-7 PM EST

  ÖPPEN FÖR ALLA

  “Då talade Yeshua åter till dem och sade: “Jag är världens ljus;” Johannesevangeliet 8:12

  Följ med oss till vårt Hanukkah-firande när vi tänder upp en stor Hanukkiah i centrala St Augustine varje kväll och presenterar Världens Ljus, YESHUA, i USA: s första stad!

  Ta med din egen campingstol!

  Adress:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  För mer information:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman