The year of redemption

Året av Återlösning/Försoning – Yom HaKippurim 5781/2020 Special Utgåva


The year of redemption
Torah Portion HA’AZINU – Devarim (5 Moseboken) 32:1-32:52

”Ty Den som har skapat dig är din man, Yahweh är Hans namn. Israels Helige är din återlösare, Han som kallas hela jordens Gud.” Jesaja 54:5 SFB

Shabbat shalom, kära älskade,

Vi närmar oss snabbt årets heligaste dag, Yom HaKippurim, Försoningsdagen. Endast den dagen fick Översteprästen gå in i det Allra Heligaste efter att han offrat de föreskrivna offer som skulle sona hans synder och Israels synder i ytterligare ett år. Nyckeln för acceptans och förlåtelse var BLOD av en perfekt tjur och en perfekt get. Offerblodets makt var sådan att den tvättade rent/försonade Översteprästens och Israels nations synder i ytterligare ett år. Detta behövde göras år efter år. Endast offerblodet kunde rena, ta bort, “sanera” och torka bort “bakterier” och “virus” av synd.

” I det andra rummet går endast Översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär för sina och för folkets oavsiktliga synder” Hebreerbrevet 9:7 SFB

Prescribed Giving to Priests and Ministers – First Fruits and Tithes

Före offret skulle genomföras behövde synder bekännas genom att lägga händerna på huvudet på det syndfria rena djuret, tjuren och syndabocken.

” Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken, och man skall släppa bocken ute i öknen”. 3 Mosebok 16:21-22 SFB

Bekännelse plus Blod= Förlåtelse

Folket hade inte makt över synden. Några av dem ändrade sitt sätt, men de flesta gjorde det inte. Men för ett år, synder av försummelse och provision var förlåtet för ENDAST ETT ÅR. Ovanpå det, dödssynderna hade ingen försoning. Detta var bara för oavsiktliga synder. Synder som äktenskapsbrott, mord och avgudadyrkan (dyrkan av andra gudar) bestraffades med döden, särskilt genom stening.

“Och detta blir berättat för dig och du får höra om det, skall du noga undersöka saken. Om det visar sig vara sant och kan slås fast att detta avskyvärda har förövats i Israel, skall du föra ut till din stadsport den man eller kvinna som har gjort denna onda gärning – det må vara man eller kvinna – och stena den personen till döds.” 5 Mosebok 17:4-5 SFB

Allt detta förändrades för 2000 år sedan när Yeshua, den Judiska Messias, Guds Lamm blev Blodsoffret och Överstepräst enligt Melkisedeks ordning. Med Sitt

Blod, Han inte bara övertäckte våra synder, men utrotade dem för oss för att vi skulle få en Evig Återlösning/Upprättelse, ordet är GEULA. Han räddade oss från våra synder (Ordet är YESHUA) och sedan återlöste oss (GEULA) så vi behöver inte synda längre! Han åstadkom detta genom att ge oss ett Nytt Hjärta och en Ny Ande.

“Men nu har Messias Yeshua kommit som Överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick Han en gång för alla in i det allra Heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med Sitt eget blod, och vann en evig återlösning.” Hebreerbrevet 9:11-12 SFB

”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny Ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta Min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller Mina lagar och följer dem.”
Hesekiel 36:26-27 SFB

The Simplicity of The Gospel

De flesta i kyrkan lever under det gamla förbundets ordning av saker. De må bekänna sina synder och få förlåtelse till nästa syndabot, men de överger inte sina synder för att få Evig Återlösning/försoning. I namnet “Nya testamentets kyrka” som inte är “under lagen”, lämnar många det Gamla och har inte kommit helt till det Nya. Allt detta är resultatet av Ersättnings Teologins doktriner och ande och av en kristendom som förlorat det ursprungliga Evangeliet skapat i Zion som börjar med ordet OMVÄNDA sig inte med ordet BEKÄNNA.

“utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland

hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen.” Apostlagärningarna 26:20 SFB

Medan bekännelse är en föregångare till omvändelse måste man överge synden för att återlösning/försoning skall ske.

“Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” Ordspråksboken 28:13 SFB

Omvändelse, från ordet TESHUVA betyder SVARET och följande saker;

– Återvända till YHVH och hans vägar
– Att överge all synd och ondska
– Upprättelse av ett intimt förhållande med Skaparen genom dopet i den Helige Ande (Apostlagärningarna 2)
– Befrielse från alla onda andar
– Omvändelse från alla missbruk och onda vanor
– Helande till vår kropp och själ
– Shalom och Välstånd i alla våra strävanden.

“YHVH Elohims Ande är över mig, Ty Yahweh har smort mig, till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har et förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Yahweh och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Zion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas ”rättfärdighetens terebinter”, planterade av Yahweh till Hans förhärligande.” Jesaja 61:1-3

Detta är verkligt Goda Nyheter! GEULA, Återlösning/Försoning föregås av YESHUA, Frälsning från synd och förlåtelse, men Geula kräver en radikal förändring av livsstil.

“Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.” Uppenbarelseboken 22:14-15 SFB

Jag inbjuder dig att gå in i Återlösningens/Försoningens År, Året GEULA genom blodet av det ultimata offret, Yeshua från Nasaret, Judarnas Konung.

“Jag Yeshua har sänt Min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara Morgonstjärnan. Och Anden och Bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.” Uppenbarelseboken 22:16-17 SFB

Feast of Shofars Special Edition

För att hjälpa dig att vandra i full upprättelse,

skrev jag min bok THE IDENTITY THEFT/IDENTITET STÖLDEN som också ger dig tillgång till vår GRI online lärplattform GRATIS för dem som donerar för att få boken. Gå till
Zionsgospel.com

Skaffa den
Ge bort den som gåva
Läs den
Handla efter den
Dela den
UPPREPA

En välsignad Yom HaKippurim och ett År av Geula till alla

Dina israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Förlåtelsens Kraft/The Power of Forgiveness

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/771816343604080/

Så här skickar och ger du dina Först fruktlings offer & Högtids offer:

  • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
  • Maila oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, kanadensiska dollar eller brittiska pund som ska skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Toskanska Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till: Maritza Mayeta-Scott, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

The Identity Theft

Ärkebiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messias/Identitets Stölden: Återvändandet av 1:a Århundradets Messias är nu tillgänglig för förbeställning.

Klicka på knappen nedan för att förbeställa den!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/upprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken http://www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som möjligt.

  1. Hämta den.
  2. Ge den vidare.
  3. Studera den.

Hämta den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitets stölden, plus HELA Global Omskolnings initiativ/Global Re-education Initiative (GRI) kurs Mot antisemitism gratis. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den vidare.
Ge vidare pappersboken eller E-boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book””Boken”. Bläddra längst ned där det står ”Reach out to others” “Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-kurs som låses upp 26 september, innan Yom Kippur. Denna kurs innehåller 12 Grindar av lärande/12 Gates of learning baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter. Bli en
kanal för att förmedla 1: a århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
http://www.zionsgospel.com

Förbeställ boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Hanukkah Härlighet – Israel Tour

10-21 december 2020

Med ärkebiskop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“Under kung ‘Uziyahu döds död såg jag Adonai sitta på en hög, upphöjd tron! Fållen på hans mantel fyllde templet.” Jesaja 6:1 SFB

Förbered dig på att möta Israels kung när vi färdas genom hans Land i bön och profetisk tillbedjan.

Från Jerusalem till Galiléen, till Döda havet, Eilat och Negev.

Berör Israel och låt Israel beröra dig!

Registrera ASAP/Så fort som möjligt och reservera din plats.

Mer information: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbannar dem som förbannar dig. 1 Mosebok 12:3
Se vårt Globala Omskolnings Initiativ/Global Re-Education Initiativ (GRI) mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att klara det med din generositet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i Förenade Nationerna för Israel/United Nations for Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Anslut dig till Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israel/United Nations för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller maila oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Kolla vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/