Recovering from Disney Christianity

Återhämtar du dig från Disneys Kristendom?


Recovering from Disney Christianity
Torah delen TOLDOT – Beresheet (1 Moseboken) 25:19-28:9 Haftarah: Malaki 1:1- 2:7

“YHVH, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag, till Dig skall hednafolken komma från jordens ändar och säga: “Bara lögn har våra fäder ärvt,
förgängliga avgudar som inte kan hjälpa.”
Jeremia 16:19 SFB

Shabbat Shalom, högt älskade!

Amerika håller på att vakna upp från Disneys Kristendom. Generationer av filmer och musik full av socker och fantasi sötma har sövt denna stora nation. Som vanligt är det satan som maskerar sig som en ljusets ängel med en må-bra religion full av glitter, ljus och dekorerade Julgranar.

Större delen av Kyrkan i USA har legat i en la-la land sömninducerad koma.

Delar av den har vaknat upp sedan covid slog till bara för att starta ett annat religiöst-politiskt system som sätter sitt hopp till regeringstjänstemän och valvinster som om vår frälsning och inlösen berodde på vem som är i Vita huset. Däremot är det precis tvärtom. Vem som är i Vita huset beror på det andliga tillståndet i Messias Kropp – särskilt i vad som skulle vara en Kristen nation.

Är det så att Kristendomen är bankrutt? Eller är det Bank Korrupt? Full av frimureri och kärlek till Mammon? Är det så att Kristendomen dyrkar YHVH vid altaret till Baal, Ishtar och Moloch?

Är det så att Kristendomen kanske inte är Rikets Evangelium utan snarare ett splittrat religiöst system som föddes på 400-talet? Kan det vara så att detta religiösa system inte är Yahs (Guds) idé utan snarare människans idé och faktiskt satans idé att frambringa ett falskt evangelium baserat på Romerska snarare än Hebreiska grunder?

Ska vi “återfå sann Kristendom”, eller ska vi återfå den Judiske Messias som sa:

“Yeshua sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.” Johannesevangeliet 14:6 SFB

Men om vi ska återfå Kristendomen, ska vi då återfå den Katolska Kristendomen? Eller Lutherska? Metodistiska? Presbyterianska? Baptistiska? Pingströrelsen? Karismatiska? Eller kanske den nya Liberala och Revolutionära Kristendomen, där homoäktenskap välkomnas? Vilken skall vi återställa? Eller ska vi blanda ihop alla dessa och göra en synkretistisk teologisk “smoothie” där allt går?

Recovering from Disney Christianity

Vi kan tillbe vid fötterna på statyn av Maria, Jesus och Petrus, lära oss vår Katekes, döpa genom full nedsänkning i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, be i tungor, lägga händerna på de sjuka, sälja njutning och förenas kring Julgranen och ge varandra Påskägg, chokladkaniner och Halloweengodis; allt detta samtidigt som vi profeterar ut vår egen seger och framgång för att övervinna djävulen och den onda Kommunismen.

Då samlade Israels kung profeterna, omkring fyrahundra män, och frågade dem: “Skall jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag låta bli?” De svarade: “Drag dit upp. YHVH skall ge det i konungens hand.” 1 Kungaboken 22:6 SFB

Finns det några Sanna Profeter där ute, eller har vi lyckats tysta dem eller dödat dem alla?

Men Josafat sade: “Finns det inte längre någon YHVH:s profet här, så att vi kan fråga genom honom?” Israels kung svarade Josafat: “Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga YHVH. Men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka.” Josafat sade: “Konungen skall inte säga så.” 1 Kungaboken 22:7-8 SFB

År 1993 efter mitt första “Tillbaka till Rötterna” seminarium i Tyska Schweiz blev jag ödmjuk inför miraklerna och härligheten som strömmade ut. Jag frågade Abba på flyget tillbaka till Israel: Varför är det så viktigt att predika om de Judiska Rötterna för Kyrkan och avslöja Ersättningsteologins härjningar? Fadern sade till mig:

“Kyrkan är som en Ros avskuren från sin trädgård och satt i en vas med vatten i två dagar (2000 år!), men på den 3:e Dagen (3:e Årtusendet), om hon inte planteras tillbaka, kommer hon säkerligen att dö.”

En sann profets kännetecken är att det vi säger kommer att ske. Kan du se det? Om vi inte återvänder till de gamla vägarna och de Judiska Apostlarna och Lärjungarna under det Första Århundradet, kommer människor att fortsätta äta en förgiftad andlig smoothie, en blandning som dödar en person i taget, en familj i taget, en församling i taget, en nation i taget.

Under tiden profeterar många falska profeter fulla av lögnaktiga andar seger mot fienden utan behovet av överbevisning om synd, omvändelse eller rening.

Så säger Adonai: “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den.” När Jag satte väktare över er och sade: “Lyssna till ljudet från hornet”, svarade de: “Vi vill inte lyssna.” Hör därför, ni hednafolk, lägg noga märke till, du menighet, vad som sker bland dem. Hör du jord: Se, Jag skall låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar, eftersom de inte har lyssnat på Mina ord utan har förkastat Min lag. Jeremia 6:16-19 SFB

För att sluta dricka en förgiftad, religiös smoothie av Västerländsk Kristendom i en Disney scen full av glittrande må-bra-Julgranar, har vi förberett en forntida Bröllop Bankett för dig. Den är full av utsökt kosher lamm, frukt och grönsaker och avgiftande livs vatten. Vi kallar det,

GRM

Vårt Israeliska Messianska Apostoliska Profetiska Bibelinstitut

Det skapar en Messias Brud, Ren och Helig, bemyndigad med Yeshuas Härlighet, Rikets ledarskap som inte kommer att kompromissa för bekvämlighetens skull eller fruktan för människor.

GRM Home Page

Vi inbjuder dig till en andlig detox. Ta resan till hälsa, helhet och få ny kraft genom Sanningens Ande.

Följande är några av de fantastiska vittnesbörd vi fått från våra studenter och Utexaminerade över hela världen.

Recovering from Disney Christianity

Vittnesbörd

“Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.” 2 Korinthierbrevet 13:1 SFB

Kära GRM Bibelskola: Först och främst vill jag tacka dig för denna fantastiska kurs. Jag är uppvuxen som Katolik och känner nu att jag hör sanningen för första gången i mitt liv. Jag fullkomligt älskar den här kursen. Det här är mitt 36:e år i fängelse, och äntligen lär jag mig sanningen… en sanning som ingen någonsin kan ta ifrån mig. Tack så mycket.

–Carla

Jag visste djupt i mitt hjärta att sättet att visa vår kärlek till vår Fader i himlen var att lyda Hans Bud. Jag motiverade bort det; Jag gjorde det som var rätt i mina egna ögon, och det är därför jag sitter i fängelse. Nu strävar jag inte efter att lyda Guds Mitzvot (Bud), Hans Torah, för att jag “måste”, men för att jag älskar Honom och Hans Son Yeshua.

– Yoresh

Jag hittade min identitet i Yeshua. I Honom har jag inre shalom (frid), och jag behöver inte världen för att hitta min sanna identitet. Syftet med mitt liv blev tydligt när jag förstod vem Israels Helige är.

– David Tuominen, Finland

Archbishop Dominiquaes budskap och undervisning har befriat mig från den ljumma Kristna tron, äktenskapsbrott, otukt och uppror som kommer från religiösa, antiisraeliska system som förgiftats av Ersättningsteologin.

– Eicha Lohmus, Estland

Jag gav min liv till Yeshua som en Judisk Messias, och Han botade mig från år av psykisk sjukdom! Jag började hålla Guds Bud och fylldes av den Helige Ande. Det rensade mitt sinne från missbruk, negativa tankar och önskan att dö. GRM Bibelskola gav mig en ny grund för mitt liv.

– Hadassah Danielsbacka, USA/Finland

Mina ögon öppnades genom böckerna och GRM Bibelskole undervisningen från Archbishop Dr. Dominiquae Bierman. När jag fortsatte genom till examen blev det tydligt att min frihet från Ersättningsteologi var nödvändig för att åtnjuta ren gemenskap med min Skapare, min Fader. Detta är vägen till seger!

– Pastor Debra Barnes, Alabama, USA

Recovering from Disney Christianity

Jag har fått ett stort andligt genombrott genom GRM Bibelskola som förändrade mitt liv och mitt ministry. Det rena, ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion förde mig in i det Förlovade Landet. Ersättningsteologins fula hud och struktur lämnade mig; idag är jag ett renat eldskärl. Min smörjelse och auktoritet har skjutit i höjden.

– Aposteln Sana Enroos, Sverige

När jag lärde känna Hans riktiga Hebreiska namn Yeshua, omvände jag mig från att kalla Honom vid ett hedniskt grekiskt namn. Sedan började jag dela namnet med mina ledare i en av de största Kyrkorna här i Saudiarabien. De kunde inte acceptera det, och jag blev oerhört förföljd och kallad lurad. De gjorde det klart att om jag inte avstår från Yeshuas namn och slutar predika i det namnet, kommer jag inte att återställas till min position i ledarskapet. Utan en tanke lämnade jag Kyrkan. Jag kan inte kompromissa med sanningen och min kärlek till min Skapare eller min frälsning för någon position, berömmelse, pengar eller människor. Jag omfamnade helt Hans riktiga Hebreiska namn och de ursprungliga Hebreiska Grunderna av Tro. Idag kan jag säga att jag är FRI från Ersättningsteologins träldom!

– Isabelita, Saudiarabien

När jag studerade GRM Bibelskola förstod jag inte bara sanningen i Bibeln bättre, utan den lärde mig också hur man lyder Guds Ord och hur man möter min familjs motstånd under processen eftersom min familj är mycket religiös och i traditionell hednisk tillbedjan. GRM lärde mig hur man håller Guds Lag för att segra genom den Helige Ande. Jag var äntligen fri från religionen.

– Ruth Yap, Malaysia

Även om jag har Judiskt blod , växte jag upp som en “Kristen” i en glad blandning av tro, esotericism och trolldom. Genom katekesen upptäckte jag Bibeln och började läsa den. Redan som barn kände jag en djup oro mellan det jag fick lära mig och det som skrevs… Den “Kristne Jesus” var ingenting som den “Judiske Jesus” jag stötte på i Ordet… Nu när jag har avslutat GRM Bibelskole Kurs ser jag det inte som ett slut utan som en utgångspunkt: det är början på ett nytt liv med nya ögon, ny förståelse och ny urskiljning. Med GRM var mitt pussel färdigt och ordnat, och bilden tog form. Idag har mitt liv hittat sin stabilitet, enhet och grund. «Mina fötter är på marken, men mitt huvud är i himlen.» Detta gör att jag kan uppmuntra alla er som fortfarande tvivlar, tvekar och ställer er själva så många frågor: gå in med förtroende i den här kursen. Det är som en utsökt måltid, en sublim dans, en magnifik fest, en Sabbat för själen och anden, precis som det som väntar dig i Yeshuas Rike! Det finns så många välsignelser som väntar på dig att inga ord kan definiera dem.

– François C. Nadler, Schweiz

Många över hela världen avgiftas nu från en förgiftad religiös blandning som jag kallar Disney Kristendom som förstör oss. Jag inbjuder er att ta resan tillbaka till Sanningen.

“och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” Johannesevangeliet 8:32

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull kommer jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Att Skicka Dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Maila oss på kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, kanadensiska dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på: Bibelns Mäktiga Kvinnor – Dotter till Yiftach

Blir du Provocerad av det här Budskapet?

Studera GRM, vår video bibelskola och låt sanningen göra dig fri.

www.grmbibleschool.com

Viktiga böcker att läsa

www.zionsgospel.com

Du kan också följa upp detta meddelande med läsning av följande böcker / e-böcker

 • Rötternas Helande Kraft/The Healing Power of the Roots
 • Inympad/Grafted In
 • Yeshua är Namnet/Yeshua is the Name
 • Får Nationer/Sheep Nations
 • Stormigt Väder/Stormy Weather
 • Utrota Religionens Cancer/Eradicate the Cancer of Religion
 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukkah Ljus 2022

  GRATIS BÖN & TILLBEDJANS Event

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25 December
  Varje Kväll @ 5-7 PM EST

  ÖPPEN FÖR ALLA

  “Då talade Yeshua åter till dem och sade: “Jag är världens ljus;” Johannesevangeliet 8:12

  Följ med oss till vårt Hanukkah-firande när vi tänder upp en stor Hanukkiah i centrala St Augustine varje kväll och presenterar Världens Ljus, YESHUA, i USA: s första stad!

  Ta med din egen campingstol!

  Adress:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  För mer information:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman