The Restoration of a Pure Language

Återställandet av ett Rent Språk – Veckans Dagar


The Restoration of a Pure Language
Torah Delen KI TAVO – Devarim (5 Moseboken) 26:1-29:8 (9) Haftarah: Jesaja 60:1-22

Då skall Jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla YHVH:s namn och tillsammans tjäna Honom. Sefanja 3:9

Shabbat shalom, högt älskade!

Jag vaknade i morse på den tredje dagen av min månatliga retreat av vila och bön, och jag hörde Abba uttrycka Sin önskan om att återställa ett rent språk med betoning på Bibelns sätt att namnge Veckodagarna.

Jag skulle inte ha tagit upp detta ämne om jag inte skulle ha hört direkt från Honom eftersom hela världen använder hedniska namn och namn på främmande gudar och avgudar för att kalla på veckodagarna, och de vet inte det. Det är inte särskilt bekvämt att ta itu med detta ämne eftersom det börjar separera eller helga dem som är Hans Brud, Ren och Helig, utan fläck eller skrynkla! Detta är inte en “religiös fråga”, och det sker inte heller under en “religiös ande”. Snarare är det en profetisk kallelse till Återställelse i den Sista Tiden.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua Messias. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21

Han är i “branschen” att återställa allt så att Yeshua, den Judiska Messias, kan återvända. En av dessa saker är återställandet av renhet på våra läppar – Ett Rent Språk.

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ordspråksboken 18:21

Det är inte bekvämt att gå in i Hans restaurerings rörelse; det “dödar verkligen köttet” eftersom det inte är bekvämt eller populärt. Jag skulle ha varit den första som avfärdade det som sekundärt viktigt om jag inte hade hört från Honom att det var dags.

Han gjorde samma sak mot mig gällande den viktiga restaureringen av Yeshuas namn! Jag ville inte ta itu med det, och jag sa till och med till Honom (n min chutspah) att “bara när Han slutar svara på böner i Jesu Kristi namn, då kommer jag att predika om Yeshuas namn”! Men vem kan motsätta sig den Allsmäktige när Han bestämt sig för att göra något? Jag fann mig själv predika utan uppehåll om Yeshuas namn och med stor auktoritet med tecken och under som följd. Ur denna restaurering rörelse kom min nu klassiska bok översatt till många språk,

Yeshua är Namnet

Yeshua is the Name

Jag föreslår att ni alla skaffar den från vår butik, läs den och skicka den vidare! (Finns som papperskopia och E-bok här)

Jag har förföljts för vikten av att kalla Honom vid Hans Födelsenamn och inte för den translittererade Grekiska Jesus Kristus som har använts för att förbanna och mörda miljontals Judar och andra. Men jag har fått utstå pressen eftersom Han vill ha tillbaka Sitt Namn. Så om du har problem med mig om detta, gå till Honom och klaga. Han sa till mig: “Min Brud kommer att älska Mitt namn!” vilket betyder att de som inte är Hans Brud kommer att motsätta sig Messias Namn och Judiska Identitet. Det gör det lättare att hata Judar på det sättet och ändå vara Kristen. Du kan inte kalla Honom Yeshua och hata Israel. Och endast till Hans Namn som gavs av Fadern, skall varje knä böja sig och varje tunga bekänna att Han är Adonai. Inser du att större delen av världen inte har böjt sina knän? De väntar på Hans Namn, Yeshua, och Evangeliet skapat i Zion! Den Västerländska Kristendomen har inte fått dem frälsta, upplysande

Många predikanter vet att detta är sant men kompromissar på grund av rädslan för människor och “bekvämlighet”. Det är en snara jag inte vill trassla in mig i. Så här är det, ytterligare ett steg in i återställandet av allt, Återställandet av Rena Läppar och återställandet av Namnen på Veckans Dagar.

The Restoration of a Pure Language

Att Återställa ett Rent Språk är En av Nycklarna till en Enad Tillbedjan av Universums Skapare – Ord Skapar Verkligheter

De Hebreiska Heliga Skrifterna kallar veckodagarna enligt följande:

Elohim kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Så kvällen och morgonen var första dagen. 1 Moseboken 1:5

Yom Rishon – Dag Ett eller Första Dagen
Yom Sheni – Dag Två eller Andra Dagen
Yom Shlishi – Dag Tre eller Tredje Dagen
Yom Revii – Dag Fyra eller Fjärde Dagen
Yom Chamishi – Dag Fem eller Femte Dagen
Yom Shishi – Dag Sex eller Sjätte Dagen
Yom HaShabbat -Vilodagen, eller den Sjunde Dagen

Vi ser denna terminologi för veckodagarna hela vägen från Bereshit (1 Moseboken) En, hela vägen sen Skapelsen. Att Återställa deras namn är en skapelse fråga. Det är som att återställa ritningen av Skaparen Själv kontra alla andra gudar som inte är Skapare. Det är mycket avslöjande att de namn som större delen av världen (förutom Israel) kallar veckodagarna alla har ursprung från hedniska gudar. Denna återställelse är viktig om vi ska kunna tillbe Skaparen-Elohim, Israels Gud, framför alla andra gudar. Men hur kan vi, om vi på våra läppar har namnen på andra gudar, varje dag i veckan och många gånger om dagen?

“Vi ses på Söndag” låter som en oskyldig fras, men det är en hednisk dyrkansfras. Även om vi inte menar det, är detta fortfarande den sanna innebörden av orden: “Vi ses på Söndag” betyder “vi ses den dag då solguden dyrkas.” Namnet Söndag gavs till veckans första dag, Yom Rishon, eftersom det var den dag hedningarna tillägnade Jupiter-Zeus eller med andra ord solguden.

Är vi Kallade att vara Som Alla Andra?

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna Hans härliga gärningar, Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 1 Petrusbrevet 2:9 SFB

En annan förment oskyldig fras är “Men alla gör det.” Så är fallet med de namn vi kallar veckodagarna. Men ska vi, som anhängare av Kung Yeshua, göra saker som alla gör, även om det förhärligar hedniska gudar och deras namn? Eller ska vi vara annorlunda? En annan förment “oskyldig” invändning är följande: “Men vi kommer att låta konstiga för resten av världen och kommer inte att kunna “evangelisera” dem.” Låt mig först berätta för dig att vi är kallade att vara speciella, vilket betyder annorlunda och ovanliga, så ju tidigare vi vänjer oss vid det faktum att vi är olika, desto bättre och desto mer frihet kommer du att ha i din tillbedjan och som vittne. För det andra handlade den Stora Kallelsen som anförtroddes de Judiska Lärjungarna för cirka 2000 år sedan inte om att “evangelisera” utan om att göra lärjungar av alla nationer.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Matteusevangeliet 28:19

Alla nationer betyder alla kulturer. Att lära alla nationer att namnge veckodagarna är en grundläggande fråga som hjälper dem att sluta åkalla namn på främmande gudar och undervisa och lärjunge träna dem att hedra Skaparen, HalleluYah. Det är meningen att vi ska lära dem vad de inte vet, och de vet inte hur de ska tillbe Skaparen. Vi måste lära nationerna att Han är Helig, Kadosh och Skild från alla deras andra gudar.

Empati, inte Härma

Vi ska känna empati med mänskligheten men undvika att bli som dem och synda som dem. Det var vad vi var, men nu har vi transporterats till ett annat rike som har en annorlunda uppsättning regler. Så även när vi försöker “bli allt för alla människor”, som den Judiske Aposteln Paulus sa, betyder det inte att vi tar på oss hedniska traditioner, hedniska namn, hedniskt ätande och liknande. Det betyder bara att vi måste leta efter ett sätt att tala till alla så att de kan förstå. I varje kultur finns det något som pekar på Skaparen, och så var fallet med altaret till en okänd gud i Aten. Paulus använde det för att nå dem. Vi kan hitta detta i varje kultur på ett eller annat sätt.

Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sade: “Athenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften: “ÅT EN OKÄND GUD.” Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Apostlagärningarna 17:22-24

Lägg märke till hur Paulus anslöt sig till deras terminology “Okänd Gud” och ledde dem till Skaparen och gjorde en tydlig skillnad mellan hednisk tillbedjan och Helig Tillbedjan. Så här kan vi använda veckodagarna varhelst de kallas med hedniska namn. Vi kan leda folket till Elohim-Skaparen som skapade Himmel och Jord och namngav veckodagarna efter deras antal, utom den Sjunde, som är den enda Dagen som har ett namn, Shabbat, eftersom det är den gudomligt och för evigt utsedda Vilodagen. Det finns en skillnad.

YHVH markerade den Sjunde Dagen med namnet Sabbaten, men Han markerade inte någon annan dag med ett namn utan bara med siffror. Eftersom Sabbaten är Hans Heliga Dag för Evigt och ett tecken på att Han är Israels Gud, Skaparen, skulle alla som älskar Skaparen tillbe Honom den dagen och inte ersätta den med Veckans Första Dag och kalla det Söndag eller dagen då solguden dyrkas.

Följande är (för det mesta) hämtat från en studie gjord av https://www.crowl.org/Lawrence/time/days.html. Jag såg att deras källor var kompatibla med vad som står i många historieböcker och ordböcker; därför bestämde jag mig för att använda den.

The Restoration of a Pure Language

Namngivningen av Dagarna

“Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: “Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 5 Moseboken 12:30b

Grekerna namngav veckodagarna efter solen, månen och de fem kända planeterna, som i sin tur var uppkallade efter gudarna Ares, Hermes, Zeus, Afrodite och Cronus. Grekerna kallade veckodagarna Theon hemerai, “gudarnas dagar”. Romarna underordnade sina motsvarande gudar till de grekiska gudarna, Mars, Merkurius, Jove (Jupiter), Venus och Saturnus. (De två panteonerna är mycket lika.) De Germanska folken ersatte i allmänhet ungefär liknande gudar för de Romerska gudarna, Tiu (Twia), Woden, Thor, Freya (Fria), men ersatte inte Saturnus.

Sjudagarsveckan och Betydelsen av Namnen på Dagarna

Söndag – Solens dag
Måndag – Månens dag
Tisdag – Tius dag
Onsdag – Wodens dag
Torsdag – Tors dag
Fredag – Frejas dag
Lördag – Saturnus dag

Söndag – Solens dag

Medel engelska sone(n)day eller sun(nen)day
Fornengelska sunnandæg
“solens dag”
Germanska sunnon-dagaz “solens dag”
Latin dies solis “solens dag”- Ändrad till DOMINGO på Spanska vilket betyder på Latin Herrens dag (Ersatte Sabbaten)
Forntida Grekiska hemera heli (o)u, “solens dag”

Måndag – Månens dag

Medelengelska måndag eller mone(n)day
Fornengelska mon(an)dæg
“månens dag”
Latin dör lunae “månens dag”- LUNES på Spanska
Forntida Grekiska hemera selenes “månens dag”

Tisdag – Tius dag

Mellan Engelska tiwesday eller tewesday
Fornengelska tiwesdæg
“Tiw’s (Tiu’s) day”
Latin dör Martis “Mars dag”- MARTES på Spanska
Forntida Grekiska hemera Areos “Ares dag”

Tiu (Twia) är den Engelska/Germanska krigsguden och himlen. Han identifieras med den fornnordiska guden Tyr. Mars är den Romerska krigsguden. Ares är den Grekiska krigsguden.

Onsdag – Wodens dag

Medel Engelska wodnesday, wednesday, eller wednesdai
Fornengelska wodnesdæg
“Wodens dag”
Latin dör Mercurii “Merkurius dag”-Miercoles på Spanska
Forntida Grekiska hemera Hermu “Hermes dag”

Woden är den främsta anglosaxiska/teutoniska guden. Woden är ledare för Wild Hunt/Vild Jakt. Woden är från wod “våldsamt vansinnig” + –en “ledarskap”. Han identifieras med den fornnordiska Oden. Merkurius är den Romerska guden för handel, resor, tjuveri, vältalighet och vetenskap. Han är den andres budbärare. Hermes är den Grekiska guden för handel, uppfinning, list och stöld. Han är de andra gudarnas budbärare och härold. Han fungerar som beskyddare av resenärer och skurkar, och som de dödas ledare till Hades.

Torsdag – Tors dag

Medelengelska tor(e)sday
Fornengelska thursdæg
Fornnordiska thorsdag “Tors dag”
Fornengelska thunresdæg “åskans dag”
Latin dör Jovis “Jupiters dag”- JUEVES på Spanska
Forntida Grekiska hemera Dios “Zeus dag”.

Tor är den fornnordiska åskguden. Han är representerad för att rida på en vagn dragen av getter och svinga hammaren Miölnir. Han är försvararen av Aesir, avsedd att döda och dödas av Midgårdsormen. Jupiter (Jove) är den högsta Romerska guden och beskyddaren av den Romerska staten. Han är känd för att skapa åska och blixtar. Zeus är Grekiska himmelens gud och den högsta Grekiska guden.

Fredag – Frejas dag

Mellan Engelska fridai
Fornengelska frigedæg
“Frejas dag”
består av Frige (genetiv singular av Freo) + dæg “dag” (troligen)
eller består av Frig “Frigg” + dæg “dag” (minst troligt)
Germanska frije-dagaz “Frejas (eller Friggs) dag”
Latin dör Veneris “Venus dag”- VIERNES på Spanska
Forntida Grekiska hemera Afrodites “Afrodites dag”

Freo är identisk med freo, vilket betyder fri. Det är från den germanska frijaz som betyder “älskad, tillhör de nära och kära, inte i träldom, fri.” Freja (Fria) är den teutoniska gudinnan för kärlek, skönhet och fekunditet (produktiv fortplantning). Hon identifieras med den fornnordiska guden Freja. Hon är ledare för Valkyries och en av Vanir. Hon förväxlas i Tyskland med Frigg. Frigg (Frigga) är den teutoniska gudinnan av moln, himlen och äktenskaplig (gift) kärlek. Hon identifieras med Frigg, den fornnordiska gudinnan av kärlek och himlen och Odens hustru. Hon är en av Aesir. Hon förväxlas i Tyskland med Freja. Venus är den Romerska gudinnan av kärlek och skönhet. Afrodite (Cytherea) är den Grekiska gudinnan av kärlek och skönhet.

Saturday/Lördag – Saturnus dag

Medelengelska saterday
Fornengelska sæter(nes)dæg
“Saturnus dag”
Latin dör Saturni “Saturnus dag”- Sabado på Spanska
Forntida Grekiska hemera Khronu “Cronus dag”

Saturnus är den Romerska och kursiva jordbruks guden och Ops gemål. Han tros ha styrt jorden under en tidsålder av lycka och dygd. Cronus (Kronos, Cronos) är den Grekiska guden (Titan) som styrde universum tills han detroniserades av sin son Zeus.

Veckans Felaktiga Ordning

Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1

Måndagen är veckans andra dag och betraktas som den första dagen av de flesta. Arbetsveckan börjar på andra dagen över hela världen! Större delen av världen börjar veckan på den andra dagen, vilket orsakar lika många problem andligt och materiellt som ryggkotor som inte är på sin plats skulle orsaka i din kropp. Aj! Från och med då är hela veckan ur funktion. Men i Israel är Sabbat Sabbaten, och Veckans Första Dag är Veckans Första Dag, HalleluYah!

Vi uppmuntrar dig att Återställa ett Rent Språk och sluta namnge dagar efter andra gudar, även om det är obekvämt. Varje stor förändring börjar med ett litet steg. Börja kalla veckodagarna med siffror som det skrivs om i 1 Moseboken ETT (Läs kapitlet) och läs igenom hela Bibeln. Och den Sjunde Dagen, den Heliga Vilodagen, kallar vi Sabbat. Separera Sabbaten som Vilodag och börja din vecka på Yom Rishon, den Första Dagen!

Shabbat shalom och ha en Välsignad Vecka!

Era Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att Skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checks i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: David & Goliat Del 1

 • Shabbat Letter ads
  För att få de senaste uppdateringarna från Israel, gå med i vår Telegram-kanal

  Telegram →

  Se våra senaste TV-program från Israel

  YouTube → Rumble →

  Be och Deklarera Ordet över Israel

  Böner för Israel →

  Gå med i FÖRENADE NATIONERNA FÖR ISRAEL – för en Tid Som Denna!

  Gå med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Skaffa min Nya Bok, The Voice of These Ashes/Rösten för Denna Aska!

  Restitution eller Dom

  Vad gråter askan för?
  Vad ropade Abels blod till skaparen om? Om vad Ropar blodet och askan från Judarna som utrotades under Shoah (Nazistisk Förintelsen), Ryska Pogromer, Spanska Inkvisitionen, Kristna korståg, Islamisk terror och mycket mer till universums Gud? Och varför skulle det spela någon roll för dig som läsare? Detta är vad du kommer att få reda på på sidorna i den här boken.

  Beställ nu →

  Följ med på kommande Israelresor med Dr Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Mer information & för att registrera dig →

  The Roar of the Lion

  Lejonets rytande – Sukkotresa 5785/2024

  14-27 oktober

  Adonai ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar. Men Adonai är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Joel 3:16

  Vi kallar alla vänner till Juda lejon att komma till Sion för att stå tillsammans med hans bröder, det judiska folket och nationen Israel. När vi sätter våra fötter i landet kommer det att bli en anmärkningsvärd tid av förbön på NYCKELPLATSER som påverkar historien!

  Mer information och anmälan →

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under vår petition för att Förbjuda Nynazism Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  För att inbjuda de Judiska apostlarna att predika och betjäna i din stad och ditt land,

  skicka e-post till oss på info@kad-esh.org

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP fängelsetjänst som leds av rabbinen Baruch Bierman, har expanderat snabbt. Vi har över 600 interner som studerar GRM Bibelskola bakom galler och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →