Resurrecting the Feast of First Fruits

Återuppväcka Förstlings Frukts Högtiden


Resurrecting the Feast of First Fruits
Torah Portion SHEMINI SHEL PESACH – Devarim (5 Moseboken) 14:22-16:17

Passover 2022/5782

Men nu har Messias uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. 1 Korintierbrevet 15:20

Shabbat shalom och en glad Pesach, kära älskade!

I slutet av den första Sabbaten inom Passover är Förstlings Frukts Högtiden som beskrivs i 3 Moseboken 23.

Säg till Israels barn: “När ni kommer in i det land som Jag ger er och ni bärgar dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför YHVH:s ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. 3 Moseboken 23:10-11

Detta är den verkliga tiden för Yeshuas uppståndelse efter att ha tillbringat tre dagar och tre nätter i graven enligt Hans profetia om “Jona tecken”. Han korsfästes på Onsdagen och uppstod på Lördagens vid solnedgången.

Han svarade dem: “Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och nätter. Matteusevangeliet 12:39-40

Denna Högtid äger rum på Sabbatskvällen (Lördag) inom de sju dagarna av Passover Högtiden av det Osyrade Brödets firande.

Maria Magdalena kom till graven den första dagen i veckan medan det fortfarande var natt och Han hade redan uppstått! Den Första Dagen i veckan börjar på Lördag vid solnedgången, som alla Bibliska dagar.

Resurrecting the Feast of First Fruits

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Johannesevangeliet 20:1

Han är Förstlings frukten av dem som Uppstått från de döda, och Jona tecken var det enda tecken som gavs till Israel om Hans uppståndelse. Inte undra på att fienden har försökt radera den, ändra dess tid och kalla den “Påsk” efter gudinnan Ishtar.

“När frågan i förhållande till den heliga Påsk festivalen uppstod, trodde man allmänt att det var bekvämt att alla skulle hålla festen på en dag; För vad kan vara vackrare och mer önskvärt än att se denna festival, genom vilken vi får hoppet om odödlighet, firas av alla med ett avtal och på samma sätt? Det ansågs vara särskilt ovärdigt för detta, den heligaste av festivaler, att följa sedvänjorna (beräkningen) hos de Judar som hade smutsat ner sina händer med de mest fruktansvärda av brott och vars sinnen var förblindade. Genom att förkasta deras sedvänja kan vi överföra våra efterkommande det legitima sättet att fira Påsk, som vi har observerat från tiden för Frälsarens Passion (enligt veckodagen).” (Utdrag ur Rådet i Nicaea)

Den enda som ändrar tider och lagar är Anti Messias, som beskrivs i Daniels Bok.

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25

Eftersom Konstantin ändrade tider och lagar och skilde hela Kyrkan från dess ursprungliga Hebreiska Bibliska Grund, är han en typ av Anti Messias. Hela skilsmässan skedde över kontroversen mellan firandet av “Påsk” och Passover. Men Yeshua uppstod inte på Påskdagens morgon som många har trott utan snarare i slutet av Sabbaten under Passover veckan, kvällen före den första dagen i veckan, som är de Förstlings Frukts Högtiden. Miryam från Migdal (Maria Magdalena) kom till graven den första dagen i veckan när det fortfarande var natt, och Han var inte där! Han uppstod från de döda på Lördagskvällen vid solnedgången och uppfyllde tre dagar och tre nätter i graven och uppfyllde därmed Jona tecken. Vi inbjuder er alla att återkalla Rådet i Nicea med dess hedniska firande och historiska Judiska hat och återinstallera Förstlings Frukts Högtiden som firar Yeshuas Uppståndelse!

Resurrecting the Feast of First Fruits

Inbjuden att Hedra Yeshua och Israel med Dina Förstlings Frukter – En Profetisk Heders Akt

Vi inbjuder dig att ta med eller skicka dina Förstlings Fruktsoffer som föreskrivs som ett tecken på återställandet mellan Kyrkan och Israel och återkalla Nicaeas Råd med alla dess falska läror och förbannelser. Toran säger oss att detta är en evig stadga och att vi inte får äta förrän vi ger offret till Översteprästen. Vi vet att Yeshua är Översteprästen. Detta är en möjlighet att hedra Israel och Yeshua som en Judisk Messias.

Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. 3 Moseboken 23:14

Syftet med att föra det till prästen först var att prästen skulle välsigna alla händers arbete och Israels grödor. När du kommer med ditt Förstlings Frukts offer (eller skickar in dem) välsignar vi alla som har valt att lyda detta Kommando och har sänt in sitt Förstlings Frukts Uppståndelseoffer. Vi kommer att förlösa en välsignelse från Zion i den Judiska Översteprästen Yeshuas namn, och kommer att se enorma genombrott! Jag är väldigt glad över detta! Faktum är att jag tror att återuppståndelselivet kommer att träda in i givarens liv och finanser. Detta är särskilt kraftfullt nu när hela världen skakar ekonomiskt. Vi behöver inte vara i världens system utan snarare i Kungarikets system, och Toran visar oss hur.

Den enda instruktionen som ges om Förstlings Frukts Högtiden är att omedelbart föra Förstlings Frukterna till Prästen. I år är det Shmita-år, det hänvisar till vad marken ger under ett Shmita-år, en del ska ges till prästen som Förstlings Frukt.

Säg till Israels barn: “När ni kommer in i det land som Jag ger er och ni bärgar dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför YHVH:s ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. 3 Moseboken 23:10-11

Löftet om att ge Förstlings Frukten är både en ekonomisk välsignelse och väckelse.

Ära YHVH med dina ägodelar och ge Honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Ordspråksboken 3:9-10

Kains synd var att han vägrade att ge Förstlings Frukten. Abel gav Först Frukten, och hans offer accepterades. Kain gav “ett offer” men inte det föreskrivna offret.

Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt YHVH av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och YHVH såg till Abel och hans offer. 1 Moseboken 4:3-4

Resurrecting the Feast of First Fruits

Hur vet du hur mycket och vad är Förstlings Frukten i detta icke-jordbrukssamhälle? Jag tror att den Helige Ande kommer att uppenbara detta för dig. Se att Abel gav Förstlingen och deras feta/stora portion. Med andra ord är det definitivt ett speciellt offer som inte är “magert” utan “fett/stort” eller generöst.

Det säger Jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. 2 Korintierbrevet 9:6-7

Älskade, detta kommer att vara ett Profetiskt Offer för att Hedra Israel, det Judiska Folket och Messias Judiskhet, återkalla och göra restitution för vad Rådet i Nicea gjorde: Vanärade judarna, skändade och dödade dem och förkastade Messias Judiskhet. Från och med nu, varje år under denna Heliga Högtid, kan du göra det till en tradition att hedra Yeshuas och Hans Folks Judiskhet när du firar Hans uppståndelse vid rätt tidpunkt. Detta kommer att bringa uppståndelseliv och Väckelse!

Ty om deras (Judarnas) förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande (acceptans) betyda, om inte liv från de döda? Romarbrevet 11:15

Kom ihåg detta: Satan har varit dödligt rädd för denna restitution eftersom den kommer att påskynda Yeshuas återkomst!

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Han måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21

Shabbat shalom och en glad Pesach!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi Inbjuder dig att sända dina Förstlings Fruktsoffer för Israels Uppståndelse

Förstlings Frukts Högtiden, under Passover Säsongen, är tiden för Messias Uppståndelse, och vi tror att Förstlings Fruktsoffer har Uppståndelsekraft över din ekonomi!

YHVH talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: “När ni kommer in i det land som Jag ger er och ni bärgar dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför YHVH:s ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. 3 Moseboken 23:9-11

Den första av förstlingsfrukterna och alla slags offergåvor, vad ni än bär fram som offergåva, skall tillhöra prästerna. Det första av ert mjöl skall ni ge åt prästen, för att välsignelse skall vila över ditt hus. Hesekiel 44:30

Donation/Gåvoalternativ:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Gift med Landet

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →