The Appointed Time When Yah Shows Up

Den Bestämda Tiden när Yah Dyker Upp


The Appointed Time When Yah Shows Up
Torah Delen HA´AZINU – Devarim (5 Moseboken) 32:1-52 Haftarah: 2. Sam. 22:1-51

Sukkot, Lövhyddohögtiden 5783/2022

“Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.” Uppenbarelseboken 22:17

Shabbat Shalom, högt älskade!

Denna Högtid markerar den verkliga tiden för Messias födelse. Sukkot är också en profetisk framställning av Lammets Bröllopsmåltid! Det är den mest glädjande av Högtider, och alla nationer är befallda att fira den i Tusenårsriket (Sakarja 14:16) så att en förbannelse inte drabbar dem. Det är också Högtiden för den sista skörden, och den skildras i Uppenbarelseboken 22:17,

“Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.” Uppenbarelseboken 22:17

Det kommer att vara en ren och helig brud som återställs till positionen som kunglighet som Drottning av Messias, ett kungligt prästadöme och en helig nation som kommer att fyllas med Hans Härlighet. Det kommer att vara denna härlighets Ecclesia/Församling som kommer att föra in nationernas sista skörd. Denna brud kommer att vara helt fri från Ersättningsteologi och helt Inympad i Israels Olivträd. Hon kommer att vara som Rut för Judarna och som Drottning Ester å Israels vägnar. Hon kommer att vandra i Härligheten följt av häpnadsväckande tecken, under och mirakel. Hon kommer att predika ett kompromisslöst Evangelium om Omvändelse, och folkmassorna kommer att vända sig från orättfärdighet till helighet på kort tid. Denna fantastiska Brud kommer att presentera sin Kung med många nationer som Får Nationer. Hennes märke kommer att vara Toran skriven i hennes hjärta och sinne, och hon kommer att vandra i brinnande kärlek och helighet. Hennes blotta närvaro kommer att få furstendömen att skaka och Babylon att falla! Kännetecknen för Hösthögtiderna är omvändelse, frihet och återupprättelse.

“Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och YHVH:s härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall YHVH gå upp, Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.” Jesaja 60:1-3 SFB

Detta Skriftställe avser både Messias Brud och Israel när hon vänder tillbaka till Yeshua som nation.

Yeshua inbjuder hela Sin Kropp att komma in i Hösthögtiderna. Att vända sig från kompromisser, ljumhet, stolthet och ogudaktighet och att bli Ren och Helig. Shofarerna blåser redan för att kalla Bruden att komma hem till de ursprungliga Apostoliska, Judiska Tros Grunderna.

The Appointed Time When Yah Shows Up

Sukkot, Båsens Högtid (Tabernakel)

3 Moseboken 23: 34-43, 4 Moseboken 29:11-39

Denna mycket glada tid påminner oss om att vi bodde i Bås eller tillfälliga bostäder i öknen innan vi ägde det Utlovade Landet. Således inser vi att allt i livet är tillfälligt och skröpligt. Endast Han är Vår Boning och vår Frälsnings Klippa. Han är vår Permanenta Plats där vi Vistas.

Det börjar den 15:e dagen i den Sjunde Hebreiska månaden (normalt i September eller Oktober). Högtiden firas i sju dagar; men på den åttonde dagen finns det en Helig sammankomst (en till Sabbat). På den första dagen är det också en Helig sammankomst. Så det är en vila (Sabbat) på den första dagen och en vila (Sabbat) på den åttonde dagen.

Detta är den exakta säsongen för Födelsen av Messiah. Han föddes vid Sukkots Högtid, inte vid Juletid (som är en hednisk högtid för guden Tammuz och firar vinterns trolldoms solstånd). Beräkningarna för Sukkot är lätta att göra när man väl förstår Präst Skiftena och tar hänsyn till tiden då Miriam (Mary) blev gravid och tiden då Elizabeth blev gravid med Johannes. Vi måste komma ihåg att dessa bestämda tider är de tider då Yah Dyker Upp! Så Messias måste födas vid en av dessa tidpunkter, på samma sätt som Han dog och uppstod vid en av dessa bestämda tider. Det är av stort intresse att notera följande,

 1. Den åttonde dagen är den dag då Judiska pojkar omskärs. Den åttonde dagen av denna Högtid är en helig sammankomst, en Sabbat, och det är den enda Bibliska Högtiden den åttonde dagen! Yeshua omskars på den åttonde dagen när Han officiellt ingick i Abrahams Förbund som Jude.
 2. Sukkot Högtiden kommer att firas under Tusenårsriket och kommer att vara obligatorisk för nationerna. De nationer som inte kommer till Jerusalem för att fira det kommer inte att få regn – ingen välsignelse. Det är därför många Kristna kommer till Jerusalem under Högtiden varje år redan före Tusenårsriket!

“Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, skall inget regn komma över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som YHVH skall slå hednafolken med, de som inte drar upp för
att fira lövhyddohögtiden. Detta skall vara det straff som drabbar Egypten, ja, det straff som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden….”
Sakarja 14: 16-19 SFB

Ordet säger att det kommer att bli en plåga för nationer som inte reser dit.

”Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som YHVH skall slå hednafolken med, de som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Sakarja 14:18 SFB

 1. Yeshua föddes i en enkel Krubba, kom att bo i en människokropps bräcklighet och har blivit vår permanenta Bostad där vi Vistas. I Honom lever vi och rör oss och är till.
 2. Sukkot är en Senare Regn Högtid, och som sådan är det Högtiden för Skördens Sista Insamling. Yeshua nämnde: “Fälten är vita, redo att skördas” när Han talade om Israels och nationernas frälsning. I Israel, precis vid Sukkots tid är bomulls skörden, och innan den skördas ser den helt vit ut!

The Appointed Time When Yah Shows Up

Praktiska Tillämpningar – Hur man Firar Sukkot

 1. Bygg en tillfällig monter i din trädgård eller gård, en enkel konstruktion utan tak. Se till att du lägger palmgrenar, pilar och andra gröna löv grenar som tak genom vilket du kan se stjärnorna. Sätt ett bord, några stolar och kanske en säng i din Sukkah (monter). Dekorera den med skrifter och teckningar av jordbruk, frukt och skörd.
 2. Vi är befallda att bo i en Sukkah i sju dagar. Vi kan sova, äta, studera och tillbringa lite tid i vår Sukkah. Vissa människor bor i den hela tiden, och andra spenderar tid någon gång i den under Högtiden. Vår favorit är att äta måltider, studera Toran och Tillbe Yah i vår Sukkah.
 3. Om du inte har en gård eller en trädgård kan du dela en Sukkah med en annan familj, eller så kan din Kyrka bygga en stor gemensam Sukkah.
 4. En del bygger sina Bås på balkonger och en del bygger dem inomhus. (Det är dock inte möjligt att se himlen genom dem.)
 5. På den första dagen firar du Sukkot som en Sabbat i Sukkah.
 6. De följande dagarna, när du kommer från jobbet, kan du äta en måltid och be där.
 7. Denna Högtid är en stor glädje av firande. Det är en fantastisk tid att ha lovsångs möten och glädjas!
 8. Det är en smord tid att be för skörden i Israel och nationerna och för Fadern att sända fler arbetare till skörden. Det är också viktigt att be i denna Ände tiden för Åter Inympning av Kyrkan tillbaka till Olivträdet.
 9. Detta är rätt tid att studera 2 Moseboken och berättelsen om Yeshuas födelse.
 10. Under Nehemjas tid läste de Toran, hela Lagens bok (Pentateuch eller de fem Moseböckerna) under Högtiden. Prästerna läste den offentligt. Detta är en utmärkt tid att läsa Toran högt för din familj och församling.
 11. På den åttonde dagen är en Helig sammankomst, en tid av glädje över att förmedla Lagen (Toran). Kom ihåg att Yeshua är Ordet som blivit kött; Han är Toran som är kött! Och vi gläder oss över att Han föddes som Jude och ingick i Abrahams Förbund på åttonde dagen.
 12. Om du av någon anledning inte kan bygga en Sukkah, fira för all del den första och den åttonde dagen som Sabbater, Heliga sammankomster, och högheliga lovsång möten med din familj och med din församling. Gör det till en viktig punkt att komma ihåg att meditera över Hans Lag, Hans Torah, under högtids veckan. Kom också ihåg Jerusalem och Israel i era böner om väckelse.
 13. Vid var och en av dessa Moadim, Bestämda tider, som du börjar fira, glöm inte att låta den dyrbara Helige Ande vägleda dig och visa dig hur du kan hålla dem i din livssituation, kultur och nation.
 14. Gör det till en viktig punkt att komma till Jerusalem för att fira Högtiden med oss. (Kom med på våra Israel Resor)
 15. Organisera Sukkot Högtider i dina församlingar eller nationer.

Särskild insikt:

Vid tiden för Sukkot, Yeshuas födelse, var herdarna på fältet i en Sukkah och såg himlen och änglarna i himlen tillkännage de Goda nyheterna.

Be för Israel under denna högtid när tusentals troende kommer till Landet från hela världen; bed för deras säkerhet och välsignelse. Be också för oss när vi leder vår Sukkot Resa “Förbereda Vägen” att många mirakel sker, eftersom människor har kommit med stora förväntningar. Be om styrka för oss när vi leder den.

Vi tackar er alla som samarbetar med oss för att fortsätta detta Heliga Verk till Hans Ära. För dem som vill lyda Budet att skicka sina Högtidsoffer, se detaljer nedan.

Vi hoppas att ni alla kan ta er till vår Sukkot Israel Resa och Träning nästa år!

En Välsignad Sukkot Högtid!

Dina Israeliska vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga,” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Sukkot Först Fruktlings & Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Kraftfulla Kvinnor i Bibeln TV-Programserie har Lanserats!

Titta på: Miriam Del 1
 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →