En armé av fotsoldater


IDF Soldiers
Torah Portion B’REISHEET– Beresheet (I Moseboken) 1:1-6:8

En röst ropar i öknen, “Bered vägen för ADONAI, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.” Jesaja 40:3

Shabbat shalom, innerligt älskade!

Alla Höstens Högtider är nu bakom oss och det är dags att omgruppera YHVHs armé för att föra Hans Rike framåt som aldrig förr. Detta är tiden för FOTSOLDATER! En fotsoldat är den som troget gör framsteg, tum för tum, centimeter för centimeter och tar tillbaka alla stulna territorier och bryter igenom fiendens linjer. Bruden måste komma ut ur Ersättnings-teologin för att förbereda sig för Messias återkomst och Israels frälsning. Detta är ett icke-förhandlingsbart ämne för den Allsmäktige, och Han anlitar så många fotsoldater som möjligt för att föra Sin Agenda framåt och återkalla denna urgamla Identitetsstöld av Hans Judiska Messias och Son Yeshua. Vi måste återställa alla territorier som stulits av det Femhövdade monstret och Andefursten Ersättningsteologin. Ja! Det är den mest ohyggliga demoniska Andefurste! Besök bara Auschwitz, Majdanek och Treblinka för att ta reda på hur den ser ut!

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Matteus 7:18

Därför hörde jag från den Helige Ande att The Identity theft/Identitetsstölden är detta Milleniums bok och är den släta stenen som dödade Goliat! Den kommer att definiera detta millennium och 1000-åriga regerande av Yeshua från Jerusalem. Den kommer att resa upp en Brud ren och helig av En Ny Man av judar och hedningar som Echad, som En som Fadern och Yeshua är Ett. Det är en Barmhärtighetshandling av Israels Gud till kyrkan och till alla nationer, och en gåva av kärlek från mig till dig.

David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade Filisteen i pannan, så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. 1 Samuels boken 17:49

The Identity Theft/Identitets Stöld-boken förändrar liv dramatiskt! Här är ett förord från en erfaren tjänstegåva och Ärkebiskop efter att ha läst boken.

Archbishop holding a book

Förord

Jag har varit i heltidstjänst i 54 år. Jag har rest över hela världen och har läst vad som verkar vara myriader av böcker och studiekurser. Jag har läst böcker med uppmuntrande historiska fakta, och många, många böcker om vårt älskade Israel, vårt folks belägenhet, och de planer Vår Yah har för sitt folk. När du läser denna otroliga bok av Ärkebiskop Bierman, kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har varit förslutna och dolda av historiker och teologer i generationer. Hon har avslöjat och djärvt förklarar dessa sanningar som mycket få tjänstegåvor och blivande forskare har varit rädda och ovilliga att öppet diskutera, inte vill skapa vågor. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahwehs folk.

Sveket av minnet och det nuvarande tillståndet hos Guds utvalda folk verkar förbises av och i det som kallas dagens Kyrka.

Man kan inte läsa igenom den här boken och sedan lägga den åt sidan. Den är fängslande för de renhjärtade och de som uppriktigt önskar att behaga vår himmelske Fadern.

Jag applåderar dig Ärkebiskop för ditt mod, din ihärdiga tro och djärvhet som den profetissa du är – att ta en så fast ställning historiskt med en sådan levande uppenbarande skrift som kan och bör bli en studieguide till alla som söker den rena sanningen.

Under årens lopp har jag betjänat med och till mängder av Yahs män och kvinnor – tjänare, som anses ligga i framkant – men jag kan säga utan förbehåll att ingen hittills har eftersträvat att återvinna och återställa vår sanna identitet utan kompromisser.

Ärkebiskop, profetissa, jag är så oerhört tacksam för din hängivenhet och din passion. Jag är välsignad att kalla dig “vän” och medtjänare i tron.

Shalom multiplicerad med ändlösa välsignelser och favör över dig;

Ärkebiskop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D.

The Identity Theft

Här är några vittnesbörd av människor som har läst boken.

Hela min vandring med Honom har förändrats!

Shalom, jag har den här boken och under min läsning, kunde jag känna den Helige Ande förändra mig på insidan. Jag har följt Jesus i 40 + år, men sedan jag läst den här boken har hela min vandring med Honom förändrats helt och som jag nu känner som Yeshua och Hans sanna identitet. Jag ber nu allvarligt om att gå med i deras Bibelskola att lära mig mer och börja om igen och jag har redan gått bibelskola när vi bodde i Durban Sydafrika där jag och min familj blev frälsta. Jag rekommenderar verkligen den här boken om du är uppriktig om att lära känna din återlösare.

Colin Richard, Storbritannien

Identitetsstöld boken hjälpte mig framåt!

Människor som är hängivna den uppståndne judiska Messias Yeshua, behöver lära sig vår Kungs sanna identitet. Han ber om totalt Herravälde i våra liv – speciellt efter att Han gav allt för oss för att förenas med Honom och Fadern.

Dr. Bierman förklarade många nya saker, vilket ger bakgrund för den ursprungliga texten i Bibeln. Hon öppnar dörren för att nå Honom, Messias. Det är så viktigt att veta sanningen om Messias identitet, och “The Identity Theft”/”Identitets Stölden går långt för att förklara detta.
Jag har varit troende i Yeshua i över 60 år av mitt liv, och Ärkebiskopen lärde mig nya himmelska ting, hjälpte mig att gå vidare i att lära mig om Yeshua. Denna Bok rekommenderas starkt för ditt nästa steg av stor tillväxt i Messias.

Hillel Weiss, Israel

GRI Kursen är verkligen en Ögon-öppnare!

Idag har jag avslutat GRI kursen baserad på boken The Identity Theft/Identitetsstölden! Wow! Detta är verkligen en ögon-öppnare – ett MÅSTE för alla! GRI kommer att omskola alla troende tillbaka till Evangeliet som skapats i Zion. Det blottar alla lögner djävulen lärt troende av kyrkans fäder, olika kyrkor och samfund under århundradena. Kungarikets sanningar avslöjas av Ärkebiskop Dominiquae Bierman och är som kristallklart vatten som flyter hela vägen från Zions rena brunn. Undervisningen är ett vasst svärd åtföljt av en Gudagiven auktoritet att separera själ och ande, konfrontera all köttslighet, ljumhet och självbedrägeri. Den går verkligen djupt och visar blinda fläckar i ditt tänkesätt, teologi och trossystem. Det är allt eller inget – extraordinär smord undervisning i all enkelhet. Faderns hjärta är tydligt uppenbarad genom att korrigera oss alla för vårt eget bästa. Ni lär er att uppriktigt och uppoffrande älska Israel genom att tjäna Henne och du kommer inte längre Nonchalera Henne/take Her Lightly. Om du älskar Sanningen, kommer du att älska det här! GRI bygger upp dig och ger dig ännu mer hunger efter Sanningen, Yeshua den judiska Messias och Zions evangelium som Han och Hans Judiska apostlar förmedlade – och sen borde du gå vidare och studera GRM Israeli Bible School/GRM Israel Bibelskola – ett MÅSTE för Messias brud!

Apostel Sana Enroos, Sverige

Att möta den Sanna Messias förändrade mitt liv!

The Identity Theft/Identitetsstölden avslöjar i ljuset de chockerande och fasansfulla Kristna antisemitiska lärorna. Kyrkofäderna, de som etablerade Kristna doktriner, har varit fulla av antisemitismens gift. Kommer från Finland, ett lutherskt land som respekterar Martin Luther, detta får mig att inse hur lite vi verkligen vet om honom. Han som “förnyade” vår tro skrev faktiskt instruktionerna för den Slutgiltiga Lösningen/Final Solution – mordet på sex miljoner Judar. Att möta Messias som Jude har förändrat mitt liv helt och hållet och har fört med sig helande och upprättelse av identiteten. Det är en sådan lättnad att bli av med religionen och ha en relation med den Judiska Yeshua istället. Endast Han kunde befria mig från antisemitismens gift, som är dolt i de flesta av de Kristna läror jag hade anammat sen jag var barn. Denna bok är en ögon-öppnare, och om du är villig att se sanningen, kommer du också att bli fri.

Hadassah Danielsbacka, Finland

Identitets Stölden avslöjad!

Tecken och under var vanliga bland den första tidiga kyrkan (judar och icke-judar), men denna Kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet.

Denna identitetsstöld avslöjas och tydligt beskrivs i denna genombrotts bok. Den kommer att öppna ögon och ge svar på många frågor, återställa vår sanna trosgrund som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias.

En bok som måste läsas av dem som söker en segerrik vandring med Honom!

Pastor Debra Barnes, USA

Förstå vem Han egentligen är

Identitetsstölden är Ärkebiskop Dr Dominiquae Biermans bästa bok hittills. Den fungerar som en kulmen på många av hennes andra mycket smorde böcker. Med extrem försiktighet, tar Ärkebiskopen kirurgiskt bort den romantiserade identiteten av Jesus och planterar en återställd Judisk identitet av Yeshua; viktigast av allt, hur Han delade med sig av evangeliet. Hon går till halspulsådern och blottar de historiska fel som ledde till den antisemitism inom kristendomen vi ser idag. Denna bok är ett idiotsäkert sätt för alla att börja förstå Yeshua som en Judisk Messias. I en bok, förmedlade hon Den enda Messias och Hans enda evangelium om Riket.

Coltin A., USA

Archbishop holding the book

År 5781 Brådskande vädjan om fotsoldater som lanserar denna Millenium bok

Denna bok är nyckeln till den sanna teshuva-omvändelsen. Det är inte fädernas grundare eller kyrkans fäder, utan den Judiska Messias. Vi behöver så många fotsoldater vi kan få för att lansera den vida omkring. Yah (Gud) talade till mig att strategin är FOTSOLDATER. Vi uppmuntrar dig att skaffa den, ge den som gåva och studera den GRATIS på GRI plattformen som har skapats för dig med hela vårt hjärta. Gör Resan! Du kommer att vara tacksam för Evigt!

Skulle du dela länken till alla du kan?

www.against-antisemitism.com

Dina israeliska Mentorer och vänner

Ärkebiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Zions skull skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ärkebiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitets stölden: Återvändandet av den 1: a Århundradets Messias är nu tillgänglig för beställning!

Klicka på knappen nedan för att beställa den!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/upprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor du kan.

 1. Hämta den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Hämta den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitetsstölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)Global Omskolnings Initiativ kursen Mot antisemitism gratis. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Du kan få pappersboken eller E-boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The book””Boken”. Bläddra längst ned där det står: ”Reach out to others””Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du gift cards amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter. Bli en
kanal för att förmedla 1: a århundradet Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ Boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: Yeshua is the Living Torah/Yeshua är den Levande Toran

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/346109860000411/

Så här skickar du dina Tionden & Offer:

 • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
 • Maila oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skickas till Kad-Esh MAP ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

GRM Bibel Skola Uppdatering:

Nytt pris för GRM Bible School/Bibel Skola från den 15 oktober 2020.

GRM individuella online kurs/GRM individual online course: $ 320 anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som tar examen från GRI (Global Re-education Initiative) Globala omskolnings Initiativ online kurs kommer att få $ 80 rabatt för GRM individuella online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM online-kursen inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs/Ship home course (USB-minne): $ 1.200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $320 i Anmälningsavgift, plus $80 i månaden. ($1200 det första året)

 • Inkluderar åtkomst till GRMs online studie plattform (det gör det möjligt för dem att se igenom lektionerna på egen hand)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 månader för att kunna fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!
www.grmbibleschool.com

Detta kommer att gälla för alla nya studenter från den 15 oktober 2020.

Hanukkah Glory – Israel Tour

10-21 december 2020

Med ärkebiskop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

” I det år då kung Ussia dog, såg jag Yahweh sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på Hans mantel uppfyllde templet.”” Jesaja 6:1 SFB

Förbered dig på att möta Israels kung när vi färdas genom hans Land i bön och profetisk tillbedjan.

Från Jerusalem till Galiléen, till Döda havet, Eilat och Negev.

Berör Israel och låt Israel beröra dig!

Registrera ASAP/SÅ FORT SOM MÖJLIGT och reservera din plats.

Mer information: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I Moseboken 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktiga ministry verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller maila oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Kolla vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/