A faith like Daniel

En Tro som Daniel


A faith like Daniel
Torah Portion SHEMOT – Shemot (2 Moseboken) 1:1–6:1

Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra.

Daniel 6:10 SFB

Shabbat shalom, högt älskade !

Eftersom mörkret täcker jorden och FN:s, NWO:s och WHO:s ohyggliga planer verkar blomstra måste vi öka vår tro och vårt hopp. Ordet instruerar oss att KOMMA IHÅG Yahs gärningar sen gångna tider.

“Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Yahwehs lov, Hans makt och de under Han har gjort” Psaltaren 78:2–4

Idag ska vi lära oss att följa Daniel och de tre Judiska ungdomarnas exempel, Mikael, ChananYah och Azariah (Meshach, Shedrach och Abed Nego). De levde i mörka tider i ett mörkt och hedniskt imperium som hette Babylon. På grund av deras färdigheter, intelligens och adel valdes de ut att tjäna Kungen.

Sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. Daniel 1:4

Jerusalem har förstörts och plundrats och deras familjer mördats av den Babyloniska armén. Ändå gav de inte upp sin tro och lydnad mot Yahs bud, inte ens under dödsstraff.

Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vin som han drack, och han bad förste Hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Daniel 1:8 SFB

Att hålla Yahs kostlagar höll dessa Judiska män friskare än någon annan.

Efter de tio dagarna visade de sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som ätit av kungens mat. Daniel 1:15 SFB

De vägrade att besudla sig med oren mat, de höll buden om kost och alla de andra buden också. De gav aldrig upp Yahs löften att återställa/Återuppbygga Yerushalayim och föra tillbaka Israel från exil.

Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Daniel 6:11

Även när Israel hade fallit i händerna på Babylon, glömde Daniel aldrig sitt folk, sitt Land och Hans Heliga Stad. Han fortsatte att be för återupprättandet av Israel.

“Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje.” Psaltaren 137:5–6 SFB

A faith like Daniel

Daniel upphöjdes av Kungen på grund av smörjelsen på hans liv och hans trofasta karaktär.

Men Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, ty en ande utan like var i honom, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Daniel 6:3

Även hedniska kungar kan se/uppmärksamma excellens och Yahs makt, så Daniel och de tre Judiska ungdomarna upphöjdes mitt i mörkret.

Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Yahweh gå upp, Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolken skall vandra i Ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Jesaja 60:2–3 SFB

Andra i imperiet var avundsjuka på dem och försökte få dem dödade. De anklagade dem inför kungen när de vägrade att sluta tillbe Israels Gud ensam och be mot Jerusalem. De vägrade att böja sig eller att be till några andra gudar och trots att de var trofasta att tjäna kungen i Babylon vägrade de att dyrka honom.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av Mig. 5 Mosebok 5:7 SFB

Deras rättfärdiga ställningstagande fick dem att kastas in i den brinnande ugnen och in i den hungriga lejonhålan, men de älskade inte sina liv mer än de älskade Yah. Och Han visade sig för dem mitt i elden och stängde igen lejonens munnar så att de inte kunde sluka Daniel.

I gryningen reste sig Kungen upp och skyndade sig till lejonens håla.

“Min Gud har sänt Sin ängel och stängt lejonens gap, så att de inte har skadat mig. För jag är utan skuld inför Honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, o konung.”
Daniel 6:22 SFB

Älskade i dessa Ände tider måste vi följa exemplet med Daniel och de Judiska ungdomarna genom att inte besudla oss själva och inte bryta Yahs bud för att behaga härskarna i denna tidsålder. Håll kroppen fri från orena djur och från ohyggliga vacciner baserade på aborterade foster, råttor, apor, budbärar-RNA, nanopartiklar och en främmande genetisk kod. Era kroppar är Yahs tempel (Gud), att besudla våra kroppar ådrar sig dom.

A faith like Daniel

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande(Ruach) bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 1 Kor 3:16-17

Håll din kropp borta från besudling av orena djur (Tredje Mosebok 11) och från vacciner som förbereder människor för vilddjurets märke och YHVH kommer att skydda dig från alla virus.

Han sade: “Om du hör Yahweh, din Guds röst och gör det som är rätt i Hans ögon och lyssnar till Hans bud(mitzvot) och håller alla Hans stadgar, skall Jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som Jag lade på egyptierna, Ty Jag är Yahweh, din Läkare.”
2 Mosebok 15:26 SFB

Och håll fönstren öppna mot Jerusalem fast ni kanske inte kan vara där på grund av de drakoniska covid lagarna. Gör som Daniel och fortsätt be böner oavbrutet för återupprättandet av Israel . Han kommer verkligen att välsigna dig när du gör det. Han har inte gett upp på Israel även om Premiärministern har sålt Hans Folk och Land till Kina och till NWO.

Önska Jerusalem frid! ”Må de gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.” Psaltaren 122:6–7

Följ med oss under 40 böne- och fastedagar från den 14 januari till den 25 februari 2021
för Israels befrielse från NWO, för Hennes frälsning, för en rättfärdig regering att resa sig och för oss så att vi skall kunna köpa UNIFY Ambassaden. Vi ber er alla att fasta som Daniel med frön, bönor, frukt och grönsaker och vatten. Och med enstaka vattenfastor eller torra fastor.

“För Zions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss.” Jesaja 62:1 SFB

Dina israeliska Mentorer och vänner

Archiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga, Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

40 Dagar av Fasta och Bön för Israel

Från 14 Januari till 25 Februari 2021

Startar och slutar 18.00

Under dessa dagar av bön och fasta för Israel kommer vi att:

 1. Ropa ut om nåd för Israel att bli räddat från det Kinesiska övertagandet och NWO (Zechariah 2:14-17 TLV)
 2. Ropa ut att Omvändelse och Väckelse bryter ut överallt (Jesaja 62:1–8, Sakarja 12:10)
 3. Ropa ut om frälsning,att Yeshua uppenbarar Sig själv övernaturligt (Romans 11:24-27)
 4. Ropa ut att Messias Kropp i Israel skall omvända sig från humanism, religion, kompromiss, otro, stolthet och alla spår av Ersättnings Teologi, även för att ha ersatt Kraften i Yah för logik och kunskapens träd på gott och ont.
 5. Ropa ut efter en ny generation av bemyndigade MAP (Messianic Apostolic Prophetic) troende i Israel att TRÄDA FRAM!
 6. Ropa ut efter att en rättfärdig Yah-fruktande regering skall väljas den 23 mars som kommer att frigöra Israel från Kina och NWO
 7. Ropa ut att vi får alla medel till Ambassaden United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel som skall köpas , så att det kan finnas ett hållfast vittne i Hans land om Messias återkomst, och tro för många att sätta sin tillit till Honom. Vi tror på minst 6,000,000 Shekels – motsvarande ett offer om restitution av 1 shekel per Judisk själ som mördades under Nazistiska Shoa (Förintelsen) i Kristna Europa.

Hur man Fastar och Ber?

Det här är en gemensam fasta. Du kan välja om du vill torr fasta, på vatten, vätskor eller fasta som Daniel. Du kan välja hur många dagar av de 40 dagarna du kommer att fasta. Vi föreslår att alla väljer minst en eller två dagar i veckan. Använd Bibelorden i detta brev för att göra dig själv till en Bedjare av Ordet. Lägg till andra Bibelställen av Löften gällande Israel. Be i Anden och sedan i profetisk förståelse och proklamera Hans skrivna Ord ofta. Blås i shofar som Ruach(Anden) leder dig. Rusta dig själv när du ber och se till att dina händer och ditt hjärta är rent inför YHVH (Psaltaren 51). Be i ödmjukhet men ändå i AUKTORITET.

Läs Efesierbrevet och särskilt Efesierbrevet 6 och Romarbrevet 8. Håll kontakten via vår offentliga Facebook-sida där vi kommer att sända många uppdateringar om fastan och bönen samt LIVE-sändningar.

Facebook-uppdateringar:

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Titta på: The Power of ”No!”/Kraften i “Nej!”

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/3336737329769460

The Identity Theft

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman nya bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitets Stölden: Återkomsten av 1: a Århundradets Messias!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera/Ge $ 27 eller mer för att få pappersboken Identity Theft/Identitets Stölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativet mot antisemitism kursen gratis *. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken som gåva genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book”/”Boken”. Bläddra längst ned där det står: ”Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du Giftcard amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a
Århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Så här skickar du dina Tionden & Offergåvor:

 • Donera/Ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skall skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL/FÖRNYELSE Sukkot Tour of ISRAEL

SHMITA ÅR 2021 / 5782

“Men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Yahwehs Sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” 3 Mosebok 25:4 SFB

Enligt skriften rör sig den Judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som ett sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåret är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. Israels gårdar måste stå obrukade. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Hel Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah
September 14 till 30
(16 nätter)
(Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Del Tour: Sukkot & Simcha Torah
September 20-30
(10 nätter)
(Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour& Konferens
September 20-23
(3 nätter)
(endast Jerusalem)

Vid intresse anmäl dig* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk och Profetisk bibelskola från Israel!

Studiealternativ

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1,200 det första året)

 • De studenter som tar examen genom GRI (Global Re-education Initiative/Globala Om-skolnings initiativet) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM:s enskilda online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM:s online-kurs inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1,200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM:s online studieplattform (gör det möjligt för dem att titta på lektionerna självständigt).

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Registrera dig & starta dina studier:

www.grmbibleschool.com

Mer information: grm@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3

Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)Globala Om-skolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Titta på https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler alternativ för donation/givande: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/