The wall

Väktare på Murarna

Tre Veckor av Sorg, Fasta och Bön

På dina murar, Jerusalem, har Jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Adonai, unna er ingen ro. Och ge Honom ingen ro förrän Han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Jesaja 62:6-7 SFB

Från kvällen den 16 Juli till kvällen den 7 Augusti

Från den 17:e i den 5:e månaden (Tammuz) till den 9:e i den 6:e månaden (Av)

Från det att Jerusalems murar bröts ner av den Romerska armén tills templet föll och förstördes år 70 e.Messias.

Detta Shmita, ber vi YHVH Perazim att avsätta/detronisera Baal på Tempelberget, Knesset, Överrabbinatet och Israels Högsta Domstol.

Vi kommer att be som Nehemja, som återuppbyggde Jerusalems murar.

Vi kommer att fasta som Daniel, som bad Yah att låta oss återvända hem från exil.

Vi kommer att kriga som David med tro och tillbedjan.

Då frågade David YHVH: “Skall jag dra upp mot Filisteerna? Skall du då ge dem i min hand? YHVH svarade David: “Drag upp! Jag skall ge Filisteerna i din hand.” Så kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: “YHVH har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem.” 2 Samuelsboken 5:19-21 SFB

Vi positionerar oss med Yeshua och sätter Honom på Hans rättmätiga plats.

och satte Honom på Sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Efesierbrevet 1:21

Vi lägger fram vår sak och utfärdar dekret enligt Hans Ord.

“Du kommer att be, bönfalla och be Honom att återkalla ett ont beslut som riktades mot dig, och Han kommer att höra dig och göra som du ber om. och du kommer att betala dina löftesoffer. Du kommer också att upprätta en sak genom dekret och det kommer att ske för dig; och ljus kommer att lysa på dina vägar.” Job 22:27-28 min version STB

Stäng ner all ond media och underhållning som hjälper tyrannerna med deras NVO agendor

Adonai, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa Ditt Namn, för Du gör underbara ting, Dina rådslut från fordom utför Du med trofasthet och sanning. Du har gjort stad till stenhög, befäst stad till ruiner, och främlingars fäste skall inte längre vara stad, det skall aldrig mer byggas upp. Därför skall det mäktiga folket ära Dig, de skoningslösa hedningarnas städer frukta Dig. Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas de skoningslösas sång. Jesaja 25:1-9

Även i vårt lägsta tillstånd hör Han sina Förbunds Barn.

Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber Honom om.” Johannesevangeliet 11:22 SFB

Tack vare våra böner och vår Förbunds Vandring kommer ogudaktighet inte att lyckas.

Den ogudaktige drabbas av det han fruktar, vad de rättfärdiga begär blir dem givet.” Ordspråksboken 10:24 SFB

Ta itu med den blandade rasen som korrumperar jorden och uppfostra Noas generation för vår tid. Fäll ner Nefilim igen, tyrannerna som styr nationerna och vill sitta på tronen på Tempelberget. Detronisera/avsätt dem i Amerika! Detronisera Frimureriet och Baal dyrkan!

Slaget om Tempelberget (med deras egna ord): “Palestiniernas sista ställningstagande”

https://arabcenterdc.org/resource/jerusalems-status-quo-agreement-history-and-challenges-to-its-viability/

Olika typer av fastor

Daniel fasta – inga goda bröd (inga efterrätter, inga kakor, inga bakverk)
Daniel vegan fasta – inga djur produkter
Esther fasta – tre dagar utan mat eller dryck
Yom Kippur fasta – 1 dag utan mat eller dryck
Eller en kombination av alla dessa.

För Zions skull vill Jag inte att vi ska hålla tyst,
Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

Stöd Missionen

Datum

jul 16 2022 - aug 07 2022
Expired!
QR Code