Flying Higher than the Cultural Gospel

Flyga Högre än Kultur Evangeliet


Flying Higher than the Cultural Gospel
Torah Portion BECHUKOTAI – Vayiakra (Leviticus/3 Moseboken) 26:3-27:34 Haftarah: Jer. 16:19-17:14

Så säger YHVH: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den. Jeremia 6:16

Shabbat shalom, kära älskade!

Vi befinner oss vid ett vägskäl. Historien kommer att tala om den här säsongen som den mest definierande säsongen i Messias kropp sedan år 325 e.Kr. Kroppen kommer att delas mellan dem som väljer att fortsätta i det populära Kultur Evangeliet, och de som kommer att betala priset för att bli missförstådda, och till och med förföljda för att de återvänder till det Bibliska Evangeliet som skapades i Zion; mellan dem som väljer att förbli populära bland människor och människoskapade socialt acceptabla religiösa traditioner, och de som kommer att välja popularitet med Den Högste Guden framför allt. Rikets framgång mäts inte av popularitet, utan genom lydnad gentemot Fadern.

När Jag satte väktare över er och sade: “Lyssna till basunens ljud”, svarade de: “Vi vill inte lyssna.” Jeremia 6:17

Lydnad är endast möjlig om vi odlar den dynamiska duon tro och fruktan för YHVH. Och båda förverkligas i oss efter att vi har döpts/fördjupats i den Helige Ande och Eld som de Judiska Apostlarna i det forntida Israel. De var inte Katoliker, Baptister, Metodister, Pingstvänner, Sjunde Dagens Adventister, Karismatiker eller någon form av Kristen. De var Judar, kände till Toran, de Hebreiska Heliga Skrifterna. De kände Elohims Kraft som föll över dem på Shavuot. Denna Kraft manifesterades genom en Övernaturlig, Profetisk, Mirakulös, En Offrande vandring i lydnad mot den Helige Ande och Yahs inneboende Ord.

Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markusevangeliet 16:20

De förde det Bibliska Evangeliet skapat i Zion vart de än gick med den Bibliska, Torah-orienterade, Helige Ande bemyndigade kulturen som den gavs till Israel. När den siste av de Judiska Apostlarna dog efter andra århundradet e.Kr. tog ett ANNAT Evangelium över de Hedniska troende i Messias. Detta är Kultur Evangeliet som har dödat Judarna och Messias Brud fram till denna dag!

Jag vet att när Jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Apostlagärningarna 20:29-30

Kultur Evangeliet antogs av majoriteten av de Icke-Judiska Troende. De antog Roms kultur, förkastade den Bibliska Kulturen som kom från Israel. De Romerska mönstren och traditionerna antogs lätt i väst på platser som Europa och USA, and i alla kolonier av Europeiska Imperier som Spanien, Portugal, Holland, Storbritannien och Frankrike.

Flying Higher than the Cultural Gospel

På olika kontinenter anpassade sig Kristendomens Kultur Evangelium till de lokala kulturerna, som alltid blandades med hedniska traditioner eller avgudadyrkan. Detta kan ses bland Kristna i PNG, där de fortsätter att utöva sådana kulturella traditioner liksom bigami, olika etniska festmåltider, kult bröllop, och totempålar. I Afrika kan det blandas med häxkonst och vidskepelse. I Asien försvarar Kristna i Indien, Japan, Malaysia och Kina det västerländska kultur evangeliet på grund av mycket förföljelse och förkastelse från sin egen kultur.

Människor har varit mycket uppriktiga i sin hängivenhet till Kristus de känner, och när de introduceras till den Judiska Messias och det Bibliska Evangeliet kan de visa en mängd olika reaktioner som:

 • Lättnad och spänning: Jag har väntat på detta hela mitt liv
 • Ilska: Alla dem som har undervisat mig i Ersättningsteologi, Kultur Evangeliet, har ljugit för mig snarare än undervisat mig i det rena Bibliska Evangeliet från Zion.
 • Starkt motstånd: Det här är mina och mina förfäders religiösa traditioner, det här är Jesus Kristus som räddade mig och frälste mig. Ge mig inte det Bibliska Evangeliet, jag älskar mitt Kultur Evangelium och är bekväm med det.
 • Nyfikenhet: Låt mig kolla in detta, det här låter intressant, jag är villig att göra min efterforskning.

Tre av de vanligaste reaktionerna är faktiskt ganska positiva, och bara en stänger dörren till Yeshua, den Judiske Messias, helt till förmån för religionen och Kultur Evangeliet.

Det är Goda nyheter!

Yeshua sade till de Judar som hade kommit till tro på Honom: “Om ni förblir i Mitt ord är ni verkligen Mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Johannesevangeliet 8:31-32

Flying Higher than the Cultural Gospel

Resultatet av Religionen och Kultur Evangeliet i USA

Enligt Vita Husets Korrespondent William Koenig är omkring 60 procent av alla Kristna i USA helt okunniga om Israel och Trons Judiska Rötter. För det mesta är dessa Kristna också pro-Palestinier, öppet eller i hemlighet anti-Judiska och anti-Zionister, de stöder aborter och homosexuella äktenskap.

Endast 1% (en!) av skolbarnen har en Biblisk Världsbild. Kultur Evangeliet har fött fram ett gnostiskt ateistiskt samhälle och generation. https://www.watch.org/subscribers/koenigs-eye-view/article/38281

Kultur Evangeliet och Får Nationer

Och alla folk ska samlas inför Honom, och Han ska skilja dem från varandra som Herden skiljer fåren från getterna. Matteusevangeliet 25:32

Kultur Evangeliet har inte ens kunnat skapa Får Nationer vid denna sena tidpunkt. Detta är väldigt bedrövligt eftersom Guds vrede snart kommer att utgjutas över alla nationer, och Hans djupaste dröm om att ha Får Nationer har ännu inte uppfyllts. Detta innebär att det sätt på vilket Evangeliet har predikats inte har kunnat lära ut nationerna ordentligt. Religion, Tradition och Kultur har predikats och blivit populärt, men inte Rikets Evangelium som gavs till våra Judiska Apostlar för omkring 2000 år sedan. Att återta det Bibliska Evangeliet är en fråga om liv och död för alla jordens nationer!

Läs min bok Får Nationer,https://www.zionsgospel.com/sv/shop/sheep-nations/, som har getts till Presidenter och Statschefer, och bli upplyst. Gå också med i Förenade Nationerna för Israel (unitednationsforisrael.org) och bli medlem där vi strävar efter att återställa det Bibliska Evangeliet till nationerna och förvandla nationer till Får Nationer en person i taget.

Placebo

De tar det lätt med att bota dottern Mitt folks skada och säger: “Allt är väl, allt är väl! ”Men allt är inte väl.” Jeremia 8 :11

Kultur Evangeliet, med sina konstgjorda traditioner, hedniska firanden och brist på sann Helig Andes Kraft och Eld, har skapat en organiserad Falsk Brud som är nöjd med placebo i stället för det verkliga botemedlet mot Religionens Cancer. Många trevliga människor gör goda och socialt acceptabla gärningar, men de är inte i lydnad mot Den Allsmäktige som kräver att vi HÖR och sedan LYDER. Vi hör genom att läsa Hans Ord och vi lyder Hans Ord genom den Helige Andes Kraft; vi lyder inte genom vårt eget intellekt genom vår kultur, utan vårt intellekt filtreras genom Hans Kultur. Han sände den Helige Ande för att vägleda oss till all sanning. Vi vägleds inte till sanningen genom vår kultur eller motiverande talare, även om de är stora talare!

Flying Higher than the Cultural Gospel

Det Bibliska Evangeliet är Det Verkliga Svaret

Men om Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krönikeboken 7:14

Älskade i tider som dessa är vi alla kallade att vandra lägre så att vi kan vandra högre!

Vi måste ödmjuka oss, be och söka Hans ansikte så att vi kan bli av med allt som har förolämpat Honom, av allt som inte är rent och kommer från Källan. Det är dags att gå tillbaka till grunderna i Evangeliet skapat i Zion som följer med Toran (Yahs instruktioner för livet) och Den Helige Andes Kraft. Vi kan inte behaga Honom om vi inte vandrar efter Anden. Och om vi vandrar efter Anden kommer vi att vandra i lydnad gentemot Hans Bibliska vägar och instruktioner. Vi kommer inte att vandra strikt religiöst, inte heller slappa i ett billigt nåds evangelium, men vi kommer att vandra och leva i Honom!

Vi kan hjälpa dig att vända dig ifrån Kultur Evangeliet till det Bibliska Evangeliet.

Gå med i vår GRM Video Bibelskola online eller beställ den och få den skickad till ditt hem. När du studerar kommer du att gå igenom omvändelse, rening och befrielse. Välkommen tillbaka till Evangeliet som skapades i Zion!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: From Zarim to Gerim

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Hanukkah Lights

  Hanukkah Ljusen 2022

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25 December, varje kväll @ 5-7 EST

  “Då talade Yeshua åter till dem och sade:
  “Jag är världens ljus;”
  JOHANNESEVANGELIET 8:12

  Med ARCHBISHOP DOMINIQUAE & RABBIN BARUCH BIERMAN

  Följ med oss under vårt Hanukkah Firande när vi tänder upp en stor Hanukkiah i centrala St Augustine varje kväll, som presenterar Världens Ljus, YESHUA, i USA: s första stad!

  Vi kommer att tillbe tillsammans med Messiansk Lovsångsmusik, dela ut speciella Hanukkah Flygblad och godis och kalla på människor till Frälsning genom Yeshua!

  GRATIS EVENT – ÖPPET FÖR ALLA

  FÖR MER INFORMATION OCH FÖR ATT GÅ MED I OUTREACH-TEAMET:
  Skriv till shalom@zionsgospel.com | www.ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman