Förlåtelsens Kraft – Sukkot 2020/5781 SpecialutgåvaTorah Portion SUKKOT – Vayikra (3 Moseboken) 22:26-23:44

Men Yeshua sade: “Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Och de delade Hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.” Lukas 23:34 SFB

Shabbat shalom och en välsignad Sukkot, Lövhyddohögtid, innerligt älskade!

Vi kan gå in i Hans 7+1 dagars Högtid med glädje eftersom Yeshua föddes vid denna tid och Han visade oss Kraften i förlåtelsen.

Jag har levt detta budskap under mer än 32 års tjänst för Israels Gud genom Yeshua Messias. Jag kan inte tänka mig något mäktigare i världen än Förlåtelse. Inga atombomber, inga H-bomber, ingen dynamit, ingen kraft på jorden kan jämföras med det enkla faktum att endast förlåtelse har förmågan att förändra ditt liv och att förändra världen.

“Ty om du förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.” Matteus 6:14-15 SFB

Yeshua fattade det beslutet när Han avrättades på korset av det Romerska riket och en grupp Judar som anlitats av den avfälliga Översteprästen som ropade “korsfäst Honom”. Han sa när Han blödde och var i olidlig smärta och förnedring, naken och extremt sårad:

Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör.

Denna deklaration ljuder genom tiderna. Det är kraften i denna förlåtelse som kan förändra en värld full av våld och hat. Judar och icke-Judar frikändes den dagen av den Judiska Messias, Universums Härskare! De som skulle komma till Honom i ånger för sina synder skulle få den förlåtelsen.

Därför kan Han också helt och fullt frälsa dem som genom Honom kommer till Gud, ty Han lever alltid för att be och mana gott för oss. Hebreerbrevet 7:25 SFB

Toledo

När jag besökte Toledo, den Spanska inkvisitionens säte i Spanien på 90-talet, använde jag förlåtelsens kraft i den Katolska kyrkan Santa Maria La Blanca. Yah skickade mig dit och övernaturligt uppenbarade för mig att detta hade varit största synagogan i det förflutna. År 1492 var då alla Judar som vägrade att konvertera till Kristendomen drevs ut från Spanien och senare från Portugal, mina Sefardiska Judiska förfäder var också med där. Den nämnda synagogan hade konfiskerats och omvandlats till en kyrka före utdrivningen. Det var där som jag förlöste förlåtelse över Spanien och alla Kristna. Som en ättling till de förödmjukade, torterade, utskämda och utvisade Judarna har jag makten att förlåta. Inte för att sanktionera det som hände men säga JA till att förlåta, att inte glömma men säga Ja till att förlåta. Jag kramade nunnan som var ansvarig för kyrkan som var mycket förbryllad över mina böner inne i kyrkan. Jag var på golvet dekorerad med rosett liknande Davidsstjärnor, som påminner om det Judiska förflutna i kyrkan, gråtande och bedjande, i omvändelse och sorg för den fruktansvärda massakern, auto de fe, lågorna i inkvisitionen. När nunnan vid utgången frågade mig vad jag gjorde med en sträng uppsyn, svarade jag:

“Jag är en Sefardisk (Spansk) Jude och ditt folk förödmjukade, rånade, dödade och utvisade min familj. Men eftersom Yeshua, den Judiska Messias som du kallar Jesus Kristus, uppenbarade Sig för mig och förlät mig så mycket, så ger jag också förlåtelse till dig och ditt folk.” Nunnan lyssnade i förvåning, sedan mjuknade hennes ansiktes linjer, och hon började gråta. Jag sträckte ut mina armar och vi kramades. Vi grät och försonades med varandra båda två. O vilket härligt ögonblick som ingen någonsin kommer att glömma. Läkedomen flödade från Himlen till oss båda.

När du verkligen förlåter så måste du först erkänna de synder som begåtts och ge dem giltighet, då utan att förneka dem kommer ditt val att förlåta förlösa helande in i din själ.”

Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi Honom till en lögnare och Hans ord är inte i oss. 1 Johannes 1:8-10 SFB

Det är på grund av förlåtelsens makt som Jude till de Kristna både Katoliker och Protestanter som jag har skrivit alla mina böcker och särskilt The Identity Theft/Identitetsstölden. Jag har vigt mitt liv att avslöja och rycka upp de demoniska, religiösa teologier som från 400-talet och framåt har upprättats som Kyrkans lära. På grund av dem mördades miljontals Judar i Jesu Kristi namn.

Det är denna Fantastiska kraft som drev mig att ge mitt liv för att förmedla sanningen, Helande och Befrielse till alla i den Kristna världen. Jag helgade mig till detta Heliga Verk när Fadern i himlen fick mig att lägga mig på askfältet i dödslägret Auschwitz-Birkenau i Polen där många av mina förfäder och min makes förfäder utrotades. Israels Gud talade till mig: Detta är din predikstol, ditt Altare, du predikar härifrån där blodet från ditt folk ropar efter hämnd från marken.

Auschwitz Birkenau

Och Yahweh sade till Kain: “Var är din bror Abel?” Han svarade: “Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?” Då sade Han: “Vad har du gjort? Hör, Din brors blod ropar till Mig från marken! 1 Moseboken 4:9-10 SFB

Han visade mig att jag är den profetiska Rösten för denna aska och jag bad om Helig Hämnd! Att varje droppe Judiskt blod spillt på denna mark kommer att bli en själ som räddats, befriats och helats. Jag har stått i gapet i nästan tre decennier för befrielsen av hela Kristenheten från Ersättningsteologin, från det religiösa systemet som mördade mitt folk. Det är Förlåtelsens Kraft som har tagit mig till mer än 50 nationer och hundratals städer för att kalla Kristna att återvända till det ursprungliga evangeliet som är skapat i Zion, till Lejonet av Juda, den Judiska Messias Yeshua, till den Levande Toran och Anden och att göra/ge återbetalning och ge upprättelse till Israels folk och alla Judar för de synder som begåtts. Hade Jag inte blivit helt överlåten/överlämnad till Förlåtelsens Makt; då skulle jag ropat ut hämnd och dom och död åt de Kristna. Men i stället gråter jag för omvändelse, uppvaknande, väckelse och en skörd av Får nationer.

Jag har lagt ner mitt liv för att ge LIV till dem som gav oss Judar mestadels död. Min bok The Identity Theft/Identitetsstölden och GRI-plattformen är min gåva till er alla i nationerna. Det är resultatet av över 30 års Tjänst/Ministry som för med sig Sanning, Ljus och Helande till era Nationer. Må omvändelse och förlåtelse flöda när du accepterar min gåva och läser THE IDENTITY THEFT/IDENTITETSSTÖLDEN själv och ger den vidare genom att ge den till andra.

Han gick en gång för alla in i det allra Heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med Sitt eget blod och vann en evig återlösning. Hebreerbrevet 9:12 SFB

Chag Sameach, Glad Sukkot!

Dina israeliska Mentorer och vänner

Ärkebiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Sions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: The Year of Redemption/Återlösningens år

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/685874235352183/

Sänd Dina Förstlingsfrukts offer & Högtids offer:

  • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
  • Maila oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, kanadensiska dollar eller brittiska pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Toskanska Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till: Hadassah Danielsbacka, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

The Identity Theft

Ärkebiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messias/Identitets stölden: Återvändandet av 1:a Århundradets Messias är nu tillgänglig för förbeställning.

Klicka på knappen nedan för att förbeställa den!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/upprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken http://www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

  1. Hämta den.
  2. Ge den vidare.
  3. Studera den.

Hämta den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken av The Identity Theft/Identitets Stölden plus HELA Globala omskolnings initiativet/Global Re-education Initiative (GRI) Mot antisemitism kursen gratis. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den vidare.
Ge som gåva Pappersboken eller E-boken genom att besöka https://www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book”/ “Boken”. Bläddra längst ner där det står Reach out to others”/ “Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du Gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-kurs som låsts upp 26 september, innan Yom Kippur. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Grindar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter. Bli en
kanal för att förmedla 1: a århundradet Messias. Dela denna bok vidare!
http://www.zionsgospel.com

Förbeställa boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Hanukkah Glory – Israel Tour

10-21 december 2020

Med ärkebiskop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“Under kung ‘Uziyahu döds död såg jag Adonai sitta på en hög, högt upphöjd tron! Fållen på hans mantel fyllde templet.” Jesaja 6:1 SFB

Förbered dig på att möta Israels kung när vi färdas genom Hans Land i bön och profetisk tillbedjan.

Från Jerusalem till Galiléen, till Döda havet, Eilat och Negev.

Berör Israel och låt Israel beröra dig!

Registrera dig ASAP/Så fort som möjligt och reservera din plats.

Mer information: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Första Mosebok 12:3
Se vårt Globala Omskolnings Initiativ/Global Re-Education Initiativ (GRI) mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att klara det med din generositet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller maila oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Se vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/