From the Smallest to the Greatest

Från den Minste till den Störste


From the Smallest to the Greatest
Torah Portion RE’EH– Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 11:26–16:17

Specialutgåva för Rosh Chodesh Elul
Månaden av Nåd– Förberedelse för Shmita-året
Av Hadassah Danielsbacka

Han sade också: ”vad skall vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått, växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade Han ordet för dem.” Markusevangeliet 4:30-32 SFB

Shabbat Shalom, kära vänner!

… är som ett senapsfrö, som när det sås i jorden …

Archbishop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman har sått, sått och sått Evangeliet från Zion i över 30 år, De Goda Nyheterna om Yeshua, den Judiska Messias, runt om i nationerna. Det har varit som det lilla senapsfröet som först knappt syns när det sås i marken – det är så litet att det nästan är osynligt. Små grupper har fötts, en person i taget, från dem som visade sig vara den goda jorden:

”Men en del (frön) föll i god jord…” Matteus 13:8a

Dessa frön ger frukt, och vi börjar se Hundrafaldiga Människor!

… och gav skörd, hundrafalt, och sextiofalt och ett trettiofalt.” Matteusevangeliet 13:8 SFB

From the Smallest to the Greatest

Den Dåliga Jorden

Vissa frön som såddes föll dock i dålig jord:

”När Han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det”. Matteusevangeliet 13:4 SFB

”När någon hör ordet om Riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen.” Matteusevangeliet 13:19 SFB

Många har hört Archbishop Dominiquae predika, men de ”ropade inte efter urskiljning, lyfte sin röst för att förstå; sökte henne som silver och sökte efter henne som efter gömda skatter;” och därför kunde de inte ”urskilja fruktan för YHVH och upptäcka kunskapen om Gud.”. (Ordspråksboken 2:3-5). Om Ordet inte blir kött i oss kan fienden lätt rycka bort det.

” En del (frön) föll på stenig mark där de inte hade mycket mylla; och de kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort ”

” En del (frön) föll på stenig mark där de inte hade mycket mylla; och de kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort” Matteusevangeliet 13:5-6 SFB

”Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall.” Matteusevangeliet 13:20-21 SFB

Många får också ta emot budskapet om Yeshua och trons Judiska rötter med entusiasm, avsäger sig Ersättningsteologin och förbinder sig att studera GRM Bibel Skola med goda avsikter, men av en eller annan anledning fortsätter de inte sin resa ut ur Ersättningsteologin. När människor – ofta deras egna familjer – börjar motsätta sig dem återvänder de till de gamla, välbekanta, religiösa sätten och förlorar sin nyfunna intimitet med Yeshua som den Judiska Messias. Utan ordentlig utrustning och träning är våra rötter inte tillräckligt djupa för att uthärda stormar.

”En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det.” Matteusevangeliet 13:4–7 SFB

”Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men värdsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt.” Matteusevangeliet 13:22 SFB

Många tar emot budskapet ivrigt, men de gör sig inte av med tistlarna — deras egna önskningar och bekymmer upptar deras liv så att de aldrig frambringar evig frukt.

From the Smallest to the Greatest

Den Goda Jorden

”Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” Matteusevangeliet 13:23 SFB

Det är dags att utforska våra hjärtan så att det inte finns några ”frön kvar för fåglar”, stenig jord eller taggar. Vi är kallade att vara den goda jorden som bär hundrafaldig frukt!

Archbishop Dominiquae har varit en utmärkt jord och har lagt en ordentlig grund för Kad-Esh MAP-Ministries och Förenade Nationerna för Israel. Ändå har många gånger, människorna omkring henne, varit ”steniga och taggiga”. I stället för att göra det möjligt för smörjelsen i hennes liv och denna verksamhet att växa, har vi släckt den.

När vi började denna andra fastan för Israel omvände vi som team gällande detta, vilket i slutändan är inget annat än självcentrering. På grund av vår självcentrering, många gånger, har tillväxten varit långsam. Vi har kvävt Andens eld.

Vi har inte råd med det längre. Vi kan inte längre tillåta små rävar att förstöra vingården eller att fåglar äter fröna. Vi kan inte vara slarviga eller hårdhjärtade.

Tiden för denna värld tar slut, och Han behöver oss för att flöda med Archbishop Dominiquae i samma smörjelse och Ande som hon har blivit bemyndigad av så att vi tillsammans kan underlätta den största och väldigaste tillväxt som världen någonsin har sett:

Men när det blivit sått, växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” Markusevangeliet 4:32 SFB

UNIFY & Kad-Esh MAP Ministries kommer att växa sig stora, och ha grenar i varje stam och nation, och många av de förlorade kommer äntligen att hitta en plats ”att bo och finna skugga.”.

Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga. Psaltaren 91:1 SFB

From the Smallest to the Greatest

Tredje Dagens Väckelse

Den största väckelsen står vid dörren. Han har förberett Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman för detta Ändetidsuppdrag och för att vi ska vara de trogna arbetarna i vingården med dem. Då kommer slutet, och vi kommer att vara en del av den stora skaran från ALLA stammar och tungomål som står framför Yeshua Messias — och jag ser många av dem hålla Identitetsstöldböckerna i sina händer!

”Och detta evangelium om Riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” Matteusevaneliet 24:14 SFB

”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer.” Uppenbarelseboken 7:9 SFB

Be med mig:

Abba Shebashamayim, jag ber om förlåtelse för min självcentrering, för att vara stenig jord, släcka och bedröva Din Helige Ande. Jag ber dig att hjälpa mig att avlägsna alla stenar — varje attityd, tanke och önskan som inte har varit Din inställning, tanke och önskan — och jag överlämnar mitt liv till Dig utan att hålla något tillbaka.

Jag registrerar mig för att vara en soldat som inte har något ”eget liv” men som tjänar YHVH Tzva’ot, Armé Herren under befälhavare Han har placerat som auktoriteter i mitt liv, och jag underordnar mig den tilldelade träningen för mig.

Jag släpper barnslig självcentrering, stolthet och svartsjuka. Det är mina fiender, och jag behandlar dem som sådana. Jag vägrar att prata med ormen genom att underhålla själviska tankar. Jag väljer lydnad hela vägen tills jag står inför Lammets Tron med en stor skara från ALLA stammar och nationer. Hjälp mig Yah; Med dig kan jag göra allt!

Låt oss bli de som kan bli Kaptener i bandet,

”Men Anden kom över Amasaj, den främste bland de trettio, och han sade: ”Dina är vi, David, och med dig står vi, du Ishais son. Frid, frid vare med dig, och frid vare med dem som hjälper dig, för din Gud hjälper dig!” 1 Krönikeboken 12:18 SFB

För Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman,

Hadassah Danielsbacka

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den Senaste Undervisningen: Time for A Reality Check/Tid för En Verklighetskontroll

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Uppdatering från GRM Bibel Skola

GRM:s onlinekurs (tillgänglig på Engelska och Spanska) har uppdaterats och formaterats om.

Frågesporterna som krävs vid varje lektion består nu av flervalsalternativ att fylla i; Denna metod gäller även för frågesporter för var och en av de böcker som listats för att läsa (som tidigare krävde en skriftlig uppgift).

Systemet registrerar automatiskt dina val och informerar dig om hur många korrekta svar som skickades in vid varje frågesport. De enda skriftliga uppgifter som krävs är de 3 Uppsatserna som skall lämnas in i slutet av varje Nivå.

Vi är glada över att kunna erbjuda detta nya strömlinjeformade system för GRM!

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/upprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →/

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp för att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/