From Perazim to Enlargement

Från Peratsim till Utvidgning


From Perazim to Enlargement
Torah Läsning NITZAVIM – Devarim (5 Moseboken) 29:9 (10)-30:20 Haftarah: Jesaja 61:10-63:9

Trumpet Högtiden 5783
Dedikera en Ny Sju Årscykel

Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig.” Jesaja 60:5 SFB

Shabbat shalom, högt älskade!

Shmita Året ligger bakom oss nu, och vilket år detta har varit! Världen som vi känner den har förändrats, och vi måste gå vidare för att ta itu med många nya verkligheter. Yah sa till mig att inte fokusera på vad fienden gör, den gamla Röda Draken, utan att fokusera på vad Han gör. YHVH PERATSIM, Genombrottets Herre besegrar Baal framför våra ögon. (2 Samuelsboken 5:20)

Han sa att gamla tiders strategier inte skulle fungera; Vi måste ha Nya Strategier för denna Nya Sjuåriga Utvidgnings Cykel. Jag fick detta ord när jag ledde vår midnattsvaka, och det förbryllade mig mycket.

Nu? Utvidgning? När en prognos om en global hungersnöd för 2023 är igång, och när de flesta fortfarande är trångbodda och begränsade under drakoniska covid restriktioner än idag? När inflation och utmaningar kan “bryta banken”, nu vill Du att vi ska expandera? NVO försöker begränsa mänsklighetens steg för att tjäna sina syften med befolkningskontroll, men YHVH, Israels Gud, vill att vi ska Utvidgas. Den strategi som gör det möjligt för oss att vidga våra hjärtan, sinnen, tro, förmåga att älska och lyda Honom, att sträcka oss ut och överlämna oss till Utvidgningen är att SJUNGA!

Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger YHVH. Utvidga platsen för din boning, spänn ut tält dukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du skall inte komma på skam, blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad. Nej, du skall glömma din ungdoms skam, och ditt änke stånds förakt skall du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man, YHVH Sebaot är Hans namn. Israels Helige är din återlösare, Han som kallas hela jordens Gud. Jesaja 54:1-5 SFB

From Perazim to Enlargement

I detta kapitel skrivs det om den Babyloniska exilen. Vid den tiden vann Babylon, och det Judiska Folket var i allvarlig träldom. Yah berättade för dem att Nyckeln till Utvidgning var att “SJUNGA, ROPA och Prisa Honom, då kommer de att Utvidgas.”

Det är Yahs vilja att Hans Förbundsfolk ska bli Stort, och det enda som någonsin har stoppat Israel från storhet är avgudadyrkan. Det enda som kan stoppa oss från utvidgning, expansion och storhet är samma avgudadyrkan. Allt som vi älskar eller är beroende av mer än YHVH är en avgud/idol.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av Mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, YHVH, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar Mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar Mig och håller Mina bud. 5 Moseboken 5:7-10 SFB

Att låna högtider från den hedniska kalendern med dess traditioner har gjort att Kyrkan genomsyrats av avgudadyrkan. Den Helige Ande visade mig att det är som att tillbe Gud vid Baals altare. Detta skulle vara en spik i framstegs hjulen för denna utvidgnings säsong. Hans Hus måste rensas från alla hedniskt rotade högtider som Halloween, Jul, Påsk och till och med ersättningen av Sabbaten för Sol-Dagen/Sun-Day/Söndag. Han har knackat på dörren och många har inte öppnat. Men för dem som har öppnat dörren för Städning av Huset från all avgudadyrkan är utvidgningen dagens ordning och drivkraften i denna nya 7-Årscykel.

För att Utvidgas måste vi överlämna oss till Hans vilja, stå i tro, sjunga, ropa och prisa Honom. Han uppfyller Sitt Löfte till Abraham. Och även om FN, EU och NVO vill begränsa Israel och göra det mindre, vill Yah utvidga sitt land från Nilen till Eufrat.

Där skall Jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse.” 1 Moseboken 12:2 SFB

Det kanske inte ser bra ut just nu, men det såg inte bra ut på Isaks tid heller. Ändå lydde han Yah, stannade i landet och sådde under hungersnöden. Han överlevde inte bara utan blev mycket stor i en tid då alla omkring honom förlorade allt på grund av hungersnöden. Isaks tro och lydnad trots omständigheterna medförde Utvidgning av hans inflytande och rikedom.

Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty Adonai välsignade honom. Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får och nötboskap och hade så många tjänare att filisteerna blev avundsjuka på honom. 1 Moseboken 26:12-14 SFB

Alla de som litar på Yah och lyder Hans Kallelse, undviker all avgudadyrkan och sår även i tider av hungersnöd, kommer att bli Stora och utvidgas.

Shmita Året har avslutats; det är dags att Så och skörda. En stor skörd är på gång, och vi måste vara redo att Växa och utvidgas.

From Perazim to Enlargement

Jabes ropade till Israels Gud och sade: “O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att Du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!” Och YHVH lät det ske som han bad om. 1 Krönikeboken 4:10 SFB

Israel måste utvidgas för att ta emot all den Alyah som kommer från hela världen.

Lyft upp dina ögon och se dig omkring, alla samlas de hos dig. Så sant jag lever, säger YHVH, du skall få klä dig i dem alla som en skrud och lik en brud fästa dem omkring dig. Ty om du tidigare låg i ruiner och var ödelagd och ditt land var förött, skall det nu bli för trångt att bo där, och de som fördärvar dig skall vara långt borta. Du skall få höra barnen säga, de som föddes under din barnlöshet: “Platsen är för trång för mig, gör plats för mig, så att jag kan bo här Jesaja 49:18-20 SFB

Vi måste utvidgas för att ta emot alla Yeshuas Får som har befunnit sig i Ersättnings Teologins och den Babyloniska Kristendomens exil – och alla framtida Får Nationer!

På den dagen skall Jag resa upp Davids fallna hydda, Sukkah, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nedrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hednafolk över vilka Mitt namn har nämnts, säger YHVH, Han som gör detta. Se, dagar skall komma, säger YHVH, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren och druv tramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag skall göra slut på Mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som Jag har givit dem, säger YHVH, din Gud.” Amos 9:11-15 SFB

Är du villig att bli UTVIDGAD?

En bön

Abba, jag säger JA och överlämnar mig till Din önskan om UTVIDGNING för Ditt Rike ska komma och Din vilja att ske på jorden som den är i Himlen. Jag lämnar alla mina avgudar och rädslor, kända eller okända, bakom mig, och jag går in i radikal tillit och lydnad till Ditt Kall. I Yeshuas Mäktiga namn. Amen.

Då kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: ” YHVH har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem. 2 Samuelsboken 5:20-21 SFB

Ha en välsignad 7-Års Cykel, Yom Teruah (Trumpet) och Rosh Hashana (Nyår för civila och ekonomiska angelägenheter).

Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Matteusevangeliet 25:21 SFB

För Lejonet av Juda,

Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Kom med i vår special Yom Teruah-Rosh Hashanah Dedikation av den Nya 7-Årscykeln!

Facebook LIVE på Yom Rishon (Söndag) 26 September klockan 5 EST, 23.00 SVENSK TID

Vi kommer också att välsigna din Först Frukts offergåva för den nya 7 Årscykeln. Be över just detta Först frukts offer och ge det som den Helige Ande leder dig. Detta är en ny början på alla sätt!

Rosh Hashanah

För att skicka din Först Frukts Offergåva för den Nya Sjuårscykeln

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Donera/Ge online →

Titta på den senaste Undervisningen: David & Goliat Del 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →