Feast of Shofars Special Edition

Glad Födelsedag 5781 – Shofarernas Högtid/Feast of Shofars Special Upplaga


Feast of Shofars Special Edition
Torah Portion ROSH HASHANAH – Beresheet (1 Moseboken) 21

Adonai talade till Moses och sade: “Tala till Bnei-Yisrael och säg: I den sjunde månaden, den första dagen i månaden, ska du hålla en Sabbats vila, en minneshögtid med att blåsa i shofar (shofarot), en helig sammankomst. Du skall inte utföra något arbete, och ni skall offra eldsoffer åt Yahweh, Adonai.” Tredje Mosebok 23:23-25 SFB

Shabbat shalom och Shana Tova! Ett välsignat Judiskt nyår och Shofarernas högtid!

Denna Sabbat går vi in i en ny profetisk årstid när vi kommer in i Höst Festernas Högtider/Moadim. Vi har avslutat månaden Elul i Hans Härlighet och vi har sökt Honom och har återvänt/upprättat vår första kärlek till Honom. Han har dragit oss med band av kärlek som inte kan brytas till Hans Heliga plats. Många av oss upplever redan andlig förnyelse och en ande av tillbedjan. Detta är ett resultat av att söka Honom och omvända sig från allt som hindrar vår relation med Honom och med andra. Om vi har beslutat att försonas med Yah och med andra, överlämna oss helt till Honom, bygger vi vårt hus på berget. Under dessa tider av Covid19, tvivelaktiga fredsfördrag, oroligheter, finansiella skakningar och väderhot, kan vi vara i en plats av stor stabilitet och även välsignelse!

Därför kommer alla som hör mina ord (Torah och Instruktioner) och handlar efter dem att vara som en vis man som byggde sitt hus på klippan. Och regnet föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och slog mot det huset; och ändå föll det inte, för dess grund hade byggts på klippan. Alla som hör dessa Mina ord och inte handlar efter dem kommer att bli som en dåraktig man som byggde sitt hus på sanden. Och regnet föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och slog mot det huset; och det föll — och stort var dess fall.” Matteus 7:24-27 SFB

Feast of Shofars Special Edition

En säsong av besök av änglar

På den sista Shabbaten i denna månad (Elul- den 6 månaden i den bibliska Kalendern) När vi satt runt vårt Shabbat bord efter middagen, började vi att Lovprisa. När jag klinkade på gitarren, såg jag änglar samlas till oss i vårt hem. Det var många av dem som kom från främre verandan och från bakre verandan, de blev samlade till möte i vårt hem. Detta var en massiv samling för ett betydelsefullt tillfälle, för någon form av historisk händelse. Det fanns serafer med de sex vingarna och keruber med de fyra vingarna och många andra, inklusive mycket polerade änglar fulla av muskler som jag aldrig sett förut. Det fanns många änglar som inte hade förlösts förrän nu och de var alla samlade till vårt hem, och invaderade vår bakre och främre veranda. De var glada och förväntansfulla. Sedan började de rulla en röd matta i vårt rymliga garage. När de slutade rulla den, en tunn, medelhög man med kort hår och med en mycket enkel topp och byxor kom promenerande som om han dansade men han var uppenbarligen inte en dansare. Han såg mer ut som en nörd. Jag kände igen honom som Shaul-Paulus aposteln och precis bakom honom kom ett enormt Lejon med en fantastisk man långsamt struttande, med tillförsikt men ganska avslappnad. Hans tassar var enorma men de var mjuka, de kändes “snälla”. Han gäspade en gång ymnigt och lade sig sedan ner på den röda mattan och gick till vila och alla änglarna böjde sig djupt ned inför Honom.

När jag klinkade på min gitarr och beskrev vad jag såg, Yahwehs Härlighet, Hans Kavod, fyllde oss alla. Några var på golvet gråtande, andra i vördnad prisandes och jag var, fångad i en Vision och sade “Lejonet av Juda har kommit för att ha Hans Sabbat Vila i vårt hem”. Stämningen var impregnerad med hans närvaro som vi alla var ödmjuka och imponerade att Lejonet hade valt att vila i vårt hem.

En vallfarts sång. Adonai, minns David, alla hans lidanden, han som svor en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob: “Jag skall inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd, jag skall inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer, förrän jag har funnit en plats åt Yahweh, en boning åt den Starke i Jakob.” Psaltaren 132:1-5

Precis som David har jag tjänat Yah av hela mitt hjärta och har plågats ofta, har haft en hel del svårigheter och smärtsamma bakslag men min önskan var att vara en viloplats för Yeshua. Faktum är att för några veckor sedan var vi på vårt Shabbat möte före vår Live at 5 Facebook-sändning och mitt i Tillbedjan, sa Han till mig: Jag känner Mig hemma bland er. Och de orden var musik för mina öron! Han känner sig hemma på våra Sabbatsmöten! Så i det sista Shabbatmötet av Elul, Lejonet av Juda/Lion of Yehudah (Judah) beslutade att ligga ner på en röd matta i vårt garage! Nästan varje gång jag lämnar vårt hem, förklarade jag att vårt hems säkerhetssystem är att vårt hem är “Drivet av Lejonet av Judas kraft!”

Feast of Shofars Special Edition

Varför känner han sig hemma bland oss?

Jag tror att eftersom Yeshua är Jude och Han är ett Judiskt Lejon; Så känner Han sig helt enkelt hemma där Han välkomnas som en Judisk Messias. Han kan vara Sig själv hos oss. Känner du dig inte hemma där du är accepterad för vem Gud skapade dig att vara? Han föddes som Jude, dog som Jude, uppväcktes från de döda som en uppstånden Jude och Hans Namn fram till slutet av Boken är Yeshua, Lejonet av Juda (det Judiska lejonet!). Han kommer snart att återvända till Jerusalem som Judarnas konung! Hans identitet som ett Judiskt Lejon har stulits så länge att han inte känner sig bekväm i de flesta kyrkor! För varhelst någon Ersättnings Teologi finns kvar eller någon form av antisemitism eller hat mot hans Judiska folk, Toran, Shabbaten, Högtiderna, Lagen om mat och alla andra Instruktioner finns kvar, känner han sig ovälkommen där. Det är därför Hans Härlighet och Väckelse avstannar. Han längtar efter att känna sig hemma med sin Brud bestående av Judar och Gentiles/icke Jude som En ny Människa, men Hans Brud har varit en Gentile/icke Jude i stället för en inympad Brud.

Men det finns en lösning: Vi måste vända denna Identitetsstöld som har orsakat en Judisk Messias att bli en Romersk Kristus. Då kommer Äran, Kavoden från YHVH att bryta ut i varje hem, varje församling, i varje nation och även i Israel! Så hur vänder vi denna urgamla IDENTITETS STÖLD som fördröjer uppvaknande, väckelse och bildandet av Får Nationer? Tiden är sen, världen skakar, människor går runt maskerade och distanserade från varandra, rädslan styr, antisemitismen skjuter i höjden, vad kan vi göra? Vad händer nu?

Feast of Shofars Special Edition

Identitets stöld boken/The Identity theft book är här!

För att få en lösning på detta urgamla problem har den Allsmäktige laddat ner till mig en bok som heter Identitetsstölden/The Identity theft. Denna bok är kulmen på 30 år av ministry, skickad från Zion till mer än 50 nationer. Alla som läser denna bok kommer att informeras och kommer att förvandlas till att välkomna den judiska Messias och att bli en viloplats för Lejonet av Juda. När du tar GRI (Global Re-education Initiative) GRATIS kurs som erbjuds med denna Ände tidens bok/End Time Book, kommer du att bli en viloplats för Lejonet av Juda. Han kommer att känna sig hemma med dig. Och när du delar den här boken med din familj, vänner, lärjungar och alla du vet, kommer du att göra platsen större för Hans Vila och Hans Härlighet att komma och börja invadera Hans Folk som aldrig förr!

Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger Yahweh Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid, säger Yahweh Sebaot. Haggai 2:10 SFB

Detta år 5781 präglas av Shofar Blåsning och de Höga Lovprisningarna kallar ALLA att återvända, Omvända sig och få en upprättad tro på den Ende Juden som Dog för Dig, det är Yeshua, Lejonet av Juda!

För sångmästaren, till Gittite av Asaph. Höj glädjerop till Yahweh vår starkhet, Höj jubel till Jakobs Gud! Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare
Blås i shofar vid Nymåne/New Moon, vid fullmånen för vår högtidsdag. För detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud.
Psaltaren 81:1-5

Återställ Hans Identitet och hjälp andra att återställa den! Skaffa Identitets Stöld boken/The Identity Theft boken och ge den också som gåva till andra för att hjälpa alla människor du känner att återställa Hans stulna identitet så Han kan vila i Hans Hus och Hans Härlighet kan invadera Hans Kropp. Av en Jude blir världen räddad och av en Jude blir världen dömd.

Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen (av dom) eller att se in i den. Jag började gråta högt eftersom ingen befanns värdig att öppna rullen eller att se in i den. Då säger en av de äldste till mig: “Sluta gråta! Se, Lejonet av Juda stam, Davids Rotskott, har segrat—Han är värdig att öppna bokrullen (av dom) och bryta dess sju sigill. Uppenbarelseboken 5:3-5 TLV

Shana Tova, ett välsignat 5781 till alla dem som älskar Lejonet av Juda och har välkomnat Honom in i sina hjärtan, hem, ministry, arbetsplatser, regeringar och församlingar.

Dina israeliska Mentorer och vänner

Ärkebiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Zions skull är jag inte tyst. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Varför Gud inte hör mig?

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/4347836585290740/

För att skicka dina Förstlings Frukt Offer för Rosh Hashanah 5781:

  • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
  • Maila oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, kanadensiska dollar eller brittiska pund som ska skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Toskanska Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till: Maritza Mayeta-Scott, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Veckans bok: Återställa Heligt Givande/Restoration of Holy Giving

Förlösa den Sanna 1000 Faldiga Välsignelsen/Releasing the True 1,000 Fold Blessing
https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

The Identity Theft

Ärkebiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitets STÖLDEN: Återkomsten av 1 Århundradets Messias är nu tillgänglig för förbeställning.

Klicka på knappen nedan för att förbeställa den!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/upprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken http://www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du vet.

  1. Hämta den.
  2. Ge den vidare.
  3. Studera den.

Hämta den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken Identitets stölden/The Identity Theft, plus HELA Global Omskolnings initiativ/Global Re-Education Initiative (GRI) Mot antisemitism kurs gratis. Du kan också donera $ 17 för att få E-boken/E-Book och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den vidare.
Ge bort pocketboken eller E-boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The book” ”Boken”. Bläddra längst ned där det står ”Reach out to others” “Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Vid ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-kurs som låses upp 26 september, innan Yom Kippur. Denna kurs innehåller 12 Grindar av lärande/12 Gates of learning baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter. Bli en kanal för att förmedla 1: a århundradet Messias. Dela denna bok vidare!
http://www.zionsgospel.com

Förbeställ boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

Hanukkah Glory – Israel Tour

10-21 december 2020

Med ärkebiskop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“Under kung ‘Uziyahu död såg jag Adonai sitta på en hög, upphöjd tron! Fållen på hans mantel fyllde templet.” Yesha ‘yahu (Jesaja) 6:1 SFB

Förbered dig på att möta Israels kung när vi färdas genom Hans Land i bön och profetisk tillbedjan.

Från Jerusalem till Galiléen, till Döda havet, Eilat och Negev.

Berör Israel och låt Israel beröra dig!

Registrera dig Så fort som möjligt/ASAP och reservera din plats.

Mer information: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. 1 Mosebok 12:3
Se vårt Globala Omskolnings Initiativ/Global Re-Education Initiativ (GRI) mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att klara det med din generositet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i Förenade Nationerna för Israel/United Nations for Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Anslut dig till Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller E-maila oss för fler alternativ för donationer:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Kolla vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/