Stick With Your Life Assignment

Håll Dig Till Din Livsuppgift


Stick With Your Life Assignment
Torah portion BEHAR – Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 25:1-26:2

“Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på jorden när Han kommer?” Lukasevangeliet 18:8

Shabbat shalom, kära älskade!

Det är under tider av stora tester som vi inser vad “vi är gjorda av”. Med det menar jag att vi är gjorda av lera, av damm. Och det är vid den tiden som vi tvingas göra val som kan påverka våra liv och miljontals människors liv. När Shaul (Paulus) utmanades med stora prövningar insåg han att han var ett svagt kärl gjort av lera. Det var den insikten som gjorde honom till den mäktiga Apostel som han var.

Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. 2 Korinthierbrevet 4:7

Det är först när vi inser hur svaga vi är som vi verkligen kan vara starka – inte i vår kraft utan i Hans! Men när vi inser hur svaga vi är finns det en allvarlig frestelse att springa i väg och sluta. Det är vid denna tid som vi måste ödmjuka oss så lågt vi kan för att erkänna att vi inte riktigt kan vara trofasta och vinna trons lopp utan Honom. Han är en medkännande Överste

Präst, och om vi ber om hjälp i nödens stund, kommer Han inte att överge oss. Kanske kommer hjälpen inte att vara den du planerade, men Hans hjälp är alltid perfekt och i tid.

Han kan ha medkänsla med dem som är okunniga och vilsna, eftersom Han själv är svag Hebreerbrevet 5:2

Yeshua är också “utsatt för svaghet?” Kan du föreställa dig Mästaren, Universums Gud “utsatt för svaghet?”. Men Han blev ett mänskligt kärl, ett lerkärl! Han kommer för alltid att be för oss som en man, som den Siste Adam. Han vet vad det innebär att bli frestad till gränsen. Han upplevde det i Getsemane,

“Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: “Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi Mig. Men inte som Jag vill, utan som Du vill.” Matteusevangeliet 26:39

Stick With Your Life Assignment

Det var Hans exempel på underordnande till Abba i Himlen i tider av ”omöjligt att beskriva” ångest som är en fyr av ljus framför oss. Vi måste alla gå igenom ångest ibland och vi kommer alla att ha valet att be om “sorgens bägare” att passera, som vi ofta gör, låt oss inte glömma den sista delen av Yeshuas bön,

“Inte som Jag vill, utan som Du vill!”

Det var den delen som gjorde skillnaden mellan att Han förblev en normal människa på jorden eller uppfyllde sin kallelse som Messias, Frälsaren, Återlösaren! Om Han hade slutat vid den tiden, skulle hela historien ha förändrats för alltid. Det är ärligt att be om att “bägaren ska passera” – ingen tycker om svårigheter och sorg – men ärlighet räcker inte. Vi måste ha tro för att lyckas. I det här fallet är tron som jag talar om inte den som flyttar berg och gör stor

Mirakel – det är en gåva av tro och det är underbart! Men den typ av tro som jag talar om är en djup tillit till YHVH vad som än händer. Man kan också kalla det “blind tillit”. För när du väljer att lita på Honom och överlämna dig själv till Hans fullkomliga vilja i en svår situation, kommer du inte att kunna “se klart” innan du litar på.

Det är denna typ av tro som leder människor att bli trofasta och uppfylla sina uppdrag i livet. Och denna typ av tro eller “blind tillit” kommer med mod och osjälviskhet. Det är Messias Karaktär, den vi kan dra nytta av när vi är extremt utmanade!

Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar Honom. Jakob 1:12

På Hebreiska är ordet för tro och trofasthet från samma rot, och den roten är Amen! Sann tro får oss att vandra i “blind tillit” och till Amen och Yahs fullkomliga vilja även när vi inte förstår det. Då kommer vi att hålla kursen och vara trofasta mot Honom och till våra livsuppdrag till slutet och kommer att få Hans ”Livets Krona” – vi kommer att regera och styra med Honom!

Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska Jag ge dig livets krona. Johannes Uppenbarelse 2:10

Stick With Your Life Assignment

En Effektiv Bön

Adonai, hjälp mig att ha mod att tro och lita på Dig även om jag inte kan se klart, och hjälp mig att vara osjälvisk genom att lyda Dig och avsluta min livsuppgift när jag är mest frestad att vara självisk och springa i väg.

Sedan gick Han bort för andra gången och bad: “Min Far, om den inte kan gå förbi Mig utan Jag måste dricka den, så ske Din vilja.” Matteusevangeliet 26:42

Om Yeshua hade rymt från Getsemane, skulle du och jag inte blivit räddade! På samma sätt kommer varje person som slutar sitt livsuppdrag på grund av brist på tro och förtroende, rädsla och själviskhet, särskilt mitt i svårigheter, att påverka miljontals människor. Det är som en Dominoeffekt!

Men Han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, för Min kraft fullkomnas i svaghet.”

Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Messias kraft ska vila över mig. 2 Korinthierbrevet 12:9

Må du lita på Honom mot alla odds och avsluta din livsuppgift!

Dina trogna Israeliska Vänner och Mentorer,

Archbishop Dominiquae och rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina Tionden och Offergåvor

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Kaptenen i YHVH:s Armé

Powerful women of the Bible

Stöd vår kommande TV-Produktion Powerful Women of the Bible/Kraftfulla Kvinnor i Bibeln

Archbishop & vårt Team spelar in nya smorda TV-program i Israel. Du kommer snart att träffa Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många andra modiga hjältar i Israel!

Hjälp oss att finansiera produktionen →

Välj en Engångsdonation/gåva & Skriv till kommentar avsnittet: TV

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning.  Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

*Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

The Identity Theft

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser!
François Foisil, Frankrike

Du kommer att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk.
Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →