The Secret of Daniel's Power

Hemligheten med Daniels Kraft/Makt


The Secret of Daniel's Power
Torah Delen SHOFTIM – Devarim (5 Moseboken) 16:18-21:9. Haftarah: Jesaja 51:12-52:12

Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, såsom han tidigare hade brukat göra. Daniel 6:10

Shabbat Shalom högt älskade,

Jag skulle vilja tala om vikten av det Hebreiska ordet “ashacharecha” som kallas

“Bön före gryningen, innan solen är uppe”. Jag tvivlar inte på att när du implementerar denna sanning om att ge YHVH det första av ditt andetag och din tid så kommer du att se fantastiska resultat. Faktum är att det är vanligt bland de hängivna Judarna att be tre gånger om dagen precis som Daniel gjorde i Babylon för tusentals år sedan! De tidiga morgon bönerna (Shacharit från Ashacharecha), de tidiga kvälls bönerna (“mincha” före solnedgången och natt bönerna “arvit” efter solnedgången och innan du sover). Faktum är att Daniel visste vikten av sina böner, och inget hot från “myndigheterna” kunde hindra honom från att göra det troget även under hot om dödsstraff. Han såg till att be högt med fönstren öppna mot Jerusalem! Detta var hans reaktion på de onda Babyloniska orden som utfärdades:

Alla rikets furstar, landshövdingar och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att en kunglig förordning borde antas och ett påbud utfärdas, att vem som helst som under trettio dagar ber till någon annan, gud eller människa, än till dig, o konung, han skall kastas i lejongropen. Daniel 6:7

Anledningen till att det provocerade kungen att utfärda ett sådant kommando var Svartsjuka.

Men Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, ty en ande utan like var i honom, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Daniel 6:3

De var så avundsjuka på honom att de ville se honom död. Men de kunde inte finna något fel i honom, han levde ett rättfärdigt liv och höll Yahs Budord.

“Då försökte de andra furstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom, eftersom han var trogen i sin tjänst. De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom. Då sade männen: “Vi lär inte finna något att anklaga den där Daniel för, utom möjligen när det gäller hans Gudsdyrkan.” Daniel 6:4-5

Så provocerade de kungen att förbjuda tillbedjan av någon annan gud, deras tillbedjan skulle bara vara till kungen. Även om de visste att Daniel inte skulle sluta tillbe Sin Gud. Ännu mer, under dödsstraff, fortsatte Daniel att tillbe Elohim öppet. När han öppnade sina fönster mot Jerusalem kunde alla förbipasserande på gatan se Daniel be med en Talitt (Bönesjal) på. De kunde se honom sätta Tefillin (Philacteries, där delar av Toran är) på pannan och armen. Enligt Budordet,

Ni skall lägga dessa Mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. 5 Moseboken 11:18

The Secret of Daniel's Power

Det fanns ingen anledning att fråga Daniel: “Är du en sann troende?” Alla kunde se och höra att han verkligen var en hängiven tillbedjare av YHVH. Att hålla Toran och hans bestämda bönetider mot Jerusalem igång både riskerade hans liv och räddade hans liv. Detta var hemligheten bakom Daniels kraft/makt. Han fruktade YHVH och levde ett disciplinerat liv med hängivenhet och bön tre gånger om dagen. Det riskerade hans liv eftersom han bröt mot Babylons ogudaktiga lagar och det ledde honom till lejongropen.

Då sade de till kungen: “Daniel, en av de Judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du har låtit utfärda utan förrättar sin bön tre gånger om dagen.” Då lät Kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och Kungen sade till Daniel: “Din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, Han må rädda dig!” Daniel 6:13,16

Kungen älskade Daniel; han var hans bästa tjänare. Men han var tvungen att följa sin egen lag! Ingen mänsklig hand kunde rädda Daniel nu, kungen var den högsta auktoriteten i Babylon.

Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning, och Kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns sigill, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Daniel 6:17

Den goda nyheten är att Daniels Gud verkligen räddade honom när Han stängde lejonens gap och visade Sin makt inför alla.

The Secret of Daniel's Power

“Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför Honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, o konung.” Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud. Daniel 6:22-23

Daniel hade makten/kraften att lita på sin Gud under hård förföljelse eftersom han bad tre gånger om dagen och för att han bad vänd mot Jerusalem! Kung Salomo hade bett en bön av dedikation av det Heliga Templet i Jerusalem, och han sade:

Om då någon, vem det vara må, eller hela Ditt folk Israel, ber och ropar till Dig när de var för sig känner plågan och smärtan som har drabbat dem och de så räcker ut sina händer mot detta hus. och låter Dina ögon dag och natt vara öppna mot detta hus, den plats om vilken Du har sagt att Du där vill fästa Ditt namn, så att Du hör den bön som din tjänare ber, när han vänder sig mot denna plats. Ja, hör de böner som din tjänare och Ditt folk Israel sänder upp, när de vänder sig mot denna plats. Må Du höra dem från den plats där Du bor, från himlen. Och när Du hör, må Du förlåta. 2 Krönikeboken 6:29,20-21

Alla Judar över hela världen vänder sina kroppar mot Jerusalem när de ber, mot Tempelberget; och mot det Allra Heligaste! Yeshua kommer att sitta där mycket snart och Han kallar oss alla att be vända mot Jerusalem och för Jerusalem.

The Secret of Daniel's Power

Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Psaltaren 137:5-6

Han kallar oss också att återvända till trogen hängivenhet och bön som Daniel! Att återställa dessa gudomliga möten före soluppgången, före solnedgången och innan vi går och lägger oss. När du tillägnar ditt hem och din familj åt att vara ett Betel (Ett Elohims Hus) kan du upprätta dessa gudomliga möten av bön och lovprisning och få se en seger över alla dina fiender.

Sedan lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur, och innan de ännu hade hunnit till botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Daniel 6:24

Åh, jag bara älskar det! “Lejonen övermannade dem och krossade alla deras ben”! Det var samma hungriga lejon som inte ens rörde Daniel. Älskade, vid denna Ändetidens slut kommer förföljelse mot de sanna troende att uppstå. Det kommer att vara ganska vanligt att bli förföljd för din tro! Om du följer Daniels exempel kommer du inte att kompromissa med din hängivenhet till Yah för någonting i världen! Om de säger åt dig att inte be, eller att inte stå upp för Israel, eller att inte lyda Yahs Budord, eller förneka Yeshuas namn under hot om dödsstraff, då kommer du att vara stark om du har levt i ett hängivet böneliv och om du har stått i bön och stöd för Israel.

Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Psaltaren 122:6

Lejonet från Juda Stam inleder ett vrål av uppvaknande för att återställa bön och tillbedjan i våra hem och samhällen! Börja med Ashacharecha (Före gryningen) och fortsätt med Mincha (före solnedgången) och avsluta med Arvit (Innan du somnar). Avbryt din hektiska livsstil med bön och hängivenhet. Daniel var i regeringen, han var en upptagen man och hade mycket krav på sig, men han kompromissade inte med sin hängivenhet till YHVH. Han arbetade inte på Sabbaten, åt inte orena djur och lät inte sitt mycket viktiga jobb bli viktigare än hans hängivenhet till den Allsmäktige! Han var en slav och ändå på grund av sitt engagemang för Yah betedde han sig som en fri man! Vad är ursäkten för att du ger dig till att inte be och att bryta Yahs (Guds) Budord?

Avbryt ditt hektiska liv och be med början för Jerusalem och Israel och sedan för din nation, ditt samhälle, din familj och dina behov. Be om att Hans Rike ska komma, att Hans vilja ska ske, prisa Honom och deklarera Hans Ord. Vi kommer alla att behöva vara starka som Daniel och nu vet du hans hemlighet.

Hängivenhet till Elohim kommer både att få oss att få problem och kommer att befria oss från problem!

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Messias Yeshua att förföljas. 2 Timoteusbrevet 3:12

Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för Min skull skall finna det. Matteusevangeliet 10:39

Trycket på de sanna troende i Yeshua och på Israel eskalerar, den här världen skakar och satan vet att han har kort tid på sig. När du utövar Daniels bönedisciplin kan en attityd av hängivenhet och tillit och kärlek till Jerusalem göra så att samma Gud som stängde lejonens gap, stänga munnen på alla dem som vill sluka alla er som älskar Messias och det Judiska Folket!

Dina Vänner i Israel,

Rabbin Baruch och Bishop Dominiquae Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga,” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Kad-Esh MAP Vittnesbörd Del 1

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →