The Law of The Lord or The Lord of The Law

Herrens Lag eller Lagens Herre


The Law of The Lord or The Lord of The Law
Torah Delen VA’ETCHANAN- Devarim (5 Moseboken) 3:23-7:11. Haftarah: Jesaja 40:1-26

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Galaterbrevet 5:22-23

Shabbat Shalom, högt älskade!

På senare tid verkar det som om många människor testas i sin tro och tillit till YHVH. Särskilt när det finns en förberedelse för väckelse börjar den Helige Ande utmana många av våra övertygelser. Han börjar särskilt konfrontera stelhet och religiositet i oss eftersom sann väckelse är en “Gudomlig Intervention” av Yah i våra liv och samhälle. När du studerar väckelse kommer du att se att det aldrig händer som du föreställde dig det. Det ser ut som att den Allsmäktige älskar att “kortsluta” vår logik och förståelse. Faktum är att varje gång jag går in i min månatliga böne retreat, kommer jag ut med Hans Profetiska uppenbarelse och undervisning/instruktioner som tvingar mig och de med mig att expandera, växa, omvända sig och förändras. Om vi har en levande relation med Mästaren kommer vår kunskap om Honom att vara progressiv och aldrig stillastående. Om den är stillastående betyder det att vi någonstans på vägen har förlorat intimiteten med Honom och den profetiska framkanten som ska “krydda” hela vår vandring med Honom.

“Gud ska du tillbe. Yeshua vittnesbörd är profetians ande. Uppenbarelseboken 19:10b

Om vi vandrar med Mästaren bör Profetians Ande alltid flöda i oss; då kan vårt förhållande till Honom aldrig bli unken 0ch inaktuell. Hans namn är YAHVEH vilket betyder ‘JAG ÄR’, och även om Han är “Jag var’ och “Jag kommer att vara” – även om Han är allt i alla – manifesterar Han sig fortfarande dagligen, och så är Han JAG ÄR.

The Law of The Lord or The Lord of The Law

Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör Hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret, som på prövningens dag i öknen, Hebreerbrevet 3:7-8

Det räcker inte att “lyda Honom” för att Han sa det; det är nödvändigt att söka Honom dagligen för att förvänta sig Hans nya manna. Han säger: “Idag om du hör Hans röst!” Många människor blir mycket stela i sin vandring och i sitt perspektiv märker de inte att de har förlorat personlig närhet med den Helige Ande. De är “nöjda” eftersom de lyder Hans kända budord, men de bryter mot det viktigaste: “Du skall älska YHVH din Elohim av HELA ditt hjärta, förstånd och styrka.” Det finns inget sätt där du kan älska någon du inte har någon personlig, intim relation med, eller om hela förhållandet är baserat på ett blekt minne av en tidigare upplevelse, men inget nytt och spännande händer någonsin. Det är nödvändigt att vi lyder allt vi vet likaväl som det är lika nödvändigt att söka Honom som Hans uppenbarelse är progressiv. Kom ihåg att vi är begränsade av ramen för våra egna tankesätt, så när vi vandrar med Honom utmanar Han vårt tankesätt och sätt att förstå Skriften/Ordet dagligen.

Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Korinthierbrevet 3: 5-6

Detta är mycket enkelt: Om det inte finns någon sann friskhet, spänning, smörjelse och kraft i din vandring, har du blivit religiös och på något sätt självbelåten i din vandring, till och med självrättfärdig. Om så är fallet försöker du “festa” på unken manna, som har maskar.

Men de lydde inte Mose, utan vissa sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det luktade illa. Och Mose blev förargad på dem. 2 Moseboken 16:20

The Law of The Lord or The Lord of The Law

YHVH regnade ner Sin himmelska mat varje dag och befallde dem att samla den varje dag. Vissa ville inte bry sig om “vardagliga” saker som detta och trodde att de kunde lagra det. Resultatet blev maskar! På samma sätt kan vi inte “lagra intimitet” med den Helige Ande utan snarare söka Honom dagligen, lyda Honom dagligen och ta emot Hans Nåd och aktivering dagligen. Paulus sa att han bad kontinuerligt! Han bad hela tiden i Anden, det vill säga i tungor. Många inser inte hur oerhört viktigt dopet i den Helige Ande med att be i tungor är. Det gör det möjligt för oss att be utan uppehåll och ständigt stärka vår tro. Detta är inte en logisk enhet utan en övernaturlig förmåga som frigör tro och kraft i våra liv. Det gör det möjligt för oss att hålla oss i Guds kärlek mot vilken det inte finns någon lag som kan döma oss.

Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den Helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Messias Yeshua i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Judas brev 20-21

Vi kan se att det är omöjligt att hålla oss till Elohims kärlek utan den Helige Andes kraft och att denna kraft frigörs när vi ständigt ber i tungor. Min erfarenhet är att när jag vill ha uppenbarelse i en fråga ber jag bara i Anden (i tungor), och jag lägger ner mitt eget tankesätt och åsikter inför Honom. När jag gör det laddar Han alltid ner Sin uppenbarelse till mig, som alltid är bortom vad jag kunde ha trott. Det är alltid så enkelt att det omger mitt sinne och leder mig tillbaka till barnslig tro, tillit och kärlek. Det stoppar alltid all min egen ansträngning och kvicka saker och leder mig till ödmjukhet, barnslighet och kraft.

Då sade Han till mig:”Här är YHVHs ord till SerubbabeL. Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger YHVH Sebaot.” Sakarja 4:6

I varje situation har jag upplevt att Yah är mycket mer nådig än mina rigida tolkningar av Hans Lag. Han är Herren över Sin Lag, och i varje situation tillämpar Han barmhärtighetens “gyllene regel” av Barmhärtighet,

Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakov, Jakobs brev 2:13

The Law of The Lord or The Lord of The Law

Så, är Lagen avskaffad? Absolut inte! Vi kommer alltid att dömas efter Hans Lag, och när vi omvänder oss kan Hans dom upphävas av Hans Barmhärtighet! Betyder det att Nåden ska tas lätt på? Gud förbjude! Nåd är inte en licens för att synda utan snarare anledningen att lyda Honom eftersom Han är nådig och medkännande. Han önskar en intim vandring med var och en av oss där Herrens Lag är underkastad Lagens Herre.

Då kan vi med rätta säga att det absolut inte finns något behov av att välja mellan Lag och Nåd; det är både Hans Lag (skriven i våra hjärtan) och Nåd, Hans Ord och Hans Karaktär, Frukterna och Gåvorna, Toran och den Helige Ande. För att vandra i denna fina balans måste vi vara beroende av Honom och Hans Kraft allena. Inget kött hjälper oss här! Det var därför Han sa:

Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. Romarbrevet 8:4

När vi vandrar i den Helige Andes Kraft, i Hans Nåd, dagligen söker och i lydnad, visar vi att Toran är skriven i våra hjärtan, och då kan vi uppvisa Andens Frukt, som är kärlek, och mot den finns det ingen Lag som kan döma oss. Kärlek kommer att hedra och respektera andra även om vi kanske inte håller med dem, kärlek kommer att släppa taget och förlåta, Kärlek kommer att ödmjuka sig, och kärlek kommer att ge upp sina egna åsikter för Kärlekens skull. Elohim-Gud är Kärlek; det är den Han är, Hans Karaktär. Det är ingen idé att “hålla Lagen” och förverka Kärleken; om vi gör det saknar vi Gud helt och hållet. Kärleken är så mäktig att även om vi i okunnighet eller nöd syndade, är kärleken ännu större, och den täcker en mängd synder.

I vår rättfärdiga iver att återställa den eviga Toran, låt oss inte glömma den Helige Andes Kraft att vandra i kärlek som manifesterar en övernaturlig livsstil med tecken, under, och mirakel, så att vi inte hamnar i en stel religiositet och ett gammalt förhållande fullt av maskar och förlorar den Helige Ande helt och hållet.

Herrens Lag är Kärlek; Lagens Herre är Kärlek.

“Kärleken sviker aldrig” 1 Korintierbrevet 13

Dina Israeliska Vänner och Mentorer

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

För att Skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kadesh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Löftet

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Sukkot Tour 2022

  Sukkot 5783/2022

  Slutet på Shmita Israel Resa

  Dedikera de nästa 7 åren till Kungen av Israel
  Förbereda Vägen!

  6–18 Oktober 2022

  Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

  Man skall säga: “Bana väg och bered väg! Tag bort stötestenarna från Mitt folks väg!” Jesaja 57:14 SFB

  Följ med oss när vi avslutar Shemitah-året och dedikerar den nya sjuårscyklen. Detta är den mest avgörande tiden i historien för Israel och nationerna, när vi inleder Messias återkomst till Jerusalem.

  Greppa tag i din shofar och bli en av de 120 shofarer som blåser över hela landet!

  *** Inga gröna pass behövs

  Missa inte denna livsförändrande upplevelse i Landet!

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer information:

  tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ank. 2

  Registrera dig onlin

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman