How is Your Love Life Doing

Hur Går Det Med Ditt Kärleksliv?


How is Your Love Life Doing
Torah Delen NASSO – Bamidbar (4 Moseboken) 4:21-7:89 Haftarah: Domarboken 13:2-25

“Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.” Uppenbarelseboken 2:4

Shabbat shalom, högt älskad!

Det finns inget ämne som är viktigare och mer komplext än ämnet KÄRLEK. När allt kommer omkring, hur vet vi om vi “älskar tillräckligt” eller inte? Finns det någonsin “tillräckligt” i kärlek? Dessutom, hur vet vi att vi har agerat i kärlek? Är kärlek en känsla, en tanke, en handling eller dem alla? Är kärleken mjuk eller är den hård? Är den snäll eller är den tuff? Är den tyst eller är den högljudd? Viskar den eller skriker den? Orsakar det tröst, eller orsakar det smärta?

Vissa människor tenderar att vara väldigt dogmatiska gällande “Kärlek” och de har lagt den inuti en trevlig, hanterbar låda, men Kärlek trotsar alla dogmer och alla mänskliga system. Gud är Kärlek, och vem kan räkna ut Gud? Det kan jag verkligen inte. När jag tror att jag redan känner Honom och hur Han agerar, överraskar Han mig ännu en gång!

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger YHVH. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.
Jesaja 55:8-9

Så, efter att ha fastställt det faktum att jag omöjligt kan “räkna ut kärlek”. Låt oss se några av de saker som Ordet har att berätta för oss om Kärlek.

 • Den ger sitt bästa till andra – Johannesbrevet 3:16
 • Den befriar oss från all rädsla – 1 Johannesbrevet 4:18
 • Den är den oövervinnerliga kraften inom oss – Efesierbrevet 3:17-19
 • Den förlåter det oförlåtliga – Lukasevangeliet 23:34
 • Den ger oss stillhet – Psaltaren 131
 • Den tillrättavisar oss och disciplinerar oss – Hebreerbrevet 12: 4-17
 • Den sårar oss – Hosea 6:1
 • Den helar oss – Hosea 6:2

Ge Kärlek

Ty så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannesevangeliet 3:16

Så när vi vandrar i kärlek kommer vi att ge vårt bästa till Gud först och sedan till andra. Gör vi det? Ger vi till exempel Elohim Gud allt vad vi har om Han kräver det? Kan Han när som helst säga till oss att ge bort något, till exempel vårt hus eller vår bil eller en dyrbar juvel eller alla våra besparingar, hur är det med vårt arv? Hur är det med vår familj? Han gav sin Son, sin ende familjemedlem, det gjorde Abraham också! Svarar vi JA på den invecklade frågan ovan? Ger vi med ett gott och glatt hjärta? Ger vi med glädje det bästa av vad vi äger till dem som undervisar oss i Ordet för att hedra dem?

Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Galaterbrevet 6:6

Och när vi predikar och undervisar, gör vi det av hela vårt hjärta för andras skull, eller har vi en falsk motivation som kontroll, makt eller till och med pengar? Älskar vi våra jordiska ägodelar mer än vi älskar Yah (Gud) eller människor?

How is Your Love Life Doing

Orädd Kärlek

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. 1 Johannesbrevet 4:18

Hur lever vi våra liv? Avstår vi från att göra det som är rätt av rädsla för att göra misstag, förföljas eller missförstås? Avstår vi från att verkligen älska av rädsla för att bli avvisade? Försöker vi aldrig att göra något extraordinärt av rädsla för misslyckande? Ger vi bara “lite” av rädsla för fattigdom? Lyder vi inte Guds instruktioner av rädsla för våra egna oförmågor eller rädsla för det okända … Vad är det egentligen som styr våra liv? Kärlek eller rädsla?

Kraftfull Kärlek

och att Messias genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Messias kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Efesierbrevet 3:17-19

Har vi makt, eller är vi maktlösa i en värld av mörker. Har vi makt att förändra världen? Att ge ljus och hopp där det finns mörker, bedrägeri, desperation? Kan vi hela sjuka, driva ut demoner och uppväcka de döda? Kan vi trösta i sorgen? Om vi kan, då är vi rotade i Kärleken och om vi inte gör det så kanske vi är kärlekslösa? Eller älskar vi oss själva och vår “komfortzon” mer?

Förlåtande Kärlek

Men Yeshua sade: “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Lukasevangeliet 23:34

När Messias spikades fast på korset av hänsynslösa Romare, i olidlig smärta och själslig vånda, förkastad av sitt eget folk, fann Han det inom sig själv att tänka på dem! De förtjänade all Hans Faders vrede men Kärleken är större än Dom.

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobsbrevet (Jaakov) 2:13

Så när människor är elaka mot oss när de förolämpar oss, avvisar oss, missförstår oss och missbrukar oss, vad är vår reaktion? Är det “Fader, förlåt dem” eller “Fader, döm dem, döda dem, visa dem …”

När Yeshua gick ner till helvetet efter sin avrättning kunde helvetet och graven inte hålla Honom kvar för Kärlek och barmhärtighet triumferar alltid! HalleluYah!

How is Your Love Life Doing

Tyst och Tillitsfull Kärlek

YHVH, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting,
med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Psaltaren 131:1-2

Även mitt i de mest orättvisa och sorgliga situationer kan vi ha lugn och ro inom oss om vi är Kära. Det som orsakar oron inombords är stolthet. När vi är kära lyckas vi ödmjuka oss när vårt kött vill upphöja sig själv och hämnas. Sann Kärlek litar på Elohim lika mycket som ett barn litar på att mjölken som kommer ut ur moderns bröst är bra. Han vet säkert vad Han gör och vad som är rätt för oss hela tiden. Kärlek och tillit går hand i hand och ger stillhet även mitt i kaoset.

Tuff Kärlek

Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av Honom. Ty den Herren älskar tuktar Han, och Han agar var son
som Han har kär.
Hebreerbrevet 12:5-6

Herrens tillrättavisning och disciplin må vara svårt bedrövande, men dess syfte är att lära oss att älska, att lära oss att vandra som Han. Om vi vägrar att utbildas i Kärlek, förblir vi föräldralösa och faktiskt oäktingar. Kärleks Träning kan vara tufft, som ett Arme Boot camp, men Kärlekens Soldater är de enda soldater som vår Abba letar efter.

Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av Hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Hebreerbrevet 12:9-11

Sårande Kärlek

När vi går igenom Hans disciplin kan Han såra oss för vårt eget bästa och för att “döda köttet”. Detta är den mest missförstådda sidan av Kärleken, och många överger Guds rike vid denna tidpunkt. Men det är denna sårande tid som ger kärlekens sötaste frukt. Och den goda nyheten är att Han i slutet av processen också helar oss. Håll dig ödmjuk genom det såret och du kommer att uppleva en underbar läkning!

“Kom, låt oss vända om till YHVH. Ty Han har rivit oss, Han skall också hela oss.
Han har slagit oss, Han skall också förbinda oss.
Hosea 6:1

När vi väl har gått igenom kärlekens fullhet kan vi uppleva en intimitet med Honom som ingen kan stjäla. Hans Närvaro är starkare än någonsin, och vi är nyktra eftersom vi vet att Kärlek och Ödmjukhet går hand i hand, och att när vi är svaga, då är vi starka!

How is Your Love Life Doing

Helande Kärlek

Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall Han låta oss stå upp,
så att vi får leva inför Hans ansikte. Låt oss lära känna YHVH, ja, låt oss sträva efter att lära känna Honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och Han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”
Hosea 6:2–3

Slutresultatet av Hans Kärleks Behandling är att vi är tillbaka till vår Första Kärlek när varken rädsla, själviskhet eller bitterhet hindrade oss från att älska Honom över våra egna liv och på grund av det älska andra.

Ingen har någonsin sett Elohim-Gud. Om vi älskar varandra förblir Elohim-Gud i oss, och Hans kärlek har nått sitt mål i oss. 1 Johannesbrevet 4:12

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga, Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Jättar i Landet Del 3

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Hanukkah Lights

  Hanukkah Ljusen 2022

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25 December, varje kväll @ 5-7 EST

  “Då talade Yeshua åter till dem och sade:
  “Jag är världens ljus;”
  JOHANNESEVANGELIET 8:12

  Med ARCHBISHOP DOMINIQUAE & RABBIN BARUCH BIERMAN

  Följ med oss under vårt Hanukkah Firande när vi tänder upp en stor Hanukkiah i centrala St Augustine varje kväll, som presenterar Världens Ljus, YESHUA, i USA: s första stad!

  Vi kommer att tillbe tillsammans med Messiansk Lovsångsmusik, dela ut speciella Hanukkah Flygblad och godis och kalla på människor till Frälsning genom Yeshua!

  GRATIS EVENT – ÖPPET FÖR ALLA

  FÖR MER INFORMATION OCH FÖR ATT GÅ MED I OUTREACH-TEAMET:
  Skriv till shalom@zionsgospel.com | www.ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman