Non-negotiables 1 - My name

Icke-Förhandlingsbara #1 – Mitt Namn


Non-negotiables 1 - My name
Torah Portion VAYETZE – Bereshet (1 Moseboken/Genesis) 28:10–32:2

“Var stilla inför YHVH (Adonai), allt kött, ty Han har trätt fram ur Sin heliga boning.” Sakarja 2:13 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

När jag förberedde vår månatliga Globala UNIFY online konferens och sökte Honom för att få Hans ord för mötet, sade (Anden) till mig ”Icke Förhandlingsbara”. Detta var ett “rhema ord”– ett Profetiskt Ord om Hans vilja för denna nya säsong av Tredje Dagens Uppvaknande (som leder till Tredje Dagens Väckelse, som Han sa åt mig att förlösa från Shavuot Dagen 31 Maj, år 2020\5780).

Den Allsmäktige arbetar i etapper. Han sänder Sitt ljus av Uppenbarelse för att skingra bedrägerier, myter och mörker, men om människor inte lyssnar så börjar Han varna. Till slut säger Han: ”Nu är det nog, ingen mer kompromiss!” Profeter är män och kvinnor som tillåter YHVH tala genom dem. Jag betraktar mig själv som en ”sändare” som helt enkelt sänder Källans röst, ljud eller musik. Precis som en högtalare i ett PA-system inte har något ljud i sig själv. Orden från en Profet av Yah (Gud) måste ha sitt ursprung från Honom. Och precis som en högtalare i en radio eller en TV inte kan välja musik, tal, eller ljud som sänds genom den, bör en profet inte censurera den Helige Ande.

Allt Guds ord är rent från slagg, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till Honom. Lägg ingenting till Hans ord, så att Han beslår dig med lögn. Ordspråksboken 30:5-6 SFB

Sanna Profeter och Profetiska Kärl måste dö bort från sig själva och sina egna åsikter för att sända en annan och inte sig själva. Jag har gjort det under de senaste 30 åren av min tjänst. Jag har strävat efter att tala, sjunga, be och sända det jag hör Honom säga. Ibland gillar folk inte vad jag säger – ibland älskar de det. Men det här är ingenting för mig, vare sig folk gillar det eller inte. Jag är angelägen om at behaga endast En och försöker vara så exakt som möjligt för att upprepa det jag hör från Honom, och backa upp det med mycket skriftställen och historisk förståelse. Ibland börjar jag bara skriva eller tala och Hans ord flödar ut ur mig.

Efter att Han talade rhema-ordet till mig “Icke-Förhandlingsbara”, fortsatte Han med att ge mig Fem Punktslistan nedan:

  1. MITT NAMN
  2. MINA MOADIMS
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

Dessa fem punkter ovan är ämnen om vilka Han inte accepterar några förhandlingar om och inga fler kompromisser. Han är inställd på att fullständigt återställa alla dessa och Han kommer inte att acceptera några politiskt korrekta argument om det. Tiden har tagit slut och Han förväntar sig att Hans folk ska följa Hans Gudomliga Vilja. Detta har inget att göra med dina känslor eller mina känslor. Det har ingenting med bekvämlighet att göra; det har allt att göra med Hans Gudomliga Vilja att återställa allt. Han är bunden/hängiven till Sitt Ord.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH`s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir upprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Non-negotiables 1 - My name

Mitt Namn

Han ödmjukade Sig—och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt Honom över allting och gett Honom namnet över alla namn, för att i Yeshua namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern, till ära, att Yeshua är Herren. Filipperbrevet 2:8-11 SFB

Yeshua vill återvända, men Han kan inte återvända förrän allt är återställt. Det första som måste återställas för att förbereda för Hans återkomst är Hans Judiska Identitet som korrumperats och stulits sedan 300-talet. Den första och viktigaste egenskapen i en individs identitet är deras namn. Messias namn avslöjar Hans Judiska Identitet, och det är det enda namn som Fadern gav Sin Son.

Detta borde vara tillräckligt för att alla skall följa det enkla faktum att Fadern inte har tillåtit ett namnbyte. Men människor ändrade Hans namn för att dölja Messias Identitet – de ändrade också identiteten på vår Judiska Messias till en Romersk Kristus. Detta kallar jag historiens största Identitetsstöld.

“Hon skall föda en son, och du skall ge Honom namnet Yeshua, ty Han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Matteusevangeliet 1:21 SFB

Detta har orsakat miljontals människors död under många århundraden, eftersom namnet på den Romerske Kristus har använts för att mörda miljoner och regelbundet används som ett skällsord i Hollywood och i andra filmer. Tidigare har Han besvarat böner i Jesu Kristi Namn på grund av massornas okunnighet.

Men nu när Hans ursprungliga förbunds Namn Yeshua är tillgängligt för oss alla, måste människor välja: att acceptera Hans namn och tillsammans med det, Hans Judiska Identitet, ELLER att förkasta Hans Namn. Han talade till mig för ett tag sedan när jag diskuterade denna fråga med Honom: “Min Brud kommer att älska Mitt Namn”. Det löste det för mig, och det visar mig också när jag är i Messias sanna Bruds närvaro och när jag inte är det. Den Judiske Aposteln till Hedningarna, Shaul (Paulus), varnade oss för att inte alla som säger att de är våra bröder faktiskt är våra bröder. (2 Korintierbrevet 11:13)

Beviljad! Han har varit barmhärtig mot miljoner som har åkallat Jesus Kristus på grund av okunnighet. Men när Han väl kastar ljus över en fråga, förväntar Han sig att vi ska omfamna sanningen och sluta kompromissa – på grund av rädsla för människor eller för att bli accepterad av den ledande huvuströmmen. Varje knä skall böja sig men inte för Jesu Kristi namn utan för Yeshua´s namn, vilket betyder, Frälsning, Helande, Befrielse, Räddning och Återlösning.

Många har böjt knä för Jesu Kristi namn tidigare genom påtvingade omvändelser (särskilt Judar) och genom utrotningar (särskilt Judar). Men nu är det dags för människor – inklusive Kristna och Muslimer – att böja sina knän i omvändelse inför en Judisk Messias, och Hans namn är YESHUA! Han var, är och kommer att vara en Jude för evigt.

Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och Han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” Johannes Uppenbarelse 5:5 SFB

Non-negotiables 1 - My name

Om detta förolämpar någon, föreslår jag att du söker Fadern om det finns dold anti-Semitism och stolthet i ditt hjärta. Tänk på hur mycket det har förolämpat Honom att människor bytt Hans namn som Han gav Sin Son – och hur mycket det har kränkt Honom när miljoner av Hans Judiska Folk förödmjukades och mördades i Jesu Kristi Namn. Yeshua själv bad att ENHET mellan Jude och Hedning (och vårt skydd) var i det Namn som fadern gav Honom, inte i det namnet människor skulle ge Honom senare, vilket faktiskt orsakat oenighet.

Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när Jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Johannesevangeliet 17:11 SFB

Namnet Yeshua kommer FÖRENA Messias sanna Brud, Jude och Hedning, den Enda Nya Människan och kommer vakta och beskydda oss!

YHVH Adonai´s namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd. [över faran]. Ordspråksboken 18:10 SFB

Den mesta förföljelsen i Apostlagärningarnas bok skedde på grund av namnet Yeshua. De Judiska Apostlarna försvarade Hans namn hela tiden. Och nej, de kallade Honom aldrig Jesus Kristus; de kallade Honom Yeshua. Och nej, det är inte en “religiös ande” som insisterar på återupprättandet av det namn Han gav Sin Son – Det är dock en religiös ande när människor bland hedningarna försöker var ”mer Judar än Judarna,” och börjar argumentera om namnet är Yahushua eller Yehushua, etcetera. Detta orsakar mycket förvirring och onödig splittring – och det föds inte av Yah (Gud) men från köttet och av en annan ande. Konsensus för alla Judiska troende och lärda är att Hans namn är Yeshua; det är Messias Förbundsnamn. Jag har aldrig träffat en Judisk troende på Messias som hade några tvivel om detta.

De kallade in apostlarna (emissarierna) lät piska dem och förbjöd dem att tala i Yeshua namn Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från Stora rådet, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Yeshua är Messias. Apostlagärningarna 5:40-42 SFB

De Judiska apostlarna (emissarierna) var villiga att lida kroppskada men inte att kompromissa med att tala och predika i Yeshua namn. Hans namn bär på Hans identitet, karaktär och auktoritet att frälsa, hela och befria.

En Bön för att Återställa Hans Namn

Fader i Himlen, tack för din nåd med min tidigare okunnighet om namnet Du gav vår Judiske Messias. Nu vet jag sanningen, och jag väljer att böja mina knän inför Yeshua, den Judiske Messias, och från och med nu kommer min tunga bekänna Yeshua´s Heliga namn utan kompromisser eller “politisk korrekthet”. Tack för att du skyddar mig i Ditt namn, Yeshua. Amen.

Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Det är Han, och vad heter Hans Son – du vet det ju? Ordspråksboken 30:4 SFB

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

För den Tredje Dagens Uppvaknande!

Archbishop Dr. Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zion’s skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Babels Torn/The Tower of Babel

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet skapat i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som en Romare. Archbishop Dominiquae Bierman’s nya bok Identitetsstölden & GRI onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! ~ François Foisil, France

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman, kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. ~ Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga I den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när den beställs via vår websida www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI fängelset i Florida. Steg för steg, blir de ledda till evangeliet skapat i Zion, och vi har fått se många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset, så återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig till alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, snälla skriv i kommentarsektionen: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org
Gå Med Nu →