Icke-Förhandlingsbara Del 4 – Mitt Israel


Non-Negotiables #4 – My Israel
Torah Portion BO – Shemot (2 Moseboken) 10:1-13:16

”Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:13 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Detta är en fortsättning från förra veckan även om introduktionen är densamma.

När jag förberedde mig för vårt globala UNIFY-möte och sökte Honom för att få Hans ord för mötet sa Ruach (Anden) till mig “Icke-Förhandlingsbara”. Detta var ett “rhema ord”, ett Profetiskt Ord om Hans vilja för denna nya säsong av Tredje Dagens Uppvaknande, vilket ledde till den Tredje Dagens Väckelse som Han sa till mig att släppa på Shavuot Dagen den 31 maj 2020 \5780.

Den Allsmäktige arbetar i etapper. Han sänder sitt Uppenbarelseljus för att skingra bedrägerier, myter och mörker, men om människor inte lyssnar, börjar Han varna och slutligen säger Han; “Det är nog nu, ingen mer kompromiss!”. Profeter är män eller kvinnor som tillåter YHVH att tala genom dem. Jag ser mig själv som en “högtalare” som helt enkelt förmedlar rösten, ljudet eller musiken från Källan. Precis som högtalaren i ett PA-system som inte har något ljud som kommer från sig själv, så får sann profetisk verksamhet inget ljud eller ord utifrån sig själv. De ord som en profet får av Yah (Gud) måste ha sitt ursprung i Honom. Och precis som en högtalare från en radio eller en TV inte kan välja den musik, det tal eller det ljud som sänds genom den, bör en profet inte censurera den Helige Ande.

”Allt YHVH:s ord är rent från slagg, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till Honom. Lägg ingenting till Hans ord; så att Han beslår dig med lögn.” Ordspråksboken 30:5–6 SFB

Sanna Profeter och Profetiska Kärl måste dö bort ifrån sig själv och från sina egna åsikter för att förmedla en annan och inte sig själva. Jag har gjort det under de senaste 30 åren av mitt ministry. Jag har strävat efter att tala, sjunga, be och förmedla det jag hör Honom säga. Ibland gillar folk inte vad jag säger och ibland älskar de det, men det här betyder ingenting för mig om folk gillar det eller inte. Jag bryr mig bara om att behaga endast En och försöka vara så exakt som möjligt för att upprepa vad jag hör från Honom och backa upp det med mycket från ordet och historisk förståelse. Ibland börjar jag bara skriva eller prata, och Hans ord flödar ut ur mig. Han talade till mig rhema ordet “Icke-Förhandlingsbara” och fortsatte sedan att ge mig Fempunktslistan nedan.

 1. MITT NAMN
 2. MINA MOADIM
 3. MIN TORAH
 4. MITT ISRAEL
 5. MITT LAND

Dessa fem ovan är ämnen där Han inte accepterar några förhandlingar och ingen mer kompromiss. Han är fast besluten att återställa alla dessa hela vägen och Han kommer inte att acceptera några politiskt korrekta argument om det. Tiden har runnit ut och Han förväntar sig att Hans Folk skall följa Hans Gudomliga Vilja. Det har inget med dina eller mina känslor att göra. Det har inget att göra med bekvämlighet, men det har allt att göra med Hans Gudomliga Vilja att återställa allt. Han står fast vid sitt Ord.

”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, Som YHVH har förkunnat genom sina heliga Profeters mun från urminnes tid.” Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Non-Negotiables #4 – My Israel

Mitt Israel

”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skall väcka deras avund.” Romarbrevet 11:11 SFB

En av de stora grundsatserna i ersättningsteologin och Messias IDENTITETSSTÖLD är lögnen att kyrkan ersatte Israel. I många gamla kyrkor fanns statyer av två kvinnor placerade på en framträdande plats i kyrkobyggnaden. En staty var av en drottninglik kvinna, stående upprätt med en krona på huvudet, och den andra statyn var av en fattig, trasig, förödmjukad nedböjd kvinna. Den drottninglika kvinnan representerade “Den Triumferande Kyrkan” över den “Besegrade Synagogan”, eller de Kristna som triumferade över de trasiga och förödmjukade Judarna.

Förståelsen för Kristendomen sedan skilsmässan från de Judiska rötterna under 400-talet – på grund av kodifieringen av dekreten i Nicaearådet – var att Israel för alltid är under förbannelse. Predikanterna förklarade ständigt för massorna att kyrkan hade ärvt alla de välsignelser som Gud gav Israels folk, och Judarna hade ärvt alla förbannelser. Antisemitism var och är fortfarande en grunddoktrin i många samfund och kyrkor. “Vi är Israel”, säger många Kristna arrogant; “Vi är Guds Israel, det gamla Israel missade tiden för deras visitation när Jesus Kristus kom, så nu har vi, de Hedniska Kristna, ärvt förbundet och alla dess välsignelser.” Men Gud är mycket tydlig i skrifterna att Han aldrig kommer att bryta sitt förbund med Israel. Han må disciplinera henne, men Han kommer aldrig att förstöra eller överge henne eller sluta vara Israels Gud.

“Så frukta inte, du Min tjänare Jakob”, säger YHVH, och var inte förskräckt, Israel, ty Jag skall rädda dig ur landet i fjärran och dina efterkommande ur det land de hålls fångna. Jakob skall komma tillbaka och leva i fred och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom. Ty Jag är med dig, säger YHVH, för att rädda dig. Jag skall göra slut på alla de hednafolk bland vilka Jag spritt ut dig. Men dig skall Jag inte tillintetgöra, utan Jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan Jag inte lämna dig.” Jeremia 30:10–11 SFB

Nationer kommer skapas och nationer försvinner, och varje nation som reser sig upp mot Israel kommer att sluta existera, men Israel kommer att förbli för evigt.

“Men nu skall alla som ätit av dig bli uppätna, och alla dina motståndare, ja, alla skall gå i fångenskap. De som skövlat dig skall bli skövlade, och alla som plundrat dig skall Jag lämna till plundring. Ty Jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger YHVH, dig som man kallar ”den fördrivna”, ”det Zion som ingen frågar efter”. Så säger YHVH: Se Jag skall göra slut på fångenskapen för Jakobs hyddor och förbarma Mig över hans boningar. Staden skall åter byggas upp på sin höjd, och palatset skall stå på sin rätta plats. Från dem skall lovsång höras och rop från glada människor. Jag skall föröka dem, och de skall inte bli färre. Jag skall ära dem, och de skall inte anses obetydliga. Hans söner skall bli som förr, hans menighet skall bestå inför Mig, och Jag skall straffa alla som förtrycker honom.” Jeremia 30:16–20 SFB

Non-Negotiables #4 – My Israel

Det var en enorm chock för större delen av Kristenheten när Israel återföddes i sitt eget land den 14 maj 1948, efter att Nazistiska Shoah (Förintelsen) hade decimerat den Judiska befolkningen genom att förinta över sex miljoner människor. Men trots förstörelsen av de flesta av Europas Judiska samhällen och synagogor (hela byar utplånades från jordens yta) reste sig denna “Besegrade Synagoga” som en fenix ur askan i Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor och många fler dödsläger och koncentrationsläger. Dessa var sanna överlevare: Dessa Judiska skelett som hade förlorat allt till en hatfylld regim som var kulmen på allt som Kristendomen hade undervisat genom åren sedan Konstantin och Rådet i Nicaea. Hitler sade, “Jag gör Guds vilja”, (Hitler) han kallade också Martin Luther ett “geni” för att han skrivit hur man hanterar Judarna hårt i sin bok “Om Judarna och deras Lögner”. (Süss och Luther)

Både Katolska och Protestantiska kyrkor har indoktrinerats genom generationer när det handlar om Judarna. Ersättningsteologin lärde de flesta att håna och hata oss. Detta har pågått fram till i dag i många kretsar. Jag önskar att jag kunde säga att det här är över, men det är inte över. Det finns ständiga inlägg på internet med antisemitiska inslag relaterade till de som bekänner sig till någon Kristendom eller annan tro.

Nyligen mördade en grupp från New Jersey “Svarta Hebréerna” Judar kallblodigt som firade den Judiska Högtiden Hanukkah i deras Rabbins privata hus. Denna grupp hävdade att de är de sanna Hebréerna och inte dessa Judar, och eftersom de förmodligen mördade Kristus förtjänar de att dö. Det chockade många människor att detta hände i USA under 2000-talet. Ändå är jag inte förvånad, eftersom denna demoniska andefurste gömmer sig i läran i många kyrkor och samfund. Ändå sade Israels Gud i sitt Heliga Ord många gånger att Israel är Hans utvalda nation för alltid — och Han menade inte Kyrkan eller någon Kristen nation.

På senare tid, under coronaviruset, eller COVID-19-pandemin, publicerade en vit Baptistpastor i Florida fruktansvärda anklagelser mot Israel och han sa att Israelerna orsakade coronaviruset. Vi kallar det här ett blodsförtal. Det är då Judar och, i detta fall hela Staten Israel, anklagas för brott de inte begått, vilket får massorna att hata dem. En annan antisemitisk pastor och programledare i USA sa att coronaviruset är ett straff från Gud emot Judarna för att de inte följde Jesus. (Anti-Ärekränknings Ligan)

”Så säger YHVH, Han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, Han som rör upp havet så att dess böljor brusar, YHVH Sebaot är Hans Namn: Om denna ordning inte längre består inför Mig, säger YHVH, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför Mig för alltid. Så säger YHVH: om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då skall Jag förkasta hela Israels (naturliga) släkte för allt vad de har gjort, säger YHVH.” Jeremia 31:35–37 SFB

Vi måste återupprätta Messias Judiska identitet för att få en helig splittring i Kyrkan: mellan dem som accepterar Honom som Jude, och som kommer välsigna och skapa upprättelse gentemot det naturliga Israel, och mellan dem som kommer att fortsätta hävda att de är det sanna Israel, och säger att Israel i Mellanöstern är ett förfalskat land med ett folk som förtjänar att dö.

Många bedragna Kristnas liv hänger på en skör tråd. Återställandet av Kyrkans stulna identitet – från en Romaniserad tillskansning av Israel till en inympad Ruth-liknande Kyrka (den som förenar Israel genom den Judiska Messias Yeshuas blod) – är nyckeln till nationernas frälsning och för att Ände tidens väckelse skall ske.

Israels Gud YHVH-Elohim lovade att Hans förbund med Israel är för evigt. Han sa aldrig att Han skulle ersätta Israel med Kyrkan. I själva verket sade Han att Kyrkan måste inympas in i eller ansluta sig till Israel, inte ersätta Israel.

”Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för din otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om YHVH inte skonade de naturliga grenarna skall Han inte heller skona dig.” Romarbrevet 11:17–21 SFB

Den Judiska Aposteln för Hedningarna var en Rabbin vid namn Shaul, även känd under sitt Romerska namn Paulus, som varnade Hedningarna för att aldrig vara arroganta mot Judarna, eller tro att de kan tillskansa sig sin plats. I själva verket är hans varning så allvarlig att han sade att om Hedningarna blir arroganta mot de Israeliska-Judiska grenarna kan deras arrogans kosta dem deras eviga frälsning. Hur många människor har Gud brutit av från olivträdet för att de tillbett en Romaniserad Kristus som hatar Israels folk? Hur många bröts av och avlägsnades från frälsningens olivträd för att de hatade Judarna, var arroganta mot dem och predikade att Kyrkan nu är Israel och har ersatt nationen Israel helt och hållet?

Paulus varnade också för att bygga på någon annan grund än den han förklarade, som är Yeshua Messias, den Smorda Judiska Kungen och Frälsaren lovad att ges till Israel. Men ersättningsteologin, med sitt femhövdade monster, har varit sammanflätad i Kyrkans lära fram till denna dag och bygger ständigt på en Romersk-hednisk grund som föder antisemitism.

”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Yeshua. Om någon bygger på grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.” 1 Korintierbrevet 3:11–15 SFB

Non-Negotiables #4 – My Israel

Hur många pastorer riskerar att få allt sitt hårda arbete bränt i elden i YHVH:s dom på grund av ersättningsteologin och för uppenbar eller hemlig antisemitism? Att ansluta sig till den bedrägliga teologin att Kyrkan ersatte Israel är farligt, och den är rotad i svartsjuka som föder mord.

”Då sade Han: “Vad har du gjort? Hör din brors blod ropar till Mig från marken! Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden skall den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös skall du vara på jorden.”1 Moseboken 4:10–12

Kain var avundsjuk på Abel och reste sig upp för att mörda honom i stället för att omvända sig från sin svartsjuka. Om du ser ner på Israel och Judarna, hyser andlig arrogans och tänker för dig själv att Kyrkan är bättre än Israel, eller har ersatt Israel, tänk två gånger, så att inte den Allsmäktige nedmonterar kyrka efter kyrka, samfund efter samfund — för Han sade att Han har en hämndens dag för att försvara Israel. Den dagen kan du inte visa Honom dina samfunds meriter för att rädda dig själv från Hans dom.

”Ty dagen för YHVH:s hämnd kommer, ett vedergällningens år då Han utför Zions sak.” Jesaja 34:8 SFB

Kom ihåg att domen alltid börjar först i Guds hus.

”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med YHVH:s hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder YHVH:s evangelium?” 1 Petrusbrevet 4:17 SFB

Här är de Goda Nyheterna: En Jude dog för dig och Han heter Yeshua. Men om människor insisterar på att nedtona Hans naturliga familj, det kända folket av Israel med vilket Han har ett evigt förbund, kan Han ändra sig och bli en fiende.

”Ty så säger YHVH Sebaot (ARMÉENS HERRE) Han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolket som har plundrat er: den som rör vid er, rör vid Hans ögonsten.” Sakarja 2:8 SFB

Non-Negotiables #4 – My Israel

Abrahams Nyckel

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 1 Mosebok 12:3 SFB

Israel är inte “den äldre brodern” utan nationernas moder. Vårt förhållande med en mor skiljer sig från vårt förhållande med en bror.

Jag ska presentera till dig Abrahams Nyckel: Den Gudomliga Nyckeln som kan öppna eller stänga porten till välsignelse och frälsning för individer, familjer och hela nationer. Denna Nyckel, som ges till Abraham, Isak och Jakob, upprepas i hela Skrifterna.

Israel är den enda nation med vilken Universums Gud har ett förbund, och tills nu är det fortfarande så. Alla Hedningars välsignelser kommer genom Israels folk, Abrahams, Isaks och Jakobs ursprungliga ättlingar, med vilka Gud slöt förbundet. Guds enda förbund är med Abraham, hans efterkommande och alla dem som:

 • Ansluter sig till Israel genom en Judisk Messias
 • Välsignar Israel

“Se, dagar skall komma, säger YHVH, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga Min lag i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.” Jeremia 31:31, 33

Detta skriftställe hänvisar till det Nya Förbundet. Hedningar ansluter sig in i detta förbund genom Yeshua`s blod den Judiska Messias. Gud är inte skyldig att välsigna någon nation om inte den nationen inympas in i Israel och välsignar Israel. Det är de enda bestämmelserna för nationernas välsignelse. Är de goda mot Israel eller inte? Vandrar de på Israels Guds vägar som gavs till Israel, eller gör de inte det?

Detta är nyckeln till frälsningen och välsignelse för nationerna. Denna nyckel har gått förlorad i nästan 1 700 år, men nu återställs den. När den är helt återställd kommer nationernas frälsning att följa, och först då kommer vi att kunna erbjuda Fadern många Fårnationer!

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig (Abram)skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 1 Mosebok 12:3 SFB

Låt oss nu studera denna vers från Hebreiskan:

Ordet för välsignelse här är bracha. Lebarech från ordet bracha betyder, “att påbjuda ett ord av liv, godhet, favör, hälsa, framgång och välstånd över någon.” Denna välsignelse för med sig många underbara och positiva händelse och möjligheter som kommer att ge stor glädje, lycka, helhet, välstånd, storhet, överflöd, fruktsamhet och uppfyllelse (5 Moseboken 28:1–14)!

Detta ord kommer dock från ordet berech som betyder “knä” på Hebreiska. Så låt mig parafrasera den här versen åt dig:

“Jag (Israels Gud) kommer att böja Mitt kungliga knä för att lyfta upp och ge favör till dem som böjer sina knän och ödmjukar sig för att hedra, tala väl om, försvara och göra gott mot Mitt folk Israel” (12:3a).

YHVH Tzva’ot, ARMÉARNAS HERRE, Universums Gud, Himlens och jordens Skapare har åtagit Sig genom Sitt ofelbara och oföränderliga Ord att böja Sitt Kungliga knä för att välsigna, ge favör och upphöja dem som ödmjukar sig och böjer sina knän för att uppliva och hedra Israel! Men om de inte gör det förbinder Han sig också att förbanna dem.

“Jag kommer att förbanna den som förbannar dig”, 1 Mos 12:3B

Det finns två ord som används i denna vers på Hebreiska för ordet förbannelse, ett av dem är klala, och det andra är meera. Klala kommer från ordet kal, vilket betyder “lätt” (motsats till tungt). Denna förbannelse syftar på dem som tar lätt på Israel och Judarna och inte hedrar eller respekterar dem som Hans utvalda. Gud använder samma ord för dem som förbannar sin far eller mor:

”Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden.” 2 Mosebok 21:17 SFB

De som inte respekterar sina föräldrar kommer att dö! Att ta lätt på föräldrar, håna dem, inte lyssna på deras instruktioner eller inte respektera dem skapar onda händelser i ens liv. Gud liknar Israel vid en förälder, en mor, nationernas moder. Han kallar nationerna för att hedra henne som mor. Gud befaller oss att hedra våra föräldrar även i deras ofullkomlighet: våra liv hänger på det!

”Hedra din far och din mor, så som YHVH, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det må gå dig väl i det land som YHVH, din Gud, ger dig.” 5 Moseboken 5:16 SFB

Om vi inte ödmjukar oss för att hedra våra föräldrar även i deras ofullkomlighet, kommer det inte att gå bra för oss. När vi tar lätt på dem (kal-klala) drabbar förbannelsen eller förstörelsen oss, som är Meera. Israel betraktas av den Allsmäktige som nationernas Moder. Hon är den som gav mänskligheten Bibeln, Messias och evangeliet. Utan Israel skulle det inte finnas någon frälsning för någon nation, på samma sätt som du utan din naturliga biologiska mor inte skulle fötts. Bara detta räcker för att få dig att hedra och vara tacksam för din mor, även i hennes ofullkomlighet. Hon gav liv åt dig! Israel gav liv åt alla nationer. Messias är Judisk, och frälsningen kommer från Judarna.

”Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från Judarna.” Johannesevangeliet 4:22 SFB

Meera menar att “att deklarera ett orddekret för förstörelse av någon”. Det följs av många onda händelser som kommer att medföra ångest, oro, sorg, sjukdom, förvirring, förlust, brist, konkurs, ensamhet, stridigheter, förkastelse, meningslöshet, rädsla, misslyckande, terror, självförstörelse och total förintelse. (5 Moseboken 28:14–68)

Lägg märke till att Gud i båda fallen (välsignelsen och förbannelsen) förbinder dem med att utfärda ett dekret eller tala ett ord. Från början skapas allt genom att Elohim utfärdar ett dekret och talar Sitt Ord:

”I begynnelsen skapade YHVH himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och YHVH:s Ande svävade över vattnet. YHVH sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” 1 Mosebok 1:1–3 SFB ( fri översättning från Hebreiska)

Non-Negotiables #4 – My Israel

Israel, kära älskade, är för alltid Guds utvalda folk, och ingen kyrka kan ersätta dem eller ersätta nationernas Moder. Från Israel kommer Bibeln, Messias, evangeliet och de Judiska Apostlarna till nationerna. Hon kan falla ibland; Hon må ha otro ett tag, men Israels Gud återupprättar henne till att bli den främsta Fårnationen som alla andra nationer kommer att följa.

”Hör YHVH:s ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord.” Jeremia 31:10 SFB

“Jubla och gläd dig, du Zions dotter, ty se, Jag kommer och Jag skall bo i dig, säger YHVH. Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt Mig till dig. YHVH skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång kall Han utvälja Jerusalem. Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning.” Sakarja 2:10–13 SFB

Lögnen om att Kyrkan ersatte Israel har hindrat Kristna nationer från att bli Fårnationer som kommer att förena sig med Israels Gud och hedra Israel som nationernas Moder, inte ersätta henne. Hans dom står nu vid dörren i varje nation som har sin grund i Kristendomen – både personlig och nationell omvändelse är obligatorisk om vi skall kunna få se väckelse och global frälsning.

En äkta troende i Messias kommer att älska och hedra Israel, det utvalda folket och Yeshua`s bröder, som är Judar. När vi återställer Hans Judiska identitet kommer antisemitismen att vara i det förflutna, och Messias Brud kommer att uppstå i all sin härlighet.

För de Kristna som inte kommer att ta emot detta brådskande budskap är domen det enda man kan vänta sig.

”Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där. Ty YHVH:s vrede är riktad mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han utlämnar dem till slakt. Ty dagen för YHVH hämnd kommer, ett vedergällningens år då Han utför Zions sak.” Jesaja 34:1,2,8

Min bön är att många kommer att omvända sig och bli Israels försvarare i denna mycket farliga ände tid.

En bön om omvändelse för fientlighet mot Israel

Fader i himlen, jag ber om förlåtelse för att jag trott på lögnen att Kyrkan ersatt Israel. Jag inser nu att jag hade fel, och att denna lögn är farligt rotad i bedrägeri och svartsjuka. Jag förkastar helt ersättnings teologin och läran att Kyrkan har ersatt Israel. Tack för att du befriar mig från alla förbannelser som faller över dem som tar Israel lättvindigt, är arroganta mot henne eller skadar henne eller hennes rykte. Lär mig hur man hedrar Israel som nationernas moder och hur man gör en restitution för de synder som begåtts mot henne av Kristna på grund av det fruktansvärda bedrägeriet i Ersättnings teologin. I Yeshua`s namn. Amen!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,
Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, kanadensiska dollar eller brittiska pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på Förra Veckans Undervisning: De icke-förhandlingsbara Del 4 Mitt Israel

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →