Icke-Förhandlingsbara Del 5 – Mitt Land


Non-Negotiables #5 – My Land
Torah Portion BESHALACH – Shemot (2 Moseboken) 13:17-17:16

Fortsättning från Icke-förhandlingsbara Del 4 (introduktionen är densamma)

Shabbat shalom, kära älskade!

När jag förberedde mig för vår månatliga Global UNIFY online konferens och sökte Honom för att få Hans ord till mötet, sade Ruach (Anden) till mig “Icke-förhandlingsbara”. Detta var ett “rhema-ord” – ett Profetiskt Ord om Hans vilja för denna nya säsong av Tredje Dagens Uppvaknande (som leder till Tredje Dagens Väckelse), som Han sa till mig att jag skulle förmedla på Shavuot Dagen den 31 maj 2020\5780).

Den Allsmäktige arbetar i etapper. Han sänder Sitt Uppenbarelse ljus för att skingra/avslöja bedrägerier, myter och mörker, men om folk inte lyssnar så börjar Han att varna. Till slut, säger Han, “Nu är det nog, ingen mer kompromiss!” Profeter är män eller kvinnor som tillåter YHVH att tala igenom dem. Jag ser mig själv som en “högtalare” som helt enkelt sänder rösten, ljudet eller musiken från Källan. Precis som högtalaren i ett PA-system inte har något ljud i sig själv, så har ett sant profetisk ministry inte något ljud eller ord som kommer från sig själv. Orden från en Yah:s profet måste komma från Honom (Gud). Och precis som en högtalare i en radio eller i en TV inte kan välja den musik, det tal eller det ljud som sänds genom den, bör en Profet inte censurera den Helige Ande.

Allt YHVH:s ord är rent från slagg, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till Honom. Lägg ingenting till Hans ord, så att Han beslår dig med lögn. Ordspråksboken 30:5-6

Sanna profeter och profetiska kärl måste dö ifrån sig själva och från sina egna åsikter för att kunna förmedla en Annan och inte sig själva. Jag har gjort det under de senaste 30 åren genom mitt ministry. Jag har strävat efter att tala, sjunga, be och förmedla det jag hör Honom säga. Ibland gillar folk inte vad jag säger – ibland älskar de det. Men detta berör inte mig om folk gillar det eller inte. Jag är bara intresserad av att behaga Honom och försöka vara så exakt som möjligt för att förmedla vad jag hör från Honom, och backa upp det med mycket skriftställen och historisk fakta. Ibland börjar jag bara skriva eller tala och Hans ord flödar ut ur mig.

Efter att Han talat rhema-ordet “Icke-förhandlingsbara” fortsatte Han sedan att ge mig Fem Punkts listan nedan:

 1. MITT NAMN
 2. MINA MOADIM
 3. MIN TORAH
 4. MITT ISRAEL
 5. MITT LAND

Dessa fem punkter ovan är ämnen Han inte accepterar några förhandlingar om och ingen mer kompromiss. Han är fast besluten att helt återställa alla dessa och Han kommer inte att acceptera några politiskt korrekta argument om det. Tiden har runnit ut och Han förväntar sig att Hans Folk skall följa Hans Gudomliga Vilja. Det har inget med dina känslor eller mina känslor att göra. Det har ingenting att göra med bekvämlighet; Det har allt att göra med Hans Gudomliga Vilja att återställa/återupprätta allt. Han är engagerad i Sitt Ord.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som YHVH har förkunnat genom Sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Non-Negotiables #5 – My Land

Mitt land

När ni säljer jord, skall ni inte sälja den för all framtid, ty landet är Mitt. Ni är främlingar och gäster hos Mig. 3 Moseboken 25:23 SFB

Coronaviruset följer samma mönster som Vita Husets Korrespondent William Koenig beskriver i sin bok Öga för Öga (Eye to Eye), där visar han 127 händelser relaterade till anti-Biblisk Politik gentemot Israel genom att man anslutit sig till uppdelningen av Landet, tvåstatslösningen, och definitionen av gränser som skett genom Amerikanska presidenter. I vart och ett av dessa fall, inom 24 timmar, inträffade en fruktansvärd katastrof eller en storm i USA som kostade miljarder dollar i skador och skador på liv också.

Några av dessa är välkända händelser som 11 September och Orkanen Katrina, som båda inträffade efter att USA åtagit sig att stödja den Palestinska saken genom att splittra Israel eller rycka upp Israeliska bosättningar (som i fallet Gush Katif i Gaza). Inom 24 timmar drabbades USA av katastrofer.

I en pratshow, Stå i Gapet Idag (Stand in the Gap Today), värd Pastor Sam Rohrer, Bill Koenig var gästtalare på Passover kvällen, 8 april 2020. Han nämnde följande:

Den 28 januari 2020 presenterade President Donald Trump Mellanöstern Planen som han kallade “Århundradets Avtal”. Han lade också fram en KARTA som definierade Israels gränser enligt hans plan. På denna karta skulle 70 procent av det Bibliska Landet Judéen och Samarien vara under en Palestinsk Stat.

Bara några timmar efter att han presenterade sin fredsplan för att splittra Israel drabbades Miami av en jordbävning på 7,7 på Richterskalan.

28 jan 2020, 16:04 EST / Uppdaterad 28 jan 2020, 20:15 EST

Av Janelle Griffith nbcnews.com

En kraftig jordbävning med magnituden 7,7 drabbade södra Kuba och nordvästra Jamaica på Tisdagen, uppger U.S. Geological Survey. Skalvet kändes i Miami, och polisen sa att några byggnader evakuerades i staden.

Inom 24 timmar diskuterade den Amerikanska administrationen vad man skulle göra med Corona Virus Pandemin, som hade utvecklats/ökat sedan den upptäcktes i Wuhan den 31 December 2019. Den 30 januari förklarades utbrottet som ett Folk Hälso Nödläge av Världshälsoorganisationen; detta var bara två dagar efter att fredsplanen för att splittra Israel lades fram den 28 januari 2020 och accepterades av Premiärminister Benjamin Netanyahu.

Samtidigt upprepade EU och det internationella samfundet sin trohet till delningen av Israels Land. De insisterade på att Israel skulle återvända till gränserna före 1967 före Sexdagarskriget. Det Internationella Samfundet insisterade på att definiera/bestämma gränserna för det Förlovade Landet som Israels Gud redan definierade/bestämde för tusentals år sedan.

Covid-19-Pandemin blev sedan en dom över hela världen, som satte större delen av världens befolkning i karantän och påverkade ekonomin för alla (särskilt i USA och Israel), eftersom Premiärminister Netanyahu gick med på en plan som inte är Guds Plan för Israel.

Bill Koenig tror (och det gör jag också) att Coronaviruset är en dom över hela världen av två skäl:

 1. För att försöka dela upp Israels Land i två stater genom att definiera/bestämma anti-Bibliska gränser och rita kartor som är en skymf mot den Levande Guden.
 2. Genom att inte lyda Guds Moraliska lagar och bud

Det är mycket troligt att varje ytterligare försök att föra fram någon form av fredsplan, splittra Israel och upprätta en Palestinsk Stat i strid med Förbundet kommer att katapulta världen in i vad Bibeln kallar “Guds vrede “. COVID-19 kommer då att se ut som en liten kattunge.

Non-Negotiables #5 – My Land

Yah´s Namn Bor i Israels Land

Men om ni vänder om till Mig och håller fast vid Mina bud och följer dem, då vill Jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som Jag har utvalt för att Mitt namn skall bo där. Nehemja 1:9 SFB

Men Jerusalem har Jag utvalt för att Mitt Namn skall vara där, och David har Jag utvalt till att råda över Mitt folk Israel. 2 Krönikeboken 6:6 SFB

Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att Mitt Namn skall vara där till evig tid. Och Mina ögon och Mitt hjärta skall alltid vara där. 2 Krönikeboken 7:16 SFB

Israel är ett Förbunds Löftes Land till Abraham, Isak och Jakob och deras Naturliga Ättlingar

När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fakla, som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt YHVH ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall Jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, hetiteernas, perisseernas, rafaeernas, amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land”. 1 Moseboken 15:17-19 SFB

Stanna som en främling här i landet. Jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och dina efterkommande skall Jag ge alla dessa landområden, och Jag skall hålla den ed som Jag har svurit din fader Abraham. 1 Moseboken 26:3 SFB

Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som främlingar. 2 Moseboken 6:4 SFB

Landets Gränser ligger mellan Floden Nilen i Egypten och Floden Eufrat i Irak

”Jag skall låta Mitt lands gränser gå från Röda havet till filisteernas hav och från öknen till floden, ty Jag skall ge landets inbyggare i er hand, och du skall driva bort dem från dig.” 2 Moseboken 23:31 SFB

Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiteernas land och till Stora havet västerut, skall ert område sträcka sig. Josua 1:4 SFB

Salomo regerade över alla riken från floden Eufrat till filistéernas land och ända ner till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde. 1 Kungaboken 4:21 SFB

Han härskade över alla kungarna från floden Eufrat till filistéernas land och vidare ner till Egyptens gräns. 2 Krönikeboken 9:26 SFB

Israels Land eller Jerusalem nämns inte en enda gång i Koranen, och är definitivt inte ett löftesland till det Arabiska folket. Israels Folk har en historia på över 4000 år med Yah:s Land, medan Araberna har en historia från 7000-talet till och från, (vilket är högst 1300 år), men alltid genom erövring och missbruk av Landet. De arbetade aldrig i det, odlade inte i landet eller fick det att blomma; detta händer först när Judarna återvänder för att etablera Landet efter 2000 års exil efterföljt av många Bibliska löften.

Non-Negotiables #5 – My Land

Israel Skulle Återvända till sitt Löftes Land Mot Alla Odds

“Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: Ni Israels berg, hör YHVH:s ord. Så säger YHVH, YHVH: “Eftersom fienden säger om er: Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom”, Därför måste du profetera och säga: Så säger YHVH, YHVH: Eftersom man ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er, för att ni skall tillfalla de övriga folken och deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, därför, ni Israels berg, lyssna nu till YHVH:s, YHVH:s ord! Så säger YHVH, YHVH till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna, som har lämnats till rov och hån åt de övriga folken runt omkring. Ja, så säger YHVH, YHVH: Sannerligen, i brinnande nitälskan har Jag talat mot de övriga folken och mot hela Edom. De har med glädje i hjärtat och med förakt i själen tagit Mitt land i besittning för att tömma det och göra det till sitt byte. Profetera därför om Israels land, och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger YHVH, YHVH: “Se, i nitälskan och i vrede har Jag talat, eftersom ni hånas av folken. Därför säger YHVH, YHVH: “Jag lyfter Min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli förödmjukade.

Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt Mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka. Ty Jag skall komma till er och Jag skall vända Mig till er, och ni skall brukas och besås. Jag skall föra samman på er många människor, hela Israels hus. I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp. Jag Skall föra samman på er mängder av människor och boskap, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni skall inse att Jag är YHVH. Jag skall åter låta människor vandra fram över er, nämligen Mitt folk Israel. De skall ha er till besittning och ni skall vara deras arvedel, och ni skall inte mer döda deras barn.” Hesekiel 36:1-12 SFB

Dom och Förstörelse Faller över Varje Nation som Motsätter sig Hans Lands Förbund med det Judiska Folket

Alla Israels fiender kommer att förintas om de inte avviker från tvåstatslösningen. Den är inte biblisk; Det är människors uppfinning, och den kommer aldrig att lyckas. Det enda hoppet för de så kallade Palestinierna är att överge sin onda agenda att förgöra Folket och Israels land och ödmjuka sina hjärtan för att hedra och välsigna Israel och tillbe Israels Gud. Palestina existerar inte i Bibeln; Men Filistéerna existerar.

Så säger YHVH om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som Jag har givit åt Mitt folk Israel: Se, Jag skall rycka bort dem ur deras land och Juda hus skall Jag rycka undan ifrån dem. Men sedan Jag har ryckt bort dem, skall Jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om de då verkligen lär sig Mitt folks vägar så att de svär vid Mitt Namn: “Så sant YHVH lever”, liksom de förut lärde Mitt folk att svära vid Baal, då skall de bli upprättade mitt ibland Mitt folk. Men om de inte lyssnar skall Jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger YHVH. Jeremia 12:14-17 SFB

Han är YHVH, vår Gud, över hela jorden når Hans domar. Han tänker för evigt på Sitt förbund, på det ord Han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och sin ed till Isak. Han faställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: Åt dig ger jag Kanaans land, det skall bli er arvedel. Då var det en liten skara, de var få och främlingar i landet. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem, Han straffade kungar för deras skull: ”Rör inte Mina smorda, gör inte Mina profeter något ont.” Psaltaren 105:7-15 SFB

Ty se, i de dagarna och på den tiden när Jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall Jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats (YHVH håller dom) dal. Där skall Jag hålla dom över dem för Mitt folk, Min arvedels Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat Mitt land och kastat lott om Mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp. Joel 3:1-3 SFB

Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där. Ty YHVH:s vrede är riktad mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämmnar dem till undergång, Han utlämnar dem till slakt. Deras slagna skall kastas bort, stank stiger upp från deras döda kroppar, bergen flyter av deras blod. Himlens hela härskara förgås, himlarna rullas ihop som en bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ner som vissnande löv från vinrankan, som vissnade blad från fikonträdet. Ty Mitt svärd har druckit sig rusigt i himlen. Se, det far ner över Edom, över folket för min förbannelse för att bli det till dom. YHVH:s svärd dryper av blod, det är dränkt i fett, i lamms och bockars blod, i talg från baggars njurar. Ty YHVH har ett offer i Bosra, en stor slakt i Edoms land. Också vildoxar slaktas, liksom oxar och starka tjurar. Deras land dricker sig rusigt av blod, deras jord blir dränkt av fett. Ty dagen för YHVH:s hämnd kommer ett vedergällningens år då Han utför Zions sak. Jesaja 34:1-8 SFB

Non-Negotiables #5 – My Land

YHVH ryter från Zion, från Jerusalem låter Han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men YHVH är en tillflykt för Sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni skall förstå att Jag är YHVH, er Gud, som bor på Zion, Mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt, och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne. Och det skall ske på den tiden att bergen skall drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda skall flöda av vatten. En källa skall utgå från YHVH:s hus och vattna Akaciedalen. Egypten skall bli en ödemark och Edom en öde öken, därför att de har brukat våld mot Juda folk och utgjutit oskyldigt blod i deras land. Juda skall vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. Jag skall utplåna deras blodskulder, dem som Jag inte redan utplånat. YHVH bor på Zion. Joel 3:16-21 SFB

Ty så säger YHVH, Han som för Sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: ”Den som rör vid er , rör vid Hans ögonsten. Se, Jag lyfter Min hand mot dem, och de skall bli ett byte för sina slavar.” Ni skall då förstå att YHVH har sänt mig. Jubla och gläd dig, du Zions dotter, ty se, Jag kommer och Jag skall bo i dig, säger YHVH. Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att YHVH har sänt mig till dig. YHVH skall äga Juda som sin del i det heliga landet och än en gång skall Han utvälja Jerusalem. Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur Sin heliga boning.” Sakarja 2:8-13 SFB

YHVH:s vrede har redan förlöst en allomfattande dom genom globalismen och pandemier med plågor/sjukdomar. De enda nationer som kommer att räddas från detta är de nationer som ansluter sig till Honom i Hans strävan att återställa hela Israel tillbaka till hela Landet som Han har lovat dem, från Nilen i Egypten till Eufrat i Irak. Inget annat kommer duga och INGA AVTAL kan upprättas gällande Hans land. Varje avtal som innefattar en Palestinsk stat eller att avstå från mark eller ge ekonomiskt stöd till den Palestinska saken kommer att sluta med en dom – precis som Århundradets Avtal för närvarande gör.

Hans Land är ICKE-FÖRHANDLINGSBART!

För Han välsignar dem som välsignar Israel och dem som förbannar henne och tar lätt på henne eller åtrår efter hennes land kommer att förbannas och helt utplånas, YHVH:s Mun har talat. (1 Moseboken 12:3)

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Icke-Förhandlingsbara Del 5 – Mitt Land

För att skicka dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Striden Över Jerusalem –

Del 2 https://youtu.be/luvqXLNNP5I

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →