No turning back

Ingen Återvändo!


No turning back
Torah Portion HA’AZINU– Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 32:1–32:52

Profetiskt Ord för Shmita Året 5782

”När de hade fört ut dem, sade en, ”Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under.” 1 Moseboken 19:17 SFB

När Elohim sände Sina Änglar- Malachim, för att rädda Lot och hans familj, skulle detta vara en bra dag för dem och en mycket dålig dag för de onda, omoraliska, orättvisa invånarna i Sodom och Gomorra. Lot räddades på grund av Yah´s Förbund med Abraham. Den Allsmäktige glömde inte Abrahams familj. Han skickade ett särskilt änglasändebud för att eskortera familjen ut innan Hans välförtjänta dom förlöstes ut! Tyvärr tog svärsönerna lätt på det och på Lot och stannade i sin otro.

Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sade: Bryt upp och lämna den här platsen, för YHVH tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade,” 1 Moseboken 19:14 SFB

De hade alla möjligheter att bli räddade från de infernaliska städerna men avböjde inbjudan. Dessa dårar dog kvävda av elden och svavel som regnade från himlen. Men det behövde inte vara så! Men de hade den Guda givna fria viljan att säga ja eller nej, de valde NEJ! Hur många är som Lots svärsöner i våra familjer och församlingar? Vi måste välja att lyda även när vänner och familj inte gör det! Men Lot dröjde sig kvar och var på väg att missa det!

När gryningen kom skyndade änglarna till Lot och sade:. ”Stig upp och tag din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. När Lot dröjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, ty YHVH ville skona honom. De förde ut honom, och först när de var utanför staden släppte de honom.” 1 Moseboken 19:15-16 SFB

Lots hustru och döttrar greps med våld av änglarna som var fast beslutna att ta Lot och hans direkta familj ut i tid! Det var NÅD!

”När de hade fört ut dem sade en: ”Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under.” 1 Moseboken 19:17 SFB

No turning back

Änglarna uppmanade dem att inte stanna på slätten, att inte stanna i bekvämlighetszonen av det ”bekanta”, att gå HÖGRE, att gå till kullarna. Lot misslyckades med att följa instruktionerna på grund av rädsla och bad att få stanna i Tsoar, en stad som låg lägre. Tsoar betyder liten, och detta grundord på Hebreiska kunde också medföra sorg eller bedrövelse och det var en kompromiss. Varje gång vi kompromissar med Hans ord för att göra det som är bekvämt för köttet eller litet nog för oss att hantera då bedrövar det den Helige Ande och det för med sig sorg. Som när människor kompromissar med det som de vet om det hedniska ursprunget gällande Påsk, Jul och Halloween och de väljer att stanna i det låga, i den lilla bekvämlighetszonen av det bekanta istället för att gå till höjderna i omvändelse och återvända till de Bibliska Moadims, Högtiderna som Yeshua själv firade. Tiden är sen, Han kallar ut Sin Brud från Rom till Jerusalem andligt. Men rädslan för höjderna kommer att få människor att be till Gud att få stanna på den lägre platsen och Han kan gå med på det, men det kommer att påverka negativt precis som i fallet med Balaam. (4 Moseboken 22:22) . Låt den som förstår höra vad Anden säger till församlingen!

Men Lot sade till dem: O nej, Herre! Din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen, för då kan olyckan hinna ifatt mig så att jag dör. Se, staden där borta ligger ju nära. Det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit, så att jag får leva.” 1 Mosebok 19:18-20 SFB

Detta skulle vara en stor dag för dem alla, en dag som Passover med stora mirakel men tyvärr! Lots hustru valde att inte lyda de Gudomliga Budbärarnas instruktioner och såg tillbaka som om hon älskade de infernaliska städerna fulla av lust och utsvävningar och hon förlorade, eller kanske var det bara ”nyfikenhet”. Vad det än var, så tog hon LÄTT på Yah´s Budbärare och blev en Saltstod.

No turning back

Då lät YHVH svavel och eld regna ner från himlen, från YHVH, över Sodom och Gomorra. Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och hon blev en saltstod.” 1 Moseboken 19:24-26 SFB

Jag har visat ”Lot’s fru” vid Dödahavsområdet för tusentals människor som jag har haft förmånen att guide/visa runt i Israel under de senaste 30 åren av mitt liv och ministry. Ett smärtsamt minne av en missad möjlighet till befrielse. Titta och vända tillbaka när YHVH säger ”gå framåt” kan vara extremt farligt! Att vända tillbaka börjar med att se tillbaka med ”nostalgi” och ”längtan” till det förflutna. Denna typ av attityd kan förlama vem som helst och förhindra framsteg. I den meningen har alla människor som lever i det förflutna förvandlats till en ”Saltstod” och har inget liv i sig! När folk ser tillbaka faller de i depressionens grop!

No turning back

Så säger YHVH Sebaot, Herren över Armeerna:

Min shofar som blåstes i början av detta Shmita År är en FRAMMARSCH. Jag förflyttar Mina trupper, Min Brud från Ersättnings Teologin, hedniska Högtider, Synd, Avgudadyrkan, Otro och Omoral. Akta dig för att ”titta tillbaka” eller dröja kvar istället för att lämna säger YHVH. Många av Mitt folk i nationerna ser tillbaka på tidigare väckelser och vill återinta tidigare utgjutelser men jag är inte där, säger YHVH. Att se tillbaka med nostalgi på dina kära minnen av hedniska högtider lånade från Rom och att återskapa dem är farligare nu än någonsin. Kom högre! Nöj dig inte med slätten! Min Fru, Lammets brud, måste komma ut ur Babylon och följa Mig Lejonet av Juda utan att titta eller vända tillbaka.

Det kommer att bli många uppenbara skakningar i år och endast de som är ROTADE och grundade i Mitt Ord, Min Torah och fyllda med min Ruach, Ande utan kompromiss kommer att vara stabila nog att vara orubbliga och hjälpa andra under de många, många, många skakningar som kommer att hända i år och under de kommande 7 åren efter Shmita. Men till dem av er som fruktar Mitt namn Yeshua, skall jag bevara i Mitt namn, jag skall beskydda/vaka över er i Mitt namn och Jag kommer stå upp med helande på fållen av min mantel och på tsitsit-fransarna av era mantlar (Malaki 4:2). Du kommer att bli full av glädje mitt i skakningarna, för du har fruktat Mitt namn och inte förnekat Mitt namn! Många kommer för att röra fransarna/fållen på din talitt och kommer att helas, säger YHVH. Jag ska göra er framträdande i Tredje Himlen och era böner kommer att mobilisera Ängla Skaran som är redo och har förberetts för en sådan tid som denna! När ni rör er framåt för frälsningen av hedningarna i dess fullhet kommer Jag att röra Mig mäktigt bland Mitt folk Israel och förbereda dem för Min återkomst.

Skynda min Brud att lyda Mig, för skörden är extremt stor och arbetarna är mycket få! Gå framåt, gå framåt, gå ut, gå ut och titta inte bakåt; bli inte distraherad av krig och rykten om krig och av nyhets barriären. Lyssna på Mitt Folk, Shma, lyssna och lyd för Jag har mycket för dig att göra. Den Tredje Himlens dörr öppnas framför dig. Stanna i Min Närvaro, vandra i bön, lovprisning, förkunna Mitt ord, låt det vara redo på dina läppar. Detta är inte rätt tid att vandra som ”ledig” men med mening och med mål. Vaka över era hjärtan, stå i tro, det finns ingen ersättning för barnatron säger Dagarnas Forne. Håll dig ren och var som ett barn i din tro, lägg handen i min och du kommer att gå in i Min Härlighet. INGEN ÅTERVÄNDO!

Så säger YHVH Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder gripa tag i mantelfållen på en Judisk man och säga: Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.” Sakarja 8:23 SFB

Dina Israeliska Mentorer & Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka in dina Förstlings Frukt och Högtids Offer för Shmita-Året:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Året av Måste Släppa Taget

Go-året https://www.youtube.com/watch?v=FG95sSAO2HU

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att gå i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud!
– François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk.
– Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias.
– Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå med Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en speciell partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $ 100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →