Intimacy with Yeshua is Death to Self

Intimitet med Yeshua Dödar “Jaget”


Intimacy with Yeshua is Death to Self
Torah Delen Shelach- Bamidbar (4 Moseboken) 13:1-15:41. Haftarah: Joshua 2:1-24

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i Mig och Jag i honom, bär han rik frukt, ty utan Mig kan ni ingenting göra. Johannesevangeliet 15:5 SFB

Shabbat shalom, högt älskade!

Jag planerade inte att skriva om detta ämne, men den Helige Ande befallde mig att göra det. När jag säger “befallde” menar jag att han “knuffade mig”, men för mig är varje maning från Ruach HaKodesh (Helige Ande) en befallning. De flesta människor relaterar till Andens maningar och lätta viskningar genom att inte ta dem på allvar och det gör att de aldrig kan utveckla en sann intimitet med Yeshua. Sedan undrar de vad Han säger till dem och varför det är så att de inte vet vad deras syfte är i Riket. Varje gång den Helige Ande manar mig, pockar på mitt hjärta eller viskar i mitt inre något att säga eller göra för Honom, inkräktar det på mina planer, mina tidpunkter och mina idéer eller åsikter. Med andra ord, att lyssna till den Helige Ande kräver självförnekelse och kapitulation.

Intimitet med Yeshua utvecklas endast genom att man lyssnar och lyder den Helige Andens maningar, och de är mycket överraskande och utmanande.

När jag säger “överraskande och utmanande” menar jag inte att de alltid får en att lida, även om de ofta gör det, eftersom döden av “jaget” kan komma genom lidande. Yeshua lärde sig också lydnad genom det som Han genomled. Ibland manar Anden oss att göra roliga saker för oss själva, som att shoppa eller gå på spa, och ibland leder Anden oss till att göra underbara saker för andra. Ändå är det alltid något vi inte tänkt på!

Mina får lyssnar till Min röst, och Jag känner dem, och de följer Mig. Johannesevangeliet 10:27 SFB

När jag var nygift och ordinerad till ministry gav Ruach (Anden) mig en dröm, och i den drömmen hade jag en annan frisyr (mitt hår var långt och ganska gammaldags vid den tiden) och mycket modernare bågar i mina glasögon. Jag blev väldigt förvånad när jag vaknade upp till den klara insikten att min Abba “stylade mig” själv! Jag gick genast till frisören, som klippte mitt hår i exakt den form jag såg i den drömmen. Jag vet att “hår” inte verkar vara en så viktig sak, men när du tappar det eller när det inte ser snyggt ut inser du att YHVH gav oss hår för ett syfte, och vilken välsignelse detta har varit. Den Helige Andes frisyr stil som Han gav mig är så lätt att sköta för att se bra ut att jag inte behövde besöka frisörsalongen alltför ofta trots mina många missionsresor. Han tänker på allt!

Intimitet med Yeshua innebär att Han har tillgång till alla områden i mitt liv, inklusive hår.

Ni är mina vänner, om ni gör vad Jag befaller er. Johannesevangeliet 15:14 SFB

Varje gång jag ignorerade en “maning” eller ignorerade den på grund av osäkerhet, rädsla eller lathet, slutade jag i “diket” eller nöden, missade något eller gjorde misstag. Jag ångrar det alltid fruktansvärt när jag var ohörsam för Yahs maningar.

Jag märkte att människor ignorerar Hans viskningar när det är “viktigt” (skulle “röra om” våra planer helt och hållet) eller när det verkar som en bagatell eller icke viktigt. Men när den Helige Ande inpräntar i oss att göra eller säga något, är det aldrig “trivialt”. Det är alltid viktigt, och det gör alltid en enorm skillnad.

Men när Han kommer, sanningens Ande, då skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Johannesevangeliet 16:13 SFB

För många år sedan ledde jag ett möte i vårt hem i Jerusalems Berg. Det var ett profetiskt möte, och jag tränade just den här gruppen troende att röra sig i de profetiska gåvorna som nämns i 1 Korintierbrevet 12. Alla uppmuntrades att uppliva sin ande genom att be i Anden (i tungor – se Judas 20) för att bygga upp sin tro och lyssna till den Helige Ande. Sedan var varje person tvungen att välsigna sin utsedda partner, bror eller syster, med ett profetiskt ord. Alla verkade flöda underbart! Men då såg jag en dam som inte gjorde någonting. Jag frågade henne om detta, och hon sa: “Jag får ingenting från Herren att säga!” Jag sa till henne att jag inte trodde det! Enligt min erfarenhet är YHVH alltid redo att tala något till sin skapelse. Faktum är att Han börjar hela Bibeln med “Elohim sa….”

Gud Elohim sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus.1 Moseboken 1:3 SFB

Och sedan dess säger Han. Han letar alltid efter en kanal genom vilken Han kan tala. Och när det en gång inte fanns några människor, var Han var tvungen att använda en åsna!

Då öppnade YHVH åsninnans mun, och hon sade till Bileam: “Vad har jag gjort mot dig, eftersom du tre gånger har slagit mig?” 4 Moseboken 22:28 SFB

Intimacy with Yeshua is Death to Self

Jag sa till systern, du har väl ett ord i din ande? Hon sa: “Men det är ingenting; det betyder ingenting! Jag sa: “Fortsätt och dela det!” Hon tittade på sin partner i denna profetiska övning och sa: “POPCORN!”. I samma ögonblick som hennes partner hörde ordet “popcorn” bröt hon ihop gråtande. Den Helige Ande gav henne genast en uppenbarelse om att hennes gåvor och drömmar hade varit torra som popcorn men snart, med het olja (smörjelse!) av den Helige Ande, kommer de att öppnas upp och förverkligas! Ordet “popcorn” utlöste i henne denna kraftfulla och uppmuntrande uppenbarelse. Nu är den här systern i himlen med Yeshua. Hon ler förmodligen från molnen bland vittnena för detta till synes obetydliga ord, “popcorn”, i ett till synes oviktigt möte i Jerusalems Berg som medföljde i många år framöver och uppmuntrade henne i hennes vandring på jorden.

Aldrig, bortse aldrig från NÅGOT ord, litet eller stort, som den Helige Ande inpräntar i dig.

Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar Mitt ord. Jesaja 66:2b SFB

Naturligtvis finns det andra tillfällen då de ord som Anden talar kan ställa enorma krav på ditt liv. Sådan var den undervisning som jag fick av den Helige Ande i början av min vandring med Honom. Jag var några månader gammal i tron, och Ruach skickade mig till Storbritannien. När jag bodde hos några dyrbara pastorer där, besökte YHVH mig och förändrade mitt liv och många tusen människors liv för alltid! Jag var fortfarande mycket sårad av syndens härjningar och den personliga familjetragedin. Mina två vackra barn i den späda åldern 18 månader och fem år var inte i min vårdnad efter en smärtsam skilsmässa. Mitt hjärta var krossat för mina barn, och ändå kunde jag inte få dem. Medan jag var i Storbritannien arbetade jag som barnflicka och var bra på det eftersom jag gav de andras barn vad jag skulle ha gett till mina egna som var långt ifrån mig i Israel. Tiden i Storbritannien var en tid av djupt lärjungaskap och personlig återställelse. Vår vise Elohim visste exakt vad jag behövde. Så en dag överraskade Han mig med ett högst ovanligt krav.

Jag lyssnade på ett band av en mycket välkänd Bibellärare, som älskade Israel, vid namn Derek Prince. Han predikade om Apostolisk tjänst och att bli “utsänd”. Sedan kallade han fram till altaret och frågade vem som var villig att “sändas ut” och att “gå” för Riket. Mitt hjärta gjorde flip-flops! Jag hade nyligen tänkt att jag skulle vilja gå på Bibelskola och tjäna Yeshua på heltid, men det såg inte möjligt ut. Det var en dröm som jag tvingade mig själv att dö ifrån. När den här predikanten sedan kallade fram till altaret ville jag hoppa och säga: HINENI! (Här är jag) som Jesaja. Jag kände hur Anden pressade mig att ställa mig upp, men mina tankar argumenterade: “Hur kan jag besvara en sådan kallelse, och vad betyder det hela? Kommer jag någonsin att kunna träffa mina barn om jag “skickas ut”? Så för något slags moderskaps skull (även om jag var en besökande mor vid det här laget) bestämde jag mig för att förneka Andens maningar och inte stå upp inför Bandspelaren och undervisnings bandet. Jag satt kvar! Men det kändes som att jag skulle dö! Jag drabbades av sorg. Jag hade bedrövat Den Helige Ande!

Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet 4:30 SFB

Jag insåg att jag hade syndat och bad Honom förlåta mig för att jag satte moderskapet och mina barn över Honom och Hans Höga Kallelse. Jag bad Honom att ge mig en andra chans! Jag spolade tillbaka bandet och lyssnade på altar kallelsen igen! Den här gången hoppade jag snabbt upp på fötterna och sa: “HINENI”, JAG SKA GÅ; Jag kommer att skickas ut! Faktum är att Apostolisk tjänst har krävt allt från mig, och jag kunde ofta inte se mina barn under långa perioder. En gång i över tre år! Priset var högt, och det är det fortfarande, men Yeshua är allt som betyder något. I slutet av dagen är det bara den lydnad som är född av intimitet med Honom som verkligen bär frukt! Många tusen har berörts och berörs dagligen över hela världen sedan jag sa JA till Anden angående Apostolisk tjänst. Många har blivit frälsta, helade, befriade och lärjungar, och de välsignar i sin tur andra.

Intimacy with Yeshua is Death to Self

När helst den Helige Ande säger åt oss att göra något för Kungen mot alla odds, kommer det att bära evig frukt. Ibland vet ni först långt senare eller i Himlen hur effektivt erat tjänande av Yeshua var, men tvivla aldrig på dess effektivitet och betydelse.

Det som har sitt ursprung från Honom lyckas alltid om vi är trofasta att fortsätta vandra i intimitet och lyda Hans maningar under vår livstid.

Den som segrar och håller fast vid Mina gärningar ända till slutet, honom skall Jag ge makt över folken, Uppenbarelseboken 2:26 SFB

En månad tidigare innan min Storbritannien upplevelse, på andra sidan jordklotet, i Israel, ägde en konferens rum i Jerusalem, där Derek Prince predikade detta budskap som utmanade mig. En stilig man vid namn Baruch Bierman som var närvarande, uppmanades av samma Helige Ande, svarade på kallelsen att skickas ut till nationerna. Ungefär ett år senare gifte sig Rabbi Baruch och jag, efter att ha svarat på samma kallelse med samma budskap och predikant utan att veta om varandra! Yah gör allt PERFEKT!

Ty Hans verk är vi, skapade i Yeshua Messias till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:10 SFB

Det är aldrig för sent att börja. Även de “minsta” kallelser gör STOR skillnad. Alla är inte kallade till Apostel eller att vara en ledare i ett ministry. Vissa är kallade att STÖDJA ett ministry eller en tjänstegåva. Men varje gåva och kallelse som kommer från YHVH är i akut behov av att främja Hans Rike. Han gav mig en andra chans att besvara Hans Kallelse. kanske du behöver en också? Om så är fallet, gå inför Honom idag och be Honom förlåta dig för att du överväger dina planer, omständigheter, behov eller nära och kära över Hans Kallelse och för att ge Honom dina ursäkter. Gå sedan vidare och ödmjuka dig själv inför Honom.

Ge Gensvar på Kallelsen och fortsätt ge gensvar när du lyder även den Helige Andes minsta maningar! Ditt liv och din värld kommer aldrig att bli densamma efter att du GÖR det.

Släck inte Anden” 1 Thessalonikerbrevet 5:19 SFB

Dina Vänner och Mentorer i Israel

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga,” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankdetaljer
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Jättar i Landet Del 5

 • Shabbat Letter ads

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  För att inbjuda de Judiska apostlarna att predika och betjäna i din stad och ditt land,

  skicka e-post till oss på info@kad-esh.org

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

  “Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:15 SFB

  Kom till Landet och fira Israels Uppståndelse!

  Vi kommer att besöka Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Garden Tomb, Nazareth, Magdala och Negev, segla på Galileiska Sjön, njuta av det helande vattnet i Döda havet och mycket mer!

  Mer information & för att registrera dig →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP:s fängelse verksamhet, som startades av Rabbin Baruch Bierman, har expanderat snabbt: Vi har över 600 fångar som studerar GRM Bibelskola bakom galler, och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt oss vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →