Christmas in Sukkot?

Jul i Sukkot?


En brådskande Profetisk Varning

Christmas in Sukkot?
Torah Delen VAYETZE – Beresheet (1 Moseboken) 28:10-32:3(2) Haftarah: Hosea 12:13- (12)-14:10(9)

Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Messias dag, Filipperbrevet 1:9-10

Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall Jag spy ut dig ur min mun. Uppenbarelseboken 3:16

Shabbat shalom högt älskade!

Kan det vara så? Att födelsen av den Judiska Messias inte inträffade den 25 December, Saturnalias hedniska soldyrkan, utan snarare under den Bibliska Högtiden Sukkot-Lövhyddohögtiden på hösten?

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, och för att fira Lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Konungen, YHVH Sebaot, skall inget regn komma över dem. Sakarja 14:16-17 SFB

Ska vi starta en revolution i alla nationerna som firar en hednisk högtid med hedniska traditioner som att dekorera träd, festa och dricka? Ska vi förkunna, publicera och sända, för att höras högt och tydligt, att det absolut inte finns någon gemenskap mellan Ljus och mörker och att den Helige Judiske Messias inte tar del av demoners bord?

Hör ordet som YHVH talar till dig, Israels hus, Så säger YHVH:s “Lär dig inte nationernas väg eller låt dig skrämmas av tecken på himlen – även om nationerna är livrädda för dem Folkens seder är värdelösa: det är bara ett träd som skärs från skogen, arbetet med händerna på en hantverkare med mejsel De dekorerar den med silver och guld, och fäst den med hammare och spik så att den inte sliter. Jeremia 10:1-4 SFB

Christmas in Sukkot?

Ska vi orsaka sådan uppståndelse? Varför? Är det inte lättare att helt enkelt “följa massan” och fortsätta att ta emot en 1800-årig lögn som upprättades av den Romersk-Bysantinska Kejsaren Konstantin, en soldyrkare ända tills hans död och som proklamerades vara den första Påven? Ska vi fortsätta att ta emot de hedniska högtider som han instiftade och den Kristendom som han förde fram, helt skild och bortkopplad från dess ursprungliga Judiska rötter och Hebreiska grundvalar? Ska vi bara “låta saker vara” för “fridens skull” oavsett om Israels Helige Gud gillar det eller inte? Ska vi fortsätta att vidmakthålla en LÖGN som har lockat massorna till ett hedniskt firande vid namn Jul, som absolut INTE har något att göra med födelsen av den Judiska Messias?

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 2 Korinthierbrevet 6:14

Varför skulle vi ställa till med så många problem genom att insistera på att Kyrkan över hela världen måste omvända sig från sina hedniska högtider och traditioner? Vad är den stora grejen med lite hedendom eller mycket av det? Dessutom kan vi säkert lösa in dessa hedniska datum och klä dem som “heliga”…. Kan vi inte det?

Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! Jesaja 5:20

Efter att ha ställt så många frågor, låt mig ge dig det enkla, enkla, Bibliska svaret på detta:

Själva ordet svar är det Hebreiska ordet Teshuva, som betyder både svar och omvändelse. Så svaret är omvändelse! Det Hebreiska ordet Teshuva betyder också att återvända för att återställas.

Om vi vill att Kristna, som tror på den Judiska Messias över hela världen, ska återställas måste vi alla återvända till det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion, före Konstantin. Det ursprungliga evangeliet kommer från Judiska rötter och innehåller helig tillbedjan och Bibliska Högtider som YHVH kallar Sina Moadims. (Hans Högtider som vittnar om Hans Storhet; läs Tredje Mosebok 23). Vi måste återvända till den Judiska Messias, Lejonet från Juda stam och till Jerusalem, som är nationernas Moder, och lämna Rom bakom oss.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Det Judiska Svaret är alltid en Fråga

Yeshua svarade dem: “Också Jag vill ställa en fråga till er. Svarar ni Mig på den, skall Jag säga er vad Jag har för fullmakt att göra detta. Matteusevangeliet 21:24

Varför skulle vi inte återvända till det ursprungliga Evangeliet och Biblisk tillbedjan och Bibliska Högtider? Kan du ta reda på varför inte?

Är det obehagligt? Är det obekvämt? Kan det rufsa till fjädrar? Jaha! Men är det rätt sak att göra? Är det vad YHVH föreskrev i Hans Ord? Kommer det att medföra frälsning, underverk och återställelse över hela världen?

O, JA!

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Johannesevangeliet 4:23

Christmas in Sukkot?

Tillbedjare i Ande och Sanning är Kallade till Guds Sista Ändetidsarmé!

Så nu återstår bara ett val: Ditt val, din familjs val, din Kyrkas val, ditt samfunds val.

Om du tillhör Yeshua, den Judiska Messias (även om du kanske har kallat Honom vid det grekiska namnet Jesus, som inte är Hans Guds förnamn), gör då det som är rätt! För Han är inte nöjd med dem som inte gör det. Och medan du håller på med det, varför fortsätta att kalla Honom vid det Grekisk-hedniska namnet; varför inte kalla Honom Yeshua, det Namn som Han fått av sin Fader, Israels Gud? Det är ju till Hans ursprungliga Namn (Pre-Konstantin) som varje knä ska böjas.

“Tro inte att Jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger Jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket!” Matteusevangeliet 5:17-20

Om du tillhör den Grekiska guden Jesus Kristus, som har predikats av Konstantin, med hedniska högtider och hat mot Judarna och allt Judiskt, inklusive Toran och Bibliska Högtider, kan du fortsätta att stanna kvar med alla dina hedniska fester, men med dessa är djävulen väl nöjd, och naturligtvis kommer alla att älska dig! Men akta dig för vad Yeshua säger om det genom den Judiske Aposteln Paulus,

Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. 1 Korinthierbrevet 10:21

Om du anser dig vara Biskop, pastor eller någon andlig ledare, kom ihåg att du kommer att få redogöra för Domaren om allt vad du har undervisat om och varför. Om du är rädd för att förlora “dina” får, borde du vakna! Kom ihåg att de människor som är under din vård inte är dina. YHVH kallar alla att omvända sig och att återställas till Rikets ursprungliga Evangelium med Judiska rötter och Hebreiska grundvalar.

“När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Denna liknelse framställde Yeshua för dem, men de förstod inte vad det var Han talade om. ” Johannesevangeliet 10:4-6

Christmas in Sukkot?

Om du är så ljummen att du försöker behaga djävulen och folket genom att fortsätta med hedniska högtider och fester, med hedniska traditioner som du mycket väl vet är hedniska, kom då ihåg att Han sa att Han kommer att kräkas ut dig ur Sin mun och att människans öra är en snara.

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Adionai blir beskyddad. Ordspråksboken 29:25

Det här Sabbats Brevet är en Allvarlig Profetisk Varning.

Domen har börjat i Adonais hus och detta är en fråga om liv och död. (Läs min bok The Healing Power of the Roots/Rötternas Helande Kraft skriven 1994)

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 1 Petrusbrevet 4:17

Vem ska vi vädja till? De religiösa traditionerna? Komfort zonen för människor? De fina familje minnena? De ljumma predikanterna? Eller ska vi behaga YHVH och Honom ensam?

Och vem ska vi frukta? Ska vi frukta dem som kommer att förfölja oss för att vi gör det som är rätt (Högtider, moral, rättvisa) i Yahs ögon, de som till och med kan döda oss för att vi predikar Rikets Sanna Evangelium som de ursprungliga Judiska Apostlarna predikade? Eller ska vi frukta den Enda som både kan döda kroppen och kasta vår själ i helvetet?

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället Honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Matteusevangeliet 10:28

För Starkt Budskap för Dig?

Har du läst Bibeln nyligen? Och har du kommunicerat med den Helige Ande som är Helighetens Ande på sistone? Vad säger Han?

Den som därför hör dessa Mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa Mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” Matteusevangeliet 7:24-27

Det är dags att omvända sig, göra Teshuva, återvända och bli återställd. Ett stort uppvaknande knackar på dörren, och alla nationers frälsning står på spel.

Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge Honom äran, ty stunden för Hans dom har kommit. Tillbe Honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredes vin.” Uppenbarelseboken 14:6-8

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Matteusevangeliet 24:14

Den 18 December startar vi ett 8 dagars Hanukkah Firande, Invigningsfesten, som firades av Yeshua själv i Johannesevangeliet 10:22. Detta kallas också Ljusets Högtid och Världens Ljus, Yeshua, var faktiskt tänkt av den Helige Ande vid denna tid och föddes nio månader senare i Sukkot (Lövhyddohögtiden).

Om du är i USA, var med oss vid vårt Special Hanukkah Ljus 2022 Evenemang i St Augustine! (För mer information, se nedan).

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

ARCHbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga,” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på: Kraftfulla Kvinnor i Bibeln – Sarah

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →