Do you know any Anti-Semites

Känner du några Anti-Semiter?


21 dagar av Bön och Fasta mot Antisemitism

Do you know any Anti-Semites
Torah Portion MATTOT/MASSEI – Bamidbar (Numbers/4 Moseboken) 30:2–36:13

När Jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på Mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Apostlagärningar 26:17-18 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Den 9 april 1990 skickades min man och jag av den Helige Ande från Jerusalem till nationerna: först till Hawaii i USA, sedan därifrån till Dallas för att studera vid Christ for the Nations (CFNI), från Dallas till Santa Rosa Beach, Florida, och från Florida till Hong Kong och Kina, och till minst 50 nationer totalt och till hundratals städer.

Vi har betjänat många tusentals människor och har haft förmånen att användas som kärl för sanning och väckelse. Vi har mottagits av enkla människor och även av regeringar. Vi har också förföljts av religiösa myndigheter, ungefär som Aposteln Shaul-Paulus, utom inte så mycket från religiösa Judar utan snarare Hedningar. Vi upptäckte att inte alla älskar sanningen, och många föredrar mörker framför ljus så länge det är bekvämt. Vi märkte att de flesta människor är religiösa men inte många är förbunds troende. Många människor går i kyrkan eller till någon religiös församling men går inte med Yeshua i sitt dagliga liv.

“och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!” 2 Timoteusbrevet 3:5 SFB

Under våra studier vid CFNI i Dallas upptäckte vi att de flesta studenter var hungriga efter en Rörelse från Gud. Framstående och smorda talare besökte predikstolen och inspirerade oss att utvidga vår tro och nå ut till de förlorade med tecken, under och mirakel som följd. En dag var vi i huvudsalongen och tittade på en film om den kraftfulla väckelse som pågått i Kina sedan 80-talet. Min ande berördes till ingen ände, och jag sprang till bönerummet utanför scenen och snyftade och grät okontrollerat; vågor av Den Helige Andes sorg sköljde genom min intensiva förbön.

När vi var i aulan och tittade på den här filmen började många studenter ropa efter väckelse av dem som berördes i deras hjärtan av vad de såg. När rop spreds genom hela aulan, kom profetians ande intensivt över mig och jag skrek:

“Väckelse är HÄR men du vill inte ha det! ”

Sedan sprang jag snabbt och fortsatte att bedja och snyfta i bönerummet.

Do you know any Anti-Semites

Föga visste jag då vad mitt profetiska uttalande och min gråt egentligen betydde. Det tog mig år att förstå att Ände Tidens Uppvaknande och Väckelse i allt handlar om Judarna, Israel och om Trons Judiska Rötter! Det handlar om Yeshua som en Judisk Messias, och om återställandet/återupprättandet av Hans Judiska identitet tillsammans med det ursprungliga besora (evangeliet) som förmedlades till Nationerna av den Judiska Aposteln Paulus.

“Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från Judarna.” Johannesevangeliet 4:22 SFB

En dag hade jag en öppen vision och jag såg Shaul-Paulus hoppa upp och ner med stor glädje och säga till mig, “Gå! Och återupprätta mitt evangelium! ”

Föga visste jag att sedan Paulus förde evangeliet från Jerusalem till Nationerna hade onda vargar kommit in bland flocken och lurat många att tro på bedrägliga doktrinära lögner som skulle orsaka mord på miljontals Judar på grund av våldsam antisemitism och många fler miljoner Kristna på grund av bedrägeri. Dessa lärosatser hyllade en överhöghet bland Kristna över Judar, kyrkan över synagogan.

“Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall Han inte heller skona dig.” Romarbrevet 11:20-21 SFB

Do you know any Anti-Semites

Statyer av två kvinnor, triumferande kyrkan kontra besegrade synagogor sattes sedan in i många av de gamla kyrkobyggnaderna. Predikanter uppmuntrade folket att vara fientliga och hatiska mot alla Judar och allt Judiskt. Blods stämpeln att “Judarna dödade Kristus”, “Judarna dödade gud” upprepades om och om igen från många predikstolar. Detta utlöste en oräknelig ondska! Judar förföljdes, förödmjukades, förintades, massakrerades och utvisades från de flesta länder i Europa. Att förakta Judarna och allt Judiskt var inte bara acceptabelt utan uppmuntrades ofta av prästerskapet.

“Se här Guds godhet och stränghet: Hans stränghet mot dem som föll, Hans godhet mot dig, om du blir kvar i Hans godhet, annars blir också du borthuggen.” Romarbrevet 11:22 SFB

Do you know any Anti-Semites

Det är lätt att avslöja myten som har orsakat utrotningen av miljontals Judar som kulminerade med Hitler och Nazistiska Shoa (Förintelsen). Judarna vid tiden för Yeshua var under Romarriket och hade ingen befogenhet att korsfästa eller avrätta någon. Fast det fanns en Judisk mobb som uppviglades och mutades av den avfälliga prästen Kajafas för att kräva att Yeshua avrättades, följde tusentals Judar efter och trodde på Honom. De Romerska soldaterna korsfäste Honom, ryckte av Hans skägg, hånade Honom, spottade på Honom och satte en krona av smärtsamma törnen på Hans huvud. Förutom att ingen predikant någonsin har sagt till sin flock: Romarna dödade Kristus och de förtjänar att dö. I slutändan sa Yeshua att ingen kan ta Hans liv. Han dog frivilligt för både Jude och Hedning, för att besegra satan, synd och död för alla som skulle lita på Honom.

“Fadern älskar Mig därför att Jag ger Mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån Mig, utan Jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och Jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har Jag fått av Min Fader.” Johannesevangeliet 10:17-18 SFB

Det här är en lögns natur. Hitler hördes säga “berätta en lögn, gör den stor nog, upprepa den om och om igen och alla kommer att tro på den”.

“Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra, Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” Johannesevangeliet 8:44 SFB

Anti-Semitism som term myntades på 1900-talet när hatet mot Judarna började erkännas som en social sjukdom för första gången sedan Kristendomen föddes som statsreligion på 300-talet i Östra Rom.

Detta är definitionen i Merriam Webster Dictionary:

fientlighet mot eller diskriminering av Judar som religiös, etnisk eller rasgrupp

I dag har antisemitismen tagit en vändning till anti-Zionism och politiskt motsatt sig det Judiska Folkets profeterade återkomst tillbaka till sitt Land. Bedrägliga och lögnaktiga uttalanden som “babymördare”, “zionism=rasism”, “zionism=nazism” är alltför utbredda i dagens Amerikanska samhälle och i många andra länder runt om i världen!

Religiös förföljelse och fientlighet mot Judarna kom ut ur den Kristna kyrkan sedan 300-talet fram till 1900-talet, som kulminerade i Nazistiska Shoa, när Hitler utvisade Judarna i Tyskland och sa: “Judar försvinn, ni Kristusmördare”, och lyfte ett kors på Berlins gator ungefär som den Spanska Inkvisitionen hade gjort 500 år tidigare. Men sedan Staten Israel etablerades har en annan variant av samma dödliga sociala “virus” spridits med falska anklagelser och falsk politisk retorik i “den Palestinska Sakens” namn.

“Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar Dig lyfter huvudet. Mot Ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som Du beskyddar. De säger: Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” Psaltaren 83:2–5 SFB

Do you know any Anti-Semites

I videon nedan bevisar jag att den påstådda Palestinska saken är Hitlers barn. Det är en monstruös plan som kokades ihop av den då Muslimska Grand Mufti i Jerusalem som besökte Hitler i Berlin 1941. Denna ondskefulla och grymma Muslimska ledare bad detta monster till man, Hitler, att hjälpa honom att träna en armé som kommer att förinta Judarna i deras förfäders Land och därmed genomföra den Slutgiltiga Lösningen inifrån. Hitler var med på detta och PLO föddes. Palestinska Befrielseorganisationen (PLO) skulle nu kämpa politiskt, socialt och med terrordåd för att utplåna Israel från kartan, eller så trodde de det. Ur PLO kom Fatah, Hezbollah, Hamas, al-Qaida, Muslimska Brödraskapet och alla olika terrorgrupper. Deras syfte är att helt och hållet göra sig av med Judarna och Staten Israel. I det syfte utbildar de småbarn och äldre barn i förskoleåldern att hata Judar, hantera vapen och mörda Judar som blir en “shaheed” eller martyr när de växer upp.

De använder barn för att kasta stenar och hantera knivar för att krossa Israelernas skallar och mörda dem. De använder bilar och tunga maskiner för att ramma, intet ont anande, civila på busshållplatser. De skickar ballonger fulla med sprängämnen så att Judiska barn skall ta i dem och explodera i bitar. Allt detta i “Det Fria Palestinas” namn. Sen kallar de Judarna för “babymördare”. De Araber som ansluter sig till den Palestinska saken och alla deras anhängare bland Amerika, Europa, Sydamerika, Afrika, Asien och alla nationer ansluter sig till Hitlers plan för den Slutgiltiga Lösningen och utrotningen av Judarna.

De arbetar med samma princip som Hitler: “Berätta en stor lögn, upprepa den och alla kommer att tro på den!”

Oavsett om du är Jude, Muslim, Kristen, ateist, Buddist, Hindu, ung eller gammal, man eller kvinna: om du stöder den Palestinska saken ställer du dig på Hitlers och Jerusalems Grand Mufti. Genom att vara anti-Zionist och mot Staten Israel är du officiellt en anti-Semit. Detta är en brådskande uppmaning till omvändelse till miljarder lurade människor på denna planet! Kom ut ur denna lögn, eftersom pesten från den Allsmäktige har kommit för att döma och förgöra alla dem som hatar Hans Judiska folk och Hans Judiska Messias- Yeshua.

“Ty YHVH:s vrede är riktad mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han lämnar dem till slakt. Ty dagen för YHVH:s hämnd kommer, ett vedergällningens år då Han utför Zions sak.” Jesaja 34:2, 8

Varna andra innan det är för sent! Läs min senaste bok om ämnet, IDENTITETSSTÖLDEN, och vidarebefordra den till andra!

“Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 1 Moseboken 12:3 SFB

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Hitlers Barn

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman,52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 dagar av Världsvid Fasta & Bön

Am Israel Chai!

27 juni till 18 juli 2021

Vi kommer att ha 21 dagars bön och fasta för att besegra monstret anti-Semitism och grymt hat mot det Judiska Folket och Israel. Vi kommer att be för Israels frälsning och befrielse från alla hennes fiender.

Mer information →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/återupprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets makt och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga den första/tidiga kyrkan, men denna makt stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Lär dig om trons Judiska rötter.

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning och som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Förvandla nationer till Fårnationer.

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/