Woman in front of the dragon

Kvinnan, Draken och Avkomman Del 2


Woman in front of the dragon
Torah Portion VAYAK’HEL- PEKUDEI – Shemot (2 Moseboken) 35:1–40:38 Haftarah: Hesekiel 45:16–46:18

Förföljelsens och Antisemitismens Dynamik

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Yeshua vittnesbörd. Uppenbarelseboken 12:17

Shabbat Shalom, högt älskade!

Innan vi pratar om kvinnans avkomma, måste vi nämna den här avkommans främsta fiende. Detta är ett femhövdat monster/andefurste som heter ANTIMESITOJUZ.

ANTIMESITOJUZ Andefursten

Anti-Messias – Förföljer Profeterna, Apostlarna och De Smorda som predikar obesmittad sanning!

Anti-Israel: Förespråkar att Kyrkan nu är Israel och Israel kommer för alltid att vara under en förbannelse för att ha förkastat och dödat Kristus. Alla välsignelser går till de Kristna och alla förbannelser till Judarna.

Anti-Toran: Hatar YHVH:s lagar som gavs till Israels Folk i Pentateuch och förkunnar dem som föråldrade och ersätter dem med Kristna lagar som i stort sett skapats av misstolkningar av de Apostoliska Skrifterna (Nya Testamentet) i kombination med hedniska högtider och fester lånade från den Romerska kulturen.

Anti-Judisk: Hatar Judarna och försöker förödmjuka, misshandla och mörda dem tills ingen är kvar. Den främsta anledningen: Judarna mördade Kristus. Detta är en vanlig lögn och bedrägeri eftersom Yeshua inte var ett mord, utan ett offer och Han gav sitt liv. Judarna hade ingen jurisdiktion att verkställa dödsstraffet, men de Romerska soldaterna förödmjukade och korsfäste Messias “med gusto!” I vilket fall som helst tog all vår synd Honom till Korset som anges i Jesaja 53. De flesta massakrer och Pogromer mot Judar i Östeuropa ägde rum under Jul- och Påskfirandet och de var i Jesu Kristi namn. Hitler utvisade Judarna i Tyskland och lyfte upp korset och sa: “Judar ut för ni mördade Kristus”!

Anti-Zionistist: Dagens Judiska hat är att vara anti-Zionistisk eller anti-återställelse av Staten och Nationen Israel. Det manifesterar sig genom obiblisk pro-Palestinsk politik som driver Israel att avstå från Bibliskt Land och att dela den Heliga Staden Jerusalem. Detta tvingar Israel genom falska “Fredsprocesser” till ett Nationellt Självmord och det medför i nationerna en dom som nämns i Joel 3, Psaltaren 83, Sakarja 2, Obadja, Jesaja 34 och många fler.

Modern Anti-Semitism

De säger: “Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” Psaltaren 83:5

Israel är den enda stat vars själva legitimitet ifrågasätts och attackeras, som står inför en debatt inte om sina gränser, utan om dess existens. Andra stater, även de i Afrika och Asien som etablerades längs godtyckliga gränser avgränsade av kolonialmakter, har inte sin legitimitet när nationalstater ifrågasätts. Detta trots att Israel är den enda stat vars rätt att existera erkändes av både Förenta Nationerna och dess föregångare, Nationernas Förbund. Det är rent hyckleri att de som ifrågasätter det Judiska folkets rätt till självbestämmande i Staten Israel ofta stöder Palestiniernas självbestämmande i form av en Palestinsk stat. (https://antisemitism.org)

Så länge ett av dessa “huvuden” jag nämnde ovan finns kvar inne i Kyrkan har drakens vrede en öppen dörr genom Kristendomen såväl som Islam och andra grupper. Idag har Antisemitismen blivit mer sofistikerad, och detta leder oss till Kvinnans Avkomma!

Stones with ten commandments

Draken och Avkomman

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Yeshuas vittnesbörd. Uppenbarelseboken 12:17

Ordet i Uppenbarelseboken säger att efter att draken förföljt kvinnan (Israel) vänder den sig till att förfölja Kvinnans Avkomma. Denna Avkomma eller Barn av Kvinnan har två märken av distinktion:

 1. De håller Yah´s (Guds) Bud
 2. Håller sig till Yeshuas Vittnesbörd

Detta beskriver tydligt den Messianska Apostoliska Profetiska (MAP) Sluttidsrörelsen av Yah där Kristna överger Ersättningsteologin och hedniska traditioner, och de återvänder till Evangeliet “skapat i Zion”. Draken är ute efter Kvinnan Israel och de troende i Messias som ympas in i Olivträdet med Israel (Romarbrevet 11) Dessa troende håller Sabbaten, de 10 Budorden, YHVH:s högtider som i 3 Moseboken 23, kost lagarna, älskar och arbetar aktivt för Israels återställelse och håller fast vid Yeshuas Vittnesbörd! Yeshuas Vittnesbörd är Profetians Ande (Uppenbarelseboken 19:10b). Dessa MAP revolutionära troende är ett profetiskt folk, mäktigt smorda, fyllda av den Helige Ande och kraft som vittnar om Sanningen i det Ursprungliga Evangeliet som predikades av de Judiska Apostlarna för över 2000 år sedan. De är kopplade med Israel som Nationernas Moder och de är som Rut var till Noomi. Till dem säger jag följande:

“Jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet Hans Messias. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.” Uppenbarelseboken 12:10-12

Källan till förföljelse

Vi vet att satan-draken är källan till förföljelse mot Kvinnan och Kvinnans Avkomma, men hur opererar han och genom vem?

De som förföljde Yeshua och Paulus var:

 1. Religiösa ledare
 2. Avguda dyrkande affärsmän

Religiösa ledare är rädda för bedrägeri och genom att “skydda fåren” kan det sluta med att “hindra fåren” från att komma in i Kungariket.

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Matteusevangeliet 23:13

Religiösa ledare ser ett hot hos alla de som inte passar in i deras läror och Yeshua passade inte in i den Fariseiska Judendomens doktriner om Messias. Han passade helt in i Ordets beskrivning av Messias men inte de religiösa tolkningarna av dem. På samma sätt är många Kristna ledare idag inte ens villiga att söka YHVH för att veta om MAP-Rörelsen är från Honom som förlöser återställelsen av allt eftersom de är förblindade av sina egna Kristna traditioner och fruktansvärda feltolkningar av Paulus ord. De har ärvt Ersättningsteologin från sina förfäder (och är till stor del okunniga om den) och antar att den är rätt. Därför för att “skydda flocken från att Judaiseras”. De slår tillbaka mot dem som förmedlar de Goda Nyheterna från Zion och som bestrider Kristna Läror skilda från den ursprungliga Hebreiska Roten.

Council of Nice

Deras rädsla för att bli Judaiserad kommer från två källor:

 1. Ersättningsteologin som har satt en rädsla i Kristna mot allt Judiskt och “Gamla Testamentet” som om det Nya Förbundet är en “Kristen sak” snarare än en Judisk sak. Icke-Judar hade inget Gammalt Förbund; hur kan de få ett Nytt? Men Israel bröt det Gamla Förbundet, så vi fick ett Nytt som det står skrivet i Jeremia 31:31-34, och det är gjort med Israels hus och Juda hus – inte med nationerna! Icke-Judar kommer in genom Judarna och genom en Judisk Messias, och Hans Namn är ett Judiskt namn: Yeshua som betyder Frälsning.
 2. Många ärliga Kristna ledare är rädda för överdrifterna i många av de Hebreiska Rötter grupperna i kyrkan. Tyvärr, varje gång som Gud gör något mäktigt i Sin Kropp, finns det några människor som ger det ett dåligt namn genom att bli religiösa, legalistiska eller konstiga. Några av grupperna predikar Talmud och/eller Kabbala och några Enoks bok eller andra som inte är Toran! Det här är externa böcker, och i fallet med Kabbala, också genomsyrad av mystik. Dessa måste motarbetas eftersom de skapar doktriner av Ortodox Judendom (eller andra religiösa övertygelser) snarare än YHVH:s Ord, Toran.

Denna Rörelse av Teshuva (omvändelse och återvändande) till Evangeliets Judiska Grundvalar handlar inte om att återvända till den Judiska Religionen eller till Ortodox Judendom. Det handlar om att återvända till Sanningen och till Ordet snarare än Kristendomen. Det är Kungarikets Evangelium kontra det Kristna Evangeliet skilt från Judiska Rötter och Israel och dess frukt är mord på miljontals Judar och andra inhemska grupper i Jesu Kristi namn. Det är en Rörelse av Omvändelse och Barmhärtighet gentemot en Kyrka genomsyrad av Ersättningsteologin (kom ihåg att det finns 5 huvuden). Det kommer att leda till Globalt Uppvaknande och Väckelse!

Att det finns överdrifter – det betyder inte att det inte pågår en riktigt Rörelse av Yah (Gud)! MAP-Revolutionen kännetecknas av de två märkena i Uppenbarelseboken 12:17: Lydnad till Yahs budord och Profetians Ande, som är Yeshuas Vittnesbörd. Vår fana är Toran och Ruach (den Helige Ande).

När Kristna ledare omvänder sig från allt det Femhövdade Monstret av Ersättningsteologi, kommer de att sluta inhysa draken och hans agenda av hat och förföljelse mot Kvinnans Avkomma, och Väckelse kommer att ske!

Avgudadyrkande affärsmän förlorar sitt levebröd när det sanna Evangeliet predikas

Och när de kom till Yeshua och såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. Då bad man att Yeshua skulle lämna deras område. Markusevangeliet 5:15-17

Gadarenernas grisbönder kastade ut Yeshua och lärjungarna ur sin region eftersom de förlorade sin grisuppfödning verksamhet. När legionen av demoner lämnade den demonbesatta mannen, gick dessa demoner in i grisarna och grisarna begick “gris självmord” när de hoppade in i Kinneret (Galileiska sjön). Grisbönderna älskade inkomsterna från sin avgudadyrkande verksamhet mer än Yeshua-Frälsningen! Förresten var dessa inte Judar, men hedningar fördes till detta område av det Assyriska Riket som hade erövrat Norra Israel under 8:e århundradet f.Kr. Yeshua kallade det “den andra sidan” av Galileiska sjön. Så detta är Mammon och Avgudadyrkan kontra Sanning, Rättfärdighet och Frälsning.

En gång när vi var på väg till böne stället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Apostlagärningarna 16:16

När det gäller Paulus kastade Han ut spådomsanden ur kvinnan som störde honom i flera dagar. Kvinnans arbetsgivare hade förlorat sitt levebröd som de skapat genom den andan, och de förföljde Paulus och Silas.

När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. Apostlagärningarna 16:19

Group of people from Taiwan

Sammanfattningsvis

Både Kvinnan Israel och hennes avkomma som håller YHVH:s Bud och är fulla av Profetians Ande – Vittnesbördet om att Yeshua är verklig – kommer att lida och har lidit förföljelse. Förföljelsen kommer inifrån Kyrkan och andra demoniska Ersättande religiösa system som Islam som försöker ersätta Isak som den utvalda sonen med Ismael. Det kommer också att komma från avgudadyrkare och mammon älskare som tjänar pengar på religion och på ogudaktiga saker som grisuppfödning, New Age, trolldom, avguda ristningar (även som “etniska föremål”), försäljning av Julgranar och Påskdekorationer. Det kan komma i form av otäcka bokstäver “i Guds namn” eller andra avskyvärda sätt och till och med fysiska attacker. Våra bästa vapen är Sanning och Kärlek. Låt oss fortsätta predika och leva efter Sanningen. Låt oss fortsätta att stå fast vid Israels rätt till Förbunds Landet och för att det sanna Evangeliet som skapades i Zion ska förkunnas ännu en gång! Vi kan drabbas av förföljelse, men Yeshuas Ord ringer i mina öron:

”Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.”

Matteusevangeliet 5:10-12

När det gäller att stå upp för Israel och det Judiska folket och beskydda henne som du skulle göra med din egna mamma mot en våldtäktsman och en mördare. Avslöja Antisemitismen i ljuset och låt den inte finnas i mörkret! Eftersom Kyrkan var tyst lyckades Hitler! Messias Sanna Brud utan Ersättningsteologin kommer inte att vara tyst längre och kommer att förkunna tillsammans med YHVH:

För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jesaja 62:1

Var inte rädd för förföljelse, var djärv och stå upp som ett lejon med Lejonet från Juda Stam!

De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon. Ordspråksboken 28:1

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Stöd Missionen

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på: Shiloh Portalen – Anslutande Rötter

 • Shabbat Letter ads
  För att få de senaste uppdateringarna från Israel, gå med i vår Telegram-kanal

  Telegram →

  Se våra senaste TV-program från Israel

  YouTube → Rumble →

  Be och Deklarera Ordet över Israel

  Böner för Israel →

  Gå med i FÖRENADE NATIONERNA FÖR ISRAEL – för en Tid Som Denna!

  Gå med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Skaffa min Nya Bok, The Voice of These Ashes/Rösten för Denna Aska!

  Restitution eller Dom

  Vad gråter askan för?
  Vad ropade Abels blod till skaparen om? Om vad Ropar blodet och askan från Judarna som utrotades under Shoah (Nazistisk Förintelsen), Ryska Pogromer, Spanska Inkvisitionen, Kristna korståg, Islamisk terror och mycket mer till universums Gud? Och varför skulle det spela någon roll för dig som läsare? Detta är vad du kommer att få reda på på sidorna i den här boken.

  Beställ nu →

  Följ med på kommande Israelresor med Dr Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Mer information & för att registrera dig →

  The Roar of the Lion

  Lejonets rytande – Sukkotresa 5785/2024

  14-27 oktober

  Adonai ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar. Men Adonai är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Joel 3:16

  Vi kallar alla vänner till Juda lejon att komma till Sion för att stå tillsammans med hans bröder, det judiska folket och nationen Israel. När vi sätter våra fötter i landet kommer det att bli en anmärkningsvärd tid av förbön på NYCKELPLATSER som påverkar historien!

  Mer information och anmälan →

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under vår petition för att Förbjuda Nynazism Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  För att inbjuda de Judiska apostlarna att predika och betjäna i din stad och ditt land,

  skicka e-post till oss på info@kad-esh.org

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP fängelsetjänst som leds av rabbinen Baruch Bierman, har expanderat snabbt. Vi har över 600 interner som studerar GRM Bibelskola bakom galler och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →