Lion

Lejonet som Besegrade Draken


Lion
Torah Portion LECH LECHA– Beresheet (1 Moseboken) 12:1-17:27

Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat — och Han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” Uppenbarelseboken 5:5

Shabbat shalom, innerligt älskad!

Vi lever i tider av stor osäkerhet, världen som vi känner den skakar och förändras, med bland annat plågor, arbetslöshet och ekonomiska utmaningar och antisemitism som är ännu högre och mer global än före WW2. Detta är tiden för en Stor Andlig Armé att uppstå; detta är Lejonet av Judas armé. Profeten Yoel (Joel) gav oss en glimt av karaktären av denna Andliga Armé, även om hans profetior handlar om en naturlig armé som bär Hans kommando.

Yahveh låter Sin röst höras framför Sin här. Mycket stort är Hans härläger, stark är den som utför Hans order. Ty stor är Yahvehs dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den?

Joel 2:11 SFB

Vi befinner oss nu i en tid då YHVH:s Ände Tids Armé måste vara Mäktig och bära Hans Ord, Hans Torah, Hans Evangelium från Zion-Israel till nationerna ännu en gång.

Ja, många folk skall gå iväg och säga: “Kom, låt oss gå upp till Yahvehs berg, till Jakobs Guds Hus! Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på Hans stigar.” Ty undervisning skall gå ut från Zion, Yahvehs ord från Jerusalem. Jesaja 2:3 SFB

Detta måste göras av Fotsoldater som GÅR fysiskt och via sociala medier, en Andlig Flygstyrka som ber och genomför profetiska, strategiska förböner, Andliga Marin seglare och Kommando Styrkor som öppnar upp territorium bakom fiendens linjer och besegrar alla som motsätter sig själva identiteten Lejonet av Juda. Alltför länge har Hans identitet stulits och Han har personifierats som en Romersk Kristus som ansluter sig till ett religiöst system som har mördat miljontals Judar och har kostat det andliga livet för många miljoner Kristna och Katoliker. Men INTE MER! Lejonet har satt en gräns; det är dags för Hans Mäktiga Armé att stå upp och att sätta den besegrade Röda Draken med de 7 huvudena under fötterna!

Lion

En strid uppstod i himlen, Michael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken — den gamla ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ned med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen, makten och riket blivit vår Guds och väldet Hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad – han som dag och natt anklagar dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sina liv så högt att de drog sig undan döden. Uppenbarelseboken 12:7-11 SFB

En framgångsrik armé måste hålla ihop, vara enad och ha trohet på liv och död till Kommendörkaptenen. Lejon arméns kommendörkapten är Jude! Den judiska Messias Själv är Kommendör för denna vidsträckta Armé och Hans strategi är evig, aldrig sviktande och oföränderlig.

“Men inte bara för dem ber Jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på Mig. Jag ber att de skall vara ett, och att såsom Du, Fader, är i Mig och Jag i Dig, också de skall vara i Oss, för att världen skall tro att Du sänt Mig. (Den Judiska Messias, inte en Romersk Kristus. AB) Johannes 17:20-21 SFB

Han rekryterar nu fler Fotsoldater till Hans armé, de som Kommer att bära Hans ord, Hans Torah, Hans evangelium “skapat i Zion” (inte skapat i Rom) till alla nationer, inklusive muslimska nationer och sedan tillbaka till Sion-Israel där det härstammar från det 1: a århundradet. Detta 21 Århundradet är som 1: a århundradet! Yeshua den Judiska Messias har åter kommit ut ur Zion via Judiska apostlar till nationerna som i sin tur kommer att föra Evangeliet tillbaka till Zion! Men inte ett Romerskt, hedniskt evangelium, snarare det Ursprungliga Evangeliet som har stulits, tillskansats, kidnappats och förkastats sedan Nicaea rådet år 325. Det är dags att återställa Lejonets Judiska identitet som är Befälhavare för denna kraftfulla, våldsamma, smorda och utsedda armé! Det är dags att återta det ursprungliga Evangeliet med återföljande helighet, tecken, under och mirakler!

Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I Mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor . Markus 16:16-17 SFB

Archbishop blowing shofar

Restoreringen/Återuprättandet av den Judiska Identiteten av Messias är nyckeln för succé

för Hans Ände Tids Arme! Endast när Hans Judiska Identitet och Namn är fullt återställt då

kan Hans Armé bli ENAD och inget kommer vara omöjligt!

Yahweh skall vara Konung över hela Jorden. På den dagen skall det ske; Yahweh är en, Echad, och Hans Namn är ett. Sakarja 14:9 SFB

Tiden är kort, för mycket energi, strävanden och pengar har spenderats i att förkasta Yeshua som den Judiska Messias! Många gånger har man missat Hans besök/visitation på grund av Antisemitsmen i många Kristna Teologier som misskrediterar Hans Identitet som Jude och Hans sammanhållna skrivna Ord och Torah Instruktioner och profetior från boken 1 Moseboken till Uppenbarelseboken.

Yeshua Messias är densamma igår och idag och I evighet. Hebreerbrevet 13:8 SFB

För mycket motstånd mot Hans Förbunds Namn, Yeshua som gavs till Honom av Hans Fader har lämnat Hans Folk delade och splittrade. Det är tid för Hans Armé att UNIFY/FÖRENAS kring Hans Identitet som Det Judiska Lejonet som Han är, till Hans Heliga Förbunds Namn, Yeshua och Hans Torah-Ord uppenbarat av Den Helige Anden till dem som sätter sin förtröstan till en Judisk Messias som dog för oss alla.

För att I Yeshuas Namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Yeshua Messias är Herren. Filipperbrevet 2:10-11 SFB

Det är tid för HELA kyrkan, åtföljt av de Kallade, Ecclesia att fira Sabbat tillsammans som de 1:a Århundradets lärjungar som firade den och att komma tillsammans under Hans Moadim (Bibliska Högtider) som är Gudomligt bestämda tider från YHVH, Israel Gud och till alla som tillhör Honom, till Juden först och också till Hedningen/Icke Juden.

Archbishop and Rabi

Tro inte att Jag kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger Jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa Mina minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, skall ni inte komma in i himmelriket. Matthew 5:17-20 SFB

Det är tid för hela församlingen av Heliga och Soldater till Lejonet att rena sig från att äta orent både andligt och fysiskt och rena vår vandring i ande, själ, sinne och kropp för att bli smorda och mäktiga. (Se 3 Moseboken 11, Matteus evangeliet 5:17-21 och Romarbrevet 12)

Sträva efter frid med alla och stor helgelse. Ty utan helgelse kan ingen se Yahveh. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig fastän Esau under tårar försökte få välsignelsen. Hebreerbrevet 12:14-17 SFB

Vi bjuder in dig idag till att bli en segrande soldat och ledare i Lejonet av Juda Armé, bli utrustad som ett Lejon att placera draken under dina fötter!

Skaffa The Identity Theft/Identitets Stöld boken som återupprättar Lejonet av Juda identitet i dig och få en fri online kurs som utrustar dig och starta ditt livs Segerresa genom att du lär känna Lejonet som besegrade draken! www.against-antisemitism.com (Kursåtkomst kommer med boken om den beställs genom websidan www.against-antisemitism.com)

The Identity Theft

Gå med I vår GRM online Bibelskola för att bli en ledare i Lejonet av Juda Arme. www.grmbibleschool.com

Bli en del av the United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel Rörelsen som förvandlar nationer till Får Nationer en person i taget. Bli en medlem: https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Vi rekryterar effektiva och tränade soldater för Lejonet av Juda! Anslut dig till oss och träna med oss för att besegra draken i ditt personliga liv, i din gemenskap, stad och nation!

Se Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Lukasevangeliet 10:19 SFB

Dina Israeliska Mentorer and Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Beställ Archbishop Dr. Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah! /Identitets Stölden: Återvändandet av 1 : a Århundradets Messias!

Klicka på länken nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap av Restorering/Återupprättelse för både Judar och Kristna! Snälla dela denna länk www.zionsgospel.com (vår mål sida) till så många människor du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera $27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitets Stölden, plus HELA Globala Omskolnings Initiativet/Global Re-education Initiative (GRI) mot Anti-Semitism kursen gratis*. Du kan också donera $17 för att få E-Boken och låsa upp tillgången till kursen.

*Kursåtkomst kommer med boken om den beställs genom websidan www.against-antisemitism.com

Ge den som gåva.
Ge bort Pappersboken eller E-Boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menyn “The Book.”/”Boken” Skrolla ner till slutet, “Reach out to others.”/Nå ut till andra” Oavsett om du ger E-Boken eller pappersboken, välj gift card amount/Presentkortssumman. Skriv sedan in mottagarens email adress(s). Efter att du har checkat ut, kommer email adresserna få kupongkoderna sända till sig. De kan använda kupongkoderna och utcheckningen/cheackout med din gåva gratis och också låsa upp kursåtkomsten.

Studera den.
Vid din beställning av pappersboken eller E-boken, kommer du automatiskt få åtkomst till vår online GRI kurs. Denna kurs inkluderar 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserad på boken, åtföljt av 44 videor med frågesporter. Bli en kanal för återvändandet av 1:a Århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: The Lion that Defeated the Dragon/Lejonet som Besegrade Draken

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/683755218937475/

Sänd Dina Tionden och Offer:

 • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
 • Email oss till kad_esh_map@msn.com för bank detaljer
 • Ring till oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollars or Brittiska Pund sänds till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

GRM Bibel Skola Uppdatering:

Nytt pris för GRM Bibel Skola från och med den 15 oktober 2020.

GRM individuella online kurs: $320 i registreringsavgift, plus $80 i månaden. ($1200 det första året)

 • Studenterna som tar examen i GRI (Global Re-education Initiative)online kursen kommer få $80 rabatt för GRM individuella online kurs. (Rabattkupong nummer).
 • Om studenterna tar examen i GRM online kursen inom en period av 6 månader, kommer han/hon inte behöva betala för de sista 6 månaderna av året.

Skicka hem kurs (USB minne): $1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, så måste de betala $120 för varje 6 månader av studier efter detta.

Online grupp: $320 i registreringsavgift, plus $80 I månaden. ($1200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM online studieplattform (som gör det möjligt för dem att se lektioner på egen hand.)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader måste studenterna betala för ytterligare 6 månader för att kunna fortsätta sina studier, förutsatt att de inte tagit examen ännu.

Detta gäller för alla nya studenter efter den 15 oktober 2020.

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk, och Profetisk Bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Anti-Semitismen är värre än Coronaviruset

Jag kommer välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. 1 Moseboken 12:3
Se på vårt Globala Omskolnings Initiativ/Global Re-education Initiative (GRI) mot Anti-Semitism I kyrkan – hjälp oss att fortsätta att dela detta mycket viktiga församlings redskap vitt och brett! Se på https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i The United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli en medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i The 70 Righteous of The Nations/De 70 rättfärdiga av Nationerna!

Stöd verksamheten av United Nations for Israel Embassy/Förenade Nationerna för Israel Ambassaden i Jerusalem Hills med $100 i månaden-Tryck på länken nedan eller e-maila oss för mer donations alternativ-: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Se på vad som är nytt på vår Facebook sida!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/