Light Walkers

Ljusets Vandrare


Light Walkers
Torah Portion VAYISHLACH– Bereshet (1 Moseboken/Genesis) 32:3-36:43

Förbereda för Hanukkah

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och YHVH Adonai´s härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall YHVH Adonai gå upp, Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Jesaja 60:1-2 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Vi lever i mörka tider, som för många kan vara den mörkaste tid de någonsin upplevt. Människor går fram och tillbaka i rädsla och täckta med masker och håller avstånd från andra. Detta är i bästa fall ett scenario, där människor inte sätts i karantän av myndigheter eller i självkarantän. Vårt liv som vi känner det har förändrats från personlig kontakt till att vara en online närvaro. Osäkerheten i våra liv har nått en rekordnivå. Eftersom alla våra planer och agendor verkar ha stannat upp – och kanske förkastats för alltid.

Många av våra välgjorda planer verkar irrelevanta nu. Ångest sätter in bland många människor, vilket leder till depression och hopplöshet. Detta förstärker gamla missbruk, drog och alkoholkonsumtion och misshandel av våra nära och kära. Till en början gav ett litet stopp i vårt dagliga liv en välbehövlig vila, men nu när inget slut är i sikte skapar det oro för många – djup oro för framtiden och särskilt för inkomstbortfall.

Det mycket grundläggande behovet av att ha fysisk kontakt med andra människor verkar ouppnåeligt och relationer är numera mestadels virtuella. Familjesammankomster har skjutits upp på obestämd tid, gudstjänsterna har upphört nästan överallt, barns födelsedagar sker med Zoom och andra online metoder. De flesta människor är helt enkelt rädda: rädsla är den vanligaste känslan och rädsla (på grund av förlust av kontroll) leder till desorientering och så småningom till fobier och galenskap.

Ty den Ande om Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 2 Timoteusbrevet 1:7 SFB

Mina älskade, det behöver inte vara så för dem som känner Skaparen som sin Fader! Ja, omständigheterna är verkliga; ja, viruset är mycket smittsamt; Ja, globalister och skuggornas regering försöker kontrollera världens befolkning med rädsla och pandemier så att de kan implementera en Ny Världsregering. Ja, Antikrist (eller snarare Anti-Messias) är på väg att ta över och få sin profeterade tid med mänskligheten – men NEJ, vi skall inte underkasta oss den! Och jag säger “det” eftersom det är den uråldriga ormen och draken med de sju huvudena som försöker ta över mänskligheten. (Johannes Uppenbarelse 12).

Men ormen gör det inte bara i år; detta har förberetts under lång tid genom Humanism, Darwinism och New Age. En hel generation är betingad till OTRO och FRUKTAN. En självcentrerad generation är van vid att förlita sig på sig själv och på psykologer och läkare i stället för på Universums Gud. Människor är betingade att tro på drakens lögner och inte sanningen från Yah´s Ord. Detta är domens tid eftersom människor har älskat mörker mer än ljus.

Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Johannesevangeliet 3:19 SFB

Vi blir fyllda med vad vi än älskar. När människor älskar mörker, ogudaktighet, omoral, girighet, lögn och så vidare (mer än rättfärdighet, anständighet, gudsfruktan och tro), blir de fyllda av mörker. Mörker attraheras till mörker; Ljus attraheras till Ljus.

Light Walkers

Bli en Ljusets Vandrare!

Det finns bara ett hopp just nu och det är att bli en Ljusvandrare: genom att vända sig från mörker till Ljus så att mörkret kan fly, rädslan och otron kan fly, galenskap och missbruk, ilska och misshandel kan fly – och till och med COVID-19 kan fly. När vi vänder oss från mörker, omoral, girighet, själviskhet, perversion, häxkonst och new age, från ilska och bitterhet, stolthet och arrogans till Världens Ljus, då kommer mörker, demoner, antikrist eller snarare anti-Messias / anti-Smörjelsen att fly – den måste fly. Ljus är starkare än mörker. Du kan tända ett ljus och mörkret skingras. Ett virus är inte starkare än Elohim, Skaparen av allt. Men människor är rädda, ja, livrädda, för ett virus som de inte kan se i stället för att frukta Honom som skapade allt.

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället Honom som kan fördärva både själ och kropp i gehenna. Matteusevangeliet 10:28 SFB

Om du skulle frukta Universums Gud, skulle du gå till Ljuset, vandra i Ljuset och vända dig från mörkret – och alla virus och demoner skulle besegras och fly.

Yeshua, den Judiske Messias sa om Sig själv i Jerusalem under Högtiden,

Yeshua talade åter till dem och sade: “Jag är världens Ljus. Den som följer Mig skall inte vandra i mörkret utan ha Livets Ljus.” Johannesevangeliet 8:12 SFB

Jag har upplevt detta vid 28 års ålder i israel. Jag var bunden av demoner, rädslor, ilska och galenskap och letade efter svar från en Gud som jag inte kände. Mitt liv hade fallit isär, mitt äktenskap hade fallit isär, jag hade förlorat mina barn, mitt förstånd, mitt hår, min mänsklighet och satan hade en ”fältdag” med mig. Men så ropade jag från djupet av mitt väsen: ”Ljus, var är du förlorad, kom till mig!” Inom 24 timmar kom den Judiske Messias Yeshua (som många har kallat Jesus Kristus) till mig, satte ner mig på mina knän i omvändelse inför Korset, där Han betalade priset för alla mina synder och handlingar av bedrägeri, omoral och uppror – och Han reste upp denna trasiga kvinna från totalt mörker och förödelse till Ljus. Han är Ljuset och det finns inget annat ljus; allt annat förutom Honom är mörker förklätt i ljus. Satan förklär sig alltid till en ljusets ängel.

Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 2 Korintierbrevet 11:14 SFB

Jag blev en Ljusets Vandrare. Jag har vandrat i Ljuset i 32 år mina älskade, och jag kan vittna om det faktum att Ljuset är större är mörkret och att mörkret i denna nuvarande värld inte kan besegra ett Ljusets Barn.

Light Walkers

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Matteusevangeliet 5:14-15 SFB

Under denna tid när mörkret verkar ha tagit över och rädslan får det bästa av dig, inbjuder jag dig att följa mitt exempel och öppna ditt hjärta för Ljuset – öppna ditt hjärta för Yeshua. Om du är Jude, Han är Jude, Han är vår Jude. Om du tillhör någon annan religion (eller igen religion alls), åkalla Hans namn – YESHUA – och bli frälst från detta nuvarande mörker. Om du är en Kristen som vandrar i fruktan, vänd dig till Honom som en Jude, åkalla Hans namn YESHUA, det enda namn som Fadern gav Sin Son (Jesus Kristus är skapat av människor och är inte Hans Förbundsnamn) och se Hans Ljus flöda över dig.

Därför har också Gud upphöjt Honom över allting och gett Honom namnet över alla namn, för att i Yeshua namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Yeshua är Messias. Filipperbrevet 2:9-11 SFB

Vänd dig helt enkelt om från mörker till Ljus, omvänd dig från all känd synd, inklusive den värsta av alla: otrons synd.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom. Hebreerbrevet 11:6 SFB

Res dig upp och bli frälst, befriad och helad, Yeshua betyder frälsning, helande och befrielse; Överlämna dig villkorslöst till Honom, alla ni! Överlämna ditt liv till Hans styre och börja regera tillsammans med Honom med Hans makt och auktoritet, i Hans namn, mot allt mörker. Ja, du kan beordra mörker och sjukdomar (inklusive virus) att fly ut ur ditt liv i Yeshua namn. Du kan befalla rädsla att lämna, du kan befalla depression att försvinna – ja, du kan, i Hans namn KAN DU!

Han sade till dem: “Jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Se. Jag har get er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” Lukasevangeliet 10:18-20 SFB

Skaka av dig all rädsla och otro och överlämna dig till Ljuset – då kommer Hans Ljus att bli synligt över dig under denna tid då mörkret övertäcker Jorden.

Yeshua sade till dem: “Ännu en kort tid är Ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Johannesevangeliet 12:35 SFB

Light Walkers

När du vandrar i Ljuset flyr osäkerheten, desorientering och förvirring eftersom du vet vart du är på väg! Även om du skulle förlora ditt fysiska liv så vet du vart du är på väg!

Och om Jag än går och bereder plats åt er, skall Jag komma tillbaka och ta er till Mig, för att ni skall vara där Jag är. Johannesevangeliet 14:3 SFB

De som vandrar i Ljuset kan vara tillsammans i enhet och inte lida av ensamhet, depression och alienation,

Men om vi vandrar i ljuset, liksom Han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Yeshua, Hans Sons, blod renar oss från all synd. 1 Johannesbrevet 1:7

När vi överlämnar oss till Ljuset genom att vända oss från mörker, synd, uppror, girighet, själviskhet, omoral och otro, hittar vi andra som vandrar i Ljuset. Och när vi ber i samförstånd tillsammans får vi helande och genombrott!

Vidare säger Jag er: Om två av er här på Jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Matteusevangeliet 18:19 SFB

När vi umgås med andra Ljusets Vandrare upplever vi helande i ande, själ och kropp! Genom Yeshua´s sår blir vi helade: detta inkluderar att bli helade från alla virus. Ingenting kan stå inför Hans makt och Härlighet!

Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade. Jesaja 53:5 SFB

På Hebreiska “Genom Hans sår blir vi helade” är “Bechavurato Nirpah Lanu” vilket betyder två saker:

  1. Genom Hans sår blir vi helade
  2. I gemenskap med Honom och Hans vänner (andra Ljusets Vandrare!) blir vi hela

Bed med mig:

Fader i Himlen, tack för detta Sanningens ord! Jag väljer att bli en Ljusets Vandrare. Jag vänder mig härmed från mörker till Ljus, från olydnad mot Dig till lydnad, från rädsla och otro till tro – tro på Yeshua, den Judiske Messias som betalade priset för att jag skulle bli fri från alla synd, sjukdomar och demoner. Jag överlämnar mitt liv till Dig, Yeshua, och ger till dig alla tyglarna i mitt liv, så att Du och bara Du kan regera över mig. Jag befaller allt mörker, synd och sjukdom att lämna mig nu och gå till yttersta mörkret i Yeshua namn! Jag kommer att vandra i Ljuset och kommer att gå med andra Ljusets Vandrare som jag för att lysa för din ära.

Gå med andra Ljusets Vandrare som har vänt sig från mörker till ljus – GILLA vår Facebooksida “Covid-19 Förbönslinje”, där du kan lämna dina böneämnen och även be för att andra skall bli räddade från detta nuvarande mörker och lysa med Världens Ljus.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Titta på: Light Walkers/Ljusets Vandrare

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/1191578651210063/

För att sända tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: The Covenant Name/Förbundsnamnet

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet skapat i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som en Romare. Archbishop Dominiquae Bierman’s nya bok Identitetsstölden & GRI onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! ~ François Foisil, France

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman, kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. ~ Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast om den beställs via websidan www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationernas YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI fängelset i Florida. Steg för steg, blir de ledda till evangeliet skapat i Zion, och vi har fått se många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset, så återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du sänder in din donation/gåva, snälla skriv i kommentarssektionen: Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en special partner med Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig med en månatlig gåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller Mejla till oss för att få mer donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →