Careful obedience

Noggrann Lydnad


Careful obedience
Torah Delen MATTOT- Bamidbar (4 Moseboken) 30:2 (1)-36:13. Haftarah: Jer 2:4-28, 3:4

“Om molnskyn stannade två dagar eller en månad, eller om molnskyn blev kvar en längre tid över tabernaklet, så låg Israels barn stilla i läger och bröt inte upp. Men när den höjde sig bröt de upp. På YHVH:s befallning slog de läger, och på YHVS:s befallning bröt de upp. De följde YHVH:s påbud i enlighet med YHVH:s befallning genom Mose.” 4 Moseboken 9:22-23 SFB

Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. Lukasevangeliet 5:7 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

När jag bad om Budskapet för detta Sabbats Brev, talade den Helige Ande till mig orden: Noggrann Lydnad.

Jag har tänkt på några händelser på sistone som har gjort mig ganska förbryllad och har undrat vad som verkligen händer i den andliga världen. En del stora människor i ministry dör unga eller är sjuka eller i stor familje nöd. Om detta bara skulle vara en händelse skulle jag säga att det är en slump, men det har redan nått en magnitud som har väckt min uppmärksamhet och har placerat mig på en plats för varning/beredskap.

Hur kommer det sig att stora människor i ministry dör så unga, eller blir fruktansvärt attackerade i år? I rädsla och bävan måste jag säga att detta Shmita-år är som inget annat år. I många år har jag profeterat att vi måste stoppa alla våra agendor. Det Hebreiska ordet för Sabbat betyder att gå ut i “strejk” och att stoppa alla era vanliga planer och ha gemenskap med Yah och med varandra för att kunna vila. De flesta människor i den Kristna världen vilar aldrig. De tror att lagen är föråldrad och att hålla Sabbat Helig är träldom, än mindre att hålla Sabbatsåret eller Shmita. Vi har alla personliga agendor att uppfylla och det är mycket obekvämt att släppa taget om dem. Vi befinner oss just nu i en tid mellan Väckelse och Dom. Noggrann Lydnad, som att “gå på äggskal”, behövs vid övergångstider som den här. Det är dags att söka YHVH tills Han har hittats. Det är dags att lyssna till Hans strategi för ditt liv och ditt ministry. Det är dags att vila och tillbe. Det är dags att fräschas upp och förnyas. Det är dags att kontrollera och dubbelkolla innehållet i våra hjärtan och i alla våra attityder. Behagar de Honom? Har jag förlorat min första kärlek? Är jag varm, kall eller ljummen?

“Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.” Psaltaren 139:23-24

Careful obedience

Vi befinner oss i tiden vid ett Stort Vägskäl i anden, och vi behöver veta hur vi ska bete oss när vi når en korsning. Om vi är för snabba och lite stolta kan vi missa svängen. Noggrann Lydnad kräver att vi saktar ner i korsningar, och vi överväger noga vilken riktning vi ska ta. Detta gäller hur du hanterar ditt ministry, din familj, din ekonomi, ditt äktenskap, dina relationer och din hängivenhet till den Högste. Det är dags att vara försiktig, att göra val som kommer att följa oss under nästa vecka av år (7) eller under de kommande 40 åren. Vissa val bär med sig mycket långvariga konsekvenser. Lite självgodhet och uppror kan orsaka en kedjereaktion som blir omöjlig att stoppa när den väl är satt i rörelse. Det här är fruktansvärda tider å ena sidan och fantastiska tider å andra sidan. Vi befinner oss mellan Dom och Väckelse.

För många år sedan talade Herren till mig följande ord som har varit min trofasta följeslagare i livet: “Det Goda är Fiende till det Perfekta.”

Många av oss gör bra saker men är de perfekta i Yahs ögon? När den Helige Ande befallde oss att lämna Jerusalem och bege oss till Eilat var det helt ologiskt. I vår ålder skulle vi flytta hem en gång till, bara ett år efter att Rabbin hade fått en hjärtinfarkt och många andra prövande saker som hände oss före Sabbatsåret. Jag var ganska utmattad och åkte till Eilat (den absolut sydligaste belägna staden i Israel och många kallar det världens ände!) och det var en mycket komplex fråga. Vi behövde två som flyttade för oss och massor av pengar som vi inte hade för den här flytten. Det innebar också att jag kom längre och längre ifrån mina barn, och de tyckte inte alls om det. Det var inte bekvämt på något sätt. Eilat är bra för en kort semester men att bo där långt ifrån internationell flygplats? Det kändes som om jag förvisades som Johannes till ön Patmos! Tillsammans med instruktionen att flytta till Eilat kom instruktionen om att helt enkelt vila. Jag behövde vila, gå på spa, koppla av, ta det lugnt osv…. Även om det låter bra, betydde det för mig en viss död. Jag hade rest nonstop i många år och det mesta av vår inkomst kom från offergåvor medan jag var på ministry resor utomlands. Att sluta att resa under ett helt år, tillsammans med en flytt till Eilat och alla kostnader som det innebär innebar en verklig ekonomisk utmaning som vi inte var redo för. Men Noggrann Lydnad krävde ett gensvar, och vårt gensvar var att gå och vila.

“Var noga med att göra vad YHVH, er Gud, har befallt er. Vik inte av, vare sig till höger eller till vänster. Den väg som YHVH, er Gud, har befallt er att gå skall ni alltid följa, så att ni får leva och det går er väl och ni får ett långt liv i det land som ni skall ta i besittning.” 5 Moseboken 5:32-33 SFB

Älskade, oavsett om YHVH:s instruktion för dig är att gå eller stanna, att göra något eller att vila, bör du noga lyda. Jag har hört i Anden ordet: Irrelevant. Människor som inte Noggrant Lyder vad Anden säger blir irrelevanta och oanvändbara i denna Guds Ände Tids Rörelse. För att vara relevanta och placeras på rätt plats i denna mycket känsliga tid måste vi vara noggranna med att höra och göra vad Han säger. Dygden av Noggrann Lydnad måste återställas. Det var just det som fick Abraham, vår Tros Fader, och naturligtvis Yeshua vår Messias, att uppfylla deras Kallelser och att inneha Löftena.

“eftersom Abraham lyssnade till Min röst och tog vara på det Jag förordnat: Mina befallningar, föreskrifter och lagar.” 1 Moseboken 26:5

Careful obedience

Det är Noggrann Lydnad som får oss att vara hela och friska. Det inkluderar lydnad på närings arenan och kost lagarna såväl som våra hjärtans attityder. Bitterhet, oförlåtelse, förnärmelse, svartsjuka, uppror och andra attityder som underblåser gräl kan avsluta vårt liv tidigare eller kan få oss att leva med sjukdom. YHVHs Löfte är hälsa och helande lydnad.

Han sade: “Om du hör YHVH, din Guds, röst och noga lyssnar till Hans bud och håller alla Hans stadgar, skall Jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som Jag lade på egyptierna, ty Jag är YHVH, din läkare.” 2 Moseboken 15:26 SFB

För det mesta är Noggrann Lydnad en förolämpning mot vår logik och komfortzon. Den gör att vi växer i anden. Den fördjupar vår relation till Fadern och den gör att vi mognar. Lydnad mot Yah renar själen!

“Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.” 1 Petrusbrevet 1:22

Noggrann Lydnad måste tillämpas i familjer mellan barn och föräldrar, så att det går bra för dem. Det finns mycket slarv i relationerna idag och Elohim sa: Barn lyd era föräldrar.

“Ni barn, lyd era föräldrar i YHVH, det är rätt och riktigt.” Efesierbrevet 6:1

Som hustru vet jag att jag är medarvinge till livets gåva med min man Rabbin Baruch. Trots att jag har positionen President i vårt Ministry är jag mycket försiktig när min man inte håller med mig. Jag handlar inte förrän han välsignar mig. Jag ber honom alltid om hans välsignelse över allt! Jag inser att jag måste vara noga med att hedra hans position även om jag är i ministry ledarskapet. Vi kan ha olika åsikter om saker, men innan jag handlar vill jag ha hans välsignelse. Detsamma bör ske i förhållandet mellan pastorer och deras medlemmar. Noggrann Lydnad måste alltid tillämpas och om man inte kommer överens behövs en ödmjuk begäran om att bli frisläppt. De flesta människor tar inte sina pastorers ord på allvar. Noggrann Lydnad kräver ett lyssnande öra och en attityd av stor ära och respekt.

Careful obedience

“Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.” Hebreerbrevet 13:17

Det är Fruktan för YHVH som leder oss till den plats av lydnad som är nödvändig för att hålla oss till målet. Fruktan för YHVH kommer att få mig att förlåta det oförlåtliga, att gå eller vila och att vara noggrann med mitt hjärtas attityder. Vi måste vara mycket noggranna så att vi inte låter vårt kött ta över våra reaktioner i dessa dagar och försöka hålla våra hjärtan mycket ödmjuka och smidiga hela tiden. Vi lever i en period mellan Dom och Väckelse, och vi måste vara lyhörda för Andens röst och vind.

“Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 1 Petrusbrevet 4:17

Det är den Noggranna Lydnaden som får oss att segra mot alla fiender och den placerar oss på rätt plats vid rätt tidpunkt för att ärva Guds löften i våra liv.

Ni skall troget hålla YHVH, er Guds, bud och de vittnesbörd och stadgar som Han har gett dig. Du skall göra det som är rätt och gott i YHVH:s ögon, för att det må gå dig väl och för att du må komma in i och ta i besittning det goda land som YHVH med ed har lovat åt dina fäder, genom att Han driver bort alla dina fiender för dig, så som YHVH har lovat.” 5 Moseboken 6:17-19 SFB

När Han säger Gå, så gå. När Han säger stopp, stanna då upp och kom ihåg att det finns en sak som Han aldrig kommer att sluta göra. Han kräver att vi ska följa Honom i detta:

“För Zions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. På dina murar, Jerusalem, har Jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till YHVH, unna er ingen ro. Och ge Honom ingen ro, förrän Han fast grundar Jerusalem
och gör det till en lovsång på Jorden.”
Jesaja 62:1, 6-7

Vi ber att var och en av er Noggrant ska Lyda Hans Bud om Israels Återställelse. Denna Noggranna Lydnad kommer att frigöra det mirakulösa riket i ditt liv som aldrig förr!

“Om du lyssnar till YHVH, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla Hans bud som jag i dag ger dig, så skall YHVH, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YHVH, din Guds, röst.” 5 Moseboken 28:1-2 SFB

Dina Israeliska Vänner och Mentorer

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Följ oss i Sociala Medier

Titta på den senaste Undervisningen: Israels Tidslinje Del 2

 • Shabbat Letter ads
  För att få de senaste uppdateringarna från Israel, gå med i vår Telegram-kanal

  Telegram →

  Se våra senaste TV-program från Israel

  YouTube → Rumble →

  Be och Deklarera Ordet över Israel

  Böner för Israel →

  Gå med i FÖRENADE NATIONERNA FÖR ISRAEL – för en Tid Som Denna!

  Gå med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Skaffa min Nya Bok, The Voice of These Ashes/Rösten för Denna Aska!

  Restitution eller Dom

  Vad gråter askan för?
  Vad ropade Abels blod till skaparen om? Om vad Ropar blodet och askan från Judarna som utrotades under Shoah (Nazistisk Förintelsen), Ryska Pogromer, Spanska Inkvisitionen, Kristna korståg, Islamisk terror och mycket mer till universums Gud? Och varför skulle det spela någon roll för dig som läsare? Detta är vad du kommer att få reda på på sidorna i den här boken.

  Beställ nu →

  Följ med på kommande Israelresor med Dr Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Mer information & för att registrera dig →

  The Roar of the Lion

  Lejonets rytande – Sukkotresa 5785/2024

  14-27 oktober

  Adonai ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar. Men Adonai är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Joel 3:16

  Vi kallar alla vänner till Juda lejon att komma till Sion för att stå tillsammans med hans bröder, det judiska folket och nationen Israel. När vi sätter våra fötter i landet kommer det att bli en anmärkningsvärd tid av förbön på NYCKELPLATSER som påverkar historien!

  Mer information och anmälan →

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under vår petition för att Förbjuda Nynazism Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  För att inbjuda de Judiska apostlarna att predika och betjäna i din stad och ditt land,

  skicka e-post till oss på info@kad-esh.org

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP fängelsetjänst som leds av rabbinen Baruch Bierman, har expanderat snabbt. Vi har över 600 interner som studerar GRM Bibelskola bakom galler och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →